maandag, februari 10, 2014

Michael voor de Raden van Jullie Hogere Zelven via Ron Head - 9 Februari 2014


Michael voor de Raden van Jullie Hogere Zelven
" Niets is Echt van wat Anders dan ook Afgescheiden"
9 Februari 2014 / Ron Head

Wij zeiden aan het einde van onze laatste boodschap dat wij verder zouden gaan met spreken over de bron van jullie persoonlijke macht. Wij zullen dat doen. Dit is een onderwerp welke uitvoerig besproken zou kunnen worden, dus wees niet verrast als wij het vandaag niet beëindigen. Wij hebben besloten om jullie twee verschillende denkbeeldige personen met elkaar te laten vergelijken en dat jullie voor jullie zelf ontdekken hoe de verschillen die wij voorstellen hen zouden beïnvloeden.
Voor het doel van deze vergelijking geven wij jullie een persoonlijkheid die John genoemd wordt en een andere die wij Ray zullen noemen. Jullie zullen zien dat jullie velen kennen die overeenkomsten hebben met John, en niet zoveel, misschien zoals Ray.
Welnu, John denkt dat hij afgescheiden is van al het andere dat hij rondom zich heen ziet of zich zelfs voorstelt. John denkt dat hij religieus is, maar zijn begrip van de religie is dat hij veroordeeld zou kunnen worden door zijn godheid of daarvan gered kan worden door iemand of het één of andere geloof. John denkt dat hij zeer beperkte macht heeft. Zijn God is almachtig, maar zijn God is afgescheiden van hem. John weet dat hij als een zondaar geboren werd en dat hij ook schuldig is van vele andere dingen waarvan hij onzeker is dat hij daarvoor vergeven kan worden. John weet dat hij slechts één leven heeft en dat hij het daarom goed moet krijgen. John's enige hoop is dat zijn versie van God de juiste is en daarom moet hij weten dat wat voor andere versie dan ook dat niet kan zijn. Hij klampt zich eraan vast als aan een reddingsvlot. John heeft het gevoel dat hij merendeels machteloos is om zijn leven te controleren. Het leven gebeurd met hem. Wij zouden gedurende een vrij lange tijd door kunnen gaan in deze ader.

Laat ons nu naar Ray gaan kijken. Ray zijn begrip van de werkelijkheid is zeer anders. Ray weet dat alles dat hij gewaarwordt, solide of anderszins, werkelijk slechts anderen energieën zijn. Hij kan zien dat dit leidt naar het begrip dat niets echt van wat anders dan ook afgescheiden is. Dat betekend voor Ray dat hij helemaal niet afgescheiden is van de energie van de Schepping. De energie van de Schepping is de bron en de inhoud van Ray's wezen. Ray weet dat het enige wezen in het universum die zijn eigen handelingen en gedachten oordeelt hij zelf is. Daarom kiest hij ervoor om zichzelf en alle anderen te vergeven. Ray weet dat iedere gedachte die hij heeft en iedere intentie is wat in/naar het produceren van het leven gaat dat hij leidt. Ray weet, aangezien niets van hem afgescheiden is, zijn God en zijn Hogere Zelf een deel van hem zijn en al zijn wensen, intenties en behoeften kennen. En wederom zouden wij alsmaar door kunnen gaan.
Zien jullie hoe de twee personen die wij ons verbeelden zeer andere levens zouden leven? Zien jullie hoe hun overtuigingen de beweegredenen voor hen zouden zijn om dat aldus te doen? Kunnen jullie ook zien hoe de energie, de macht, de liefde van de Schepping onbelemmerd door de ene en niet door de andere zou stromen?
Nu, tot dusverre bediscussiëren wij theorieën, correct? Met dien verstande, tenzij jij je persoonlijk identificeert met het ene of het andere voorbeeld. Maar wij stellen voor dat je een beslissing in overweging neemt om meer zoals Ray te zijn en veel minder zoals John. Verhuis de discussie van theorie naar ervaring en zie wat voor veranderingen er in jouw leven gebeuren. Wij stellen niet voor dat wie dan ook van de ene naar de andere religie veranderd. Maar wij stellen een ander begrip voor van de eeuwenoude betrokken principes in de overtuigingen waarop zij gebaseerd zijn. En het wortelgeloof van alle? Probeer deze uit, "De energie van mijn Schepper stroom door mij heen." Zie hoe dat alles zou kunnen veranderen.  
Zoals jullie zouden kunnen zien, zou het veranderen van sommige van deze wortel overtuigingen iemand motiveren om zeer anders in diens leven te handelen. Een gebrek aan schuldgevoelens zou iemand meer zelfvertrouwen geven. Jezelf kennen als zijnde onvoorwaardelijk geliefd door de Schepping zou je een onwrikbare zelfwaarde geven. Dat zelfvertrouwen en die zelfwaarde zouden vertalen in/naar zeer andere reacties jegens het leven. En denk na over het zelfvertrouwen van het weten dat je voldoende vertrouwd wordt dat niet alleen de levensenergie van de Schepper aan jou gegeven werd, maar ook de vrije wil om het te gebruiken hoe het jou ook maar schikt. Eerst mag dat als een indrukwekkende verantwoordelijkheid lijken te zijn. Maar neem in overweging in hoeverre het reactievermogen betekend.
Deze zijn zwaarwegende onderwerpen, nietwaar? En wij beloven dat wij de volgende keer meer luchthartig zullen zijn. Maar wij voelden dat velen die in deze tijd ontwaken een grote opstart op hun weg moeten krijgen. Er is een overvloed aan oude bagage dat weggegooid mag worden. Deze discussie vandaan mag ertoe dienen om het waarom daarvan uit te duiden.
Herinner je tot aan de volgende keer, zijn wij één gedachte van jullie verwijderd. Goedendag.  

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright © Ronald Head. All Rights Reserved. You may copy and redistribute this material so long as you do not alter it in any way, the content remains complete, and you include this copyright notice link: http://oraclesandhealers.wordpress.com/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten