woensdag, februari 05, 2014

Karen Doonan - Het Openen van de HART Ruimte - 4 Februari 2014


Karen Doonan
Het Openen van de HART Ruimte
4 Februari 2014

De HART ruimte is de sleutel naar de Nieuwe Aarde en wordt op dit moment energetisch voorbereid door de Nieuwe Aarde hogere dimensionale frequenties. Er is veel beweging op en binnenin de planeet Aarde in deze tijd, velen van jullie mogen door uiteenlopende scenario's gaan die zich soms snel ontvouwd hebben in jullie menselijke levenservaring om te helpen bij het OPENEN van jullie HART ruimte. Vaak is de reactie van velen voor de nieuwe Aarde energetische codering om te proberen om zich volledig af te sluiten. Dit is een reactie die GELEERD werd door de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid en wordt vaak gedaan op een onderbewust en onbewust niveau. Hoevelen van jullie beginnen bij het idee van emotioneel te zijn of het hebben van een emotionele reactie jullie hart ter "voorbereiding" af te sluiten. Deze reactie zal TEGEN je werken in deze tijd want uiteenlopende scenario's worden er gecreëerd door jouw ZIEL om de HART ruimte te openen.
Voor velen binnenin het menselijke ras in deze tijd is dit "overladen" van emoties de route welke de ZIEL gekozen heeft om aan de leringen van de oude 3d Aarde werkelijkheid voorbij te gaan. Want deze leringen zitten op een zeer diep niveau binnenin het menselijke voertuig en deze moeten ontbonden zijn als je de HART ruimte gaat uitbreiden en verdiepen. Voor veel mensen mag het manifesteren als het universum een situatie "kaapt", zodat je blind bent tot wat er zich uitspeelt totdat je volledig binnenin het scenario bent. Het mag zijn dat extreme emoties beginnen te stromen en dat je geen manier kunt vinden om dit te stoppen. Het zou opgemerkt moeten worden dat extreme emoties niet altijd tranen zijn, vaak is de eigenlijke handeling van het kwaad worden voldoende om dit proces te pushen en om door de frequentie van deze oude 3d Aarde leringen heen te breken. Hoevelen van jullie zijn begonnen met het voelen van extreme kwaadheid hetgeen er toen op toezag dat je in tranen en gesnik uitbarstte?
Kwaadheid is een NATUURLIJKE emotie, de manier waarop het menselijke ras GELEERD werd om kwaadheid te hanteren is niet natuurlijk. Het is bijvoorbeeld niet natuurlijk om te ontkoppelen van de emotie van kwaadheid, het is niet natuurlijk om te proberen de stroming van kwaadheid tegen te werken, alle emoties zijn NATUURLIJK en zouden moeten worden toegestaan om vrijelijk te STROMEN. Als je kwaadheid toestaat te stromen dan zal het als VANZELFSPREKEND oplossen, houd je eraan vast en het wordt een ZEER destructieve frequentie die eraan werkt om het menselijke voertuig op zeer diepe niveaus te verblinden. Hoevelen van jullie dragen kwaadheid dat afstamt van een situatie die je vele jaren geleden ervoer? Je mag gewaarworden dat te beginnen met het feitelijk erkennen van voornoemde kwaadheid behoorlijk stuurloos aanvoelt. Dit is een andere lering die ernaar streeft om te verblinden. Een HART vol met kwaadheid kan niet de hogere frequentie van de LIEFDE welke IS toestaan vrijelijk te stromen totdat het begrepen is dat de LIEFDE welke IS ernaar streeft om de kwaadheid te ONTBINDEN, maar om het te ontbinden moet de kwaadheid dan erkend worden.

Veel mensen bewandelen deze Aarde met een kwaadheid die binnenin hen raast, maar zij kunnen niet identificeren waarom zij kwaad zijn, dus duwen zij het terug en proberen het te negeren, eraan werkend om te allen tijde "boven" de kwaadheid te blijven. Dit heeft van belang zijnde gezondheidsimplicaties want ALLE kwaadheid is ANGST. Velen in de menselijke mannelijke vorm dragen kwaadheid bij zich die voorouderlijk is, de leringen van de oude 3d Aarde werken eraan om deze kwaadheid te verankeren en het op uiteenlopende manieren uit te buiten. Het mag zeer verontrustend voor jou zijn als je in de menselijke mannelijke vorm bent om zelfs maar te beginnen naar jouw kwaadheid te kijken, want de maatschappij ondersteund jou om HET te allen tijde VAST TE BLIJVEN HOUDEN, het ondersteund jou niet om het te ontbinden. Dit bouwt zich uit naar diegenen die in jullie externe wakende werkelijkheid zijn, want velen voelen zich zeer oncomfortabel wanneer kwaadheid binnenin iemand rond hen heen naar boven komt. Hoe comfortabel zit jij met iemand die kwaad is? Wat begint het bij jou binnenin te triggeren?
Het moet opgemerkt worden dat in deze tijd kwaadheid de hoofdzakelijke emotie is welke diegenen rondom jullie heen proberen te gebruiken om jouw energie handtekening in te dammen. Zoals ik in het recente interview met Maarten Horst op "ET First Contact Radio' (klik hier voor het interview) heb uitgelegd, als jij begint aan de rand van een 'bandbreedte' te komen zal dit wat ik een 'weerhaak' noem in anderen rondom jou heen tot actie aanzetten, zij zijn zich er onbewust bewust van dat jij in frequentie verhuist en voorbij een frequentie verhuisd waar zij mee kunnen resoneren, aldus wordt er een extreme emotionele reactie diep binnenin hen getriggerd. Het resulterende drama dat erop volgt is ONTWORPEN om jouw frequentie te verlagen om jou binnenin de bandbreedte te houden die jij op het punt staat te verlaten.
In deze tijd op en binnenin de planeet Aarde wordt aan jullie gevraagd om LIEFDE en mededogen voor IEDEREEN te hebben. Het begrijpen dat ALLE kwaadheid ANGST is zal jou helpen de LIEFDE welke IS te verankeren en te blijven verankeren, de manier om kwaadheid op te lossen is om de LIEFDE welke IS te verankeren en toe te staan te stromen, want het is de hoogste frequentie die er bestaat. Kwaadheid is een reflectie van een ANGST frequentie die binnenin het menselijke voertuig loopt van de persoon die de kwaadheid tot uitdrukking brengt. Het werkt eraan om kwaadheid binnenin diegenen rondom hen heen te triggeren en werkt eraan om de hartruimte af te sluiten. Want als je bij iemand blijft die in extreme kwaadheid verkeerd en weigert te wisselwerken met de kwaadheid, dan zal je in staat zijn om hun hart te bereiken en te beginnen de angst die daarin verblijft te ontbinden.
ALLEN willen en zoeken naar LIEFDE in hun menselijke vorm op en binnenin deze planeet, dit is een lering die diep verankerd werd, hetgeen verklaard dat het BUITEN ZELF gevonden moet worden en dit is geen WAARHEID. Begrijp dat JIJ LIEFDE BENT en dit dwars over de planeet heen uitstraalt. ALLE acties vanuit angst zijn een poging om de HART ruimte te beschermen voor verdere verwondingen, dit is vervorming want om het HART te beschermen moet het HART open zijn en de LIEFDE welke IS toe te staan erdoorheen te stromen om te genezen en uit te breiden.
BEN DE VERANDERING DIE JE WENST TE ZIEN IN DE WERELD, straal LIEFDE uit en kijk toe als de wonderen beginnen te ontvouwen. Want LIEFDE is het antwoord, ongeacht de vraag.
Kx 

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
copyright Karen Doonan, all rights reserved.
Article may be reproduced in its entirety if author and authors website is clearly stated and article remains intact. No permission is granted to change the format of this article which is written and must remain free to access at all times.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen