woensdag, februari 19, 2014

Karen Doonan - Het GESCHENK van de Man - 17 Februari 2014


Karen Doonan
Het GESCHENK van de Man
17 Februari 2014

Er is veel vervorming binnenin de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid dat ernaar streeft om zowel de man als de vrouw te ontkrachten, veel hiervan wordt gepresenteerd in lieflijk "inpakpapier", het verschil tussen menselijke mannen en menselijke vrouwen wordt onophoudelijk getriggerd en dit is uiteraard opzettelijk. Want binnenin de menselijke man en binnenin de MANNELIJKE ENERGIE in WAARHEID is een geschenk welke verborgen is in het open aangezicht. Zo vervormd zijn de leringen van de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid in relatie tot VROUWELIJKE energie dat velen niet in staat zullen zijn het GESCHENK te zien, in feite beseffen velen zelfs niet dat er een GESCHENK is. Op de planeet Aarde wordt jou GELEERD dat de vrouw de kracht bezit en dat op de één of andere manier de wereld "gered" zal worden door deze vrouwelijke kracht. Ik sta stevig in mijn LICHT van WAARHEID en verklaar dat dit een enorme grote vervorming is.
Velen van jullie zijn zich meer dan bewust van mijn "training" binnenin de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid, met vele traumatische jaren doorgebracht hebbende in een gewelddadige relatie/huwelijk en mijn ontbinding van genoemde trauma en pijn. De Nieuwe Aarde streeft er in deze tijd naar om ALLE trauma in relatie tot de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid te ontbinden, en mijn eigen persoonlijke reis vandaag breidde zich op een manier uit zodat ik zowel onvoorbereid was op, als dat ik het op vele niveaus niet kon zien totdat het aan mij persoonlijke gepresenteerd werd. Ik heb altijd met de mannelijke energie gewerkt, bij mezelf gewaarwordend omringt te zijn door mannen en ik begreep niet waarom. Omringd te zijn door mannen is één ding maar om hen te begrijpen is volledig iets anders. Ik heb me altijd onthecht van het gehele "vrouwelijke macht/kracht" scenario, en VOELDE de vervorming die onder de leringen lag die ernaar streefden te ONDERWIJZEN dat vrouwen krachtiger zijn wanneer zij samenkomen. Wederom werd mij in mijn persoonlijke leven de vervormde vrouwelijke LERINGEN getoond met een vriendin die een zeer vervormde frequentie lopende heeft die op haar "zelfvernietiging" toeziet, zowel voor haarzelf als de mannen die in haar levenservaring komen.
Want onder de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid werden vrouwen GELEERD om de mannelijke energie te vrezen en werden mannen GELEERD om de vrouwelijke energie te vrezen, beide sekses werken eraan om zichzelf tegen de "vijand" te verdedigen waarvan hen GELEERD wordt dat die er te allen tijde naar streeft om de hartruimte binnen te gaan, en dan enorme verwoesting aanricht. Zelfs het te benoemen als de "strijd van de sekses" is voor velen op de planeet Aarde te verborgen. Er is in WAARHEID geen strijd, die is er nooit geweest, door het ontkrachten van de man heeft de vrouw zichzelf toegestaan om ook ontkracht te zijn. Binnenin de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid wordt jou GELEERD dat het de menselijke vrouw is die de verzorgster is, zij is degene die een open hart heeft en degene die LIEFHEEFT. Te allen tijde binnenin de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid is de man GELEERD om uit zijn hartruimte vandaan te blijven en is ONDERWEZEN om sterk te zijn, maar de nadruk is altijd op het fysieke geweest. Gedurende de afgelopen paar lineaire jaren werd de menselijke vrouw aangemoedigd om meer te worden zoals de ONDERWEZEN versie van de menselijke man. Te allen tijde streeft de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid ernaar om jullie inzicht uit de WAARHEID en uit de hartruimte vandaan te trekken. 
  
Want iedere vrouw die verklaart dat zij haar menselijke leven wenst te delen met een open, volledig in zijn hart zijnde man is een vrouw die zich blind loopt op de leringen die ONDERWEZEN werden binnenin de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid. Een man met een open hart is niet hetzelfde als een vrouw met een open hart, de manifestatie van de LIEFDE welke IS via een menselijke man neemt een andere gedaante aan jegens de manifestatie van de LIEFDE welke IS via een menselijke vrouw, want beide werken om elke helft van de LIEFDE welke IS te verstrekken, SAMEN creëren zij de GEHELE manifestatie van de LIEFDE welke IS in evenwicht in diens fysieke gedaante hier op de planeet Aarde. Hiermee bedoel ik een werkelijkheid niet noodzakelijkerwijs een ander menselijk wezen. De programmering van de menselijke vrouw weerhoudt haar van het begrijpen van de menselijke man, en weerhoudt haar van het begrijpen dat zijn acties in relatie tot zijn gevoelens en zijn emoties NIET HETZELFDE ZULLEN ZIJN als haar acties. Dit is ook van toepassing op de menselijke mannen die op zo een manier geprogrammeerd zijn dat zij de acties van de menselijke vrouw eruit filteren gelovend dat het programma ernaar streeft te ONDERWIJZEN dat de menselijke vrouw de vijand is op de manier dat de programmering ernaar streeft om aan de menselijke vrouw te ONDERWIJZEN dat de man haar vijand is.
Dames hoe vaak zitten jullie bij elkaar met jullie vriendinnen en bespreken jullie je mannelijke partner en zijn gedrag, en hoe vaak voordat je een zin beëindigd beginnen jouw vriendinnen in overeenstemming te knikken? Het samenkomen van jouw vriendinnen mag jou LIJKEN te voorzien van ondersteuning, maar in WAARHEID ondersteund het alleen de programmering dat ernaar streeft jou te leren dat het gedrag van jouw mannelijke partner het gedrag is van de "vijand". Zijn gedrag is de manifestatie van zijn programmering binnenin de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid. Net zoals jouw gedrag de manifestatie van jouw programmering is. Diegenen die bij jou zijn als "vrienden" zullen te allen tijde ernaar streven de leringen te herbekrachtigen wat verschuldigd is aan de triggering van voornoemde leringen.
Vrouwen zijn geprogrammeerd om over gevoelens te spreken en mannen zijn geprogrammeerd om hun gevoelens te negeren en om NIET over hen te spreken. Vrouwen zullen proberen om mannen aan het praten te krijgen gelovend dat door mannen ertoe te krijgen dit te doen zij hen zullen helpen, voor mannen is dit hoogst triggerend want hen werd GELEERD dat de vrouw de vijand is, dit wordt niet gedaan op een bewust wakend geestesniveau, het wordt gedaan op een onderbewust en onbewust geestesniveau. Mannen worden op alle momenten van alle momenten ONDERWEZEN binnenin de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid dat zij fysiek nodig zijn en dat dat alles is dat zij nodig zijn. Het werd nooit GELEERD dat mannen emotioneel nodig zijn en dit is hoogst vervormd. Hoe algemeen bekend is het dat het INLEVINGSVERMOGEN verankerd is bij een kind vanuit de menselijke man en NIET de menselijke vrouw? Want alle op zichzelf staande vaders daarbuiten, hoe vaak gingen jullie naar een kleuterbijeenkomst en werden jullie tegemoet getreden met vijandige blikken van de moeders die zich vervolgens samen scharen, wederom proberen de leringen te onderwijzen dat hier een man met een kind is en dit is hoogst triggerend. De aanname dat de vader op zijn eigen hoogte op de lijst moet zijn. In deze situatie geweest zijnde waar ik was op een moeder en kleuter groep (waarom wordt het niet genoemd OUDER en kleuter?) en een man op kwam dagen met zijn kind. De energetische verandering in de zaal kon bijna aangeraakt worden. Wat voor verschil maakt het of het kind vergezeld wordt door de mannelijke ouder of de vrouwelijke ouder? Er zijn zoveel leringen die ongeschreven zijn, lage dimensionale frequenties die ernaar streven te scheiden en te ontkrachten.
Waarom worden de mannen die openlijk liefdevol zijn en omgaan met hun kinderen gevierd alsof zij op de één of andere manier anders zijn? Dit scenario LIJKT de mannen te ondersteunen maar feitelijk ontkracht het hen, want de maatschappij, bijvoorbeeld, viert niet de moeders die liefdevol zijn en met hun kinderen omgaan. Het wordt als een vaststaand feit aangenomen dat moeders van hun kinderen houden, waarom is het anders voor de vaders? Het is irrelevant dat zij hun kinderen niet fysiek binnenin hun lichamen droegen, zij creëerden hun kinderen dus waarom worden zij dan afgedankt als op de één of andere manier niet ter zake doende in het leven van voornoemde kinderen? Dit is ook van toepassing op vrouwen waarvan AANGENOMEN wordt dat zij verzorgend zijn, er zijn vele vrouwen op deze planeet die geen wens hebben om kinderen te hebben en zij worden gezien als op de één of andere manier "anders". Waarom zou het menselijke voertuig waarin je incarneerde enige impact hebben op jouw beslissing om wel of geen kinderen te hebben. In relatie tot kinderen die schade berokkend wordt, waarom is het meer schokkend wanneer het een menselijke vrouw is dan een menselijke man? Bijna alles hiervan wordt eruit gefilterd door de leringen die geabsorbeerd worden vanaf het moment dat jij je eerste ademteug op deze planeet nam.  
Afhankelijk van in welk menselijk voertuig jij incarneerde zal de filtering er te allen tijde naar streven om de leringen te herbekrachtigen die jij verankerd. Vele mannen op de planeet proberen om hun harten te openen op de manier dat de menselijke vrouw dat doet, en HOUDEN VAST aan de leringen die ernaar streven om te omschrijven en definiëren wat het betekend om een mannelijke man op deze planeet te zijn. De gehele tijd het GESCHENK eruit vandaan filterend dat zij diep binnenin hun hartruimte hebben, omdat de oude 3d Aarde voortdurend onderwijst dat om een succesvolle man te zijn je geld moet hebben, sterk en onverstoorbaar moet zijn. Geld en fysieke kracht hebben NIETS te maken met open en in jouw hart zijn, het is een LERING die ONDERWEZEN werd om je in WAARHEID van jouw kracht vandaan te houden, hetgeen binnenin jouw hartruimte verblijft.
Zowel menselijke mannen als menselijke vrouwen zijn zoekende om de LIEFDE welke IS fysiek op deze planeet te manifesteren, maar de manier waarop dit gedaan wordt is voor geen van beide hetzelfde. Als een menselijke vrouw werd mij GELEERD om te beschermen hoe kwetsbaar ik ben, te allen tijde in de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid wordt mij geleerd dat ik het zwakkere geslacht ben, ik ben fysiek niet zo sterk al een menselijke man daarom ben IK een menselijke man NODIG om er voor die kracht te zijn. Om kwetsbaar te zijn is om open te zijn en dat zal de "vijand" toestaan (in relaties tot mensen die een menselijke man zullen zijn zoals ik in een menselijke vrouwelijke vorm ben) om toegang tot mijn hartruimte te verkrijgen. Dus de leringen in relatie tot mijn menselijke vrouwelijke incarnatie gaan over het beschermen van mijn hartruimte, de man niet toestaand om mij emotioneel kwetsbaar te zien, want per slot van rekening zijn menselijke mannen niet "emotioneel" dus zullen zij mijn emoties niet begrijpen. Dit is hoogst vervormd, want mannelijke kinderen voelen emoties, het is alleen wanneer zij beginnen te lopen en te praten dat wij hen LEREN om een stevige grip op hun emoties te behouden. Het wordt vrouwelijke kinderen toegestaan om te huilen wanneer zij vallen, mannelijke kinderen wordt verteld om een "man" en "dapper" te zijn. Dus onder de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid zou ik mijn emotionele ondersteuning verkrijgen van mijn "vrouwelijke" vrienden, maar aan hen is ook ONDERWEZEN dat mannen niet emotioneel zijn en dus herbekrachtigd dit de LERINGEN welke hoogst vervormd zijn. De emotionele ondersteuning is te allen tijde beschikbaar van de menselijke man, door hem te ontwijken en ondersteuning te zoeken van de "vrouwelijke" vrienden ontkracht ik hem en daarom ontkracht ik mezelf.  
In WAARHEID kunnen een evenwichtige man en een evenwichtige vrouw op hartniveau open zijn en beginnen elkaar te begrijpen, maar zij moeten beide de vervormingen begrijpen die ontbonden moeten worden, de vrouw die begrijpt dat voor een menselijke man over emoties te praten is als hem een bom te overhandigen en de pin eruit te trekken! Herinner je dat deze LERINGEN zijn die levensspanne na levensspanne GELEERD werden en ALLES IS NU bovenop elkaar gelegd. Kracht wordt in een menselijke man ALLEEN in de hartruimte gevonden, het is door de menselijke man toe te staan de kwetsbaarheid te zien en door te accepteren dat dit hem zal triggeren, maar het zal zijn ware essentie naar de oppervlakte brengen. Want de menselijke man wenst om de menselijke vrouw te beschermen, hem is GELEERD dat zijn fysieke aanwezigheid voldoende is in de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid en dat hij de vrouw beschermd met zijn fysieke vorm en zijn verschaffing van geld enz. voor haar. Dit mag logisch lijken te zijn maar logica heeft geen plaats op de Nieuwe Aarde, wat de menselijke man zoekt is LIEFDE, dit wordt niet in het menselijke logische verstand gevonden, het wordt in het HART gevonden.  
Hoe vind een menselijke man zijn weg terug in/naar zijn hartruimte? Hij vindt het door te begrijpen dat zijn kracht BINNENIN de hartruimte is, het is zijn bekwaamheid om sterk te staan voor de vrouw en haar emoties te ondersteunen, om haar toe te staan haar kwetsbaarheid te voelen en NIETS anders te DOEN dan van haar te houden. Om haar te accepteren voor wie zij is en niet te proberen binnenin de "regels" van de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid te blijven. Voor de menselijke vrouwen daarbuiten is het om de menselijke man te tonen dat wie hij is als een persoon VOLDOENDE is, dat hij niemand hoeft te zijn anders dan wie hij is op een emotioneel niveau. Om te begrijpen dat de menselijke man afgesloten is en dat de menselijke vrouw GELEERD werd om hem afgesloten te houden. Om "aan te nemen" is om blind in de leringen van de vervorming te lopen, hoe vaak hebben jullie je partners gedrag genomen en AANGENOMEN hoe zij zich voelen en dan gereageerd op die aanname?
Het zelfmoord percentage van jonge tieners/vroege volwassen menselijke mannen stijgt de gehele tijd. Deze zijn mannen die geen uitlaatklep hebben voor hun emoties, die proberen om te passen in de hoogst vervormde leringen die ernaar streven om hen te hebben als de één of andere superman ZONDER gevoelens. Slechts omdat een menselijke man zich niet uitspreekt betekend niet dat hij niet gekwetst is, vaak is het zich niet uitspreken in directe relatie tot het zoveel gekwetst zijn dat zij de woorden niet kunnen vinden. Menselijke mannen worden GELEERD om te "doen"; overweldigd met emoties mag de menselijke man kiezen om te "doen" door de planeet te verlaten, de optie van het zich uitspreken of delen van zijn emoties is te veel voor hem. Aan menselijke vrouwen wordt een doos met tissues overhandigd en gezegd om eens goed uit te huilen. Hoeveel "sterke, stille" type menselijke mannen zijn feitelijk zo gebroken dat zij emotioneel nauwelijks levend zijn?
Ik noemde deze blog "Het GESCHENK van de man", het geschenk in WAARHEID is de kracht van liefde die een menselijke man kan verstrekken. Het is een LIEFDE zoals geen ander en het is een GESCHENK dat voorbij woorden gaat. In mijn eigen persoonlijke leven werd aan mij dit GESCHENK gegeven en ik accepteer het genadig, ik accepteer het volledig want ik begrijp volledig de reis die ondernomen werd om dit GESCHENK aan mij aan te bieden. Mijn menselijke vrouwelijke "leringen" probeerden te allen tijde tijdens dit proces mij te leren dat mijn wandeling in/naar de hartruimte zou resulteren in mijn complete vernietiging en probeerde mij te onderwijzen dat de drager van het GESCHENK de vijand was.
In deze tijd op de planeet Aarde zijn velen in ongerustheid, in frustratie en voelen zich overweldigd door de emoties die nu bevrijding zoeken. Soms is alles dat er nodig is een knuffel, een aanraking of een glimlach, want deze zeggen een miljoen woorden in stilte. LIEFDE is niet het ziel heiligdom van de vrouw, de man moet ook erkend, geaccepteerd en gekoesterd worden, zo niet dan zal het menselijk ras doorgaan om ongebalanceerd te lopen. De LIEFDE welke IS wordt via ZOWEL de menselijke man als de menselijke vrouw geboren, deze WAARHEID zal zich nu uitbreiden en verdiepen dwars over en binnenin de planeet Aarde, want ALLEN ZIJN ÉÉN en ALLEN ZIJN.
Kx

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
copyright Karen Doonan, all rights reserved.
Article may be reproduced in its entirety if author and authors website is clearly stated and article remains intact. No permission is granted to change the format of this article which is written and must remain free to access at all times.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen