zaterdag, februari 01, 2014

Lady Portia - Focus op het Goede - 29 Januari 2014 / Julie Miller


 
Lady Portia
"Focus op het Goede"
29 Januari 2014 / Julie Miller
 
Laat ons eerlijk zijn dierbaren, hoeveel van jullie tijd wordt doorgebracht met het be/veroordelen en bekritiseren van andere dierbare zielen? Mogelijk een opmerking makend over hun keuze van kleding, properheid, schoenen, handelingen, of wat voor andere zaken dan ook die jullie aandacht vangen om te oordelen, aan te nemen en om ontoerekeningsvatbare meningen te geven. Voor het merendeel dierbaren, wordt het afdanken van de waarheid door oordeel vrij vaak gedaan. En slechts omdat je niet zegt wat je denkt betekend niet dat jouw gedachten geen gewicht in de schaal leggen of consequenties hebben. Als je compleet gelukkig en vreedzaam bent met alles dat je bent, dan voel je zeer waarschijnlijk niet de behoefte om anderen te be/veroordelen.
Hebben jullie je ooit afgevraagd waarom jullie je mede broeders of zusters be/veroordelen of bekritiseren? De wortel voor deze onnodige ontwikkeling is onzekerheid - het is de belangrijkste reden waarom je anderen be/veroordeelt en bekritiseert en iedere keer dat je onvriendelijk spreekt of een onvriendelijke handeling uitvoert sta je de liefde niet toe om het plaatje binnen te komen, en liefde is de genezer van alle verwondingen, specifiek innerlijke verwondingen. Wanneer het ook is dat je ongelukkig bent of dat jij je uit je element voelt met jouw totale zelf, hebben wij waargenomen hoe gemakkelijk het voor jullie is om jullie neerslachtige gemoedsstemming op iemand anders af te reageren. Maar in waarheid voelt het niet goed aan, of op z'n minst niet lang wanneer jouw be/veroordelende acties gekwetstheid veroorzaakt heeft bij degenen die jouw be/veroordeling of kritiek ontvingen. Zoveel geachte zielen zetten een stoere/ongevoelige façade op, maar hun hart en hun ziel weten dat het ervoor zorgt dat andere zielen zich slecht voelen en dat het niet de weg naar geluk en vreedzaamheid is.
Wij begrijpen dat jullie reis beangstigend kan zijn, vaker wel dan niet worden jullie bij jezelf gewaar geconfronteerd te worden met het onbekende en jullie kunnen gemakkelijk door anderen geïntimideerd worden, of dat jullie je overtroeft voelen als iemand vooruit gegaan lijkt te zijn en met iets slaagde waarvan je het gevoel hebt dat het van jou had moeten zijn. Wanneer angst het plaatje binnenkomt dierbaren, schijnt jullie vermogen om te redeneren en duidelijk te zien te verdwijnen. Anderen omlaag halen om je derhalve beter te voelen veroorzaakt meer schade dan goed, en ieder gevoel, iedere gedachte, emotie woord en daad dragen allen gewicht en jij bent verantwoordelijk voor alles dat je doet richting jouw mede broeders en zusters. Denk eraan, zij zijn ook op hun eigen reis, terwijl ze uit proberen te vogelen welke weg zij moeten gaan en wat het volgende is dat zij moeten doen. In plaats van onnodige en ongepaste oordelen en kritieken eruit te gooien, wat dacht je van een helpende hand uit te steken, jezelf aan te bieden als iemand waar men zich naar kan wenden, en dat je meedeelt dat ook jij door enige moeilijke uitdagingen heengaat en dat je in staat bent om je met hun ongemakken te sympathiseren. En omdat een ieder van jullie nochtans op een andere missie is, betekend niet dat je niet vriendelijk en respectvol kunt zijn richting elkaar. Door jouw vermogen om jouw pijn en jouw prestaties te delen, ben je in staat om te groeien en niet alleen jezelf te voeden maar ook diegenen waarmee je communiceert en waarmee je associeert.

Een goede stap voorwaarts is te weten dat je enige veranderingen moet maken en je begint een actieplan te creëren die deze veranderingen zal implementeren die positief de manier zal beïnvloeden waarop jij reageert en met anderen omgaat, en zelfs als je een slechte dag hebt, heb je een keuze om op een vriendelijke en meedogende manier te reageren. Oordelend zijn is kwetsend, het brengt geen genezing, het brengt geen liefde of mededogen - en het laat de andere persoon achter zich afvragend wat zij gedaan hebben om jouw kritiek en oordeel over hen te verdienen. Zelfs al zeg je nooit de woorden die je wenst dat je die zou kunnen zeggen, hebben zij nochtans het potentieel van het naar buiten komen op een onverwachte en vaak explosieve manier. Het is essentieel dierbaren om bedachtzamer te worden over wat je op het punt staat om te gaan zeggen. Hoe zou jij je voelen als iemand jou op dezelfde manier slecht behandelde, of iets onjuist aannam of oordeelde met een partijdige onderbouwde mening? Velen zouden zeggen dat zij er niet om zouden geven, maar diep binnenin kennen wij de waarheid en wij weten dat er geen enkele geachte ziel daarbuiten is die ervan geniet om gekwetst te worden door de acties en woorden van een ander, en de persoon die de kwetsende woorden of acties bezit is ook gekwetst - geen liefde, geen mededogen, geen acceptatie en geen respect wordt verkregen door onvriendelijk te zijn. En iedere keer dat een geachte ziel ervoor kiest om onvriendelijkheid te demonstreren richting iemand anders, bewegen zij zich niet nader tot Gods hart, maar juist verder weg.
Helaas, hoe meer de geachte zielen die kiezen om hun mede broeders en zusters te be/veroordelen en te bekritiseren, hoe meer stereotypes er gevormd worden, en dan proberen de geachte zielen die in deze categorieën of stereotypes vallen te voldoen aan de verwachtingen die niet door hen besloten werden, maar besloten werden door diegenen die de categorie of het label creëerden. Het maakt geen verschil wat voor ras, geslacht, keuze of spirituele beoefening, etniciteit, voorkomen of wat voor ander attribuut dan ook die een stereotype creëert, God houdt van elke geachte ziel gelijk en wij moedigen aan om Zijn demonstratie van zuivere en oprechte Liefde te zijn, wat je dan ook elke en iedere dag via jouw acties, woorden, gevoelens, emoties, gedachten en keuzes deelt. Iedere dierbare ziel heeft iets prachtigs en iets van betekenis bij te dragen. Als je alleen maar op zou houden je te haasten en zou luisteren, zal je leren dat hun verhaal onontbeerlijk is voor bepaalde standaarden, geregeerd door diegenen die hen be/veroordelen en bekritiseren en hen niet promoten om een leven van bevrijding en geluk te leven, zij eindigen ermee met te proberen te voldoen aan de verwachtingen die bepaald zijn door ver/beoordelingen en aannames die weinig waarheid bezitten. Dit is niet de manier dierbaren om onvoorwaardelijke liefde, vreedzaamheid en mededogen in de wereld te brengen. Beëindig de behoefte om anderen te be/veroordelen, en kies om lief te hebben, om meedogend te zijn, om in vrede met jezelf te zijn en met de wereld rondom jou heen, kies ervoor om vriendelijk te zijn, accepterend en respectvol - je zult verbijsterd zijn hoe positief diegenen rondom jou heen zullen reageren.
Oordelen, kritiek, bevooroordeelde meningen en leugenachtige aannames zijn negatief en zij trekken niets anders aan dan meer negativiteit. Het maakt weinig verschil hoe slim je ook probeert om jouw be/veroordelende gedrag te rationaliseren, door oordelend over anderen te zijn, breng je helemaal niets goeds en positiefs in de wereld, wat je aan het doen bent is een stroom van negatieve energie creëren welke niet de trillingen verhoogd maar de trillingen chaotisch en zwaar maakt. Jouw negatieve energie kan de energie van andere geachte zielen omlaag brengen. Een ieder van jullie is hier om bij te dragen, om te helpen verandering in de wereld te brengen voor allen om te ervaren, om te groeien en om bij de evolutie van iedereen die op deze planeet leeft te helpen. In plaats van het brengen van meer ongelukkigheid in de wereld, kies ervoor om met andere dierbare zielen op een positieve en bemoedigende manier te wisselwerken. Probeer om begripvoller te zijn over anderen en herinner je, iedere dierbare ziel is speciaal en belangrijk. Leer om samen te werken, wordt een team van onvoorwaardelijke liefde, vriendelijkheid, respect, acceptatie en oprechtheid. Jullie willen positieve veranderingen rondom de wereld laten gebeuren, dan suggereren wij om deze positieve veranderingen eerst met jezelf te maken.
Wij hebben ook waargenomen en weten dat degenen die ertoe aangetrokken worden om anderen te be/veroordelen ook zichzelf be/veroordelen. Soms dierbaren, ben jij jouw ergste criticus. Het is alleen maar natuurlijk om verwachtingen over jezelf en over jouw doelen te hebben, maar geef jezelf enige ruimte voor vergissingen, ruimte om te groeien en te verbeteren. Geef jezelf ruimte om liefde en mededogen met jezelf te delen.
Het is altijd mogelijk om een deel van jezelf te veranderen waarvan je weet dat negatief en schadelijk is. Als je hoe je anderen en jezelf behandeld wilt veranderen, dan stellen wij aan je voor om meer bedachtzaam te worden en jouw gedachten en emoties in de gaten te houden. In plaats van je altijd te richten op het negatieve; zoek naar het positieve. Als je iets negatiefs in een andere geachte ziel of ding kunt vinden, zelfs in jezelf, dan kan je ook iets positiefs vinden. Waar jij je focus op plaatst, is een kwestie van keuze. Je kiest je te focussen op de negatieve zijde van het leven en dat van andere geachte zielen, of je kiest je te focussen op de positieve zijde. Jouw gedachten zijn niet bedoeld om jou te controleren. Je hebt welzeker de kracht om negatieve gedachten weg te duwen ten gunste van positievere en vriendelijkere gedachten, hetgeen gereflecteerd zal worden door de woorden en acties die je kiest om tot uitdrukking te brengen.
Wij spraken kort over het negatieve aspect van de stereotypen - vermijd het. Je aansluiten bij de creatie van stereotypen of iemand in eentje te plaatsen, is nooit een goed iets dierbaren. Slechts omdat er een optie om stereotypisch te zijn naar voren komt betekend niet dat jij je erbij aan moet sluiten. Terwijl je eraan werkt om minder be/veroordelend over anderen te worden, wordt je minder be/veroordelend over jezelf. Hoe meer jij jezelf de liefde geeft die je verdient, hoe meer je die liefde met anderen zult delen.
In plaats van je zorgen te maken over wat anderen doen dierbaren, plaats jouw focus op jouw eigen leven, op jouw eigen doelen en plannen voor het leveren van een prestatie. Maakt het een verschil hoe een ander diens haarstijl is, of hoe zij gekleed gaan of wat hun spirituele beoefening is? Zal hun persoonlijke keuzes jouw gezondheid, persoonlijke groei of spirituele ontwikkeling op wat voor manier dan ook beïnvloeden? Laat hen hun leven leven dierbaren, en leef jij de jouwe. Er zullen tijden zijn wanneer jullie paden zich zullen kruisen en wanneer zij dat doen, vertrouwen wij erop dat je volwassen genoeg bent om respectvol en meedogend te zijn - je zult niet toegeven aan de behoefte van het ego diens be/veroordeling of kritiek … focus je op het goede en je zult meer van het goede aantrekken.
Probeer je een tijd te herinneren toen je ongenadig oordeelde, bekritiseerde of op een onvriendelijke manier handelde. Voelde het goed, maakte het je kwaad of gekwetst? Deze gevoelens die je voelde, zijn dezelfde gevoelens die andere geachte zielen voelen wanneer zij onvriendelijk of onrechtvaardig behandeld worden. Er komt niets goeds van het slecht behandelen van anderen. Anderen met fatsoenlijkheid en vriendelijkheid behandelen kan in het begin een uitdaging zijn, maar een uitdaging waarvan wij weten dat je die dag na dag kunt bereiken.
Begrijp dierbaren, dat de waarde van barmhartigheid niet bedoeld is om stressvol te zijn, maar om gevoeld te worden als vriendelijk en vertroostend aangezien het iets is dat vanuit het hart komt en het bedoeld is om gegeven en ontvangen te worden door alle geachte zielen. Wanneer je één bent met jouw Ware Zelf, het deel van jou dat uitgelijnd is met Christus, dan zal je in staat zijn jouw eigen waarheid te her/erkennen en jouw waarheid niet op anderen forceren die andere meningen of manieren van bestaan/leven en zijn hebben. Eerlijkheid en barmhartigheid worden een levend deel van jouw bestaan, hetgeen ieder deel van je leven vormt en deel uitmaakt van iedere beslissing, en waar de behoefte om be/veroordeling en kritiek rond te smijten een ding van het verleden wordt.
Herinner je dierbaren dat God alles ziet. Hij is Zich altijd bewust van wat in elk van Zijn kinderen hun harten en geesten is, en wanneer je uitgelijnd bent met jouw Christus Zelf vertrouwd Hij erop dat je altijd vriendelijkheid en liefde boven oordeel en onverbiddelijkheid kiest. God werpt geen oordeel omlaag; in plaats daarvan biedt Hij nieuwe richtingen en mogelijkheden aan die zullen helpen een nieuwe vormgeving aan jouw reis te brengen - om mededogen, wijsheid en barmhartigheid als een onderdeel van jouw verzameling van attributen te incorporeren. Het is vanuit Zijn geschenk aan jou dat je leert te balanceren wat je aan anderen leert van wat je geleerd hebt en van iedere inlossing van wat voor karmische schulden dan ook die je verworven hebt door jezelf of door anderen door gezamenlijke betrokkenheid. God zal je geen concrete instructies geven, maar Hij zal je naar richtingen leiden die voor jou het beste passend zijn, Hij zal voortgaande op je reis van je houden en zal jou ondersteunen; en zal je laten weten dat je niet alleen bent op deze ongelooflijke reis die onophoudelijk nieuwe kansen brengt om te helpen positieve veranderingen en ervaringen die tot groei aanzetten binnen te brengen.
Sta het Licht van Barmhartigheid toe jouw hart te vullen tot aan het punt van overstromen aldus je dit prachtige voedende en koesterende Licht met alle anderen mag delen waar je mee omgaat, zelfs als zij jou slechts passeren of met iemand die je goed kent. Erken dierbaren de waarheid van het leven van een leven dat gemotiveerd is door liefde en mededogen en rust in diens armen wetende dat jij ook in de liefdevolle armen van God rust.
En zo zij het…
IK BEN de Geascendeerde Meester, Lady Portia via Julie Miller

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen