dinsdag, februari 04, 2014

Moeder Aarde - De Cyclus van Jullie Seizoenen - Februari 2014 / Pamela Kribbe


Moeder Aarde
"De Cyclus van Jullie Seizoenen"
Februari 2014 / Pamela Kribbe

Ik Ben de stem van de Aarde die vanuit de grond onder jullie voeten tegen jullie spreekt. Ik spreek tegen jullie vanuit het hart van de Winter, welke een seizoen van het jaar is dat veel naar jullie toe brengt, hoewel jullie dit niet altijd geloven. In de winter, is er een terugtreding van de levenskracht in/naar de kern. Het seizoen van de winter draait rond die kern; de kern van licht binnenin jullie, het vuur dat diep binnenin brand, de kracht van de spirit in jullie. In de winter, valt het buitenste weg; de takken zijn kaal. Het leven treedt terug in de boomstam en in de wortelen, en daar is in de natuur stilte en evenwichtigheid. Maar deze stilte, deze leegte en schraalheid, is niet zonder leven en niet zonder ziel - voel het. Wanneer je door het bos of de velden loopt, is het leven daar - onzichtbaar, maar tastbaar. Het leven trekt zich terug in/naar de kern waar het kracht verzameld om wederom in de Lente te ontkiemen.
Dit verzamelen van krachten, om hen opnieuw te ordenen, vindt plaats in een cyclus dat zichzelf steeds maar weer opnieuw herhaald: winter, lente, zomer, herfst, en dan weer de winter. Een dergelijke cyclus doet er zich ook in jullie levens voor. Er zijn tijden wanneer de energie van jouw ziel op de Aarde zichzelf volledig manifesteert; dat zijn de momenten wanneer het Licht van jouw hart zich verbindt met deze werkelijkheid en jij volledig tot uitdrukking brengt wie je bent. Denk aan zo'n moment vanuit het verleden. Vraag jezelf, "Welk moment vanuit het verleden betekende voor mij een volledige vervulling van wie ik was? In wat, en waar, en met wie stond ik mezelf toe om volledig gezien te worden? Waar stroomde mijn energie goed en volledig? Voel dit gedurende een moment in jezelf. Binnenin een volle cyclus, is dit een tijd van uitreiken, van uitstralen, van de zomer. Dan, is de volgende fase van de cyclus dat de energie terugtreedt, met het oog op het opnieuw ordenen en het reflecteren over zichzelf. En dan draait de cyclus weer rond naar een volgend niveau van zelf verder uitreiken, om aldus de ziel op Aarde zelfs meer volledig tot uitdrukking te brengen. Dus je wordt jezelf in een voortdurend ritme van het naar buiten uitreiken en naar binnen komen gewaar; een terugkeer naar de kern om wederom uit te reiken en om vreugdevol jezelf te zijn en om jezelf met de wereld te delen.

Nu, voel in jezelf die kern waarin jij je terugtrekt. Daar is een plaats in jouw buik, net onder jouw navel, waar jij jouw menselijkheid kunt voelen, hier en nu, diep binnenin de kern van jouw geïncarneerde wezen. Ik vraag jullie om in/naar deze plek te verzinken en van daaruit de oerkracht te voelen die binnenin jullie leeft. Jouw hart behoort toe aan een Engel-wezen - jouw Hogere Zelf - terwijl jouw onderlichaam de plaats van het "kloppende hart" van jouw menselijkheid is. Jouw doelstelling in dit leven is om je te verbinden met die plaats in jouw onderlichaam. Alleen daar incarneer je op de Aarde en wordt je volledig mens, omdat alleen van daaruit jouw Licht echt een diepe verbinding maakt met de aardse werkelijkheid. Maak contact met de stroom van energie in jouw onderlichaam, door jouw adem toe te staan in jouw onderlichaam te zinken en om het leven er binnenin te voelen. Voel hoe deze energiestroom verbonden is met jouw creatieve kracht, met de vitaliteit van het lichaam zelf en ook met jouw seksualiteit. Verzink diep in het centrum van jouw onderlichaam en laat de buitenwereld gedurende een moment los. Voel hoe krachten zich daar verzamelen die jou in staat stellen om aan een nieuw hoofdstuk in jouw leven op Aarde te beginnen, en dat geeft jou precies de krachten en talenten die je nu nodig bent om jezelf meer volledig op de Aarde te manifesteren. Spreek tegen die kracht. Sta jezelf toe om omhelst te worden door die immense kracht in jouw onderlichaam en jouw menselijkheid. Voel hoe je diep verbonden aan mij bent in die plaats met mijn kern: het centrum van de Aarde. Voel hoe verbonden wij zijn.
Neem nu een angst vanuit jouw alledaagse leven die je frequent tegenkomt. Waarvan en van wat ben je bang? Benoem het voor jezelf: is het de angst om afgewezen te worden, of van het te worden be/veroordeeld, of van het alleen zijn? Voel dan hoe die angst naar jou aangetrokken wordt, specifiek rondom jouw schouders en hoofd, omdat angst zichzelf sterk hecht aan het denken. Angsten worden gevoed en dijen uit door het denken. Jouw gedachten zijn vaak paniekerig en hebben een gebrek aan zelfvertrouwen. Voel gedurende een moment hoe de angst niet echt gerelateerd is aan iets in de buitenwereld, maar van binnenuit jouw eigen gedachten en uit jouw eigen wezen voortkomt. Stel je nu voor dat je die angst als een wolk van donkere energie inkapselt, en met jouw handen begeleidt je die energiewolk naar dat stille, stiltepunt in jouw onderlichaam; in de stroom van kracht die rustig en met vertrouwen daar binnenin jou stroomt. Zie hoe jouw onderlichaam jouw angst op een zeer neutrale manier ontvangt en begroet.  
Voel de elementale krachten van de natuur in jouw onderlichaam. Jij bent groter dan deze angst - troost het. Laat de angst zien hoe sterk je echt bent, en hoe jij deel uitmaakt van het Eeuwige Leven. Je bent nu hier op de Aarde belichaamd en je bent van vlees en bloed. Jouw lichaam is een heilige woning die jij met jouw eigen Licht bezield, en jouw essentie is eeuwig, ongeacht van wat voor vorm het ook maar aanneemt. Voel de sereniteit van jouw onnavolgbare kracht, en zie en weet dan dat de angst aan de buitenkant blijft, niet in jouw kern. Laat de angst rondom jou heen cirkelen, terwijl jij je terugtrekt in jouw kern, in het diepste innerlijke weten dat jou toebehoord: "Ik Ben goed; Ik Ben hier geaccepteerd; Ik Ben prachtig zoals Ik Ben."
Ik Ben de Aarde, en ik erken en groet jou als de engel die je bent. Vertrouw op mijn krachten en vertrouw op de instincten van jouw lichaam. Neem nu in dit winterseizoen de tijd om terug te treden en om zoveel leegte binnenin jou te creëren als je kunt. Blijf in die stille ruimte en voel wat het is dat je van jouw kern wilt; wat zich op Aarde wil manifesteren, en voel dat je de kracht hebt om boven jouw angsten uit te stijgen. Wanneer jij je bewust wordt van jouw angsten, is het een teken dat je gereed bent om het te transcenderen. Als jouw angsten waarneembaar worden, is het bewustzijn gereed om hen met mededogen te ontvangen - de tijd is rijp.
Heb geen angst van je "angsten", en wanneer angst arriveert, doe een beroep op jouw diepste kracht, jouw kern. De angst maakt het voor jouw kern mogelijk om gevoeld te worden, dus wees sympathiek richting de angst. Jullie leven in een wereld van dualiteit - in de beurt van het donkerste gedeelte is het helderste Licht altijd aanwezig. Zij doen een beroep op elkaar en vormen gezamenlijk een dans. In jullie aardse leven is er altijd de cyclus van het aanvankelijk naar binnen gaan en dan naar buiten uit te reiken, en wederom naar binnen gaan en dan naar buiten. En iedere keer dat je naar binnen gaat, wroet je een beetje dieper in het duister, zodat zelfs meer van jouw Licht naar buiten kan stromen. Diep binnenin jullie handelen het licht en het duister gezamenlijk in deze dans. Eer deze dans, want het is hoe de levensenergie op Aarde functioneert. Het is een afwisseling tussen het naar binnen gaan en naar buiten reiken, tussen licht en schaduw, dus eer de schaduw als een deel van het leven. Net zoals een boom diens schitterende bladerdak verliest om volledig naar binnen te keren, aldus doen jullie ook iets gelijkaardigs in de seizoenen van jullie leven. Door naar binnen te keren, verbind jij je gedurende een tijd met jouw pijn, verlies en rouw. Maar het is ook een prachtige beweging, in die zin dat de verbinding jou helpt om nader tot jezelf te komen, om meer diep de kern binnen te gaan van wie jij bent.
Accepteer dit proces, want duisternis is de weg waarover je reist richting het Licht. Zij zijn de twee elementen die samen dansen. Verafschuw jouw duistere delen niet, omdat zij jou voorwaarts duwen. Zij zijn de beweegredenen voor jouw Licht om zelfs dieper te incarneren. Verwelkom de delen van jou die de duisternis binnenin jou gedragen hebben en het in/naar jouw besef brengen. Als je mededogen voor hen hebt, en hen accepteert als een onderdeel van jouw pad, zullen zij jouw beste vrienden worden door een diep gevoel van intimiteit en verbinding. Jou wordt toegestaan om mens te zijn. Jij bent een geïncarneerde Engel die de extremen van licht en donker ervaart teneinde "goud" te creëren door beide te accepteren. Door jouw eigen schaduw te transformeren, creëer jij het 'goud" van begrip en van mededogen en het "goud" van eenheidsbewustzijn. Dat is de reden waarom jullie hier op Aarde zijn, en dat is waarom ik intens van jullie houd en jullie vanuit het hart verwelkom. Wanneer en waar het ook mogelijk is, zal ik jullie met mijn kracht ondersteunen. Voel deze kracht aanwezig in de grond onder jullie voeten, in de lucht rondom jullie heen, en in jullie lichaam. Ik ben hier voor jullie, dus vertrouw op onze verbondenheid en weet dat ik van jullie houd.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten