maandag, februari 24, 2014

Karen Doonan: Weder-GEBOORTE van de ZONNE God & Het Ontbinden van de Basis vervormde Frequentie Patroonvorming van Sirius


 
Karen Doonan
Weder-GEBOORTE van de ZONNE God
21 Februari 2014

Zoals ik erover sprak in de radio uitzending "Beyond The Looking Glass" deze week, is de sleutel naar de Nieuwe Aarde de menselijke man, in spirituele termen is dit de WEDER-geboorte van de ZONNE GOD op en binnenin de planeet Aarde. Gedurende eonen werd het menselijke ras ONDERWEZEN om de MAAN te volgen en zich eraan vast te houden, welke het goddelijke vrouwelijke is en dit heeft erop toegezien dat de planeet snel diens balans verloor, want balans is dag en nacht, links en rechts, omhoog en omlaag en velen hebben de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid toegestaan hen te laten zien hoe dit eruit vandaan te filteren.
Ik heb ook duidelijk in de radio uitzending verklaard dat, tenzij het menselijke ras nu begint om de menselijke man te omhelzen, koesteren en te erkennen er dan geen verdere uitbreiding kan zijn, de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid wist dit en streefde er te allen tijde naar om tussen de menselijke man en de menselijke vrouw in te komen. Diegenen in de menselijke vorm mogen een planeet samen delen, maar zij zijn in geen enkele betekenis van het woord samen, het mag TOESCHIJNEN dat de menselijke mannen en de menselijke vrouwen de taal delen maar dit is hoogst vervormd, de leringen welke een ieder ontvangt binnenin de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid streven ernaar om de NATUURLIJKE verbinding af te breken die tussen een menselijke man en een menselijke vrouw bestaat. BALANS is te allen tijd de SLEUTEL, velen in zowel de menselijke mannelijke als in de menselijke vrouwelijke gestalte zijn op een zeer persoonlijk niveau uit balans, en zitten in één helft van hun energie handtekening, de oude 3d gecreëerde werkelijkheid toestaand om door te gaan hen te leren dat om in/naar balans te verhuizen erop toe zal zien dat zij vernietigd worden en de hartruimte ontbonden wordt.
Dit is GEEN WAARHEID en wordt niet ondersteund op wat voor niveau dan ook door de Nieuwe Aarde. Want met het samengaan van de energieën van de menselijke mannen en de menselijke vrouwen, zal er GEZAMENLIJK een enorme uitbreiding zijn. Velen van jullie mogen de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid toestaan te beginnen mijn woorden eruit te filteren, want ik spreek niet over de "romantische" verbintenis tussen een menselijke man en een menselijke vrouw, ik preek over VERBINDING. Dit is tussen vaders en dochters, moeders en zonen, broers en zussen enzovoorts, en dit werd hoogst vervormd binnenin de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid. Dit wordt in meer detail behandeld in de "Truth Codes - Chronicles from Orion" boek (Engelstalig), waarin duidelijke voorbeelden staan om je te laten zien hoe met deze vervorming te werken.

ALLEN ZIJN ÉÉN, nu verhuist en verschuift en verhoogt de planeet diens energie handtekening om deze uitbreiding te accommoderen. Het is ook GEEN WAARHEID om naar de planeet Aarde te refereren als "Moeder Aarde", want de planeet is ook opgemaakt van zowel vrouwelijke als mannelijke energie, de maan komt op aan de nachtelijke hemel en de zon komt overdag tevoorschijn. Velen van jullie mogen deze WAARHEID eruit vandaan filteren en ik zou jullie willen vragen om mijn woorden door de hartruimte te verwerken, want het HART KENT DE WAARHEID. Een wereld uit balans streeft er naar om nu volledig in balans te komen want alleen vanuit balans kan je UITBREIDING tot stand brengen. Allen zijn in deze tijd geïncarneerd op en binnenin de planeet Aarde om dit proces te helpen, ALLEN verzamelen zich in het UNIVERSUM van 3 om dit proces te ondersteunen, want DIT is waarin je incarneerde om het op een bewust wakend menselijk niveau te ervaren.
De WEDER-geboorte van de ZONNE GOD zal erop toezien dat de menselijke man zijn plaats AAN DE ZIJDE van de menselijke vrouw inneemt, hij loopt niet achter haar, hij loopt niet vóór haar, hij loopt AAN HAAR ZIJDE, haar ondersteunend zoals ZIJ HEM ONDERSTEUND. Hij heeft ook een stem, dit is geen stille ondersteuning van de menselijke vrouw aangezien de menselijke vrouw niet in stille ondersteuning van de menselijke man is. Diegenen die de menselijke vorm op deze planeet genomen hebben werden eonen lang het zwijgen opgelegd, blind lopend in de duisternis welke de karmische dimensionale tijdlijnen is die in de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid verankerd zijn. Dit wordt nu in WAARHEID nietig verklaard.
Het GESCHENK aan de planeet Aarde is in WAARHEID UITBREIDING, ALLEN bereiden zich nu voor. ALLEN nemen nu hun plaats in terwijl het menselijke ras zich nu op alle niveaus voorbereidt om hun plaats met ALLEN in te nemen in het UNIVERSUM van 3, want ALLEN ZIJN ÉÉN en ALLES IS GEWOON.
"LIEFDE is het antwoord, ongeacht de vraag."
Kx
 

**************************

Karen Doonan
Het Ontbinden van de Basis vervormde Frequentie Patroonvorming van Sirius
21 Februari 2014

Op dit moment op en binnenin de planeet Aarde, begint de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid te ontbinden. Het mag logisch lijken om aan te nemen dat dit een creatie is die op de planeet Aarde begon, maar logica heeft geen plaats bij het ontbinden van alles dat NIET van WAARHEID is, want binnen de menselijke logica is er zoveel in het open zicht verborgen. Op dit moment op en binnenin de planeet Aarde wordt de vervormde frequentie patroonvorming, welke opzettelijk gecreëerd werd door het lagere dimensionale SIRIUS planetaire systeem, nu volledig ontbonden.  Deze patroonvorming is door de gehele menselijke maatschappij heen met elkaar verweven, het behandeld ALLE aspecten van de menselijke maatschappij en inderdaad zijn vele van de verhalen van de geschiedenis van het menselijke ras verweven binnenin deze vervormde frequentie.
Het moet opgemerkt worden dat je niet "uitgelijnd' hoeft te zijn met SIRIUS om beïnvloed te worden door deze vervormde frequentie, inderdaad, het geheel van de planeet Aarde is aangetast want dit is één van de vervormde frequenties die IN de energie handtekening van de planeet Aarde geplaatst werd om de planeet Aarde in een lagere dimensionale ruimte te houden. Terwijl de planeet Aarde nu in de uitgebreide energetische ruimte is van het UNIVERSUM van 3 wordt dit teniet gedaan, de energetische handtekening van de Planeet Aarde breidt nu uit en verdiept zich in alle momenten van alle momenten. De vervorming die gecreëerd werd door SIRIUS, omvatte de ontwrichting van de NATUURLIJKE stroom van verbinding tussen de menselijke man en de menselijke vrouw.
Het is binnenin de verhalen van de oude beschaving van Egypte dat deze gevonden worden en zij werden eonen lang vervaardigd en vervormd. Want velen op de planeet Aarde kijken naar het oude Egypte en voelen een onmiddellijk verbinding, wat eruit gefilterd wordt is de vervorming die geboren werd door deze KARMISCHE dimensionale tijdlijnen. De geschiedenis van Egypte verklaart duidelijk de vervorming die ernaar streeft om de man boven de vrouw te plaatsen en vice versa. Dit is geen WAARHEID en wordt nu volledig ontbonden omdat de planeet nu de weder-geboorte van de ZONNE GOD verwelkomt en de MAN terug verwelkomt naar zijn rechtmatige plaats NAAST de vrouw.
Velen van jullie mogen door dit blog getriggerd worden en ik zou jullie willen begeleiden om onder de behoefte te kijken om een reeks van verhalen te rechtvaardigen of te verdedigen die er te allen tijde naar streven te onderwijzen dat er een maatschappij bestaan heeft die machtiger was en die op de één of andere manier superieur jegens het menselijke ras was. De verhalen van Egypte mogen toeschijnen menselijk te zijn maar zij vonden NIET OP de planeet plaats, zij werden vervaardigd in menselijke verhalen om aan het menselijke ras een vervorming uit te leggen die opzettelijk gecreëerd was en naar deze planeet gebracht werd om verder in te dammen.
Velen van jullie mogen zich uitlijnen en resoneren met diverse "goden" in deze verhalen en dit mag jullie verblinden voor de vervormde frequentie en dat deze KARMISCHE dimensionale tijdlijnen zijn. Hoevelen van jullie volgen de leringen van deze maatschappij, gelovend dat de vrouw op de één of andere manier machtiger dan de man was? Hoevelen van jullie volgden de leringen van deze maatschappij, gelovend dat de man altijd naar macht streeft en alles deed dat hij kon om het te bereiken? Velen in de menselijke vorm zijn verdwaald in deze verhalen en deze verhalen moeten volledig ontbonden worden voordat jullie visie helder kan zijn om volledig in/naar de Nieuwe Aarde te verhuizen.
Er is GEEN terugkeer van de oude beschavingen want zij waren nooit WAARHEID, ALLEN die geïncarneerd zijn op en binnenin de planeet Aarde nemen nu hun plaatsen van binnenuit het menselijke ras in om dit te be/verlichten zodat het ontbonden, en de frequenties volledig losgelaten kunnen worden, want als de frequenties steeds weer opnieuw verankerd worden, zal dan de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid doorgaan te bestaan, hoewel transparant. Wederom zou ik duidelijk willen verklaren dat NIETS van de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid meegenomen kan worden in/naar de Nieuwe Aarde, de Nieuwe Aarde is een plaats waar de ZIEL God is, want in WAARHEID ZIJN ALLEN God, er is geen hogere macht want ALLEN ZIJN ÉÉN en ALLEN ZIJN GELIJK. Dit is een galactische regel en is eentje die velen eruit vandaan filteren, jouw macht weggegeven aan een ander en geloven dat zij op de één of andere manier hoger in macht zijn dan jij is te wandelen in de vervormde karmische dimensionale tijdlijnen.
In WAARHEID BEN JIJ JOUW EIGEN GOD, JOUW ZIEL is eeuwig, ALLEN ZIJN ÉÉN, ALLEN ZIJN GELIJK en ALLES IS GEWOON. De gepresenteerde verhalen aan het menselijke ras streven ernaar om een lager dimensionaal ras BOVEN het menselijke ras te plaatsen en dit is geen WAARHEID. Het menselijke ras is van ALLE rassen samengesteld want ALLEN mogen in een menselijk voertuig incarneren, het menselijke ras is in WAARHEID een illusie, want om op deze planeet te lopen moet je (op dit moment) een menselijke vorm nemen. Laat de verhalen los en sta JOUW ZIEL toe jou de WAARHEID te tonen, dat JIJ een GROOT Wezen van LICHT bent die vele eonen lang overgehaald werd deze WAARHEID te vergeten en in duisternis te lopen, de verhalen van de lagere dimensionale werkelijkheden toestaand om jou te definiëren. Dit wordt niet ondersteund omdat het geen WAARHEID is.
Dit zal nu volledig verlicht worden door, rondom en binnenin het menselijke ras aangezien de planeet zelf er nu naar streeft om terug in evenwicht en heelheid te komen. De Nieuwe Aarde energieën breiden zich nu uit en verhogen zich, ernaar strevend om volledig de lagere dimensionale frequenties te ontbinden die ernaar streven om verder een ras te verblinden dat eonen lang blind in de duisternis gelopen heeft.
Aan jullie wordt in deze tijd gevraagd om los te laten en om jullie LICHT helder door, rondom en binnenin ZELF te stralen, dat verlichtend wat ernaar streeft om je op je plaats te houden, dat verlichtend wat ernaar streeft om je over te halen je macht weg te geven en dat wat ernaar streeft om je in WAARHEID van de Nieuwe Aarde weg te houden.
ALLES IS GEWOON en JULLIE ZIJN.
Kx 

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
copyright Karen Doonan, all rights reserved.
Article may be reproduced in its entirety if author and authors website is clearly stated and article remains intact. No permission is granted to change the format of this article which is written and must remain free to access at all times.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen