maandag, februari 10, 2014

Karen Doonan - Het Navigeren van NIEUWE Wegen op de Nieuwe Aarde - 5 Februari 2014


Karen Doonan
Het Navigeren van NIEUWE Wegen op de Nieuwe Aarde
5 Februari 2014

De Nieuwe Aarde energieën gaan nu door uit te breiden en te verdiepen, dit blog is een opvolger van de radio show waarin ik sprak over de rol van het menselijke logische verstand in relatie tot het hart. Ik gebruikte vaak de analogie van het menselijke voertuig en een auto en dit is de analogie die ik voor jullie plaats. Velen zijn verward met betrekking tot de rol van het menselijke logische verstand op de Nieuwe Aarde en er wordt door het menselijke logische verstand GEHOUDEN van deze verwarring. Zoals ik in de radio show verklaarde HOUDT het menselijke logische verstand van puzzels, de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid plaatst bij iedere kans dat het krijgt een puzzel recht voor jou. In WAARHEID is er GEEN puzzel om op te lossen, want ALLES IS GEWOON en JIJ BENT.
Dus laat ons de analogie van het menselijke voertuig en een auto gebruiken. Binnenin de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid werd jullie GELEERD om jullie menselijke logische verstand op de bestuurdersstoel te plaatsen. Het heeft gedurende eonen op die stoel gezeten en jullie menselijke levenservaring aangestuurd, denk eraan dat je in veelvoudige dimensionale tijdlijnen bestaat, allen in het NU op elkaar en door elkaar heen gelegd. Dus het bekrachtigen van de bestuurder is binnenin deze tijdlijnen een constante. Als een passagier in jouw menselijke levenservaring heb je vertrouwd op het menselijke logische verstand om jou door de uiteenlopende ervaringen heen te rijden, inderdaad, aan jou werd door de oude 3d Aarde GELEERD om nooit het menselijke logische verstand uit te dagen, het heeft zoveel ervaring met het rijden dat jij je "automatisch afstelt" op de paden dat het kiest, gelovend dat je geen stem in te brengen hebt in de feitelijke beweging of richting van jouw voertuig. Het lijkt veel op het rijden van een auto; als je niet erg vaak rijdt en je gaat dan achter het stuur zitten mag jij jezelf een beetje 'roestig' voelen, als het een zeer lange tijd geleden is mag je gebrek aan zelfvertrouwen hebben aangaande jouw feitelijke bekwaamheid om te rijden. Je mag op dit moment geloven dat je er geen idee van hebt waar je bent in relatie tot jouw menselijke leven, dus is het niet zinvol om op de bestuurdersstoel te gaan zitten, want het menselijke logische verstand heeft niet alleen op de bestuurdersstoel gezeten het heeft ook een geplande route geëist voorafgaand aan het toestaan van de auto om over voornoemde route te rijden.
Op de Nieuwe Aarde zijn Satelliet navigatie systemen (TomTom) NIET toegestaan, zij zijn geen WAARHEID, zij zijn voorgeprogrammeerde routes die geen rekening houden met veranderingen en updates, en beperkte OPTIES voor jouw bestemming bieden. Inderdaad, zo vrij is de Nieuwe Aarde, daar is zoveel keuze en variëteit dat er niet genoeg kaarten zouden zijn, herinner je dat er 7 miljard mensen op de planeet zijn, dat zouden zelfs alleen al 7 miljard kaarten zijn als iedereen maar één keuze had! Wie dan ook die ooit vertrouwd heeft op een satelliet navigatie om hen naar hun bestemming te navigeren zal relateren met de waanzinnigheid van sommige van de routes. Inderdaad, veel mensen eindigen meer verloren en verward door gebruik te maken van een satelliet navigatie dan dat zij doen door te navigeren via de bewegwijzering of inderdaad hun eigen innerlijke begeleiding en richtingen.

Ik heb met mensen gesproken die satelliet navigatie gebruikt hebben en toen zij geconfronteerd werden met het luisteren naar de satelliet navigatie of zich houden aan de bewegwijzering recht voor hen zij getwijfeld hebben aan de satelliet navigatie. Ik gebruik deze analogie opzettelijk want in deze tijd op en binnenin de planeet Aarde zijn de bewegwijzeringen de TEKENS en SYMBOLEN van jullie ZIEL die jullie helpen de nieuwe wegen te navigeren die nu voor jullie op de Nieuwe Aarde beschikbaar zijn.
Het HART heeft in relatie tot het menselijke logische verstand achterin jouw voertuig gezeten, het mag overvloedige informatie gehad hebben en veel hebben mogen te delen, maar het menselijke logische verstand was zo geconcentreerd op de "juistheid" van diens pad dat het geëist heeft dat het hart stil blijft, "Niet meerijden op de achterbank, dank je wel!" Wat het HART kan "zien" is het volledige plaatje. Wederom teruggaand naar het besturen van een auto; wanneer jij geconcentreerd bent op het besturen van jouw auto en aan te komen op jouw "bestemming" neig je ernaar om het decor eruit vandaan te filteren. Als het een weg is waar je weinig ervaring mee hebt die te berijden, zal je AL jouw concentratie op de weg VERDEROP hebben, je zult actief wat voor informatie dan ook die niet relevant schijnt te zijn voor jouw reis eruit vandaan filteren. Dit ontkracht het plezier van de reis, want het HART zit op de achterbank van de auto en neemt het decor en het volledige plaatje in zich op. Het mag heel goed een aanwijzing opgemerkt hebben die een andere weg aangaf naar de bestemming die minder druk is, minder stressvol en die plezieriger is, maar de kansen zijn dat met het menselijke logische verstand aan het stuur het hart gevraagd zal worden om stil te zijn en inderdaad het menselijke logische verstand meer snelheid mag verkrijgen om aan te tonen wie er "RIJDT" en in controle van het voertuig is.
Ik gebruik deze analogie opzettelijk om jullie in deze tijd te helpen; de emoties die binnenin jullie menselijke voertuig naar boven komen proberen om verder te verblinden, jullie rijden in deze tijd niet op een goed verlichte weg, velen van jullie rijden in een diepe laag sneeuw of in een hagelbui. De hagelbui en de sneeuw zijn de analogie voor de emoties welke jullie geleerd werd om diep binnenin de hartruimte te hebben. Zo ongeveer als dat je meer brandstof verbruikt wanneer jij je auto met 'bagage' overlaadt, hebben jullie je menselijke voertuig gedurende eonen op deze manier bestuurd. Het menselijke logische verstand overtuigd jou ervan dat jullie de "ervaring" nodig mogen zijn, en dus plaats je het in de kofferbak van je auto. Voor velen van jullie is de kofferbak van de auto nu vol, de "ervaring" (welke jouw emotionele reacties op gebeurtenissen in jouw leven is) mag nu in het handschoenenvakje passen of inderdaad aan jullie voeten zitten, zo weinig ruimte is er in jullie voertuig.  
Om met de Nieuwe Aarde energieën te werken wordt jou gevraagd om opzij te gaan in/naar een parkeerhaven om je van jouw "bagage" te verLICHTen. Dit staat de auto toe om verder te rijden terwijl het minder brandstof verbruikt. Dit zal natuurlijk het menselijke logische verstand tot actie aanzetten, het mag heel goed op een route zijn waarvan het verklaard dat het binnen een bepaald tijdskader gereden moet worden. Dus het opzij gaan mag allerhande leringen tot actie aanzetten die ernaar streven om JOU OP DE WEG TE HOUDEN. Maar in/naar de Nieuwe Aarde gaan is door op nieuwe wegen te rijden, om nieuwe ervaringen te hebben en van de reis te GENIETEN. Velen van jullie in deze tijd in deze analogie zijn op de parkeerhaven. Velen van jullie zijn in een volledig ontvlamd twistgesprek met het menselijke logische verstand dat bezorgd heen en weer banjert, iedere beweging van jou uitdagend bij het verLICHTen van jouw voertuig. Inderdaad, zodra je uit de auto bent en naar de open kofferbak van jouw auto gaat, kan het logische verstand als volgt gereageerd hebben, "Wacht eens eventjes, wat denk je dat je aan het doen bent, dat kunnen we nog nodig zijn, leg het terug."
In deze tijd wordt jullie gevraagd je volledig uit te lijnen met de HART ruimte, om naar jullie hart te LUISTEREN, want het hart heeft deze reis zittende vanaf de achterbank bekeken. Het hart KENT de WAARHEID en weet dat er verschillende ervaringen voor jou open staan. Als jij jouw auto uitpakt WEET dan dat als het iets is dat je nodig bent jouw HART je dat zal laten weten, het zal vriendelijk jouw arm aanraken en voor jou knikken om het te behouden. Als het niet nodig is zal het HART je helpen het uit te pakken en het weg te gooien.
Welnu, in deze analogie is het menselijke logische verstand in grote paniek dus je moet een manier vinden om diens aandacht te krijgen zonder meer paniek te veroorzaken en zonder het verder overstuur te maken. Een klein beetje zoals een peuter dat het zichzelf bij tijden op de vloer zal werpen en begint te schreeuwen dat niemand luistert. Ongeveer zoals het reageren op een peuter in volle stroming, weet dat als je ermee wisselwerkt je het dan kracht/macht geeft, je zou niet met een peuter willen wisselwerken die er een driftbui tegenaan gooit, je zou het gedrag negeren en dan aan de peuter uitleggen als het gekalmeerd is wat er gebeurd. Dit is dezelfde analogie met het menselijke logische verstand, wanneer het ophoudt een driftbui te hebben, dan laat je het inderdaad weten dat je dankbaar bent voor diens hulp met het autorijden maar dat het nu moe is en het HART de besturing van de auto over gaat nemen. Het menselijke logische verstand mag diens opluchting laten zien. Zorg ervoor dat het MET JOU werkt, zorg ervoor dat het enige foto's neemt van de nieuwe route, geef het iets te doen om het bezig te houden. De Nieuwe Aarde gaat niet over het terug in de auto gaan en weg te rijden ZONDER het menselijke logische verstand, het menselijke logische verstand komt met het menselijke voertuig, het maakt er deel van uit. Het werd GELEERD om in een bepaalde rol te zijn dat nooit diens feitelijke rol was. Het is daar om jou te helpen deze menselijke levenservaring te raadplegen, het is niet hier om auto te rijden. Dus plaats het op de achterbank en geef het iets te doen dat geen betrekking heeft op het autorijden en kijk hoe de hele ervaring van het rijden op nieuwe wegen en het hebben van nieuwe ervaringen zich ontvouwen in/naar een plezierige en vreugdevolle ervaring.
HET LEVEN IS EEN REIS en is geen snelle van "a" naar "b" reis of je zou niet in een menselijk voertuig geïncarneerd zijn. Het is een UNIEKE en zeer PERSOONLIJKE ervaring. En wie de ervaring aanstuurt is te allen tijde JOUW keuze. Hoe snel jij door JOUW reis heengaat is te allen tijde jouw keuze. WEET dat jouw HART jou veilig zal houden want het HART werd gecreëerd voorafgaand aan welk ander orgaan dan ook in het menselijke voertuig met een reden, het HART is altijd jouw innerlijke begeleidingssyteem geweest. Laat jouw HART jouw menselijke levenservaring aansturen en heb VERTROUWEN en heb GELOOF in de HART ruimte want het zal zich te allen tijde met jou verbinden door jou en rondom jou, en het zal verklaren en jouw gidsen en het zal diens koers wijzigen wanneer dat nodig is en jou laten zien waarom. Het zal er niet gewoon vandoor gaan in één richting en jou in angst aan je stoel vastgeklampt hebben zitten.    
Het HART WEET dat iedere reis op de weg een plezierigere ervaring is wanneer je stopt voor enige rust, om van richting te veranderen of om het landschap in je op te nemen. Inderdaad, het HART mag stoppen om enige verbazingwekkende landschappen te bekijken en weigeren te bewegen totdat je de schoonheid van het landschap accepteert. ALLE landschappen zijn een reflectie van ZELF want het HART werkt eraan om jouw LICHT te allen tijd te weerspiegelen. De HART ruimte heeft een ingebouwde kaart, deze kaart werd daar door JOUW ZIEL geplaatst voorafgaand aan de incarnatie. Het kan niet verdwaald raken van deze route, het is de REDEN dat je in de menselijke vorm op deze planeet incarneerde. Het menselijke logische verstand ingewijd jegens deze kaart, dit is een reis van de ZIEL die ondernomen wordt in de menselijke vorm op deze planeet.
Dus neem op dit moment een ademteug, kijk rond en begrijp dat je slechts pauzeert om jouw voertuig te verLICHTen, om enig voedsel te hebben en om je te oriënteren. De reis zal dan beginnen en op een tempo die je nog nooit eerder in de menselijke vorm ervaren hebt, want voorafgaand aan dit moment op de planeet Aarde was het hart verbannen naar de achterbank. Laat de reis zich ontvouwen, als je naar het HART luistert, mag het met jou delen waar je naartoe gaat, de woorden "thuis" zullen vaak gebruikt worden. Want jouw ZIEL zit in de HEMELEN en op dit moment laat jouw hart jou zien hoe dit op de planeet Aarde te creëren, DE HEMEL op Aarde GECREËERD is JOUW ZIELS missie in deze tijd op en binnenin de planeet Aarde in het UNIVERSUM van 3.  
Kx

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
copyright Karen Doonan, all rights reserved.
Article may be reproduced in its entirety if author and authors website is clearly stated and article remains intact. No permission is granted to change the format of this article which is written and must remain free to access at all times.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen