zaterdag, februari 15, 2014

Sandra Walter - Teleportatie: Gemeenschap van Werelden - 12 Februari 2013


 
 
Sandra Walter
Teleportatie: Gemeenschap van Werelden
12 Februari 2014

Teleportatie is de overdracht van fysieke materie zonder de vertraging van tijdruimte. Omdat wij een meer fotonische (licht) staat aannemen, wordt het mogelijk om de deeltjes van onze fysieke wezenlijkheid naar een andere locatie over te brengen.
Wij bereiden onszelf op een nieuwe ervaring voor door de dichtheid uit onze lichamen en energie gebieden te transmuteren, er meer licht in trekkend door onze kristallijne hartintelligentie te activeren en te oefenen, en te verbinden met het Bron-punt van ons ware zelf. Onze trilling stijgt, het platform voor onze ervaring (4D Gaia) intensiveert, en alles is uitgelijnd om de volgende stap te nemen.
Teleportatie experimenten zijn nu aan het gebeuren ter voorbereiding op lichtschip visitaties en fysieke wisselwerking op de grond met een paar buitenwereldse rassen die toegewijd zijn om onze ascentie bij te staan.  
In dit nu moment, bereiden sommige poortopzichters/wegwijzers zich voor op fysiek contact met onze Sterren Families en Galactische Teams. Dit is voor mij opwindend omdat tot nu toe het contact via visioenen, de droomstaat, lichtschepen en telepathische communicatie is geweest. Terwijl wezens zich zullen presenteren als sprankelende gebieden, of een pilaar van licht, of in een orb gestalte, hebben wij niet veel fysiek contact gehad. Het plan in dit stadium is om te beginnen interdimensionale ruimtes te creëren waar geaarde mensen en hogere rijk teamleden mogen wisselwerken.  
Om een ruimte te creëren voor wisselwerking/teleportatie, wordt eerst een energetisch platform op de grond opgezet.

Laat mij een basis portaal opzet delen van de Pleiadische-Sirische allianties, welke gemodificeerd is afhankelijk van de bedoeling van de wisselwerking:

Wij planten kristallen in de grond in een specifiek patroon. Pleiadianen zijn zeer detailgeoriënteerd. Siriurs zijn meester ingenieurs en precies in hun creaties. Sommige van de kristallen die aan mijn getoond werden om te gebruiken zijn financieel volledig buiten mijn bereik, dus worden zij gerepresenteerd door een kleinere versie met een meer krachtige codering. Zoals altijd, doen wij ons best om in de 4D te representeren wat er zich feitelijk voordoet in de hogere 5D/6D gebieden.
Soms tonen de kristallen zich boven de grond, soms niet; dat is afhankelijk van de locatie. Zij mogen heilige geometrische patronen volgen, of een combinatie van patronen gelijkaardig aan een graancirkel - dit is specifiek voor wat voor soort van wisselwerking er ook maar gaat gebeuren.
De belangrijke anker kristallen zijn licht-gecodeerd voordat de structuur opgezet wordt. (Zie foto). De coderingen zien eruit als lichttaal of symbolen die nauwkeurig in de kristallen geplant zijn; je kunt hen in het kristal zelf zien.
Deze belangrijke kristallen coderingen mogen bevatten: energetische ondersteuning bij de intentie van het creëren van een interdimensionale ruimte, de licht-handtekeningen van hogere wezens, energie handtekeningen van Gaia's 5D kern via de rasters, activering codes voor toekomstige wisselwerking, of aspecten van mijn eigen hogere zelven (go team).
De kristallen veranderen de trilling van het gebied waar het patroon opgezet is, zich verbindend met het kristallijne raster erboven en intappend op de vele Aarde raster systemen eronder.
Er waren verscheidene rastersystemen binnenin de 3D Gaia welke nog steeds actief zijn in de 4D projectie van die werkelijkheid. 5D-8D rasters breiden naar buiten toe rondom de planeet uit. Deze rasters werden gebruikt om de dimensionale verschuiving te ondersteunen en door te gaan de vermenging van 4D/5D platforms te dienen (de Hemel naar de Aarde brengend).
Met een 5D Poortopzichter activering, verankert het portaal in de planeet en creëert een heilige ruimte. Het is multidimensionaal, een overlapping in frequenties creërend - een gedeelde ruimte van hogere frequentie en lagere frequentie voor de wisselwerking tussen de dimensies.
Wanneer het eenmaal opgezet is en juist is verankerd, mag een lichtschip erboven zweven en stralen van lichtenergie door de patronen heen stralen. Het ziet er gelijkaardig uit tot wat ik doe met het poortwachten, waar een 5de/6de dimensionale toegangspoort gevestigd wordt en dan door gouden kristallijne pilaren van licht omringd wordt. De pilaren van licht houden een heilige ruimte tussen de dimensies in stand. Het is schitterend om te aanschouwen. Dit is nog niet zichtbaar voor het dichte oog, hetgeen doelbewust is aangezien het teveel mensen zou verstoren/verontrusten. Ik heb de gewoonlijke vogelactiviteit opgemerkt (vogels houden van een portaal) en meer Meester wisselwerkingen sinds de ruimtes activeerden.
Vorig jaar toen ik kristallijn corridor werk deed, was ik aan het leren hoe te wisselwerken met deze toegangspoorten. Nu worden deze interdimensionale ruimtes gecocreëerd om in de fysicaliteit contact te hebben met de hogere rijken van licht: Sterren familie, andere rassen, de Meesters, de Aartsengelen, enzovoorts. Dit zijn de beginstadiums ter voorbereiding op fysiek contact.

Binnenin de Toegangspoort
In de heilige ruimte van deze portalen, vermengen wij ons bewustzijn met de hogere rijken. Het vergt behoorlijk wat concentratie binnenin die heilige ruimte. Voor mij, voorziet het in een zeer diep begrip van het eenheidsbewustzijn. Het is een zeer natuurlijke staat van zijn wanneer je daar eenmaal bent aangekomen. Hart gecentreerde focus (geen geest/verstand of emoties) is behoorlijk anders dan wat de nieuwe tijdperk retoriek omschreven heeft. Ik Ben aan het proberen om hier iets dat niet te omschrijven valt te omschrijven; de zuiverheid en ingewikkeldheid van dit soort van wisselwerking kan niet in de lineaire taal samengevat worden.
Het is een gemeenschap van dimensionale ervaringen. Geen lager dimensionaal geestesniveau, ego of emoties. Het is de wederopstanding van het Bron Punt; een directe link naar al jouw hogere niveaus en de hogere rijken. Wij gebruiken de ondersteuning van de pijnappelklier voor het visioen en voor het ontvangen van telepathische informatie, maar de sleutel is in en door het hartcentrum. Dit is een niveau van spirituele volwassenheid.

Lopende experimenten
Wij experimenteren met hoe wij op een fysieke manier in dezelfde ruimte kunnen zijn. We moeten begrijpen dat zo vreemd als dat hun bewustzijnsstaat voor ons was, onze bewustzijnsstaat ook voor hen vreemd was. Op papier, lijkt het dat de hogere rijken alles weten. Echter, het ontzagwekkende experiment van een planetaire dimensionale verschuiving met de Ascentie van een volledig ras is gloednieuw voor iedereen. Zij zijn net zo gefascineerd met dit proces als wij dat zijn.  
We weten niet hoelang het zal gaan nemen, vergeet het lineaire schema. Ik heb begrepen dat vele mensen ervaringen zullen hebben van het aan boord gaan van een lichtschip dit jaar.

Lichtschip manoeuvres
Teleportatie heeft niets te maken met het willen gaan op een lichtschip, hier vandaan te komen, andere galaxies te ervaren, naar andere planeten te gaan, en zo verder. Er is werk dat hier gedaan moet worden. Dit gaat over het verenigen van de mensen op de grond met de teams waar zij mee gewerkt hebben om de versnelling van de ontwaking te dienen. Laten we het ons herinneren dat dit een cocreatie is; het zijn niet de galactische wezens die iets met de planeet doen, wij zijn het allemaal die de verschuiving in bewustzijn co-creëren. Dat is het altijd geweest.
Veel lichtschepen vliegen over energetische lijnen, leylijnen, rasterlijnen, heilige ruimtes of draaikolken omdat zij met de energiesystemen werken die al op hun plaats zijn. Dit is waarom er zoveel verkeer is op een plaats zoals Shasta en Sedona waar een overvloed aan rasterlijnen elkaar kruisen of samenkomen. Het is hetzelfde voor energiewerk aan de lichaamsmeridianen.
Mensen die geflitst worden door lichtschepen ontvangen energie wat recht door jullie heen de grond instroomt. Jullie zijn een aardingsstaaf voor dat werk - of jij je hier nu bewust van bent of niet. Soms mag de flits of straling aanvoelen als liefde, gratie of schoonheid. Soms is het een erkenning van de teamleden op de grond. Soms is het een bevestiging dat jouw bewustzijn zich voldoende uitgebreid heeft om in staat te zijn hen op die manier gewaar te worden, zoals een vriendelijke begroeting.
Er is een diepe bescheidenheid met deze experimenten, dus het spirituele ego moet gaan. Wij kiezen onszelf met iedere stap van dit pad. Onze bereidheid om een verbintenis aan te gaan met het proces activeert onze pre-overeenkomsten om op onze eigen unieke manier te dienen.

Lichamelijke Aanpassingen
Het lichaam deinst een beetje terug met de gloednieuwe ervaring. Iedereen die nabij-tot-fysiek contact had weet dat er een leercurve is met de fysieke wisselwerking. Het lichaam heeft te maken met de lagere niveaus (ego, verstand, emoties) die vechten om het begrip van iets dat zij niet her/erkennen. Soms gebeurt het terugdeinzen een dag na de wisselwerking - zoals een vertraagde reactie. Ik Ben bezig beter hiermee te worden terwijl ik leer de stabiliteit te handhaven wanneer het aanvoelt alsof mijn lichaam aan het ontbinden is. Gek genoeg, is het de Wil om in staat om terug te komen sensatie die ik moet overwinnen. Wij hebben dat allemaal eerder gehad met het astrale reizen - het toevoegen van het fysieke aspect is gewoon zo ….fysiek.
De vaardigheidsset voor deze werkomschrijving omvat communicatieve vaardigheden, het openen van toegangspoorten en interdimensionale poorten, het vermogen om kalm te blijven, gecentreerd en gefocust in de aanwezigheid van hogere dimensionale wezens, en de volwassenheid te weten wanneer dingen gedeeld kunnen worden en wanneer niet.
Meesterschap wordt niet gediend door ongeduld, noch wordt het lichamelijke voertuig dat. Er zijn heel veel aanpassingen aan mijn energie gebieden en lichaam terwijl dit zich ontvouwt. We hebben de effecten van teveel licht op vrienden en familie in deze stam gezien - je kunt fysieke structuren ineen doen laten storten (het zenuwstelsel beschadigen) met teveel licht. Echte integratie is een permanente verandering hetgeen oprecht geduld vergt. Er is een artikel waar ik waarschijnlijk niet aan voorbij zal gaan om te schrijven getiteld, Hoe jouw verstand te verliezen zonder jouw verstand te verliezen.

De Thuisversie
In aanvulling op het opzetten van deze interdimensionale portalen buitenshuis, zijn er proefnemingen met een thuisversie van allerhande; iets dat je op kunt zetten in jouw heilige ruimte om je duidelijker te verbinden met jouw gidsen, de hogere niveaus en sterrenfamilie. Ik Ben hiermee aan het spelen in de Ascentie Cursus deze maand. Het is niet iets dat nu al voor publiekelijk gebruik gereed is. Geduld, geliefden.
Het doel is om een heilige ruimte te creëren waarin wij lichtschip niveau mogen ervaren, alsook de fysieke aanwezigheid van andere rassen. Beetje bij beetje, zullen meerdere van deze ervaringen verankerd worden in het collectieve bewustzijn. Het staat het collectief toe om comfortabel te worden met de fysieke wisselwerking, de collectieve trilling te verhogen, en liaisons te creëren voor de goddelijke hereniging van werelden.
Het is een eer om op deze manier te dienen. Licht dienaren met Galactische verbindingen, vraag jullie teams over het creëren van deze ruimtes. Ik Ben me bewust bewust van 12 Mensen op de grond die precies nu hiermee werken. Alsjeblieft vraag het niet aan mij - vraag het aan je team. Ik begrijp dat ik in de droomstaat van veel mensen momenteel opduik; er is een grote multidimensionale coördinatie voor deze versnelling. Mijn beste advies is om jouw heilige ruimte te verankeren waar het ook is dat je het geplaatst hebt; wij zijn met opzet uitgespreid.
Weet in de kern van jouw hart dat deze ervaringen zich snel ontvouwen. Ondersteun het energetisch met kalmte, mededogen en liefdevolle intenties voor de hoogste interesse van alle betrokkenen.  

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
The writing and materials on this site may be shared under the guidelines of this Creative Commons License. If you would like to use any of the work on this website, in whole or in part, you must attribute Copyright to Sandra Walter and link back to sandrawalter.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten