zondag, februari 23, 2014

Steve Beckow / Aartsengel Michael: Waarom de Dingen Zo Lang Lijken te Duren - 22.02.2014


Steve Beckow / Aartsengel Michael
Waarom de Dingen Zo Lang Lijken te Duren
22 Februari 2014

Opdat wie dan ook denkt dat zij de enigen zijn die in hun stoel zitten te draaien, zich afvragend wanneer de belangrijke gebeurtenissen gaan gebeuren, nee, ik heb ook zitten draaien. En in mijn laatste persoonlijke lezing met Aartsengel Michael, had ik een kans om het te vragen: "Wat gebeurd er? Waarom zoveel overduidelijke vertragingen, schijnbare veranderingen in plannen, enzovoorts?"
Ik beloofde jullie dat ik zijn opmerkingen zou posten. Hij antwoordde mij onbevangen en zeer uitvoerig en ik voel me behoorlijk tevredengesteld met zijn uitleg. Dat betekend niet dat jullie dat ook moeten zijn. Wij zullen waarschijnlijk anders op de dingen reageren.
Hij ging in op waarom de Reval zo lang geduurd heeft. Terwijl hij dit niet precies vertelde, desalniettemin, was er een uitgebreide undercover operatie ingebouwd welke oneerlijke bankieren, Forex (Foreign Exange) mensen, corrupte senatoren en mensen van het congres, enzovoorts uitruimde. Tenzij zij uitgeruimd werden, zouden wij niet in staat kunnen zijn om aan onze verdiensten vast te houden. Hij kan hier niet veel meer over zeggen of hij zou de onbuigzame mensen attenderen. Maar hij besprak het wel.
Ik geloof dat het meeste van dat werk nu gedaan is. Maar ik kan niet spreken over deze kwesties alsof ik op de één of andere manier meer weet dan jullie. Ik wacht net zo ongeduldig op gebeurtenissen als jullie dat mogen doen. Maar hier is waarvan hij voelde dat hij kon zeggen over het brede onderwerp van het schijnbare trage tempo van de gebeurtenissen.
Voordat ik wegga, laat mij een notitie toevoegen voor bezorgde lezers die mijn commentaar interpreteerden als dat de Reval en het opnieuw opstarten van de wereldwijde valuta anders zijn, met de betekenis dat wij zullen moeten wachten op de ene na de andere.


Niet dat ik het weet. Het feit dat zij verschillende gebeurtenissen zijn impliceert niet noodzakelijkerwijs dat er een aanzienlijke wachttijd tussen de één en de ander zal zijn. Dat te doen zou de mogelijkheid openen dat veel mensen hun dinars zouden willen uitwisselen en dan andere valuta zouden willen kopen. Dat is niet wat wenselijk is. Maar nogmaals ik heb geen "insider" kennis aangaande de kwestie.
De Reval is het signaal voor de wereldwijde Reset, het vrijgeven van de Welvaart-programma fondsen  en andere fondsen welke over het algemeen niet besproken worden omdat door dat te doen het diegenen die erbij betrokken zijn in gevaar zou brengen.
Als het de bedoeling geweest was dat deze discussie niet bekend gemaakt zou worden, denk ik niet dat hij er zoveel tijd aan besteed zou hebben, tijdens een deel van een persoonlijke lezing dat dit gebied beslaat. En ik vroeg hem welzeker om toestemming om het te posten.
Aartsengel Michael: Wij zijn verheugd om hierover te spreken.
Allereerst, één van de redenen dat wij spreken over waar jij aan denkt, en waar wij over denken, tussen haakjes, zoals gebeurtenissen, zoals disclosure, of de stroming van overvloed, is om de beweging en de zaden, de wil, het verlangen, de coöperatie, de acceptatie, het partnerschap, in de gedachten, harten en het bewustzijn van de Lichtwerkers en Lichthouders te plaatsen.
Jullie zijn degenen die het visioen vasthouden.
Onze relatie is zeer zeker, op sommige manieren, meer vruchtbaar geworden, meer innig, meer kneedbaar, maar op andere manieren is het moeilijker geworden, toen wij een meer duidelijke, meer vreugdevolle relatie en partnerschap, echt met jullie binnengingen, met elk en iedereen van jullie, niet slechts diegenen zoals jij, mijn broeder, die aan het roer zit, maar met alle Lichtwerkers, alle Liefdehouders, zelfs al diegenen die op dat spreekwoordelijke hek zaten.
Welnu, één van de dingen die zich voordoen met deze aansporing van gebeurtenissen … en wij hebben altijd gezegd dat het een serie van gebeurtenissen zal zijn. Vergeet dat alsjeblieft niet.
En er is meer aandacht nodig tot wat er zich voordoet en ook voor het, bijvoorbeeld, aantal ontmoetingen welke er plaatsvinden tussen mensen en jullie sterren broeders en zusters. Misschien zou je op jouw blog een klaroengeschal uit moeten laten gaan voor deze rapporteringen, voor deze anekdotes, zodat jouw lezers - en mijn lezers, tussen haakjes - ertoe komen te beseffen hoevelen er op de planeet gestationeerd werden.
[Steve - Beschouw dat het klaroengeschal nu uitgegaan is. Stuur jullie verhalen naar "Contact Us" en vertel ons of wij jouw naam wel of niet kunnen gebruiken.]
En dat het een enorme grote aanpassingsperiode vereist, niet alleen voor de mensen maar ook voor jullie sterren broeders en zusters. En dit was, op vele manieren, een alternatieve oplossing van een probleem door jullie vrienden die jullie ook op vele manieren beschermen en begeleiden, en die nu met jullie in een prachtige rivier van roze werken om jullie te kalmeren, jullie te verheffen, en om jullie in partnerschap te helpen en om deze overblijvende zaden van ongerustheid, zorgen en angst uit te roeien.
Het is niet de Lichtwerkersgemeenschap waar wij over spreken. Het is het collectief.
Dus ja, jullie Lichtwerkersgemeenschap, en diegenen op wie jullie reageren en die de informatie ontvangen voorafgaand aan de golf. Maar ook, door deel uit te maken van de golf houden zij de energie vast. Zij co-creëren situaties met ons, in partnerschap, die deze gebeurtenissen toe zullen staan om volledig tot bloei te komen, maar om aan te nemen dat de gebeurtenissen niet al in beweging gezet zijn en niet onderweg zijn zou onjuist zijn. Zijn zij overduidelijk? Zijn zij voorhoede nieuws? In de meeste situaties, niet. Maar zij zijn zeer duidelijk als je kiest om jouw aandacht op hen te richten.
En ja, hoewel het kanaal het op een vrijblijvende manier gezegd heeft, [voorafgaand aan de lezing], de meest aanzienlijke verschuiving is in de harten en het bewustzijn en de bekwaamheid, de gewaarwordingen geweest van diegenen die in de voorlinies zitten, zogezegd.
Toen wij een meer vollediger, kunnen wij zeggen, een heilig partnerschap met jullie binnengingen, met jullie allemaal, was het een verandering en niet slechts een belangrijke of gigantische verandering in termen van onze richtlijnen voor engagement (inlaten, verbinden,bezighouden met… enz) En ik bedoel dit voor ons allemaal, voor het Gezelschap van de Hemel, voor jullie gidsen, jullie beschermers, jullie sterren broeders en zusters en ver daaraan voorbij.
Omdat wat het betekend was dat wij met jullie samenwerken. En voorheen werd een grote hoeveelheid gedaan voor en met het collectief van de mensheid. Bepaalde gebeurtenissen en situaties werden gemanipuleerd om, zullen wij zeggen, de energie op bepaalde manieren te doen laten overhellen die nog steeds niet tussenbeide zou komen met de vrije wil maar Gaia toe zou staan om verder te gaan, en voor de mensheid om op hun pad van Ascentie verder te gaan.
Wanneer wij meer innig samenwerken - en ik zeg dit met het collectief, en individueel - dan wordt het een meer coöperatieve risicovolle onderneming. Nu, ik ga niet pretenderen - en niemand van ons, lief hart, gaat pretenderen - dat jullie capaciteiten en bekwaamheden en rol op dit punt in de tijd op hetzelfde speelveld is, zullen wij zeggen, als wij zijn.
Natuurlijk zijn onze bekwaamheden en onze capaciteiten daar, en ja, zelfs ons vermogen om een dubbeltje om te keren [reagerend op een eerder commentaar dat ik maakte], en zij zullen niet veranderd worden. Maar jullie hebben altijd leraren gehad, professoren, goeroes, of individuen die jullie hand zullen nemen en jullie zullen leiden en jullie toe zullen staan, door jullie eigen proces heen te gaan, te leren en te begrijpen en te worden in plaats van dat zij het voor jullie doen. Anders is er geen vooruitgang, is er geen evolutie, is er geen wording, is er geen belangrijke verschuiving.
En dus is dat een grote hoeveelheid van wat er momenteel gaande is. En vanuit ons perspectief, vanuit het perspectief van de Moeder, is het idee en de werkelijkheid, in en uit de vorm, van het waarachtig incorporeren van de goddelijke kwaliteiten, van het jullie zelf onderdompelen in Haar overzichtelijkheid en Haar zuiverheid in heilige vereniging, ook met ons, veel belangrijker dan waar jullie aan denken als een bekendmaking van de regering over de aanwezigheid van buitenaardsen.
Tenzij de overzichtelijkheid volledig aanwezig is, raakt die boodschap niet op de manier ingelijfd als dat het moet.
Dus dan is jouw vraag aan mij werkelijk, "Michael, ik begrijp wat je zegt. En als dat de prioriteit is, als de prioriteit de goddelijke kwaliteiten is, als de prioriteit de Ascentie en het spirituele besef is, de hartuitbreiding en het bewustzijn, dan waarom ons nog druk maken om over ook maar iets anders te praten?"
Steve Beckow: Of waarom ons druk maken er maanden en maanden en maanden voorafgaand aan de tijd over te praten?

Aartsengel Michael: Omdat wij de zaden planten. Het heeft er behoefte aan om in het collectieve bewustzijn te zijn.
SB:  Kunt u niet gewoon zeggen dat wij de zaden nu planten?
Aartsengel Michael: Als we dat zouden zeggen - en we sluiten de tsunami van liefde buiten en kerven het eruit omdat die verschuiving al begonnen is - zou het collectief ernaar neigen om zich op gebeurtenissen te focussen vanwege de manier waarop jullie in deze tijd geprogrammeerd werden.
Als wij tegen jullie zeiden, zoals wij in '92 en '93 deden, "Wij planten zaden," dan is daar een neiging van het menselijke collectief, dat precies middenin diens Ascentieproces zit, te zeggen, "Ik zet dit op een laag pitje en ik zal zien wat er in de Lente gebeurd."
Zij schenken er geen aandacht aan, en zij reageren niet. En als zij er geen aandacht aan schenken, als zij er niet betrokken bij raken, als zij niet reageren en niet vooraf reageren, waar is dan ons partnerschap?
SB: En waar is onze vooruitgang.
Aartsengel Michael: Precies. Wij hebben net gesproken over de overvloedigheid van duizenden van sterren broeders en zusters op de grond, en nochtans wordt dat volledig over het hoofd gezien.  
SB: Ik denk niet dat wij ons er bewust van zijn, Heer. De overvloedigheid van de galactische wezens op de grond. Ik ken er geen enkele. [in feite liep ik tegen eentje aan in een drogisterij een paar dagen eerder. Maar wij wisselden geen woorden met elkaar.]
Aartsengel Michael: Kijk om je heen, lief hart. Kijk in hun ogen. Merk de karakteristieken op, de houdingen, de lichaamstaal, de gedragingen. [In feite was dat wat ik opmerkte. Hij was galanter dan de meeste mensen in de maatschappij zijn.] Zij zijn overal om jullie heen.
SB: Echt?
Aartsengel Michael: En een deel van de aanpassing is dat zij gewend aan jullie raken. Zij zijn niet zo actief bij jullie betrokken - en wederom bedoelen wij het collectief - omdat er zoveel disharmonische energie in de lucht is, maar zij stemmen zichzelf af, en de mensen stemmen zichzelf af, en ontvangen ook de trillingsaanpassing.
Maar ja, lief hart, zij zijn overal om jullie heen. En dat is waarom wij zeggen een klaroengeschal uit te laten gaan naar jullie publiek, "Wat heb je de laatste tijd opgemerkt?" zou bruikbaar zijn, omdat het van aanmoediging zou zijn.
SB: Oké.
Aartsengel Michael: Vergelijkbaar, is daar het begin van het stromen van geld. Het kleine aantal aan Lichtwerkers en Liefdehouders is gegroeid, maar het is nog steeds een zeer klein aantal, voor het tot bloei komen van wat wij zouden willen noemen de stroom van overvloed in iedere bijbetekenis en betekenis van het woord.
Nu, als het collectief van de Lichtwerkers en Liefdehouders het niet vast zouden houden, dan zou het geen druk op de dam voor ons creëren om de sluizen te openen, om diegenen te ontmaskeren die dubbel, driedubbel en vierdubbel erin gedipt hebben.
Het zou dat niet naar het Licht brengen omdat het nog steeds in achterkamertjes door zou gaan en er niemand zou zijn die zou zeggen, "Hé wacht eens eventjes, er is iets tegenstrijdigs hier. Hier is iets gaande…."
Het diepste verlangen van diegenen die zich op manieren gedragen hebben die niet volledig van integriteit zijn, is om niet gepakt te worden. Dus houdt het hen tegen. Zij denken, "Prima, ik ben nu drie keer, vier keer naar de bron geweest. Het is beter dat ik me nu terugtrek."
Dus jullie spelen die functie. Dit is het meest belangrijke ding voor de Lichtwerkers om te begrijpen. Wij zijn in deze coöperatieve gewaagde onderneming. En dat is waarom wij spreken over waar jullie aan denken als identificeerbare gebeurtenissen.
Het tijdsverschil is vanwege de universele wet, de structuren van jullie universum, waar wij nooit mee zouden knoeien. De Moeder zou het sowieso niet toestaan.
Wij gaan niet tussenbeide komen met de vrije wil. Dus, zijn er nog steeds tegendraadse factoren aan het werk? Ja.
SB: Maar herinner, u zei eerder dat er geen vertragingen zouden zijn aangaande de Reval?
Aartsengel Michael: Er zijn geen vertragingen aangaande de Reval. De Reval is goed onderweg.
SB: Maar nu zegt u dat er tegendraadse elementen zijn die in feite de boel vertragen.
Aartsengel Michael: Maar dat betekent niet dat het niet onderweg is, lief hart. Het betekent niet dat de stroom begonnen is.
SB:  Oké.
Aartsengel Michael: Gebruik dit zeer praktische voorbeeld. Je hebt honderd dollar nodig, en je hebt het dringend nodig. En in de oude dagen zou je naar de bank gaan, en zou er een lange wachtlijn zijn. En je bent zo gefrustreerd en gehaast en nerveus omdat je om 5 uur bij de levensmiddelenwinkel moet zijn.
Dus je wind je op en je wacht en je fantaseert zelfs dat met de tijd dat jij bij de kassier komt er geen geld over zal zijn in haar lade en dat je naar een andere rij moet gaan of dat je zult moeten wachten. Dat is precies wat er gaande is met de Reval.
SB: Oké.
Aartsengel Michael: Dus het is niet dat het niet aanwezig is. Het is eenvoudig dat het langzamer onderweg is. Kan het tegengehouden worden? Nee. 

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten