vrijdag, februari 21, 2014

Pleiadische Perspectieven - De Versmelting deel 3: Kalibreren met Onze Multidimensionale Geest - 17.02.2014


Pleiadische Perspectieven - De Versmelting deel 3
Kalibreren met Onze Multidimensionale Geest
17 Februari 2014 / Dr. Suzanne Lie

Sandy Spreekt:
Binnenin de bol van licht welke gecreëerd was door ons gezamenlijke bewustzijn van de Arcturiaan, Mytrian, Mytre, Mytria, Jason en ikzelf, wat het gevoel van onvoorwaardelijke liefde en overvloedige vreugde bijna teveel om te verdragen. Hoe kon het zijn dat Jason en ik gewend waren geraakt aan de angst, de drukte, de uitdaging en de stress van onze fysieke levens zodat onvoorwaardelijke liefde en vreugde "teveel" was?
Gelukkig, wiste de liefde en vreugde binnenin onze bol die boodschap snel uit onze geest. Het was toen dat ik iemand tegen ons hoorde praten. Wederom, wist ik wat Jason dacht, net zoals ik er zeker van was dat hij wist wat ik dacht. In feite, binnenin onze bol hoorden wij tegelijkertijd de gedachten van iedereen, zelfs die van de Arcturiaan. Vreemd genoeg, konden we hen nog steeds allemaal verstaan.
Toen ik me afvroeg hoe het kon zijn dat we zoveel gedachten in één keer konden ontvangen en verstaan en hen ook nog steeds konden begrijpen, ik/wij (want wij zijn ÉÉN) hoorde(n) Mytrian zeggen, "Jullie zijn nu verbonden met jullie multidimensionale geest. Lieve Jason en Sandy, jullie zijn de menselijke afgezanten die zich bij onze groep aan zullen sluiten als wij naar Gaia's kern terugkeren om de hoeksteen en centrale kristallen van de Aarde terug te transmuteren in/naar hun ingeboren multidimensionaliteit."
Jason en ik snakten naar adem bij deze grote eer, maar voordat wij onze ontelbare vragen konden stellen, ging Mytrian verder, "Voel de hogere frequentie van het licht dat jullie omringd. Focus je nu op de draaikolk van het licht, welke jullie multidimensionale geest is. Kunnen jullie voelen dat de draaikolk boven jullie kroonchakra bovenop jullie hoofd is?"
Jason en ik knikten beide van ja, terwijl Mytrian verder ging, "Wij weten dat jullie je bewust zijn dat dat het entreepunt is in/naar jullie pijnappelklier. Het is deze klier die de vortex tussen jullie multidimensionale geest en het menselijke brein zal openen en sluiten. Deze draaikolk is nu open, dus vragen wij aan jullie om het immense energie-gebied van jullie multidimensionale geest te voelen welke jullie menselijke brein binnengaat."
Jason en ik reikten naar elkaar uit en sloten onze armen ineen voor ondersteuning. Wij hadden het er moeilijk mee om bewust te blijven en waren bezorgd dat wij uit deze wonderbaarlijke situatie vandaan zouden vallen. Gelukkig raakte de Arcturiaan, die achter ons stond om ons voortdurend ondersteuning te geven, de kronen van onze hoofden aan. Onmiddellijk, was de opbouwende misselijkheid en duizeligheid opgelost.

"Observeer de flitsen van licht terwijl jullie multidimensionale geest wisselwerkt met de synaptische tijdsgewrichten van jullie fysieke brein," ging Mytrian verder toen Het eenmaal zag dat wij gestabiliseerd waren. Echter, die stabiliteit zou ons verlaten hebben als het niet was voor de Arcturiaan die achter ons stond, aangezien het visioen van de synaptische energie van onze breinen tamelijk overweldigend was.
Langzaam pasten wij ons aan het visioen aan, en Mytrian vervolgde, "Met jullie ogen gesloten, kijk naar buiten door jullie Derde Oog om de hogere frequenties van werkelijkheid te zien die uitstralen voorbij de laag van "mist" binnenin jullie brein." Wij keken binnenin, omdat de mist binnenin de holosuite representatief is aan de mist binnenin het brein van diegenen die binnenin het 3D hologram van de Aarde geleefd hebben.
Wij begrepen die boodschap overduidelijk en wij kropen nog dichter bijeen om elkaar te helpen om onze innerlijke mist uit te ruimen. Onmiddellijk, hoorden wij beide, "Probeer onvoorwaardelijke liefde naar jullie zelf te sturen." Wij kenden de bron van die suggestie niet, maar het klonk uitermate goed, dus probeerden wij het. Ik moet zeggen, "probeerden" omdat wij nooit het onvoorwaardelijk houden van onszelf hadden waargenomen, tenminste niet terwijl wij in onze fysieke vorm waren.
Langzaam, van achteren, waar de Arcturiaan ons aan het ondersteunen was, begonnen wij de meest wonderbaarlijke sensatie van vreedzaamheid, kalmte, en totale welzijn en een absoluut geloof in ons zelf te voelen. Tranen begonnen uit onze ogen te stromen terwijl de mist binnenin ons brein begon op te trekken om de grote blijheid en dankbaarheid dat ons wezen vulde te openbaren.
 
 
"Nu," ging Mytrian verder, "verbind het visioengebied van jullie multidimensionale geest met de achterhoofdkwab van jullie brein. Op deze manier zal jullie multidimensionale helderziendheid in staat zijn om met jullie fysieke zicht te versmelten."
Onmiddellijk, zagen wij een visioen van onze breinen dat ons aanzienlijk zou helpen elk gebied van ons brein te begrijpen waarnaar wij onze aandacht uit zouden moeten laten gaan. Dit diagram van onze breinen leek binnenin onze geest ten toon gespreid te zijn.
"Ja," antwoordde Mytrian, "jullie multidimensionale geest is in staat om een visioen van binnenuit te projecteren. Het is deze projectie van mentale beelden dat jullie zal helpen met jullie ingeboren vermogen om de werkelijkheid te creëren die jullie wensen waar te nemen."
Jason en ik besloten om die verklaring, welke behoorlijk voorbij ons begrijp ging, in het energie gebied boven onze hoofden te plaatsen, hetgeen wij begonnen te identificeren als onze multidimensionale geesten. Wij voelden het energie gebied van de Arcturiaan dwars over de toppen van onze hoofden bewegen, wat ons een duidelijke sensatie gaf van de multidimensionale geest waar wij ons 3D brein aan kalibreerden.
"Uitstekend," antwoordde Mytrian op onze gedachten, "Nu zullen jullie de helderhorendheid van jullie multidimensionale geest aan de temporale (slaap) kwab van jullie brein verbinden welke jullie gehoor regelt."
Deze keer bereiden wij ons voor op de woeste aanval van het hogere licht in ons brein door een beetje achteruit te stappen in het energie gebied van de Arcturiaan. Toen wij die liefdevolle ondersteuning voelden, ademden wij diep uit terwijl wij een verbinding voelden groeien tussen onze multidimensionale geest en het gehoorcentrum van onze breinen.
"Als je jouw multidimensionale helderhorendheid verbindt met jouw fysieke gehoor, zal je beginnen al het leven te genezen dat met je wilt communiceren. Je zult ook in staat zijn om een sterke band te creëren tussen jezelf en jouw hogere expressies van ZELF."
Mytrian was correct, aangezien wij ontelbare stemmen, boodschappen en tonen begonnen te horen die van overal voortkwamen.
"Ga in de stilte om de stem van de ENE beter te horen, alsook de stem van jullie eigen Multidimensionale ZELF."
Wij waren niet precies zeker wat "de Stilte" was, maar wij ervoeren beide een innerlijke stilte die wij nooit gekend hadden. Deze stilte werd steeds dieper totdat het uit begon te stralen voorbij onze vormen en in/naar de omringende omgeving. Langzaam, werd er een feedback lus gecreëerd welke onze innerlijke stilte vanuit onze vormen reflecteerde, terwijl het het tegelijkertijd terugkeerde in/naar ons bewustzijn.
Wij hadden er geen idee van hoelang wij in deze stilte baadden toen wij Mytrian hoorden zeggen, "Uitstekend. Verbind nu jullie multidimensionale geest aan jullie achterste Pariëtale Schors. Deze verbinding zal jullie helpen om de hogere frequenties van werkelijkheid beter te begrijpen die jullie nu tegelijkertijd zullen ervaren met jullie fysieke gewaarwording.
"Met de integratie van jullie multidimensionale geest in jullie achterhoofdkwab, temporale kwab en pariëtale schors van jullie brein, zullen jullie het gemakkelijker vinden om de Licht Taal te vertalen, te begrijpen en te integreren in jullie driedimensionale communicatie. Dan, zullen jullie in staat zijn om voortdurend verbinding met ons en jullie hogere expressies van ZELF te hebben."
We hadden beide vele vragen over Mytrian's laatste verklaring, maar terwijl wij de warme gloed van onze multidimensionale geest toestonden verder te gaan naar de bovenzijde van ons hoofd, hoorden wij Mytrian zeggen, "Nu, sta de gloed van jullie multidimensionale geest toe te integreren in de zintuiglijke cortex van jullie brein. Terwijl jullie deze integratie toestaan, zal jullie uitgebreide gewaarwording van heldervoelendheid kalibreren met jullie 3D brein."
Plotseling hadden wij het gevoel alsof we via ons zintuig van de reuk en zelfs onze huid konden zien en horen. Wij vroegen ons af of dit was hoe het voor vele dieren van Gaia was, maar voordat we ook maar één vraag konden stellen voelden wij onze multidimensionale geest kalibreren met onze motorische cortex. Wij stonden vrij stil binnenin onze stilte, maar begonnen ons verschillende betekenissen van mobiliteit voor te stellen zoals stromen in plaats van lopen.
Wij wilden spelen met deze nieuwe betekenissen van beweging, maar onze multidimensionale geesten bewogen snel naar, en versmolten met ons voorhoofdskwab. Terwijl onze multidimensionale geesten integreerden in het gebied van onze breinen die ons differentiëren van veel van het dieren koninkrijk, beseften wij dat ons leven altijd veranderd zou zijn.  
Nooit zouden wij meer in staat zijn om op dezelfde manier te denken of ons zelfs op dezelfde manier te gedragen. Wij voelden dat onze persoonlijke behoeften achter de behoeften van onze multidimensionale zelf geplaatst werden. Onze beslissingen en handelingen zouden niet slechts op de waarnemingen van onze menselijke werkelijkheid gebaseerd zijn maar ook op de informatie die verkregen werd van onze multidimensionale geest. We zouden nooit meer in staat zijn om aan onszelf te twijfelen, omdat ons ZELF versmolten zou zijn met de ENE van het NU.
Zonder het te beseffen, begonnen Jason en ik in de mist rond te dwalen. Door de mist heen, welke nu begonnen was op te lossen, zagen, hoorden, roken en voelden wij de meest verbijsterende scène. Helaas, toen wij uitreikten om het aan te raken, werden we wakker in de slaapkamer van ons kleine huis op de 3d Aarde.
"Wat was dat voor een scène dat wij nu net zagen?" zeiden wij beide tegelijkertijd.
Voordat wij over die vraag na konden denken, verzocht onze multidimensionale geest om verdere kalibrering om onze fysieke zintuig van aanraking met onze multidimensionale telekinese uit te lijnen. "Raak je fysieke arm met je hand aan," instrueerde onze verenigde multidimensionale geest. "Voel de weerstand van de dichtheid van jullie Aardse voertuig. Verbind nu jullie Telekinese aan de fysieke aanraking door jullie arm met jullie geest aan te raken."
Zonder op te merken dat wij beide dezelfde communicatie binnenin ons bewustzijn hoorden, volgden wij onze innerlijke aansturing op om onze arm met onze geest aan te raken. 'Nu," ging onze multidimensionale geest verder, "gebruik jullie helderziendheid om jullie Lichtlichaam te zien uitbreiden voorbij jullie fysieke vorm."
We waren beide verrast en opgetogen om feitelijk in staat te zijn om ons eigen Lichtlichaam te zien!
"Raak met jullie platte hand, zachtjes jullie Lichtlichaam aan," vervolgde onze multidimensionale geest, "Voel dat er GEEN weerstand of dichtheid is. Nu, denk een liefdevolle gedachte en raak jouw Lichtlichaam weer aan om te ervaren hoe het zich uitgebreid heeft."
Het was vrij gemakkelijk om een liefdevolle gedachte te denken in deze wonderbaarlijke energie, maar we ontdekten dat onze armen veel te kort waren om al ons licht aan te raken. Toen, wanneer wij onze geest gebruikten om onze Lichtlichamen aan te raken, werden zij zelfs groter. Toen zei onze geest, "Denk een angstige gedachte en raak je Lichtlichaam aan om te ervaren hoe het gereduceerd is."
Onmiddellijk, waren onze Lichtlichamen veel kleiner. Ogenblikkelijk vervingen wij die gedachte met een liefdevolle gedachte en observeerden hoe onze Lichtlichamen naar hun voormalige glorie en omvang terugkeerden.
"Goed denkwerk," plaagde onze multidimensionale geest. Het heeft gevoel voor humor? "Ja," antwoordde onze geest, hetgeen ons beide aan het lachen maakte. "Nu," vervolgde onze geest, "met jullie telekinetische bekwaamheid denk dat jullie fysieke lichaam zich getransmuteerd heeft in/naar het Lichtlichaam. Verzeker je ervan dat je die gedachte met onvoorwaardelijke liefde vult.
"Met gebruikmaking van jullie telekinese, raak jullie Lichtlichaam met jullie hart hart/geest aan." Terwijl wij ons beide afvroegen wat een "hart/geest' was, hoorden wij, "Begrijp dat jij jouw gewaarwordingen kalibreert met jouw gedachten en emoties - jouw hart/geest," antwoordde onze geest op onze niet gestelde vraag. Nou, we vroegen het wel binnenin, en we ontvingen wel een antwoord binnenin. Inderdaad, het leven zou nooit meer hetzelfde zijn. "GEWELDIG," lachten we beide.
"Zie met jullie helderziendheid," vervolgde onze gefocuste multidimensionale geest, "een hogere dimensionale wereld rondom jullie heen resoneren. Hoor met jullie helderhorendheid, hoe die werkelijkheid met jullie communiceert. Ruik met jullie heldervoelendheid, het aroma van de verrukking van liefde, en raak met jullie telekinese, deze wereld met jullie multidimensionale geest aan.
Jason en ik voelden onmiddellijk alsof onze vinger in een stopcontact gestoken was en onze kundalini begon op en neer onze ruggenwervel te reizen. Net voordat we uit onze fysieke vormen vandaan begonnen te vliegen, zei onze innerlijke geest, die nu definitief de controle had,
"OPEN jullie fysieke ogen en vang een glimp op van de hogere werkelijkheid als het voorbij jullie visie knippert. LUISTER en schenk aandacht aan de hogere frequentie boodschappen die voortdurend met jullie communiceren. RUIK de aroma's van de hogere dimensies terwijl zij door jullie besef/gewaarwording heengaan zoals een zachte bries. RAAK de wereld zacht aan met jullie multidimensionale geest om de hogere resonantie van het leven te voelen.
"Het meest belangrijk, houd onvoorwaardelijk van jezelf, zodat jij jezelf onvoorwaardelijk kunt vergeven wanneer je vergeet te kalibreren. Dan, kan je beter onvoorwaardelijk accepteren dat je in overgang bent wanneer je ongeduldig of angstig wordt.
"Om een multidimensionale staat van bewustzijn te handhaven, laat ALLE oordeel over jezelf los zodat je het oordeel over anderen los kunt laten. Alle vormen van oordeel verlagen jouw bewustzijn en ontkoppelen jullie van mij, jullie multidimensionale geest."
Jason en ik keken elkaar in verbijstering aan. We waren net begonnen om ALLE zelfoordeel los te laten toen er luid op onze deur geklopt werd. Niemand klopt ooit op onze deur.
"Wie kan dat nu zijn?" vroegen we beide boos. Ons bewustzijn zakte onmiddellijk ineen en we waren twee zeer fysieke, en naakte mensen die op hun bed zaten.
"We mochten de pakken niet houden," zei ik terwijl ik me haastte om enige kleding te vinden.
"Terug in 3D," zei Jason met een halve glimlach.  

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten