donderdag, februari 27, 2014

Saint Germain: Zonne Vlammen, NESARA en Galactische Energieën - 26.02.2014 - Méline Lafont


Saint Germain
Zonne Vlammen, NESARA en Galactische Energieën
26 Februari 2014 / Méline Lafont

(Opmerking van Méline: Saint Germain heeft gedurende enige weken in mijn persoonlijke ruimte met mij hierover gesproken aangezien hij op het moment meer bewust aanwezig op onze Aardse gebieden is, maar ik vond nooit de tijd om feitelijk te gaan zitten en een channeling hierover toe te staan door te komen. Uiteindelijk pakte ik de kans een paar dagen geleden en maakte ruimte voor deze boodschap.)
Groeten, mijn geliefde vrienden, Ik Ben het, Saint Germain die nieuws verstrekt, feitelijk heel veel nieuws. Zo nu en dan geniet ik ervan om binnen te treden met belangrijk nieuws dat meer refereert naar de huidige gebeurtenissen terwijl op andere tijden ik het op prijs stel om jullie meer diepgaande actualiteiten te geven welke een diepere impact op jullie Ascentieproces hebben. Wel, deze boodschap omvat beide benaderingen.
Het jaar 2014, welke het eerste jaar van de actualisatie van al jullie wensen is, jullie werkelijkheden, jullie creaties en jullie voorbereidingen, hebben al heel veel eerste verschuivingen op gang gebracht. Om te beginnen verwijs ik meer specifiek naar de intense zonne vlammen welke een gigantische impact op jullie Aardse werkelijkheid hebben en ook naar jullie huidige bewustzijn en jullie belichaming.
Onderschat deze gigantische krachten en impulsen niet aangezien zij een cruciale link representeren in dit wereldwijde Ascentieproces. Meer dan ooit snellen zij jullie richting op met krachtiger impulsen en op een zelfs sneller tempo dan dat jullie je ooit voor zouden kunnen stellen. Wees vooraf gewaarschuwd, mijn vrienden, het zal allemaal zelfs meer intensiveren en toenemen! Tot nu toe, is de toename in zonne vlammen een soort van "terra icognita" geweest, een onbekend gebied voor velen van jullie omdat de intensiteit van deze vlammen nooit dergelijke proporties bereikten zoals zij dat nu deden.
Elke zonne vlam is op zichzelf een enorme grote creatie en een activering welke bijdraagt aan de actualisering van jullie innerlijke Zelf binnenin jullie werkelijke eigen omgeving, binnenin jullie werkelijkheid alsook binnenin jullie eigen belichaming. De meerderheid van de Lichtwerkers en Meesters op deze planeet die hiervoor gereed zijn, belichamen de versmelting van hun IK BEN Aanwezigheid en het Christus Bewustzijn, en dit alles ontwikkelt zich langs verschillende fases.


Dat zou zelfs meer aarding en ontspanning kunnen vereisen alsook meer rusten en een bepaalde expertise om hen te converteren in/naar een innerlijke creativiteit en een evenwicht. Het roept om een manier om jullie werkelijkheid en jullie bewustzijn te penetreren, maar het vereist ook een middel om zichzelf te manifesteren in het AL door middel van jullie werkelijkheid en jullie belichaming. Jullie bewustzijn en jullie lichamen zijn doorslaggevend belangrijk bij dit gehele proces.
Het is niet alleen het menselijke bewustzijn dat diens gevisualiseerde vormen en diens creaties manifesteert maar ook het wereldwijde bewustzijn en diens volledigheid dwars over de gehele planeet heen, want alle creaties op Aarde en daaraan voorbij nemen vormen en creaties aan terwijl wij spreken over een planetaire- en een zonne verschuiving welke ook andere planeten en andere werkelijkheden/Dimensies betreffen en daarop een impact hebben.
Als een collectief bewustzijn raken jullie in toenemende mate meer uitgelijnd, niet slechts met elkaar als het menselijke ras, maar ook met de elementalen van de natuur, met de dieren koninkrijken en zelfs met de wereld van de feeën. Hoe meer jullie zijn uitgelijnd op hetzelfde niveau en op dezelfde trilling met het dieren en het elementale koninkrijk, alsook met de hogere Dimensionale wezens zoals de feeën en de Deva's, hoe meer jullie bewustzijn uit zal breiden richting een meer Galactische vereniging en een versmelting van bewustzijn.
De Galactische Federatie begon al met diens plannen om een effectieve aanwezigheid op een planetair niveau voor al diegenen van jullie die hiervoor gereed zijn te garanderen. Afhankelijk op een ieders werkelijkheid, op de intentie van het hart, op hun respectievelijke bewustzijn en trilling, zullen contacten gemaakt worden op een zodanige manier en op een dusdanig frequentieniveau dat jullie het gemakkelijk aankunnen. Als jij nog steeds vastgekleefd zit aan het bewustzijn waarin afscheiding nog steeds aanwezig is dan zal dat feit dienovereenkomstig gereflecteerd worden. Als, van de andere kant, je het bewustzijn van Eenheid en tolerantie representeert dan zal een meer bewustzijnsversmelting plaatsvinden met deze Galactische energieën, welke je toestaan om meer bewust te worden van jouw Multidimensionale aspecten van jezelf.
Hoe meer je de Meester over jouw eigen Wezen bent, wat betekend dat je in jouw eigen kracht in het hart blijft en dat je in evenwicht bent, hoe meer je in staat zult zijn om jouw allereerste Galactische contact op wat voor manier dat jij wenst voor jezelf te bepalen en te creëren. Er zijn talrijke mogelijkheden en zij staan je allemaal tot je beschikking voor jouw welzijn. Geniet van de aankomende creaties en de meer bewuste wisselwerkingen en verkenningen met deze Galactische aspecten van jeZelf en met jouw familie van het Licht.
Een behoorlijk aantal schepen is feitelijk geland aangezien toestemming hiervoor ingewilligd werd door het collectieve bewustzijn. Echter, wij zijn verlangend in afwachting wat het politieke antwoord zal zijn wat betreft onze aanwezigheid onder de menselijke populatie, die kwestie is nu de orde van de dag. Een bepaalde hoeveelheid van zeer belangrijke doorbraken komen jullie kant op en behandelen niet alleen het Galactische bewustzijn maar ook nog zoveel meer.
Eén zo'n kwestie betreft Nesara, aangezien ik me daar deze laatste paar weken zeer ernstig mee bemoeid heb. De Kosmische Wet met betrekking tot het bepleiten van onvoorwaardelijke Liefde en Vrijheid is op jullie kusten gearriveerd. De doorbraak heeft zichzelf al gemanifesteerd en is gebeurd. Allereerst wordt alles op een etherisch niveau volbracht voordat er een planetaire verschuiving plaatsvindt, maar vergeet niet, mijn geliefden, dat jullie degene in controle zijn als tot wat er in jullie persoonlijke werkelijkheid mag gebeuren. Dus in een notendop, jullie zijn degenen die beslissen wanneer en hoe dit alles zich voor gaat doen in diens definitieve fase. Ik ben degene die de weg voor jullie plaveit om dit mogelijk te maken en om het te helpen tot bloei te komen.   
Alleen het collectieve bewustzijn kan dat wat vervolgens zal gebeuren autoriseren en toestaan, dit met de medewerking van jullie eigen Goddelijke machten, ik werk met jullie energieën en met jullie bewustzijn om te bepalen waar ik kan helpen om een doorbraak te bereiken of waar ik nog steeds een helpende hand moet verlenen om de betrokken machten te assisteren. Je kunt het bezien als een bol/orb van Licht energie welke door jullie allemaal aan mij overhandigd wordt, en op zichzelf symboliseert het jullie hartcreaties en jullie innerlijke krachten voor verandering. Deze orb van licht energie staat mij toe om alles te bereiken dat het bevat wat verschuldigd is aan mijn manifestatie krachten waarna ik de weg op het politieke niveau zo hoog als mogelijk is kan plaveien. Zonder die orb van creaties kan ik niet tussenbeide komen, aangezien interferentie niet toegestaan is zonder jullie toestemming, jullie medewerking, jullie openheid en jullie groei in bewustzijn. Hoe meer dat deze orb de eenheid, de coöperatie en de hartintenties bevat, hoe krachtiger het wordt.  
Er zijn vele discussies geweest in de laatste paar maanden, overvloedig voorbereidend werk werd er gedaan, hoewel jullie je daar niet bewust van zijn. Desalniettemin, zijn sommigen van jullie zich uitermate bewust van wat er gaande was en waren in staat om enige herinneringen op te pikken. Jullie geduld zal beloond worden, een feit dat steeds opvallender wordt.
Laat de houding van wachten voor iets om te gebeuren achter je aangezien de dingen niet volledig voor jullie gedaan worden; zij worden door jullie en met jullie allemaal gedaan, omdat wij gezamenlijk een eenheid vormen welke alle krachten opeen kan stapelen die effectieve verschuivingen en veranderingen creëren. Wij kunnen alleen als een link of als een assistent functioneren, hoewel de rest overblijft voor jullie eigen collectieve ervaring, jullie eigen mogelijkheid/creatie omdat het jullie bewustzijn is dat alles hier op deze planeet markeert en realiseert.
Ik ben niet de verlosser van deze planeet eerder distribueer is mijn bewustzijn en mijn Meester energieën op een sterke en constante manier over deze werkelijkheid als een bijdrage in dit proces van Ascentie, aangezien het het Tijdperk van Aquarius (Waterman) is welke mijn zuivere energie en mijn kracht op de manier van de Violette Vlam representeert.
Laat ons allemaal nu dit collectieve bewustzijn bekrachtigen en laat ons doorgaan als één en dezelfde Bron van Liefde zodat de weg naar eeuwige vrijheid en naar een zorgeloos bestaan bereikt kan worden. Gezamenlijk zullen wij de planetaire Ascentie volbrengen zo volmaakt als mogelijk is; wij zijn niets zonder elkaar en wij zijn alles in onszelf.
IK BEN die IK BEN
Saint Germain

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Méline Lafont 2012 – 2014, permission is given to share freely in its entirety and unaltered  http://lafontmeline.com  and http://pleiadedolphininfos.blogspot.com

1 opmerking:

  1. alles komt goed ,dat weet ik zeker !!!
    En ons Cobie is ook al weer wat beter .,fijn toch .
    nog een hele fijne dag toegewenst Jo

    BeantwoordenVerwijderen