dinsdag, februari 18, 2014

Peggy Black en het 'Team' - De Brug van het Bewustzijn - 16 Februari 2014


Peggy Black en het 'Team'
"De Brug van het Bewustzijn"
16 Februari 2014

Wij zijn hier, vereerd dat jij deze woorden leest en onze aangeboden trillingen voelt. Jij bent een trillingswezen van oneindige wijsheid, energie en intelligentie. Jij bent een schitterend wezen dat uitgekozen werd om bij de verschuiving te ondersteunen en te helpen ten tijde van de evolutie van het bewustzijn binnenin de mensheid. Velen die deze golf van ontwaking leiden bieden dit besef en deze boodschap aan. Jullie weten dat jullie hier opzettelijk zijn.
Wij observeren jullie gevoelens dat deze planeet Aarde niet jullie thuis is. Velen voelen zich er net even buiten staan of voelen zich anders, zij passen er niet tussen of voelen zich niet echt comfortabel hier in de fysieke vorm. Dierbaren herinner je dat je een galactische bewuste kracht bent die zich bezighoudt met transformerende werkelijkheden.
Om die transformator te zijn, is het één van de regels van deze dimensie dat er een fysiek lichaam vereist is. Een andere regel van deze dimensie hier en nu is dat het een vrije wil omgeving is. Daarom stemde je, als een multidimensionaal goddelijk bewust wezen, ermee in om een fysieke vorm te belichamen, met deze werkelijkheid te interfacen en het spel, zogezegd, volgens de regels van deze ervaring op Aarde te spelen.
Wij zijn het ermee eens dat dit een dichte, uitdagende, doch ongelooflijk prachtige en unieke ervaring is. Jullie fysieke lichaam is de meest ingenieuze, begaafde, briljante en efficiënte bio-computer ooit gecreëerd. Het is toegerust om te observeren, gewaar te worden en te voelen, om te puzzelen en diepe mysteries van de werkelijkheid op te lossen. Het is ontworpen om nieuwsgierig te zijn, om informatie te absorberen en conclusies te trekken. Het is in staat zich te verbinden met zuivere energie en intelligentie in de niet-fysieke rijken. Het kan ook geprogrammeerd of beïnvloed worden door de trillingen die door anderen aangeboden worden.
Jullie fysieke lichaam met al diens wonderbaarlijkheden is bedoeld om in deze werkelijkheid van de vrije wil te opereren en te functioneren, met anderen te interfacen, jullie persoonlijke trillingen/emoties en energie handtekeningen met anderen te delen, alsook unieke bekwaamheden en gaven te verkennen en te ontdekken.

Helaas, heeft deze werkelijkheid de dichtheid van misplaatste energietrillingen die het collectieve veld of de matrix doordrongen hebben. Deze misplaatste energieën en deze emotionele trillingen werden gegenereerd door andere mensen die niet beseffen dat hun gedachten en emoties vanuit het kwantumgebied inwerken en manifesteren.
Mensen werden gedurende eonen aan tijd ontkracht; zij werden ongeldig gemaakt en onderdrukt. Hen werd geleerd te vrezen, om zich krachteloos en hopeloos te voelen om wat voor deel van deze werkelijkheid dan ook te veranderen. Dus gaan zij door met het toevoegen van hun angsten en zorgen aan het collectief. Iedereen wordt letterlijk gebaad in deze dichte trillingen die aangeboden worden door alle vrees, beduchtheid, bijgeloof, bezorgdheid en wantrouwen dat er gegenereerd wordt.
Wij zijn vereerd om met jullie te delen dat dit aan het veranderen is omdat jullie je er bewust van worden van wie jullie zijn als een multidimensionaal goddelijk bewust wezen die gewoon een fysiek lichaam in deze tijd in deze ruimte blijkt te hebben. Je bent aan het ontwaken en beseft dat je een goddelijke medeschepper bent, een kosmisch wezen van groots aanzien in het universum.
Ja, jullie zijn terechtgekomen onder de sluier van vergeetachtigheid of bewusteloosheid van dit dichte energiegebied op Aarde. Jullie zijn bezweken aan sommige van de beperkende programma's die door jullie religies en leringen aangeboden werden. Echter, daar zijn diegenen geweest die naar voren traden om jullie aan te moedigen om in jullie persoonlijke kracht/macht als het goddelijke wezen dat jullie zijn te treden en deel uit te maken van de ongelooflijke verschuiving die er aan het plaatsvinden is.
Het is altijd onze bedoeling geweest om jullie te ondersteunen en aan te moedigen om te ontdekken, in ere te houden en op te eisen dat jullie echt Goddelijke Bewuste Wezens zijn verankerd in een fysieke vorm in deze werkelijkheid, in dit tijdskader en in deze dimensie. Jullie zijn hier om de transformatie van het bewustzijn binnenin de mensheid te verzekeren, veilig te stellen. Jullie zijn de veranderingsagenten. Jullie zijn de brug van bewustzijn tussen de fysieke en niet-fysieke werkelijkheid, tussen spirit en materie.
Jij bent hier in de materie, verankerd in jouw lichaam met het besef dat je deel uitmaakt van een grotere, meer uitzonderlijke, elegante ontvouwing. Jij staat/jullie staan op de scherpte van de boog van verandering. Jij bent in staat om te interfacen met de niet-fysieke rijken van waarheid. Jouw begrip van jouw rol hier en jouw bereidheid om jouw ware kracht te belichamen is waartoe wij je uitnodigen je te herinneren.
Onze boodschappen zijn hetzelfde geweest. Zij zijn om te inspireren, aan te moedigen en deze herinnering te activeren, om met duidelijkheid te weten en te begrijpen dat je een portaal bent, een fysiek portaal. Jij bent de heilige ruimte die de goddelijke bewuste energie en trilling in/naar ieder moment uitnodigt. Jij bent de agent van verandering die meer liefde, vergiffenis, mededogen, vreugde en dankbaarheid in het collectieve gebied van de mensheid verankert.
Omdat je in deze dimensie en in dit tijdskader op Aarde in een fysiek lichaam verblijft, is het jouw geboorterecht en jouw verantwoordelijkheid om de goddelijke intelligentie in al diens wonderbaarlijke en veelvoudige vormen van spirit uit te nodigen om te ondersteunen en te helpen bij de genezing van alle kwesties waar je getuige van bent.
Je bent niet hulpeloos; jij bent krachtig/machtig voorbij iedere maatstaf wanneer jij je verbindt met deze goddelijke spirituele intelligentie om alles dat misplaatst is te transformeren. Deze geliefde verlichte geesten zijn in afwachting van jouw persoonlijke uitnodiging want zij zullen nooit tussenbeide komen met de vrije wil overeenkomst hetgeen een echt aspect van deze werkelijkheid is.
Dus of je nu op jezelf staat of samen bent als een groep, je hebt de bekwaamheid om een beroep te doen op deze Goddelijke Intelligentie, deze Goddelijke Wezens, de Engelen/Aartsengelen, de Geascendeerde Meesters, Avatars en niet-fysieke Spirituele Genezers. Denk eraan, jij bent degene die uitnodigt; jij bent/jullie zijn de brug van bewustzijn tussen de fysieke en niet-fysieke werkelijkheden.
Jij bent het portaal alsook de fysieke focus voor deze goddelijke energie om naar voren te komen. Zeg, bijvoorbeeld, je observeert een situatie op jullie planeet dat smartelijk en onoplosbaar aanvoelt, misschien de situatie met de nucleaire stralingen die vanuit Japan gegenereerd worden.
Stel je voor dat je de Goddelijke Intelligentie uitnodigt en al diens veelvoudige vormen, de Elohim, het galactische wezen van Liefde en licht, Engelen/Aartsengelen om de onvoorstelbare oplossing op dit probleem te verstrekken, om de ernst te verzachten en te ontbinden. Zij zijn buiten deze dimensie en zij hebben jullie welzijn als hun doel. Zij willen jullie partnerschap. Zij zijn in afwachting van jullie verzoek om hulp te verstrekken en de volmaakte uitkomst en oplossing te inspireren op alle aardse problemen.
Jullie kunnen deze goddelijke wezens uitnodigen om hun genezende energieën en geïnspireerde oplossing voor iedere situatie aan te bieden welke levensverminderend is voor wat voor levend wezen op jullie planeet dan ook. Nodig hen uit om een verbintenis aan te gaan met het hogere bewustzijn van alle leiders van de wereld en op die manier de volmaakte uitwerking van de worstelingen en verschillen die aldus polariserend worden te begeleiden en te inspireren. Nodig hen uit om fysieke individuen te inspireren om genezingsmethoden te ontdekken die al diegenen tot voordeel strekken die de één of andere ziekte of onbalans ervaren.
Jullie zijn bedoelt om in partnerschap te zijn met deze goddelijke intelligentie, jullie zijn bedoelt om de brug van bewustzijn te zijn die deze deelname toestaat, verwelkomt en uitnodigt. Jullie zijn niet beperkt, jullie zijn oneindig. Jij maakt deel uit van deze Goddelijke Intelligentie, je hebt er gewoon voor gekozen om een fysiek mens gedurende een korte tijdsperiode te zijn. Jouw gefocuste en toegewijde acties en intenties alsook de kracht van jouw voorstellingsvermogen, gecombineerd met deze goddelijke alliantie zal alles dat er voor jullie ligt verschuiven en veranderen.
Jullie zijn hier in dit tijdskader en deze dimensie om met de transformatie van alle dichte misplaatste energieën te helpen. En ja, wij beseffen dat jullie verbonden zijn met jullie fysieke werkelijkheid, familie, gemeenschap, en werk samen met de uitdagingen van de ongelooflijke beloningen en ervaringen dat het leven te bieden heeft.
Herinner je, jij bent Goddelijk, jij maakt deel uit van de oplossing, jij bent hier om de evolutie van de mensheid te helpen en te ondersteunen. Jullie zijn bedoelt in partnerschap te zijn met fenomenale wezens van Liefde en Licht. Doe 24/7 een beroep op hen. Ben degene die uitnodigt. Ben de focus en het anker. Ben de bewuste brug tussen de niet-fysieke hemelse rijken van waarheid en de fysieke werkelijkheid welke jullie representeren.
Gezamenlijk, kan alles en zal alles opgelost worden. Dit is jullie dienstverlening, dit is waarom jullie hier zijn als echte veranderingsagenten van bewustzijn. Wij gaan door met jullie aan te moedigen, jullie te erkennen en onze dankbaarheid te overhandigen alsook hulp wanneer daar een beroep op gedaan wordt. Weet dat jullie geliefd zijn en ondersteund worden, weet dat jullie gezien en gewaardeerd worden.
Het Team 

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
©2013 Peggy Black All Right Reserved. You may share this message and distribute as long as nothing is changed, you credit the author and include this copyright notice and web address.  www.morningmessages.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten