zondag, februari 16, 2014

Meester Kuthumi - De Hoogtes en Laagtes van de Huidige Ascentie - 13 Februari 2014


Meester Kuthumi
De Hoogtes en Laagtes van de Huidige Ascentie
13 Februari 2014 / Natalie Glasson

Het is altijd met en als Liefde dat ik jullie begroet, de vreugde van de verbinding en de waarheid binnenin elk van onze wezens ervarend. Liefde is zoals jullie weten het grootste gereedschap voor iedere vorm van werkelijkheid, of je nu op de Aarde of de innerlijke gebieden bent, het is liefde dat jou zal ondersteunen en handelt als een gereedschap om te hanteren. Het is daarom belangrijk dat ik naar voren kom om jullie te begroeten met en als liefde, omdat het een diepere ruimte van besef in herinnering brengt en de waarheid van liefde binnenin jullie wezens ontwaakt.
Als liefde het grootste gereedschap is om wat voor bestaan dan ook te helpen en te ondersteunen, is het ook de grootste verschuiving om zich binnenin jullie wezen voor te doen. Daarom is liefde niet alleen een energie om ervaren te worden maar ook een kwaliteit om volledig te belichamen en om binnenin jullie werkelijkheid zuiver en oprecht uitgevaardigd te worden. Er is geen weggaan van de Schepper omdat om te genezen, terug te keren naar de eenheid en om vreugde te ervaren daar de behoefte voor de acceptatie van liefde is, je realiserend dat het jouw krachtigste gereedschap is. De Liefde van de Schepper is de vraag alsook het antwoord op alle ervaringen, liefde is eenvoudig binnenin alles en derhalve is het dus heilig, bekrachtigend en inspirerend. De liefde van de Schepper is ieder moment van jullie ascentie, je mag een specifieke focus of een specifiek pad hebben, maar liefde zal altijd de focus en het pad zijn. Er is geen ontsnappen aan liefde, en toch als zielen op de Aarde proberen velen zich te verbergen en blokkeren alle manifestaties van de liefde van de Schepper, dit is een vermoeiend proces welke alleen maar naar pijn en lijden leidt omdat het je vreugde brengt om de liefde van de Schepper te erkennen, het is een natuurlijke reactie binnenin jou hetgeen je niet kunt ontkennen. De liefde die iedere ziel van de Schepper ervaart en vanuit hun wezens uitdragen is de Schepper, de onbekende kracht welke aldus vertrouwd is, de mysterieuze begeleiding welke dus bekrachtigend is, en de onvoorwaardelijke liefde welke in hoge mate genezend is.
In ieder moment van iedere ziel, specifiek op de Aarde, is er een aspect van hen wat probeert om aan de liefde van de Schepper te ontsnappen, om het te slim af te zijn, het te ontlopen en om zich ervoor te verbergen.
Waarom kies je ervoor om aan de liefde van de Schepper te ontsnappen? Waarom is er een aspect van jouw wezen dat niet wenst om in de volle straal van de liefde van de Schepper te staan?

Deze zijn krachtige vragen om aan jezelf te stellen, want je weet dat de acceptatie van liefde in alle gebieden, aspecten en vormen van jouw werkelijkheid vreugde, vrijheid, overvloed en gelukzaligheid zullen brengen, hetgeen niet verbonden is of door wie of wat dan ook vooraf bepaald is. De liefde die aan jou gegeven wordt door de Schepper en uitstraalt vanuit jouw wezen is voor jou beschikbaar om 24 uur per dag te ervaren, je kunt nooit teveel van de liefde van de Schepper ervaren en nochtans is het iets waar de aspecten van jouw wezen zich voor wensen te verbergen, daar angstig voor zijn en verder lijden veroorzaken.
Alleen jij hebt het antwoord voor de reden waarom jij terugschrikt van liefde en jouw antwoord mag voor andere zielen anders zijn, maar er is een behoefte om te beseffen hoe geweldig je bent, niet zozeer als wie je nu bent, maar als een aspect van de Schepper. Het proces van het accepteren van jouw pracht op een universele en Scheppers schaal is het proces van het accepteren van de liefde van de Schepper. Het kan als een mammoettaak aanvoelen en toch is het een geleidelijk proces.
De vragen van waarom je probeert te ontsnappen aan de liefde van de Schepper, zelfs als het slechts in een kleine hoedanigheid binnenin jouw wezen is zoals het geïrriteerd of gefrustreerd raken door een ander, is feitelijk de trilling die overwegend jouw ascentieproces op de Aarde beïnvloedt. Je bestaat in het Tijdperk van Liefde op de Aarde, welke een werkelijkheid is waar grote hoeveelheden van liefdestrillingen verankerd werden in de Aarde, een verschuiving creërend in het algemene bewustzijn van de mensheid, de energetische netwerken van de Aarde en de chakra's van de Aarde. Ieder aspect van de Aarde is gefocust op het creëren en ervaren van Liefde. Als de liefdestrilling meer verankerd en belichaamd is binnenin de Aarde, dan zal het vanzelfsprekend met jouw wezen en werkelijkheid wisselwerken. Zoals jij je er bewust van bent, heeft jouw fysieke lichaam ook dezelfde trillingen van liefde verankerd, te kennen gevend dat jouw lichaam gefocust is op het creëren en ervaren van liefde. Met meer liefde aanwezig op de Aarde is er een behoefte aan zuivering om ruimte voor liefde te maken, maar de liefde vraagt ieder aspect van jouw wezen welke liefde niet wenst te accepteren, waarom niet? Vraagt, wat is het dat jou tegenhoudt? Waar het op neerkomt is dat de liefdestrilling jou vraagt om alles dat je niet langer meer nodig bent los te laten, dat je alles loslaat dat ervoor zorgt dat je wegloopt voor liefde en het vraagt jou om te blijven, te blijven staan en voor eeuwig in liefde aanwezig te zijn. Dit is een zeer prachtige vraag omdat het iets is dat het universum en jouw ziel gedurende een lange tijd aan jouw volledige wezen hebben willen voorleggen, wensend dat je blijft, blijft staan en voor eeuwig aanwezig bent in de liefde.   
Met deze wisselwerking tussen de liefdestrilling en jouw volledige wezen kan en zal een wisselvallige energie manifesteren. Velen van jullie mogen opperste gelukzalige momenten van volledige liefde ervaren, en ervaren dan een moment later de laagtes van angst, beperkingen en in waarheid een gebrek aan liefde. Je mag steeds omschakelen van liefde naar gebrek naar liefde en weer terug. Dit is natuurlijk; het is een settelend, aardend en integratieproces, maar is ook verschuldigd aan het universum, de Schepper en zeer belangrijk jouw ziel die niet langer wenst om gebrek aan liefde te ervaren. De verankerende liefdestrillingen en werkelijkheid stimuleren gevoelens van liefde om van binnenuit jouw wezen tot bloei te komen, in waarheid zijn dat gevoelens van de Schepper. Dan worden gebieden van gebrek en liefde geopenbaard zodat meer liefde tot bloei kan komen maar een deel van jou, misschien het deel van jou dat wens om aan liefde te ontsnappen, houdt zich vast aan dat geopenbaarde gebrek aan liefde. Zij zijn veilig en vertrouwd dus mag je in hen duiken en hen volledig voelen en ervaren. Met jouw besef heb je het begrip dat de duik in/naar het gebrek aan liefde geen staat is waarin je wenst te blijven en dus, soms snel, soms langzaam, trek jij jezelf terug in/naar liefde en genees je het ervaren gebrek van liefde. Dan straalt liefde vanuit jouw wezen, maar de aanwezigheid van liefde kan gebrek aan liefde naar het oppervlak trekken om losgelaten te worden en aldus ervaar je de hoogtes en laagtes van ascentie. Het is het natuurlijke proces van het doel om te blijven, standvastig en aanwezig in liefde zijn. Sommigen mogen dit proces op grote schaal ervaren en anderen hoeven het proces niet eens op te merken omdat het zo minutieus in hun werkelijkheid is, maar het is alsof je een wip-wap bent welke op en neergaat door de trilling van liefde, en deze zal geleidelijk aan vertragen totdat het tot stilstand komt en evenwichtig in liefde bestaat.
Voor zelfs de meest liefdevolle en met liefde gevulde wezens wordt er een diepe reiniging aangewakkerd, de beste manier om met het proces om te gaan ik om erkenning, acceptatie en natuurlijk zelfliefde te praktiseren. Het is belangrijk het gebrek aan liefde niet persoonlijk te maken, als iets dat jou toebehoord of dat het een deel van jouw wezen uitmaakt. Het is een energie die je gekozen hebt om je aan vast te houden en dat zelfs door jouw gehele wezen en werkelijkheid heen circuleert, maar het is niet jouw ziel of jij. Daarom kan je met deze erkenning je er gemakkelijker van onthechten en onvoorwaardelijk van het gebrek aan liefde houden. Het is belangrijk om de liefde van de Schepper te herinneren want het is vaak de vraag en het antwoord; het is ook het probleem en de oplossing. Als gebrek aan liefde de ervaring is, dan is onvoorwaardelijke liefde voor je Zelf het enige antwoordt en genezingskenmerk.
Het Tijdperk van liefde vraagt jou op ieder moment altijd om te blijven, te blijven staan en aanwezig te zijn in en als liefde. Er is geen ander verzoek of intentie dat voort geplaatst wordt vanuit de Schepper en jouw ziel. Je werd vaak voorzien met het gereedschap van liefde voordat het gebied van gebrek aan liefde geopenbaard werd. Je wordt altijd ondersteund, bent altijd geliefd en wordt altijd op ieder moment van jouw werkelijkheid geholpen.  
Het is vanuit de liefde van de Schepper dat overvloed en alles dat je wenst te ervaren zich vormt, nochtans met zoveel meer gelukzaligheid dan dat jij je mogelijk voor zou kunnen stellen.
Ik wens om deze affirmatie met jullie te delen:
"Ik kies nu om te blijven, te blijven staan en eeuwig aanwezig te zijn in de liefde van de Schepper, genietend en badend en de liefde van de Schepper ervarend met waarheid en oprechtheid. Ik kies nu om alle bindingen aan het gebrek van liefde op te geven, het gebrek aan liefde opvullend met liefde, een eeuwige genezing, een eeuwig herstel toestaand om ontvangen, geactiveerd en binnenin en overal om mij heen ervaren te worden. Ik kies nu alle ervaringen en reacties te erkennen die geboren werden vanuit een gebrek aan liefde als een aanmoediging om de liefde van mijn wezen te accepteren, om in mijn kracht te staan."
Je kunt voor jezelf voorstellen je voeten in de Aarde te gronden, alsof jij jezelf in het Tijdperk van Liefde en de trilling van Liefde grond. Daarmee aan jezelf, ziel en de Schepper jouw bereidheid en wens demonstrerend om in en als liefde te blijven wat het ook is dat er zich binnenin en rondom jou heen voordoet. Het is een krachtig proces van het jezelf eeuwig uitlijnen met de trilling van Liefde.
Met Liefde en ondersteuning,
Meester Kuthumi

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Natalie Glasson © - Website : www.omna.org

Geen opmerkingen:

Een reactie posten