donderdag, februari 27, 2014

Shekina Rose / De Blauwe Straal - 24 Februari 2014


Shekina Rose /De Blauwe Straal
Nieuwe Voorloper Intense Frequenties Verschuivingsalert Entiteiten, Gezondheid, Zielcontracten 444
24 Februari 2014

De nummersequenties die in deze channeling ingebed tevoorschijn komen werden aan Shekina Rose gegeven door de spirit om deze transmissie te activeren.
Dit hoeft niet van toepassing te zijn op alle lichtdragers in deze tijd aangezien er een breed scala aan ascentiesymptomen en dimensionale frequentie verschuivingen zijn die plaatsvinden. Weet dat er een uitstroming van universele liefde is, zorg en Engelachtige hulp voor elk en iedereen. Dit adresseert degenen die niet passen in het servituut van de Nieuwe Aarde energieën.
Dit is voor de nieuwe voorlopers, de bruggenbouwers, ultra gevoelige Emphaten die gedurende een tijd al op het pad geweest zijn en oude zielen. En dit is niet om te zeggen dat jullie geen vreugde en het stromen met de nieuwe stromingen zullen ervaren; dit is om jullie te bemoedigen, te erkennen en te bekrachtigen, terwijl de meeste Lichtdragers door uiteenlopende bereiken en gradaties heen zullen gaan en/of gegaan zijn van wat wij meedelen.
Wij Wensen te adresseren:
  1. Nieuwe voorlopers, Emphatische extra emotionele gevoeligheden, en verhoogde gewaarwording
  2. Duistere entiteiten, negatieve aanval en persoonlijke verouderde agenda's
  3. Toename in gezondheidskwesties
Sommige van de nieuwe voorlopers, bruggenbouwers en ultra gevoelige Emphaten mogen extreme ascentiesymptomen van kern zelf kwesties ervaren van waar je op de Aarde thuishoort, en wie je nu bent, en gedurende zo een lange tijd op het pad geweest te zijn mag jij je afvragen hoe dit kan zijn. Er is een enorme grote trillingsfrequentie verschuivingsverdeling geweest die zo dramatisch is dat jij niet meer jouw energie referentie gewaar mag worden.

Dit heeft een toename veroorzaakt van beëindigingen/nieuwe aanvangen aangezien jullie zielcontracten en overeenkomsten in andere rijken en dimensies op en in uiteenlopende niveaus en gradaties van duistere energieën, entiteiten en aanvallen zijn. Deze dramatische energieën kunnen jou dienen om jou naar buiten te krijgen om je spirit werk op een hoger niveau te doen en om naar persoonlijke verouderde agenda's te kijken en deze los te laten. 55
Deze persoonlijke spirit agenda's hebben je pad gediend van wat jij gedacht en geloofd hebt dat jouw doel tot aan dit punt was; nu worden zij herijkt voor de hogere zielsreis van de Nieuwe Aarde. Aan jullie wordt een kans gegeven om wat voor gehechtheden en oude concepten dan ook van jouw spirit pad en spirituele werk los te laten tot een zelfs grootstere uitbreiding en bestemming van wie je in het universum bent.
Een Nieuwe Aarde trillingsverschuiving heeft een grotere resonantie gebiedsverdeling van duister en licht veroorzaakt welke jou nu pusht om jouw punt van creatietegenhangers te zien die op bepaalde tijden op jouw pad kunnen komen als duistere energieën en entiteiten. Je mag gewenst hebben de duistere entiteiten van dit deel van de schepping niet te zien of te erkennen. Als dit zich voordoet dan ben je bij een initiatie van groot belang van jouw Ziel Kern Ik Ben Aanwezigheid vanaf jouw plaats van de Schepping. Je bent nu gereed om balans en harmonie te ontvangen en te creëren binnenin de koninkrijken van jouw gecreëerde gebied van referentie binnenin de Schepping. Het is een behoorlijke eer en een privilege om op een dergelijke plaats te zijn. Dit komt met een toename in jouw goddelijke kracht van spirituele bekwaamheden die nu geactiveerd kunnen worden voor het verbeteren van al het leven en de Schepping. Weet dat je het Universele Licht op de planeet hebt laten toenemen. Dit is om feest te vieren!
De dramatische frequentie dimensionale verschuiving laat jullie zien dat het duister, - tegengestelde energieën aan het licht, de systemen van de Aarde die jullie niet dienen, - geen macht over jullie of jullie wereld hebben. De overeenkomst met jullie oorspronkelijke tegenhanger was om jullie te ontwaken jegens de eeuwige waarheid van jullie/jou universele volledigheid van Aanwezigheid. Veel voorlopers ontwaken tot het zijn van poortopzichters van bepaalde resonantie frequenties van de koninkrijken van de Schepping. Jullie, de nieuwe architecten, wordt meer van de Schepping getoond en pulseren door de golven en lagen van de illusies heen, ontwakend tot de goddelijke waarheid als Goddelijke Schepper Wezens.
Voor de ultra gevoelige Emphatische en de Blauwe Stralen, jullie aanwezigheid van zijn is een groots frequentie geschenk aan de Aarde en de mensheid. Jullie hervestigen het Emphatische heilige resonantiegebied voor de Aarde, de Natuur, het Universum en de Kosmos. Je mag bij jezelf gewaarworden gepusht te worden om naar buiten de wereld in te komen en in/naar jouw goddelijke kracht. Weet dat aan jou een deel getoond wordt van jezelf waar jij je niet altijd bewust van was. 88
Je ontdekt dat je sterker bent dan dat je besefte
Een grotere stabiliteit en fundering is binnenin jou 13
Jij bent heel en perfect, zelfs onder grote overgangen en uitdagingen 

Gezondheidskwesties veroorzaakt door verhoogde elektrische trillingsverschuivingen
Een elektronische schakelingen verschuiving beïnvloedt de biologie van het lichaam hetgeen gezondheidssituaties kan creëren. En omdat zielcontracten en overeenkomsten op een ander niveau afgelopen zijn, zouden gezondheidscondities naar boven kunnen komen en/of je wordt beter en wordt genezen.
Weet dat beide soms zonder waarschuwing kunnen gebeuren, snel en ogenblikkelijk. Sommige wezens mogen kiezen om de planeet te verlaten als nieuwe portalen opengaan; je mag vanuit de andere rijken en dimensies voor jouw nieuwe missie gewenkt worden. Herinner je, je kunt onderhandelen en zelfs vragen om meer te zien te krijgen van de nieuwe missie aan de andere zijde en om de toekomst hier op Gaia te zien. 13
Zijnde ultra gevoelig en Emphatisch, kunnen deze verschuivingen jullie zintuiglijke gewaarwording verhogen. Jullie kunnen dit zien in de externe verschijningsvorm van het weer en Aarde verschuivingen en manipulaties. Deze verschuivingen kunnen intensiveren en emoties verhogen die je niet gewend bent om te ervaren. Je mag razernij, kwaadheid en gekwetstheid ervaren. Dit kan zijn vanuit de loslating van een diep gezeteld groepsbewustzijn en jouw eigen DNA oude genezing van jouw sterren afkomst. 333
    Het wordt gesuggereerd om een gezondheidszorg professional te consulteren voor ascentiesymptomen, omdat niet alle symptomen ascentie gerelateerd zijn. En hoewel het een ascentie symptoom mag zijn, mag je nog steeds hulp met het proces nodig zijn. Deze zijn suggesties; vertrouw je eigen intuïtie. Zorg extra goed voor jezelf, neem veel pauze en rust, verhoog je waterinname voor het lichamelijke schakelingen evenwicht, verhoog voedingsmineralen. Rauw voedsel, voedsel dat meer lichtkracht en elektrolyten draagt, doe aan meditatie, en neem zoutbaden.
Jullie, de nieuwe voorlopers, de bruggenbouwers, de ultra gevoelige Emphaten, ascenderen eerst en plaveien de energetische matrix en het Lichtlichaam. Jullie Lichtlichamen reageren met een grotere gewaarwording/een groter besef en gevoeligheid. Jullie mogen je kristallijne energiegebieden voelen trillen als nooit tevoren. Zij passen zich aan en zijn gevoelig en vereisen extreme zorg. 22 Specifiek wanneer je uit balans of zeer emotioneel raakt mogen zij luid klinken en hebben een grotere, golvende trilling.
Door dit alles heen is zeer goed nieuws. Om dit nieuwe besef/deze gewaarwording te hebben is goddelijke macht; het geeft jou verhoogde spirituele bekwaamheden om de dingen snel te verschuiven en te transcenderen. Je past je aan het nieuwe landschap en de frequenties aan; het is alsof aan jou een grotere manier gegeven werd om je lichamelijke sterrenpoort voertuig te gebruiken. Zoals een nieuwe auto of een nieuw programma, nu kan je dingen doen waartoe je eerder niet in staat was.
333 Je hebt nu toegang tot oude macht en informatie, hoewel het aanpassingsperioden zal nemen en dit mag betekenen extreme zelfzorg. Vertrouw jouw intuïtie en energie grenzen, aangezien sommige dagen de energieën dik en intens zullen zijn; er zullen betere tijden zijn om daarbuiten in de wereld te zijn. Doe wat je moet om voor jezelf te zorgen, doorslaggevend belangrijk aangezien deze zeer veelbelovende doch gevoelige tijden zijn op vele niveaus en dimensies. 444
Weet dat dit is waar je voor aantekende; je bent grenzeloos en het is werkelijk een glorieuze tijd om hier op Gaia te zijn. Jullie, goddelijke architecten, creëren de Nieuwe Aarde, verhogen de gehele Goddelijke matrix naar grotere toegang van liefde, licht en gemeenschap met de hogere rijken. 333 11 11 

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
The Blue Ray Beings are an ultra-sensitive, empathic soul group like the Indigos that came from many different ascended planets and light realms to enlighten the genetic code of humanity and raise the God consciousness on Gaia. They are the lost ray of the Light Worker.
Shekinah”, a Hebrew word in the "Language of Light", is a mentor of the Blue Ray. Shekinah is the lost aspect of the sacred Divine Feminine of Creation that is the embodiment of God, the ascension process. Blue Ray is the soul group consciousness of the highest aspect of all Blue Rays. Together we give you these transmissions.
Copyright © Language of Light vocal sound transmissions by Shekina Rose of www.shekinaspeaks.com - Permission is granted to copy and redistribute this article and videos on the condition that the URL www.shekinaspeaks.com is included as the resource and that it is distributed freely and on a non-commercial basis. E-mail: shekina444@yahoo.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten