maandag, februari 10, 2014

Sandra Walter - Telepathische Communicatie - 8 Februari 2014


Sandra Walter
Telepathische Communicatie
8 Februari 2014

Telepathie is een energetische overdracht van ideeën, creaties of licht intelligentie van het ene naar het andere wezen.
Wanneer een wezen een gestalte gebruikt om zich in de dichtere niveaus van bewustzijn tot uitdrukking te brengen, is communicatie zeer fysiek. Wij gebruikten vijf zintuigen in de 3D communicatie: zien, voelen, ruiken, proeven, horen. We voegen daar een zesde zintuig aan toe wanneer wij de 4D dynamiek van de pijnappelklier gebruiken - visioenen voorbij de sluier zien. Wanneer wij een verbintenis aangaan met 5D en daarboven, beginnen wij een zuivere telepathische communicatie te gebruiken in combinatie met de pijnappelklier, de hypofyse en het hartcentrum.
Laat wat voor collectieve gehechtheid aan de spiritualiteit of uitbreiding van het bewustzijn los waar alleen toegang tot verkregen kan worden via het pijnappel-hypofyse complex. Het was - en is dat nog steeds voor sommigen - een obsessie om het derde oog te openen. Ontgifting en gefocuste meditatie ondersteunen de activering van de pijnappel.
Er vindt een natuurlijke ontgifting voor de planeet en al haar leven plaats. Dat is een externe factor die wij niet kunnen vermijden. Wanneer wij het proces ondersteunen door innerlijk te ontgiften door de zuivering van de mentale, fysieke, emotionele en spirituele niveaus, wordt onze reis in het lichaam gemakkelijker.
Het oude paradigma waardeerde visioenen van het astrale gebied van bewustzijn. Astrale visioenen kunnen sterk verbonden worden aan het geestesniveau, wat het waarom is dat wij zoveel inmenging in dat rijk gehad hebben. Het was gewoonlijk moeilijk voor Mensen om onderscheid te maken tussen geestesniveau visoenen/emoties, en liefdeslicht intelligentie. Onze droomstaat ging over het spelen met het astrale, en veel van die informatie raakte verloren wanneer wij in de ochtend opstonden. Het was een belangrijke functie van de overlevings-dynamieken, de karmische structuren en het spel van de dualiteit.

Onze relatie met het astrale gebied is bezig minder van een dichte mysterie te worden, en veel meer aanwezig. Wij gaan in niveau omhoog en eruit, met het ons te verhouden met het vierde dimensionale vlak van bewustzijn als de droomstaat, of het verschijnsel. Terwijl wij door de astrale ineenstorting gaan (magnetische verslechtering van de lagere 4D gebieden) hebben wij een kans om ons bewustzijn snel via telepathie en teleportatie uit te breiden.
Echte telepathie kan in het begin zenuwslopend voor het lichaam zijn. Het creëert opruimingseffecten (doet alles dat niet op deze reis?), alsook de uitdaging van het vertalen van de telepathische communicatie in/naar 4D begrijpelijke ideeën. Met oefening, wordt het ontcijferen van de boodschappen, de beelden en energieën van de telepathische communicatie een natuurlijke staat.  
In mijn huidige ervaring, omvat de telepathische communicatie in 5D-8D volledige overgave aan het onbekende. 5D telepathie gebruikt de hart-pijnappel-hypofyse centrums, met de berichten die gevoelt worden als zij arriveren, recht door het hartcentrum of het hogere hart gebied. Wij mogen het verstand voor de interpretatie gebruiken nadat de informatie ontvangen is, of als het arriveert, om diens toepassing voor onze individuele levensstroom te interpreteren. Telepathische communicaties mogen ontvangen worden als lichttaal, symbolen of gedetailleerde impressies in het derde oog, hoewel 5D telepathische overdrachten ontvangen worden door het hartcentrum. Een flits of golf van het voelen van energie zal binnenkomen; dit is een lichtpakket van informatie welke volumes aan informatie bevat. Zij mogen vergezeld worden door visioenen om jouw kennismaking/ontvangst te helpen.
6D - 8D telepathie gaat voorbij waar ik op anticipeerde omdat het zich helemaal niet met het geestesniveau/verstandelijke niveau verbindt. Telepathie in 6D-8D bezit niets om de geest/het verstand of de emoties gerust te stellen of te ondersteunen. Het is een gemeenschap van wezenlijkheid hetgeen grote kennis en creativiteit in nulpunt tijd overdraagt. Mijn Hogere Niveaus en ik zijn aan het experimenteren met het overbruggen van deze werelden op een manier welke mensen zullen begrijpen. De grote uitdaging is, zoals altijd; Hoe onderwijzen we niet-lineair op een in-de-buurt-van-lineaire manier, aldus allen een verbintenis aan mogen gaan met dit prachtige Ascentieproces?   
Telepathie is gelijk aan kunst: Je ontvangt wat jouw unieke expressie wenst. Sommigen mogen diepgaand bewogen zijn door een muziekstuk, terwijl anderen zich haasten om het uit te zetten. Sommigen zien een visioen en vinden opluistering; anderen vrezen diens onbekendheid.
Beeldspraak is de interdimensionale taal van het Universum, afgeleverd vanuit het hart. Terwijl we snel in/naar een leven verhuizen zonder illusie, trekt transparantie door de telepathische communicatie de sluier van alles af. Wij weten, wij voelen, wij ontvangen, wij zenden uit door onze krachtige Bron-punt. De reis van het meesterschap verstrekt nu een gezichtspunt zonder dichtheid, hetgeen nieuwe uitdagingen op gang brengt. Het is wat het is; probeer niet te blijven hangen bij de openbaringen als je wenst om meer van hen te ontvangen.
Wij waren het gewoon om een tussentijd met de communicatie te ervaren. Dit was een neveneffect van de dichtheid. We probeerden te communiceren en er was geen antwoord vanuit de hogere rijken; zij probeerden te communiceren en er kwam geen antwoord van ons. Wij zijn bij het punt in ons Ascentieproces aangekomen waar wij deze barrières kunnen ontbinden en op een sterke manier met telepathie kunnen experimenteren. Dit betekend dat de teams op de grond meer bewust zullen zijn van het werk dat zij doen, en er een minder raadspel van makend. Het zal een grote opbouwer voor het zelfvertrouwen zijn en overzichtelijkheid verstrekken voor diegenen die dienstverlenend zijn.
Alles wordt geboren, aangepast en uitgestraald vanuit het Hart naar buiten toe. Wij laten de kristallijne structuren van het hart ontwaken en commanderen/ondersteunen de replicatie van deze structuren in/naar iedere cel van het lichaam. Het hart repliceert eerst buitenwaarts. Werk iedere dag met jouw Hogere Zelf en Meesterschap/Begeleidende rijken aangaande het werken vanuit het hartcentrum. Telepathie zal de tweede natuur worden als je via het hart werkt. 
Herinner je dat jouw unieke licht handtekening uitgezonden wordt door jouw rechterhand. Dit is waarom de inlandse stammen van de Amerika's de rechterhand opgestoken gebruikten als een begroeting, en waarom schilderijen van sommige meesters of Galactische leiders hetzelfde doen. Ben zuiver voordat je een telepathische communicatie probeert. Wat zijn jouw bedoelingen? Wat wens je te ontvangen? Trilling = trilling. Wees er zeker van dat je te werk gaat vanuit de hoogste interesse van alle betrokkenen.
Hier is een basis manier om 5D telepathische communicaties te ontvangen. Jij zend jouw gedachten uit, dus gebruik jouw zuivere licht intelligentie wanneer jij je trillingen op deze manier uitzendt. Ben duidelijk in jouw bedoeling van wat je wilt ervaren, en dubbel-check voor egoïstische beïnvloeding. Dring nooit controlerende, negatieve, egoïstische of emotionele gedachten aan een ander op.
- Verklaar jouw bedoeling luid en duidelijk. Wat is het dat je wenst te ervaren en met wie?
- Plaats jouw linkerhand op het hart en lokaliseer jouw Bron-Punt.
- Laat het geestesniveau volledig vallen en focus jouw bewustzijn in jouw hart.
- Adem in het hart totdat je in een staat van zuivere liefde gefocust bent.
- Til jouw rechterhand omhoog, de palm wijst naar buiten, en verbindt de twee gebieden - het hartbewustzijn en de unieke handtekening in de rechter handpalm.
-Haal adem. Focus jouw gehele bewustzijn op deze gebieden.
- Je mag het derde oog voelen activeren terwijl de triade van hart-pijnappel-licht handtekening zich verbinden.
- Stuur een begroeting door het hart: Zegeningen geliefd Hoger Zelf. Zegeningen geliefde Hogere Rijken.

- Adem in, in de stilte van het hart.
- Stel je open om te ontvangen wat het ook is dat perfect voor jouw reis in dit nu moment is.
- Breng jouw hand omlaag wanneer je wenst om los te koppelen.
Met oefening, zal jouw wisselwerking met de hogere vormen van bewustzijn (Gidsen, Meesters, Galactische- Engelachtige wezens, Lichtschepen niveaus, enz.) meer rechtstreeks en duidelijk worden. De sleutel is om door het hart te communiceren. Ben altijd in een staat van liefde voordat je de communicatie opent. Dit is een uitstekende oefening om te gebruiken wanneer je de midden-in-de-nacht slapeloosheid hebt. Denk eraan dat van 3:00 - 17:00 de tijdzone is wanneer collectieve gedachte-vormen minimaal zijn. Je mag op zijn/wakker zijn omdat iemand met jou wil communiceren.
Als de sluiers ontbinden, vieren de hogere rijken feest over onze reizen; zij zijn gefascineerd over onze ervaring. Behandel al jouw communicaties met eer, liefde en gratie. Luister en ontvang meer dan dat je in het begin uitzend. Er is veel om te ontvangen.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
The writing and materials on this site may be shared under the guidelines of this Creative Commons License. If you would like to use any of the work on this website, in whole or in part, you must attribute Copyright to Sandra Walter and link back to sandrawalter.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten