vrijdag, februari 14, 2014

Karen Doonan - Het Landschap onderzoeken & Uitbreiding en Menselijk Contact in WAARHEID - 12/13 Feb.2014


 
Karen Doonan
Het Landschap Onderzoeken
12 Februari 2014

Velen van jullie in deze tijd mogen de hogere dimensionale frequenties toestaan jullie het nieuwe "landschap" te laten zien waar jullie nu in wandelen. Velen van jullie mogen een zeer intensieve droomtijd hebben waar de tekenen en symbolen van ALLES steeds duidelijker worden, en jullie zijn in staat om hen in jullie wakende werkelijkheid te plaatsen als een bevestiging van alles dat er zich nu rondom jullie heen, door jullie heen en binnenin jullie aan het ontvouwen is. Het moet opgemerkt worden dat de Nieuwe Aarde werkelijkheid NIET VOORBESCHIKT is, en hiermee bedoel ik dat het niet VOOR jou gecreëerd werd, JIJ creëert het en jij bent de architect van jouw eigen werkelijkheid vanaf het moment dat je in/naar de Nieuwe Aarde frequenties stapt en jij je met hen begint te verankeren en volledig uit te lijnen.
De oude 3d Aarde GECREËERDE werkelijkheid stond je toe in lussen van een VOORBESCHIKTE frequentie te lopen, dit is waar jouw levenservaring tot een bepaalde graad tot in detail uitgewerkt is, ja je kunt jouw baan kiezen, jouw relaties, jouw gezondheid enzovoorts, maar alleen BINNENIN een bepaalde bandbreedte van frequentie, dit is waar je "vrije wil" hebt, de oude 3d Aarde werkelijkheid LEERDE je dat dit VRIJHEID was en dit is hoogst vervormd, vrije wil en vrijheid zijn twee gescheiden frequenties die helemaal niet met elkaar resoneren. Dit is waarom de vrije wil niet langer meer een optie is binnenin de Nieuwe Aarde, want waarom zou je vrije wil uit moeten oefenen wanneer je volledige VRIJHEID hebt?
Velen in deze tijd proberen om de puzzel uit te werken welke de "Nieuwe Aarde" is, zij proberen om een voorbeschikt pad te volgen, in WAARHEID bestaat dit niet en dit is hoogst verwarrend voor het menselijke logische verstand welke IMMER ALLEEN MAAR voorbeschikt GEKEND HEEFT. Dit is waarom je volledig in/naar de HART ruimte moet verhuizen om met de Nieuwe Aarde frequenties te werken, het menselijke logische verstand heeft geen referentiepunt voor de manier waarop de Nieuwe Aarde zich zal ontvouwen, inderdaad, het menselijke logische verstand heeft helemaal GEEN referentiepunt voor de UNIVERSELE STROMING, en heeft dit nog nooit eerder ervaren. Dit wordt er door velen uit vandaan gefilterd en veroorzaakt dat velen in wachtpatronen geplaatst worden, want binnenin de Nieuwe Aarde wordt ALLEEN WAARHEID ondersteund, zodat wat geen WAARHEID is niet volledig kan manifesteren.
Ik wens duidelijk te zijn met het manifesteren van een externe wakende werkelijkheid, aangezien alleen WAARHEID volledig kan manifesteren betekend dit niet dat hetgeen wat geen WAARHEID is helemaal niet manifesteert, inderdaad, het mag toeschijnen dat het manifesteert maar het wordt nooit solide  en raakt nooit verankerd. Dus in deze tijd mag je gepresenteerd worden met banen, relaties en uiteenlopende scenario's die op het punt lijken te staan om tot bloei te komen maar dat niet doen, zij treuzelen in een soort van lus, niet ontbindend en niet volledig materialiserend. Dat zal enorme grote hoeveelheden frustratie veroorzaken welke zich ontvouwen binnenin jullie menselijke voertuig en zal eraan werken om jullie verder te verblinden voor de lering die binnenin jullie energie handtekening zit die de manifestatie "bijna" op diens plaats houdt. Want WAARHEID IS GEWOON en dit zal zich snel vormen, het momentum van de Nieuwe Aarde frequenties die jouw externe wakende levenservaring overstromen, wonderen creërend en manifesterend waar WAARHEID verankerd is.

De oude 3d Aarde werkelijkheid WEET dat de frequenties verankerd moeten zijn binnenin ieder menselijk voertuig om de externe wakende werkelijkheid te handhaven hetgeen de oude 3d Aarde is. Zonder deze frequenties die de werkelijkheid VOEDEN breekt de werkelijkheid dan af. Velen van jullie mogen verward zijn met de afbraak van de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid en de afbraak van de oude 3d Aarde frequenties van binnenuit het menselijke voertuig. BEIDE zijn nodig om de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid volledig te ontbinden. Zolang als er menselijke voertuigen zijn die deze frequenties lopende hebben zal de oude 3d Aarde werkelijkheid solide LIJKEN te zijn, het raakt steeds meer doorzichtig als menselijke voertuigen deze frequenties beginnen te ontbinden en de hogere dimensionale frequenties binnenin hun cellulaire structuur verankeren.
De oude 3d Aarde werkelijkheid zal te allen tijde proberen jou te onderwijzen dat wat je ervaart solide en WAARHEID is, het zal je de illusies laten zien en proberen jou ervan te overtuigen dat zij anders zijn dan dat zij zijn, en dit is waarom het onontbeerlijk is om de energetische handtekening van ALLES dat in deze tijd aan jou gepresenteerd wordt te VOELEN. Want de oude 3d Aarde werkelijkheid zal proberen jou af te leiden, het zal mensen gebruiken, plaatsen en gebeurtenissen om te proberen jouw visioen TERUG te trekken naar de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid en de PUZZEL welke jou GELEERD werd om op te lossen. Als je in frequentie verhuisd en als jouw energie handtekening begint uit te breiden en te verdiepen zal het nog beter diens best doen om jou tegen te houden van verhuizing en uitbreiding. De afleidingen zullen meer regelmatig komen, en zij zullen meer intensief komen. Hoevelen van jullie in deze tijd zijn werkzaam met een, "Oké, wanneer ik dit drama afgehandeld heb dan krijg ik het traject naar "x". Het is het "drama" welke de afleiding is, in tijden van verhoogde energetische beweging is die dramatisch toegenomen.
We naderen op dit moment een volle maan, de uitstorting van emoties van diegenen rondom jou heen mogen de afleiding zijn die jou in deze tijd op je plaats houden. Het mag zeer echt lijken te zijn om je familie op een meltdown punt te hebben, maar JIJ HEBT te allen tijde EEN KEUZE om of hiermee volledig te wisselwerken of het te erkennen en ervan te ONTHECHTEN. Herinner je, jij kunt de wereld niet door ANDERE menselijke voertuigen veranderen, je bent in ÉÉN menselijk voertuig geïncarneerd en dit is degene waar je mee moet werken. Je kunt diegenen rondom jou heen net zo min wakker 'maken' dan dat jij je haar kunt kammen door alleen de reflectie in de spiegel het haar te kammen en niet je 'eigen' haar. WAARHEID IS GEWOON en heeft geen verdediging nodig, als je één of ander deel van jouw menselijke leven begint te verdedigen dan heb je leringen die je lopende hebt welke jou verblinden.
De energieën beginnen nu te verhogen in antwoord op de volgende golf van bevrijding/loslating welke zich nu rondom, binnenin en door het menselijke ras heen aan het ontvouwen is. LAAT LOS is de begeleiding welke steeds maar weer opnieuw herhaald wordt, want alleen door alles dat jou GELEERD werd los te laten kan jij je dat herinneren wat JIJ WEET en kan je beginnen jouw nieuwe "landschap in/naar jouw externe wakende werkelijkheid het leven te schenken.
Kx 

**************************

Karen Doonan
Uitbreiding in WAARHEID
13 Februari 2014
 
Terwijl we de volle maan naderen mogen velen van jullie de intense emoties al VOELEN die naar het oppervlak beginnen te komen, gereed voor loslating. Velen van jullie mogen dit intensief VOELEN, en het moet herinnerd worden dat terwijl je loslaat en op steeds hogere frequenties in balans komt, jij je verbinding AAN ALLEN, MET ALLEN en DOOR ALLEN HEEN herinnerd. Velen van jullie houden de ruimte voor het menselijke ras op dit moment vast, in die zin dat je VOOR het menselijke ras door jouw menselijke voertuig heen aan het loslaten bent. Het kan zijn dat je in tranen bent en dat je geen "geldige reden" hebt voor hoe jij je VOELT, dit is om jou de diepe verbinding te laten zien die ALLEN met, door en binnenin ALLEN te ALLEN tijde hebben. Op dit moment wordt aan jullie gevraagd om te ZIJN, om door de stijgende emoties heen te ADEMEN en om AE Michael te vragen om het heft in handen te nemen en zijn zwaard van LICHT en WAARHEID door wat voor verbindingen dan ook heen te steken die voor jou in deze tijd naar boven komen als "herinneringen". Dit is een tijd van ENORME GROTE/BELANGRIJKE loslatingen en ALLEN zijn gereed te assisteren en te helpen, maar zij hebben jou toestemming nodig om jou te helpen.
Ik vraag aan allen deze keer om door te gaan de LIEFDE welke IS door ZELF heen te gutsen en dit uit te stralen door het menselijke voertuig heen, want een ieder van jullie is nu nieuwe coderingen aan het downloaden voor de Nieuwe Aarde, het is onontbeerlijk dat jij je begint uit te lijnen met deze coderingen op een menselijk niveau en om te beginnen te accepteren dat je een menselijke gestalte genomen mag hebben, maar dat je meer dan mens bent. Dit mag jouw menselijke logische verstand tot actie aanzetten maar in/naar jouw HART ruimte verhuizen zal WAARHEID laten zien en dit zal jou beginnen te helpen je aan te passen en uit te breiden in/naar de hogere dimensionale frequenties. UITBREIDING in WAARHEID wordt gevonden door jezelf toe te staan de multidimensionaliteit te ervaren, hetgeen uitbreiding in ALLE richtingen in één keer is, het is niet lineair en mag enige aanpassing vergen om mee te werken.
Het mag zijn dat in deze tijd jij je mag voelen alsof je in delen opgespleten wordt, met één deel van jou wensend het nieuwe te ervaren en het andere deel van jou dat probeert het gehele proces af te remmen. Dit is jullie MENSELIJKE ZELF en jullie ZIEL die in uitlijning met elkaar komen en evenwicht vinden. Gisterenavond in de uitzending "Beyond the Looking Glass" spraken wij over de snelheid en waarom het onontbeerlijk is dat deze snelheid toegestaan wordt door te gaan en uit te breiden. Stel je voor dat je op een vlucht bent die op de startbaan is en snelheid aan het opbouwen is voor de opstijging, om op een 10.000 meter hoogte te komen moet je de snelheid toestaan op te bouwen zodat het vliegtuig die hoogte kan bereiken. Het vliegtuig in deze analogie is jouw menselijke voertuig, want het menselijke voertuig mag uiteenlopende symptomen hebben die jou op dit moment tot actie aanzetten. Wederom zo ongeveer als het opstijgen van het vliegtuig, en als je geen grote fan van het opstijgen of het landen of zelfs het vliegen bent mag jij je ietwat onrustig of ietwat "uit je doen" voelen, maar je VERTROUWD erop dat het vliegtuig de gewenste hoogte bereikt en dat de piloot jou naar jouw bestemming zal vliegen.
In deze analogie is het vliegtuig jouw menselijke voertuig, en de piloot is jouw ZIEL, in deze tijd wordt aan jou gevraagd om ZELF volledig te VERTROUWEN, om de snelheid toe te staan die nu gecreëerd wordt door JOUW ZIEL om jou te pushen de hogere dimensionale frequenties te bereiken. Wederom zo ongeveer als het zijn op een vlucht die op het punt staat om op te stijgen, en langzaam en diep ADEMHALEN zal je helpen om enige van de onrust te temperen. De onrust is een nevenproduct van de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid en is ook een nevenproduct van het menselijke voertuig zelf. Want onrust mag geïnterpreteerd worden door de filters van de leringen van de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid. Je zou ook de sensaties als OPGEWONDENHEID kunnen interpreteren, want welbeschouwd ben je nog nooit eerder naar deze dimensionale ruimtes in de menselijke gestalte verhuisd en ben jij  je er nooit eerder BEWUST bewust van geweest. Dit is een echt verbazingwekkende tijd om in leven te zijn op deze planeet, gewaarwording is een KEUZE en het is JOUW keuze in alle momenten van alle momenten.  
Er is geen dienstbaarheid op dit moment om te proberen "verandering" terug te houden, ongeacht de gedaante waarop het zich binnenin jouw externe wakende levenservaring manifesteert. Je mag niet comfortabel zijn met alles dat zich nu rondom jou, door jou en binnenin jou aan het ontvouwen is, maar JIJ CREËERT het om het "nieuwe", het "onbekende" te ervaren en om ZELF op een menselijk bewust wakend geestesniveau te laten zien dat er in WAARHEID niets te vrezen is in dit jouw menselijke levenservaring. Je kwam niet hier en incarneerde in de menselijke vorm om "comfortabel" te blijven binnenin een neergelegd niveau van frequenties en om steeds maar rond te gaan in het karmische wiel, ondertussen lijdend aan intense frustratie en bangheid ongeacht wat de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid jou probeert te onderwijzen. Je kwam hier voor uitbreiding, dit manifesteert zich in de fysieke wakende menselijke levenservaring als NIEUWE verbindingen, NIEUWE ervaringen en een wandeling op een pad dat je nog nooit eerder bewandeld hebt op een bewust wakend geestesniveau.
VERTROUW dat JIJ VEILIG, GELIEFD en BESCHERMD BENT in de momenten van alle momenten, want JOUW ZIEL probeert dit jou ieder moment van ieder moment te laten zien. ALLES dat jou terughoudt ben JIJ, alles dat JOU vooruit beweegt ben JIJ, want alleen JIJ bent hier en ervaart dit menselijke leven via het menselijke voertuig waarin JIJ koos om te incarneren.
ALLEN ZIJN ÉÉN, ALLES IS GEWOON en JIJ BENT in WAARHEID.
Kx

************************************* 

Karen Doonan
Menselijk Contact in WAARHEID
13 Februari 2014

Voor diegenen van jullie die naar "Beyond the Looking Glass" geluisterd hebben gisterenavond (12 feb.) is de "uitdaging" voor de volgende paar lineaire dagen om fysiek uit te reiken naar diegenen die rondom jou heen zijn en diegenen waar je van houdt te KNUFFELEN. Wanneer was het de laatste keer dat je iemand knuffelde om hem/haar te laten weten dat je om hen gaf? Ik spreek niet noodzakelijkerwijs over romantische relaties, inderdaad, de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid "staat" fysiek contact binnenin dit concept toe. Ik spreek over innige vrienden en familie. Wanneer was het de laatste keer dat jij jouw moeder, of je vader of je zuster of je broer knuffelde?
Misschien als jij mijn woorden leest dat je onmiddellijk getriggerd wordt en jij nu de familie waar jij in incarneerde "verdedigd", "Onze familie doet dit niet," en "Dit wordt niet in onze familie getolereerd," enzovoorts. Ik zou je er vriendelijk aan willen herinneren dat je hier kwam om de KARMISCHE KETENEN TE DOORBREKEN en velen van jullie incarneerden opzettelijk in families om dergelijke kwesties te adresseren.
Vanuit een persoonlijk gezichtspunt werd ik in een dergelijke familie geboren waar algemene knuffels omwille van het knuffelen niet iets was dat geaccepteerd was. Ik herinner me, toen mijn moeder ziek werd, dat mijn zuster een commentaar maakte nadat zij haar op een dag in het ziekenhuis bezocht had, mijn zuster had over het bed heen geleund om mijn moeder een knuffel te geven en zij merkte op dat zij (mijn moeder) zich lichtelijk ongemakkelijk gevoeld had hiermee. Mijn moeder was een zeer 'gesloten' persoon, en hiermee bedoel ik dat zij haar gevoelens voor zichzelf hield en nooit openlijk emoties liet zien, altijd met een glimlach op haar gezicht ondanks de vele keren dat zij binnenin ineen stortte. Het was mijn moeder die zich niet erg gemakkelijk voelde en mijn zuster pikte dit van haar op. Snel vooruitgaand naar onze moeder die ons ontviel zijn mijn zuster en ik zeer anders met hoe wij elkaar begroeten. Wij knuffelen elkaar vrijelijk zonder enige schroom, wij beide hebben in onze levens het plotselinge verlies ervaren en hebben de wetenschap verankerd dat het moment DIT moment is. Ongeacht hoe "opgelaten" jij je voelt als je probeer om hieraan voorbij te gaan, wordt het spoedig iets waar je comfortabel mee raakt. En een knuffel zegt meer dan duizend woorden.
Mijn zoon kwam deze menselijke levenservaring binnen iedereen om hem heen knuffelend, inderdaad, hij bewoog mijn moeder te allen tijde uit haar comfortzone vandaan. Hij rende op haar af en sloeg zijn armen om haar heen, hij was één persoon waarnaar zij zich opende en dat natuurlijk komt dan neer op de frequentie die hij lopende heeft en bij zich draagt. Zelfs nu, tot aan deze dag, zal hij mij knuffelen en me vertellen dat hij van mij houdt, nooit publiekelijk wat dacht je, maar dat is leeftijd gerelateerd in deze tijd. Als jij jouw kinderen niet laat zien dat knuffelen en het tot uitdrukking brengen van emoties een natuurlijk onderdeel van de menselijke levenservaring is, dan zullen zij beginnen het af te sluiten. Zij zullen de lering VOELEN die probeert om zich uit te spelen en zij zullen het beginnen te verankeren en dan, natuurlijk, hun levenservaring via deze lering filteren.
Het is een NATUURLIJK onderdeel van de menselijke levenservaring om emotie te laten zien en tot uitdrukking te brengen en "gebrek" aan menselijk contact heeft een averechts effect op het menselijke energiesysteem. Het menselijk voertuig is "bedraad" voor aanraking en voor het tot uitdrukking brengen van emoties, en wat jullie GELEERD werd binnenin de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid zijn manieren van het afsluiten van dit NATUURLIJKE proces en het te vervormen.
Dus voor de volgende paar lineaire dagen, reik uit naar diegenen rondom jou heen en begin ermee om "comfortabel" te raken met het knuffelen van diegenen die jou het meest nabij staan. Wederom, zoals de vorige "uitdaging", door aan diegenen rondom jou heen te vertellen dat je van hen houdt, doe dit alsjeblieft bewust, het is een geaccepteerde "sociale gunst" geworden om diegenen die je ontmoet te kussen en te knuffelen, maar dit wordt op een zeer onthecht niveau gedaan. Begin meer bewust te worden met jouw wisselwerkingen met diegenen rondom jou heen, en wanneer je met iemand spreekt kijk hen dan bewust aan, maak oogcontact en begin hier meer comfortabel mee te worden. Dit is een proces van HERVERBINDING met ALLEN en dit moet ook op een fysiek niveau gebeuren, dit is niet iets dat alleen maar op ZIEL niveau en op een "spiritueel" niveau verankerd kan worden, inderdaad, er zijn vele "spirituele" leringen welke hoogst vervormde leringen zijn die ernaar streven om deze verbindingen te scheiden. ALLEN ZIJN VERBONDEN AAN ALLEN, dit is niet alleen voor bepaalde mensen, bepaalde etniciteiten of bepaalde secties van de menselijke maatschappij. ALLEN ZIJN ÉÉN en ALLEN ZIJN OP ALLE NIVEAUS van ZIJN VERBONDEN. Het ascentieproces streeft ernaar deze WAARHEID op alle niveaus van jouw Wezen te verankeren inclusief het wakende bewuste menselijke niveau.
ALLEN ZIJN ÉÉN en ALLES IS GEWOON in WAARHEID.
Kx 

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
copyright Karen Doonan, all rights reserved.
Article may be reproduced in its entirety if author and authors website is clearly stated and article remains intact. No permission is granted to change the format of this article which is written and must remain free to access at all times.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen