zaterdag, februari 01, 2014

Karen Doonan - Uitbreiden Voorbij de Schelp + Vrije Wil versus VRIJHEID - 30+31 Januari 2014


Karen Doonan
Uitbreiden Voorbij de Schelp van de Oude 3D Aarde Frequenties
30 Januari 2014

Terwijl de energieën nu wederom beginnen te verhogen en de muren, hetgeen jullie GELEERD werd om die rondom jullie hartruimte te plaatsen, ermee beginnen te verbrokkelen en af te breken, mag je een variëteit aan emoties en fysieke symptomen ervaren. De laatste 48 lineaire uren mogen erop toegezien hebben dat je uiteenlopende symptomen op een fysiek niveau ervaren hebt, die je toegeschreven mag hebben aan jouw dieet of aan de stress. WEET dat stress een constructie is van de oude 3d Aarde paradigma's en velen werken op een niveau van stress waar zij volledig blind toe zijn. De bekwaamheid om te ademen is een sleutel welke velen diep binnenin zich ZELF verbergen, ademhalen is een sleutel naar de Nieuwe Aarde, hoe vaak staan jullie je ZELF toe diep adem te halen? Vaak zal de dag zich ontplooien met korte, oppervlakkige ademhalingen en dit is geen WAARHEID.
Er is een verlichting die gevoeld wordt aangaande het breken van WAT VOOR deel van de schelp DAN OOK, hetgeen jullie GELEERD werd om jullie hartruimte heen te wikkelen. De verlichting kan op veelvoudige manieren bekeken worden want op vele punten tijdens deze reis mag je gewacht hebben op de "hamer om te vallen". Ik gebruik deze analogie opzettelijk want de oude 3d Aarde werkelijkheid LEERDE jullie iets VRESELIJKS te verwachten om te gebeuren als je af zou wijken van de GECONTRUEERDE werkelijkheid en wat er van jou binnenin die werkelijkheid VERWACHT wordt. Terwijl Moeder Aarde er nu mee begint vrijelijk adem te halen en Haar trillingen aan begint te passen en Zij TERUG in balans komt zal dit door jou heen, rondom jou heen en binnenin jou stromen. Voor velen van jullie in deze tijd mag er veel "schuldgevoel" zijn dat geassocieerd wordt met de verlichting en dit moet geadresseerd en ontbonden worden. Het dient niemand dat jij je schuldig voelt om te ontspannen wanneer het TOESCHIJNT dat er een wereld in chaos is. Want in WAARHEID is het alleen door je te ontspannen en adem te halen dat de chaos VERMINDERD kan worden, het is het vasthouden van de ademhaling en het je zorgen maken dat DE CHAOS CREËERT.
Ik wil een ervaring met jullie delen welke mij het niveau van spanning liet zien die bestaat als een achtergrondspanning ten opzichte van de menselijke levenservaring. Zoals ik eerder geblogd heb verloor ik een paar jaren geleden mijn moeder aan kanker en zij bracht haar laatste dagen in een verpleeghuis voor terminale patiënten door. Een deel van het "nazorg" pakket dat door het verpleeghuis aan ons aangeboden werd was rouwbegeleiding en aromatherapie. Het mag bij de eerste aanblik een vreemde combinatie lijken te zijn maar de ervaring toonde mij de spanning op nieuwe niveaus. Eén maal per week gedurende een aantal weken bezocht is het verpleeghuis waar mijn moeder gestorven was voor een aromatherapie sessie. Tijdens deze sessie werden de oliën die gebruikt werden aan mij uitgelegd en hoe zij mij op een fysiek en emotioneel niveau zouden kunnen helpen. Wat meer dan wat dan ook hielp was de fysieke aanraking, de ontspanning van mijn menselijke voertuig, het loslaten en het gevoel van intense loslating op een fysiek niveau. Ik merkte na de eerste sessie op hoe fysiek anders mijn lichaam aanvoelde, hoe mijn armen en benen lichter aanvoelden en hoe ik me bijna "drijvende" voelde. Het werd toen aan mijn uitgelegd dat dit de natuurlijke staat van het menselijke lichaam is. Dit schokte mij op dat moment omdat ik besefte hoe uit balans en hoe GESPANNEN mijn fysieke lichaam op een alledaags niveau was.

Voor velen van jullie zal de spanning die jullie iedere dag dragen eruit vandaan gefilterd worden door jullie logische verstand, inderdaad als je "ouder geworden bent" en door de menselijke levenservaring heengegaan bent, zullen de spanningsniveaus zich opgebouwd hebben en zal je elk niveau eruit gefilterd hebben waar je naartoe gegroeid bent. Want welbeschouwd hoevelen van jullie nemen 'tijd voor jullie zelf" om jezelf te "vertroetelen" of om jezelf te ontspannen? In een tijdperk waar de 'blijf fit industrie" naar jullie schreeuwt om dat perfecte figuur te behouden, hoevelen van jullie stromen en ontspannen zich feitelijk door het proces heen? Zoals ik eerder begeleid heb is het menselijke lichaam ONTWORPEN om in balans te zijn en om de stroom van frequenties toe te staan. Vele mensen duwen zichzelf door strenge trainingen heen die TEGEN de natuurlijke stroming en het ontwerp van het menselijke lichaam WERKEN, daardoor MEER spanning verankerend en het niet loslatend. Terwijl velen van jullie hierdoor getriggerd mogen worden en in de verdediging gaan van of je wel of niet traint, doet er niet toe, IEDEREEN KAN ADEMHALEN en dat is de sleutel, het is de ADEMHALING die door het lichaam heen stroomt welke de spanning los zal laten, niet hoeveel 'sit-ups' je kunt doen.
Als je begint om de muren toe te staan te ontbinden zal je een nieuw perspectief over de menselijke levenservaring beginnen te krijgen, inderdaad, als je begint de STROOM van energieën toe te staan en ERMEE begint te werken, zullen de natuurlijke ritmes die bestaan jou vanzelfsprekend uit beginnen te breiden. Velen in deze tijd zijn in onrust over het "volgen" en dit wordt teniet gedaan wanneer je de muren eenmaal toestaat om te beginnen om te vallen en te verbrokkelen, het moet herinnerd worden dat jij degene bent die dit toestaat en ALLEEN jij kunt ZELF toestaan binnen te komen en om met dit proces te wisselwerken. NIEMAND kan uitbreiding van de hartruimte voorkomen, dat is eenvoudig de illusie die de oude 3d Aarde voortdurend aan jullie presenteert binnenin de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid. KEUZE is te allen tijde beschikbaar, het lopen in GELOOF en VERTROUWEN begint op het moment dat jij de bewuste wakende beslissing maakt om LOS TE LATEN en om de menselijke levenservaring toe te staan om ermee te wisselwerken. Het leven binnenin de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid is niet zozeer een ervaring als een trainingsoefening. HET LEVEN BEGINT VOORBIJ DE MUREN terwijl velen van jullie dit nu beginnen te verankeren en ermee beginnen te werken.
Expansie is eeuwig, het UNIVERSUM van 3 is een natuurlijke uitbreidende energetische ruimte, dit is voorbij het bereik van het menselijke logische verstand, want het menselijke logische verstand kan zich niet iets voorstellen dat zich eeuwig uitbreidt. Het verklaard dat er iets moet zijn aan het "einde' of de "rand". Om met eeuwige uitbreiding te werken moet je volledig in/naar de HART ruimte verhuizen en dit toestaan om door jou GEVOELD te worden. Wederom zou ik jullie er vriendelijk aan willen herinneren dat, om te ervaren is te VOELEN, je kunt over een emotie lezen en het benaderen vanuit een logisch gezichtspunt zoveel als dat je wenst, maar om de emotie volledig te begrijpen moet je ermee wisselwerken en het VOELEN.
Op dit moment in de uitbreidende energieën mag jouw menselijke logische verstand proberen om je uit balans te trekken en de momenten van vreedzaamheid kapen door te proberen jou ervan te overtuigen dat je iets moet 'doen' en dat je plannen moet maken en 'moet' weten wat de volgende dag brengt. Dit haalt jou uit het moment vandaan en terug in/naar het logische en lineaire en zal in deze tijd tegen jou werken. VERTROUWEN wordt van binnenuit opgebouwd, het begint met de ademhaling en gaat verder naar de HART ruimte waar je de veiligheid zult VOELEN dat jouw logische verstand probeert te identificeren aan de buitenzijde van je ZELF.
Kx

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Vrije Wil versus VRIJHEID in WAARHEID
 31 Januari 2014

Velen van jullie in deze tijd mogen in diepe verwarring zijn tot hoe je vrije wil kunt hebben binnenin een karmische dimensionale tijdlijn, zeker als het karmisch is dan is het voorbestemd? Nou, ja en nee. De verwarring is daar opzettelijk want de oude 3d Aarde werkelijkheid zal je altijd alleen maar een DEEL van een plaatje geven, het zal de WAARHEID te allen tijd voor jou verbergen of dat althans proberen. Dus dit blog zal proberen om het frequentieverschil tussen de vrije wil en VRIJHEID te adresseren, welke twee GESCHEIDEN frequenties zijn en niet in plaats van elkaar gebruikt kunnen worden. In die zin dat je geen vrije wil op de Nieuwe Aarde hebt, je hebt VRIJHEID hetgeen uitbreidend is, vrije wil is een constructie van de oude 3d Aarde paradigma's en als zodanig is het indamming en onderdrukking.
Binnenin een karmische dimensionale tijdlijn ben je geplaatst binnenin een bandbreedte van frequenties, de bandbreedte mag vrij "breed" zijn, zoals in dat het een reeks aan emoties dekt (een emotie zijnde een manifestatie van een frequentie) maar deze zullen beperkt zijn tot de frequentie bereiken van de bandbreedte. Denk aan een radiostation en de frequentie waarop het uitzend, zolang als dat jij binnenin de bandbreedte blijft ben je in staat om het radiostation op te pikken. Dus binnenin een karmische dimensionale tijdlijn heb je vrije wil in relatie tot de opties die voor jou open staan binnenin de bandbreedte van frequenties. Aangezien je blind loopt in een karmische dimensionale tijdlijn, in die zin dat jij niet op een bewust wakend geestesniveau beseft dat je binnenin een bandbreedte bent, zullen de mensen die manifest zijn in jouw leven vertrouwd AANVOELEN hetgeen dan een onjuist gevoel van zekerheid promoot om jou verder binnenin die bandbreedte te houden, je zult vrije wil hebben om de opties te kiezen die er aan jouw gepresenteerd worden. Deze opties zijn een frequentie met de resulterende manifestatie, zolang als je een karmische frequentie beheerd zal je dan altijd alleen de voor jou beschikbare opties hebben binnenin het frequentiebereik van de karmische bandbreedte waar je binnenin bestaat.
Dit is in WAARHEID geen VRIJHEID, want er zijn frequenties van ALLE bereiken die op alle niveaus in het universum bestaan, hetgeen je eruit vandaan filtert door de leringen die verankerd zijn binnenin de karmische dimensionale tijdlijnen. Binnenin de Nieuwe Aarde is er GEEN KARMA, karma is een constructie, het is niet natuurlijk en werd GECREËERD binnenin de oude 3d Aarde paradigma's om jullie binnenin strikte bandbreedtes te houden. Vandaar de ontbinding van de karmische dimensionale tijdlijnen voorafgaand aan het binnen gaan van de Nieuwe Aarde en vandaar de reden dat niets van de oude 3d Aarde doorgebracht kan worden in/naar de Nieuwe Aarde. De frequenties komen niet overeen of resoneren niet, zij worden afgestoten, zij zijn in bandbreedte te ver van elkaar verwijderd. Vandaar de reden dat er veel begeleiding komt vanuit de rassen/rijken in relatie tot de ontbinding van de vrije wil, het is niet nodig op de Nieuwe Aarde want jullie zullen in VRIJHEID zijn, hetgeen een andere bandbreedte is en een andere manifestatie.
Dit is waarom ik steeds maar weer opnieuw begeleid dat de Nieuwe Aarde werkelijkheid die je in de hogere dimensionale frequenties manifesteert niet voorbestemd is, je lijnt niet uit met een pad dat al voor je gecreëerd is, JIJ creëert het van moment naar moment vanuit de VRIJHEID welke jouw geboorterecht als een gevoelhebbend Wezen is in het UNIVERSUM van 3.
Velen worstelen in deze tijd met de karmische dimensionale tijdlijnen, proberend aan patronen vastgeplakt te blijven zitten die nu volledig aan het ontbinden zijn. Je werd in/naar een karmische dimensionale tijdlijn geboren toen je incarneerde op deze planeet, omdat tot aan recentelijk toe het de ENIGE manier was om toegang te verkrijgen tot de menselijke levenservaring op de planeet Aarde. Dit wordt nu teniet gedaan en er zijn nu ZIELEN die zich voorbereiden om het menselijke ras binnen te komen die volledig VRIJ zijn van wat voor soort van karmisch residu dan ook. Zij maken zichzelf bekend aan hun menselijke ouders en genoemde menselijke ouders gaan door een proces heen van het loslaten van ALLE karmische residu van hun menselijke voertuigen om zich voor te bereiden op de conceptie en geboorte van deze kinderen. Dat zich dit kan manifesteren moet de planeet een bepaald niveau van frequentie bereikt hebben om deze kinderen en de Nieuwe Aarde werkelijkheid te ondersteunen.  
Het moet opgemerkt worden dat de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid alleen ondersteund werd door de planeet omdat de planeet in een lage frequentie gehouden werd waar zij gelokaliseerd was, zij bevindt zich nu in de uitbreidende energetische ruimte van het UNIVERSUM van 3. Daarom is zij nu in een positie om Haar frequenties uit te breiden en te verdiepen, vandaar de veranderingen en de verschuivingen die op een wakend bewust menselijk niveau gezien worden. Velen verwachten verandering en zien chaos, onder de chaos is de WAARHEID, het mag toeschijnen chaos te zijn maar alles is bij ontwerp. Dit is waarom het onontbeerlijk is dat jij je UITLIJNT met jouw ZIEL en dat je WAARHEID VOELT en er niet slechts op een menselijk bewust wakend geestesniveau naar zoekt, het zal enige "lineaire" tijd nemen om zichzelf in jouw externe wakende leven te laten zien. De tijd dat het neemt is aan jou, want hoe meer jij je met jouw ZIEL uitlijnt hoe sneller de veranderingen tevoorschijn komen. ALLES is afhankelijk van de frequenties die jij BINNENIN jouw menselijke voertuig gaande hebt.
Wederom filteren velen dit eruit vandaan en gaan door extern naar de WAARHEID te zoeken, het zal zich als een manifestatie van de frequentie die jij gaande hebt laten zien, niemand kan de frequenties kiezen die jij beheerd anders dan jij, want alleen jij ben in het menselijke voertuig geïncarneerd dat je in dit leven gekozen hebt.
Met VRIJHEID komt verantwoordelijkheid en dit is iets dat de oude 3d paradigma's diepgaand voor jullie onderwijzen om aan de voeten van diegenen rondom jullie heen neer te leggen. Als je dit doet dan plaats je een diepe filter op jouw wakende levenservaring, het is altijd JIJ die op JOU wacht want alleen jij creëert jouw externe wakende werkelijkheid. Van binnenuit karmische dimensionale frequenties zal het lijken dat je een keuze hebt, maar deze keuzes worden gedicteerd door de frequentie bereiken van de karmische tijdlijn waar jij je in bevindt. Om uit de karmische tijdlijn vandaan te gaan ziet erop toe dat je getriggerd wordt en actief kiest om de frequenties te ontbinden, als je dit doet mag het lijken dat je een leegte of blanke pagina voor je hebt liggen, je zult niet in staat zijn om de keuze voorbij het einde van de bandbreedte te zien totdat je terugkomt in/naar balans en dan het volgende deel van jouw menselijke levensreis verlicht.
Het moet opgemerkt worden dat op dit moment op de planeet Aarde de karmische dimensionale tijdlijn frequenties niet langer ondersteund worden, dit manifesteert zich als chaos in jullie externe wakende leven en dat de "uitkomsten" en "plannen" zich niet manifesteren zoals je verwachtte, zij kunnen niet manifesteren want zij worden niet langer ondersteund. Aan jullie wordt gevraagd om te beginnen de frequenties van de lagere dimensionale 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid te ontbinden en te beginnen om de hogere dimensionale frequenties van de Nieuwe Aarde te verankeren, en er zullen meer opties en meer mogelijkheden aan jou getoond worden. Deze mogelijkheden zullen niet voor jou beschikbaar geweest zijn voorafgaand aan de verhuizing naar de hogere frequentie, want zij zijn een manifestatie van de hogere frequentie die je nu verankerd hebt.
Kx 

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
copyright Karen Doonan, all rights reserved.
Article may be reproduced in its entirety if author and authors website is clearly stated and article remains intact. No permission is granted to change the format of this article which is written and must remain free to access at all times.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen