vrijdag, februari 21, 2014

Karen Doonan - Overhandig Jij Jouw Energie aan Diegenen om Jou heen? - 18.02.2014


Karen Doonan
Overhandig Jij Jouw Energie aan Diegenen om Jou heen?
18 Februari 2014
 
Er zijn vele gesprekken en discussies gaande over "energie vampieren" en deze blog is geschreven om jullie te laten zien dat er in WAARHEID niet zoiets is. Ja, JIJ kunt overgehaald worden om jouw energie over te geven aan diegenen rondom jou heen, maar zij kunnen het niet zonder toestemming van jou nemen. De oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid ONDERWIJST op ALLE momenten dat de wereld vol van "duisternis" is en dit is opzettelijk, want om angst BINNENIN jou uit te lokken en te manifesteren, moet het voornoemde angst triggeren, en het moet opgemerkt worden dat te ALLEN tijde de keuze van ofwel dit triggeren toe te staan of ervan te onthechten bij JOU rust. Dit gezegd hebbende, je kunt niet van iets onthechten dat je niet kunt zien en dit is precies waarom deze lering zo heersend is binnenin de oude 3d gecreëerde Aarde werkelijkheid.
Op alle momenten binnenin de oude 3d Aarde paradigma's wordt jullie GELEERD dat het leven iets is dat "met" jou gebeurd, dit is hoogst vervormd want jij CREËERT jouw menselijke levenservaring van moment naar moment gebruikmakend van de frequenties die je op een cellulair niveau binnenin jouw menselijke voertuig verankerd hebt. In de externe wakende wereld triggert de LERING van "verantwoordelijkheid" steeds maar weer opnieuw, koffie te heet? … klaag dan de maatschappij aan die de waarschuwing niet op het kopje zette, er zijn eindeloze lijsten van manieren dat jullie steeds maar weer opnieuw GELEERD wordt om verantwoordelijkheid te nemen voor alles dat er in de externe wakende wereld gebeurd aan de voeten van diegenen rondom jullie heen.  
Het menselijke energiesysteem wordt niet openlijk breed besproken, hiermee bedoel ik dat terwijl je naar school kunt gaan en biologie leert, verteld de biologie leraar op geen enkel punt dat het menselijke energiesysteem een deel is van de "opmaak" van het menselijke lichaam en dit is OPZETTELIJK, want alleen in de wetenschap van hoe het menselijke energiesysteem werkt kan je eraan werken om het te onderhouden en kan je eraan werken om te voorkomen dat er onwetend toegang tot verkregen wordt. Het moet herinnerd worden dat ALLES in het universum energie is, alles is een frequentie en deze frequenties zijn wat zich manifesteert als "solide" dingen in de externe wakende werkelijkheid. Om rond te lopen gelovend dat anderen in staat zijn om eenvoudig jouw energie te "nemen" wanneer zij dat wensen is om blind te lopen in de LERINGEN die ernaar streven dit binnenin jou in te bedden om de frequenties van angst te triggeren.

Het menselijke energiesysteem is zoals een stroomkring, de 7 voornaamste chakra's (wortel, sacrale, zonnevlecht, hart, keel, wenkbrauw en kroon) zijn energiepunten, maar de enige chakra die je "af moet sluiten" voor de buitenwereld is de ZONNEVLECHT. Dit is de hoofdingang in/naar jouw energie handtekening. Het is de reden dat wanneer iets niet helemaal goed is je dat 'buikgevoel" krijgt, de ZONNEVLECHT is net onder de navel gelokaliseerd. Dit is het IK BEN centrum, het is waar de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid ernaar streeft om te allen tijde LABELS, ANGSTEN, ONGERUSTHEDEN EN VERVORMINGEN te plaatsen. Vanuit dit energiecentrum kunnen deze labels, angsten en ongerustheden de stroom van energie beginnen te blokkeren die op natuurlijke wijze vanuit de planeet Aarde stroomt, door jouw voeten, jouw wortel, sacrale, zonnevlecht en zo verder. Voor velen op de planeet Aarde is de wortelchakra compleet vervormd, dus is de energie vervormd vanaf het moment dat het door het menselijke voertuig heen begint te reizen.
De wortelchakra beslaat jouw emoties relaterend tot veiligheid, zekerheid, wederom is dit beïnvloed door de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid, welke de onderste 3 chakra's (wortel, sacrale, zonnevlecht) op ALLE momenten van ALLE momenten stimuleert. Dit voorkomt dat de energie vrijelijk stroomt en van chakra naar chakra beweegt. Dit is wederom niet breed bekend in de menselijke populatie en dit manifesteert zich als velen in de menselijke vorm de energie zoeken die van NATURE vanuit de planeet Aarde door het menselijke voertuig vanuit een andere bron stroomt. Als de wortelchakra vervormd of afgesloten is dan KAN energie het menselijke voertuig NIET binnenstromen, dit zal erop toezien dat het menselijke voertuig diens energiebron (welke van nature de planeet Aarde is) ergens anders zoekt.
Bekijk het menselijke voertuig als een grote batterij, want dat is wat het in essentie is, een elektrisch circuit, en de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid probeert op alle momenten om de natuurlijke stroming van dit elektrische circuit te vervormen. Rondlopen met een wijd open zonnevlecht en zonder stellingnamen of toestemming is een uitnodiging voor diegenen die zich afgesloten hebben. Het moet opgemerkt worden dat er geen behoefte voor intentie is, dit is een NATUURLIJK proces dat hoogst vervormd werd door de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid en de leringen die er voortdurend naar streven zich te verankeren. Het menselijke voertuig is van nature uitgelijnd met de planeet Aarde, het wordt energetisch door de planeet van brandstof voorzien en dit is een NATUURLIJKE stroming van energie. Het is het waarom je zelf ernaar streeft je te "AARDEN" wanneer jij je te "high" voelt, en met blote voeten op de grond of het gras staan zal erop toezien dat de overdadige energie uit jouw lichaam vandaan stroomt en terug in de planeet Aarde.
Ik heb het toestemming verlenen genoemd en er is een galactische regel die verklaard dat de uitwisseling van energie niet plaats kan vinden zonder toestemming. Helaas, zochten de lagere dimensionale rijken/rassen hun eigen interpretatie van deze galactische regel en nemen het standpunt aan dat niet bekendgemaakte toestemming in beide richtingen TOESTEMMING GEEFT. Velen zijn in deze tijd in volledige angst dat hun energie op de één of andere manier "gestolen" kan worden, en dit is geen WAARHEID. Wanneer gecommuniceerd wordt met andere energieën, rassen/rijken is het ONONTBEERLIJK dat je verklaard, "Ik geef alleen toestemming om te wisselwerken met Wezens van het LICHT en die in het LICHT lopen," dit geeft toestemming en verklaard duidelijk dat al het andere GEEN TOESTEMMING heeft. Deze zeer eenvoudige verklaring in jouw energie handtekening plaatsen WEERHOUDT lagere dimensionale energieën van het uitwisselen van energie met jou. Het hoeft hen niet tegen te houden naar voren te stappen, als jouw ZIEL-doel is om op een bepaald niveau met deze energieën te wisselwerken of dat zij geschenken aan jou teruggeven dan mogen zij hun aanwezigheid bekend maken maar zij kunnen weinig anders doen. (Als je bijvoorbeeld eraan werkt om dimensionale tijdlijnen los te laten, zullen de lagere dimensionale rassen/rijken naar voren stappen om dat aan jou terug te geven wat van jou afgenomen was in voornoemde lagere dimensionale tijdlijn, en te allen tijde zullen zij vergezeld worden door Aartsengelen. Door toe te staan dat het geschenk teruggegeven wordt sta je hun energie toe om door het ascentieproces heen te gaan, ALLEN zijn binnenin het ascentieproces omdat het een natuurlijk proces is dat het menselijke ras tegengehouden heeft er toegang tot te krijgen, tot nu toe).
Het is gemakkelijk om de verantwoordelijkheid voor "lage energie" aan de voeten van anderen te leggen, maar dit vergt focus voor de externe wakende werkelijkheid, ALLE veranderingen en verschuivingen gebeuren BINNENIN het menselijke voertuig. Te ALLEN tijde heb jij volledige controle over jouw menselijke voertuig, jij bent de enige die ERIN incarneerde en jij bent de meester van het voornoemde voertuig. JIJ leeft er 24/7 binnenin, waarom zou iemand anders jouw menselijke voertuig beter kennen dan jij dat doet?
In deze tijd op de planeet Aarde is het onontbeerlijk dat je ermee begint om volledige verantwoordelijkheid te nemen voor alles dat er binnenin jou gebeurd, je onbewust zijn van hoe jouw menselijke energie handtekening wisselwerkt met diegenen rondom jou heen ontkent niet dat de verantwoordelijkheid de jouwe is, alleen jij kunt verantwoordelijk zijn want alleen JIJ leeft via het voornoemde menselijke voertuig. De oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid zal te allen tijd angst ONDERWIJZEN, of dit nu van anderen is of scenario's of situaties, zuiver omdat de frequentie van jouw angst NODIG is om de oude 3d Aarde werkelijkheid te handhaven, zonder de lagere dimensionale frequenties kan deze werkelijkheid niet bestaan, dus werd het ontworpen om steeds maar weer opnieuw te triggeren om diens creaties te onderhouden. Het streeft ernaar jou te LEREN om te allen tijde jouw macht te overhandigen. JIJ bent machtig/krachtig, JIJ incarneerde in het menselijke ras om je te herinneren hoe machtig/krachtig JIJ BENT en om dit binnenin het menselijke voertuig te balanceren op een menselijk bewust wakend geestesniveau om jouw menselijke levenservaring hier op de planeet Aarde uit te breiden en te verdiepen.
Het is GEEN WAARHEID om aan te nemen en te geloven dat de wereld onder de "één of andere" regel is hetgeen betekend dat je het niet kunt veranderen. De wereld is een MANIFESTATIE van de frequenties die verankerd werden binnenin de 7 miljard menselijke voertuigen die de planeet bewandelen. ALLEN ZIJN ÉÉN, ALLEN wisselwerken en beïnvloeden ALLEN. De externe wakende werkelijkheid van het menselijke ras kan ALLEEN veranderen door de frequenties te veranderen die verankerd zijn binnenin elke van de 7 miljard menselijke voertuigen op deze planeet.
De energieën in deze tijd zijn verhoogd en uitgebreid om jullie WAARHEID te laten zien, en terwijl je blind blijft tot de manier waarop de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid werkt, dan ben je blind tot hoe je OVERTUIGD werd om jouw macht te overhandigen. Velen bekijken de verlichting van de manieren waarop de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid werkte als "bewijs" voor hun logische verstand dat de LERINGEN correct zijn. De leringen zijn vervormd, hoogst vervormd en ik herhaal wederom dat je alleen iets kunt ontbinden wat je kunt zien. Voorafgaand aan het verlicht worden blijft het verborgen in het open zicht.
Terwijl de Nieuwe Aarde energieën ermee beginnen het pad onder jouw voeten te verlichten, terwijl jij begint te beseffen hoe je overtuigd werd om deze lagere dimensionale frequenties te verankeren, is het ONONTBEERLIJK om je te onthechten van de "weerhaak" die zij bevatten, dit is een emotionele trigger die ontworpen is om jou te overtuigen om opnieuw dat te verankeren wat je net verlicht hebt. Laat mij een voorbeeld gebruiken om het je te laten zien, de natuurlijke reactie op de plotselinge verlichting dat je "gemanipuleerd" werd is kwaadheid, deze kwaadheid is ook de frequentie van angst, alle kwaadheid is angst welke gemaskeerd is. Als jij jezelf toestaat kwaad te worden dan zal jij jezelf verblinden tot wat er aan jou getoond wordt, je zult je uitlijnen met de lering die je verlicht hebt, je zult kwaad beginnen te worden voor dat jou iets "aangedaan" werd, wanneer in feite het jou NIET aangedaan werd, je werd overtuigd/overgehaald de lering toe te staan te verankeren, de manifestatie van de lering is wat er zich voorgedaan heeft. Door de frequentie te ontbinden die je BINNENIN jezelf verlicht hebt, verander je dan de externe wakende werkelijkheid, zonder kan de frequentie die de manifestatie bestuurd niet blijven.
Ik zou jullie willen vragen om mijn woorden door de hartruimte te verwerken want het menselijke logische verstand kan bij dit alles betrokken raken en streeft ernaar de 'puzzel' op te lossen welke de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid onderwijst altijd daar te zijn. In WAARHEID is er geen puzzel. Je bent hier om ZELF te bevrijden uit de lagere dimensionale frequenties die de enige beschikbare waren totdat de Nieuwe Aarde geboren was op de planeet Aarde. Om te vallen voor de illusie van angst en kwaadheid zal erop toezien dat je de werkelijke frequentie opnieuw verankerd die jou tegenhoudt van het zien van de Nieuwe Aarde en zal jou in een energetische lus zien die zich niet volledig kan manifesteren want alleen WAARHEID wordt op de Nieuwe Aarde ondersteund.
In deze tijd wordt aan jou gevraagd om met je energie handtekening te werken, om ertoe te komen te begrijpen hoe jouw energie handtekening werkt en hoe het wisselwerkt met alles rondom jou heen. Als jij begint jouw energie handtekening te stabiliseren dan zal je het vanzelfsprekend uit beginnen te breiden.
Dit is een zeer eenvoudige oefening die jou kan helpen om jouw energie handtekening af te schermen wanneer je eropuit gaat. Het mag behulpzaam zijn om met en zonder te oefenen zodat jij je meer BEWUST kunt worden van het verschil in energie als je met de wereld omgaat. Voordat je naar buiten gaat, stap eenvoudig in een GOUDEN BAL VAN LICHT. Je kunt deze bal zo groot maken als je wilt. Houdt de intentie vast om in deze bal van GOUDEN LICHT te stappen. Deze bal van GOUDEN licht is belijnd met spiegels, de spiegels reflecteren te allen tijde jouw EIGEN energie naar jou terug. Houd de intentie vast om spiegels aan de BUITENZIJDE van de GOUDEN ENERGIE bal te plaatsen, deze spiegels reflecteren de energie van iedereen om jou heen terug naar hen zelf. Dit is verwant aan het binnenstappen in een enorme grote spiegel bal met spiegels aan de binnenzijde, behalve dat het van GOUD is. Dit helpt om jouw energie handtekening gebalanceerd te houden en is uitermate bruikbaar wanneer je in grote menigten van mensen bent.
Als je hiermee werkt mag je beginnen op te merken hoe anderen met jou wisselwerken. Als je niet wenst om de GOUDEN BAL VAN LICHT te gebruiken, dan zou je mogen wensen om eenvoudig jouw zonnevlecht af te sluiten. Dit is bruikbaar als jij je er bewust van wordt dat je uitgeput raakt in het gezelschap van bepaalde mensen. Wederom verklaar ik duidelijk dat je alleen overgehaald/overtuigd kunt worden om jouw energie te overhandigen, het is niet mogelijk om energie zonder toestemming te nemen. Bezie jou zonnevlecht als een grote bloem en houdt dan de intentie vast om de bloemblaadjes samen te vouwen, aldus de chakra afsluitend. Dit voorkomt toegang tot jouw energie handtekening. Er zijn vele aantallen van manieren om hiermee te werken en ik zou je willen begeleiden om gegidst te worden door hoe jij je VOELT.
Kx

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
copyright Karen Doonan, all rights reserved.
Article may be reproduced in its entirety if author and authors website is clearly stated and article remains intact. No permission is granted to change the format of this article which is written and must remain free to access at all times.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen