woensdag, februari 19, 2014

Moeder Mary - Je Eigen Goddelijkheid Hervatten - 17 Februari 2014 / Ute


Moeder Mary
"Je Eigen Goddelijkheid Hervatten"
17 Februari 2014 / Ute Posegga-Rudel

Dierbaren,
Ik Ben Moeder Mary.
Blijf alsjeblieft bij mij terwijl ik mijn hart met jullie deel!
Het is van grote urgentie dat wij ons in de kracht van het Hart verenigen, dat wij ons gezamenlijk aansluiten in de Bron welke de fundering van ons Wezen en Bestaan is.  
 
Het Hart is ondoorgrondelijk en ik wens om jullie te vertellen dat HET HART veel groter is dan dat mensen mijn hart omschreven hebben. 
 
Mijn Hart werd wijd en zijd gereduceerd tot een eerder sentimentele aangelegenheid, terwijl in waarheid het Hart, waar wij allen in deelnemen, een fenomeen is dat alles en iedereen omvat, omdat Het Alles is en ieder enkelvoudig Persoon van Ons meetelt.
Terwijl de mensheid mij eeuwenlang aanbeden heeft als iets anders en afgescheiden van hen, als het één of andere wezen dat genade op hen neerregent, als zij voldoende tot mij zouden bidden, moet ik jullie vertellen dat deze gebeden jullie ontdaan hebben van jullie eigen Spirituele Waarheid en macht/kracht.
Jullie zijn nu gereed om de waarheid te accepteren en uit de mythe vandaan te treden. Nu is het tijd om dit op te helderen, mijn Geliefden, en de dingen recht te trekken. Om jullie te helpen begrijpen dat wat jullie adoreerden buiten jullie zelf als mijn naam en gestalte, in werkelijkheid een aspect van jullie zelf is!


Is het niet waar, dat een ieder van jullie mij op een andere manier aanbaden, op een andere manier van benadering, met een andere intensiteit en liefde? Met andere gevoelens en ideeën? Niemand van jullie deelde precies hetzelfde beeld van mij in diens hart met iemand anders.
De reden hiervoor is gemakkelijk uit te leggen. Een ieder van jullie werd wakker gemaakt van binnenuit je hart tot de één of andere graad door je eigen verbeelding en inspiratie. Wat je buiten jezelf aanbeden hebt, als mijn naam en gestalte, is altijd een aspect van jouw eigen Goddelijkheid geweest. Omdat je alleen aan de buitenkant van jezelf waar kunt nemen, wat al binnenin jou is.
En aldus werd je aangetrokken tot verschillende religieuze figuren en leraren en hun leringen, omdat zij resoneerden met iets in jouw eigen ziel, in jouw eigen bewustzijn, dat op dat moment wakker gemaakt en her/erkend wilde worden als van jezelf.
Je kiest een beeld, een idee vanwege je eigen impuls van binnenuit, dat naar voren wil komen en bewust wilt worden, om geïntegreerd te worden.
Maar zolang als je niet her/erkend dat ikzelf en alle andere leraren van de mensheid niets anders zijn dan een spiegel van jezelf, zal je nooit spiritueel vrij worden. Spirituele vrijheid is senior aan alle andere gebieden van vrijheid. Dus wanneer je spiritueel vrij bent kan de rest van jouw menselijke natuur ook werkelijk vrij worden, aangezien het het hoogste principe volgt, hetgeen spiritueel is.
Ja, Ik begrijp dat mijn openbaring teleurstelling en desillusie zou kunnen veroorzaken. Letterlijk, omdat het het einde van een grootse illusie betekent. Dit vereist van velen van jullie dat je volwassen wordt, dat je verantwoordelijkheid voor jezelf neemt, om eindelijk tot de conclusie te komen, dat de wereld jouw spiegel in alle omstandigheden en op alle niveaus is. Er is niets dat jou niet weerspiegeld, en er is geen spiegel die jou niet iets over jezelf verteld.
Welnu, aangezien gedurende de eeuwen zovelen van jullie mij aanbeden hebben, kijk alsjeblieft naar jezelf, naar al jullie prachtige zielen! Omdat de schoonheid, de liefde, de vrouwelijkheid, het moederschap, de Zoetheid, de Gratie, als welke ik aanbeden werd, is inderdaad een aspect van jullie eigen ziel, Geliefden!
Daarom houd ik diepgaand van al mijn aanbidders, omdat ik jullie aanbidt zoals jullie mij aanbidden.
Nu zouden jullie kunnen denken dat dit godslastering zou zijn! Maar geliefden, overweeg alsjeblieft wat ik jullie net verteld heb! Dit gaat over het verwijderen van de sluier waarin jullie verstrikt werden door de onjuiste leringen van jullie controleurs. Ik vertel jullie over jullie eigen bevrijding van het knechtschap, zelfs het knechtschap jegens religieuze figuren.
Het impliceert niet dat leraren - specifiek de Grote Leraren - jullie niet kunnen en niet zouden moeten dienen. Maar jullie moeten je er te allen tijde bewust van blijven, dat jullie aan het leren zijn over jullie eigen Goddelijkheid.
Overweeg alsjeblieft: Gedurende al deze tijden heb je alleen jezelf aanbeden!
En dus vraag ik je om alle delen van jouw ziel terug naar jezelf te halen!
Vier de Goddelijke Grootsheid welke jouw Ingeboren nalatenschap is! En besef de eenheid met al jouw broeders en zusters, die samen met jou deelnemen in deze zelfde Goddelijkheid en Glorie.
Dit zal aanzienlijk bijdragen aan de Vrijheid van de mensheid, omdat de illusionaire afscheiding tussen jullie allemaal tot een einde kan komen terwijl jullie je in het hart verenigen, wetende dat er GEEN spirituele macht buiten jou is, die niet op dezelfde wijze binnenin jou is.
Ja, Je Bent Het allemaal!
De tijden van schadelijke manipulatie zijn voorbij! Het vertellen van leugens is voorbij.
En als zodanig hervatten jullie je eigen Goddelijkheid en daarom Verenigen jullie je op Natuurlijke Wijze. En wanneer de mensheid zodanig verenigd is, zal er geen afscheiding door religies zijn, omdat zij allemaal JULLIE/JIJ zijn, zij zijn allen segmenten van jullie/jouw eigen ziel.
Daarom, kan er geen afscheiding zijn tussen spirituele groepen en ideeën, tussen scholen en leringen, omdat in werkelijkheid scholen niet nodig zijn wanneer het Hart al diens vele en ontelbare delen verenigd. Wanneer het verstand/de geest zich onderwerpt aan het hart.
Als wij allen verenigd zijn begrijpen wij, dat wij anders in expressie zijn en de manieren waarop wij onze levens spelen en naar ervaringen zoeken, maar wij zijn allemaal van het Zelfde Goddelijke Bewustzijn, de Zelfde Goddelijke Bron, Waarin dat alles en alles van ons aan het uitdijen is. Wij Delen Allemaal het Zelfde Hart.
Ik heb zolang gewacht om jullie deze boodschap van het diepste respect en liefde naar jullie toe te brengen! Geliefden, Ik ben zeer dankbaar en gelukkig als jullie bereid zijn het te accepteren.
Vanuit de diepte van mijn hart!
Ik Ben Moeder Mary 

Boodschap doorgegeven via Ute

_______________________________________________________________________________________
Copyright© 2014. All rights reserved: Ute Posegga-Rudel, http://radiantlyhappy.blogspot.com  Please post your comments on my blog so that I can be aware of them.
Please share this message only together with this information and without changes, including the title. If you have questions, please contact me via
transformation33@gmail.com. Thank you.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen