maandag, februari 03, 2014

Karen Doonan - “Herinneringen"en Loslaten + Staan in de LIEFDE welke IS - 2 Februari 2014


Karen Doonan
“Herinneringen"en Loslaten
2 Februari 2014

Terwijl de Nieuwe Aarde energieën zich uitgebreid en verdiept hebben mogen velen van jullie zich afvragen waarom aan jullie "vroegere gebeurtenissen" getoond worden in de vorm van "flashbacks" (terugblikken) of "herinneringen'. Ze mogen als uit het niets tevoorschijn komen, je mag je gewoon ineens een herinnering herinneren van de één of andere tijd in jouw leven en teruggebracht worden door de emoties die binnenin jou naar boven komen terwijl je nu deze herinnering weer "bekijkt". Het moet opgemerkt worden dat, hoewel ik begeleid in relatie tot FREQUENTIE, wat jullie op een bewust wakend geestesniveau ervaren de MANIFESTATIE is van voornoemde frequentie. Jullie zijn per slot van rekening in de menselijke vorm in deze incarnatie. Dus terwijl je eraan begint te werken om de oude 3D Aarde lagere dimensionale frequenties te ontbinden zullen deze aan jou verschijnen als herinneringen.
Het is belangrijk op te merken dat deze herinneringen niet aan jullie getoond worden om het opnieuw te doorleven, dit is niet het doel van het menselijke logische verstand dat hen aan jullie laat zien. Aan jullie wordt gevraagd om hen te ACCEPTEREN en te ERKENNEN, en dit maakt deel uit van het ontbindingsproces. Het zal voor jou op een menselijk bewust wakend geestesniveau geen logische betekenis hebben waarom je in jouw huidige moment, terwijl je met iets bezig bent, plotseling teruggenomen wordt naar de kindertijd of wat voor ander deel dan ook van jouw menselijke levenservaring. Het is ook onontbeerlijk om de ontbinding toe te staan, als je in staat bent om je te onthechten van de golf van emotie en balans binnenin het moment vindt, is het mogelijk om in de 3de persoon naar deze herinneringen te kijken, in die zin als je kijkt naar jezelf BINNENIN de frequentie van de herinnering.
Het mag zijn dat je probeert om de herinnering weg te duwen en om het omlaag terug in de hartruimte te proppen, dit wordt NIET op de Nieuwe Aarde ondersteund en zal in deze tijd TEGEN je werken. Wederom zou ik duidelijk willen begeleiden dat de herinnering komt voor BEVRIJDING/LOSLATING, het komt niet naar jou toe om te proberen jou trilling te verlagen, hoewel de oude 3d Aarde zal proberen jou in de herinnering te laten vallen om dit te doen. Per slot van rekening is dit het proces van LOSLATING, want de oude 3d Aarde werkelijkheid kan alleen nog steeds bestaan terwijl het gevoerd wordt door de lagere dimensionale frequenties. Door de LIEFDE welke IS door de herinnering heen te gutsen ontbindt je het en laat je het los.

Het is in deze tijd ook belangrijk om op te merken dat het achteraf bekijken GEEN DOEL dient, want als de herinnering binnenin jou naar boven komt dan zal de oude 3d Aarde werkelijkheid proberen jou te leren dat je "x" of "y" gedaan zou moeten hebben. Dit is niet mogelijk, je deed wat je deed in dat moment met de informatie die voor jou OP DAT MOMENT beschikbaar was. Zoals met alle trauma, zal de trauma niet naar het oppervlak beginnen te komen totdat jouw menselijke voertuig in staat is om ermee om te gaan. Dit is waarom in deze tijd zoveel herinneringen nu naar boven komen voor loslating binnenin elk menselijk voertuig, want wie dan ook die ooit gewerkt heeft met slachtoffers van een trauma zal opmerken dat niet alleen wanneer de persoon een gevoel van veiligheid begint te verkrijgen, het lichaam het feitelijke trauma begint te verwerken. Het menselijke ras verhuisd UIT het trauma vandaan, en dat is de oude 3d Aarde GECREËERDE werkelijkheid welke TRAUMA IS, en werkt er nu aan om terug in balans te komen om de LIEFDE welke IS te verankeren.
Te allen tijde is het je meer bewust bewust worden van het proces dat zich nu aan het ontvouwen is dat erop toeziet dat je op nieuwe niveaus begint te werken. Want de oude 3d Aarde zal jou slechts een stukje van het plaatje geven, je kunt alleen diepgaand met de Nieuwe Aarde energieën werken wanneer je het GEHELE plaatje hebt. Je meer bewust worden van diegenen rondom jou heen en waar zij doorheen gaan helpt dit proces ook want ieder menselijke voertuig gaat door een proces van loslating heen in deze tijd, en dit zal doorgaan zich uit te breiden en te verdiepen. Want voor een ras dat GELEERD werd om diepgaande emoties te vrezen zijn er uiteenlopende triggerpunten die erop toezien dat de mensen rondom jou heen zich gedragen op wat jij gewaarwordt als "vreemde" manieren. Velen binnenin de oude 3d Aarde werkelijkheid hebben er geen idee van hoe diepgaande emoties te hanteren, hen werd nooit de vaardigheden gegeven om dit te doen.
LIEFDE is het antwoord, ongeacht de vraag. Wanneer woorden jou ontbreken HOUD dan van diegenen rondom jou heen, BEN er voor hen, dit staat niet gelijk aan de mensen toe te staan over jou heen te lopen of over jouw grenzen heen te stappen, inderdaad, het instellen van energetische grenzen is onontbeerlijk in deze tijd van massale loslating. Aan jullie wordt gevraagd om LIEFDE en mededogen te hebben voor diegenen die uithalen, die proberen om verder te kwetsen in de ONDERWEZEN werkelijkheid dat om een ander te kwetsen is om ZELF veilig te houden. Dit is vervorming en daar kan alleen mee gewerkt worden in de hogere dimensionale frequentie niveaus. LIEFDE IS GEWOON en JIJ BENT. Verwacht niet onmiddellijk; sta de scenario's en de gebeurtenissen toe zich uit te spelen en te ontvouwen want er zijn vele wonderen die nu op en binnenin de planeet Aarde geboren worden.
LIEFDE kent geen grenzen, geen ras, geen kleur, geen geslacht. LIEFDE is de hoogste frequentie in het universum. Sta deze frequentie toe om door jou heen te stromen, de oude 3d Aarde werkelijkheid zal proberen om jou ertoe te krijgen te definiëren wat Liefde is, het is NIET DEFINIEERBAAR want het is groot en expansief en streeft ernaar om te ALLEN TIJDE te genezen.
Laat LIEFDE stromen en zie de wonderen in WAARHEID ontvouwen.
Kx 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Staan in de LIEFDE welke IS
 2 Februari 2014

Ik heb geblogd over het toestaan van de LIEFDE welke IS rondom jou heen, door jou heen en binnenin jou te laten stromen, en velen van jullie mogen de noodzaak voor de STROMING eruit vandaan filteren. Het kan inderdaad zeer triggerend zijn om diegenen rondom jou heen te hebben die je al een behoorlijke lange tijd kent en die ineens op manieren beginnen te handelen en te reageren die buiten hun "normale" routines zijn. Voor velen streeft de uitstorting van emoties ernaar om hen in enorme angst te hebben, er is zoveel ONDERWEZEN binnenin de oude 3d Aarde werkelijkheid in relatie tot het definiëren van wat "liefde" is en hoe het te identificeren en ermee te werken, dat velen eruit vandaan filteren dat "liefde" en de LIEFDE welke IS twee VERSCHILLENDE frequenties zijn en dat zij niet uitwisselbaar zijn. Om aan iemand vast te houden gelovend dat zonder hen je minder zult zijn dan dat je bent is te lopen in de oude 3d Aarde werkelijkheid leringen. LIEFDE IS GEWOON, het is een frequentie die op alle moment van alle momenten beschikbaar is, maar om dit te omhelzen en dit toe te staan te stromen moet jij je boven alles UITLIJNEN met deze frequentie. Het is niet genoeg om eenvoudig te verklaren,"Ah, ja, liefde ik ken het en ik werk ermee". Als je vanuit dit standpunt komt dan loop je al blind binnenin een lering van de oude 3d Aarde werkelijkheid.
Velen zouden proberen om "onvoorwaardelijke" liefde te definiëren en dit is ook een vervorming, om in WAARHEID LIEF te HEBBEN betekend niet een ander persoon toestaan (ongeacht wat hun relatie met jou ook is) om over jou heen te lopen, om te proberen jou te beïnvloeden of inderdaad jou te hebben om je voor hen op te offeren. Velen lopen nog steeds in deze vervormde lering en het staat voor veel chaos toe om zich te ontvouwen en te verdiepen. Velen van jullie mogen verklaren dat de definitie van "onvoorwaardelijke" liefde de liefde tussen bijvoorbeeld een ouder en een kind is. Binnenin deze relatie zijn er ENORME GROTE vervormingen, hoevelen van jullie houden in feite ONVOORWAARDELIJK van jullie kinderen? Hiermee bedoel ik dat je hen ongeacht wat dan ook ondersteund, ongeacht hun levensstijl keuzes, ongeacht hun keuzes? Hoevelen van jullie kunnen staan en het oneens zijn met de keuze maar toch in de LIEFDE welke IS staan en vanuit een plaats van LIEFDE ondersteunen?
Ik stel de vraag want het menselijke logische verstand zal proberen jullie te onderwijzen om de definities van "onvoorwaardelijk" te gebruiken welke jullie al GELEERD werden binnenin de oude 3d Aarde werkelijkheid. Het is geen WAARHEID om onder WAT VOOR condities DAN OOK op te offeren, opoffering = lagere dimensionale frequentie. De LIEFDE welke IS is uitbreiding, het is een frequentie die creëert en andere frequenties eromheen uitbreidt. Velen op dit moment op de planeet Aarde worden in frequentie terug omlaag getrokken door VERWACHTINGEN lopende te hebben van diegenen waar zij hun menselijke levens mee delen. Ieder levend persoon op deze planeet heeft te allen tijde een keuze, die keuze is NIET afhankelijk van jou, het is niet afhankelijk van wie dan ook en velen worstelen met deze WAARHEID. Want als de LIEFDE gewoon IS waarom lijkt het dan dat liefde zoveel pijn doet?
Het moet opgemerkt worden dat LIEFDE geen pijn doet, wat pijn doet zijn de leringen die verankerd zijn in relatie tot LIEFDE. Terwijl je deze leringen lopende hebt dan zal het, ja, pijn doen, wanneer je WAARHEID eruit vandaan filtert dan, ja, zal het pijn doen, want dat is waartoe de leringen ONTWORPEN werden om te promoten en te verankeren, de oude 3d Aarde heeft deze lagere dimensionale frequenties NODIG om te overleven. Aangezien wij nu in februari zijn, zijn velen van jullie nu zonder enige twijfel aan het werken met de vervorming van VALENTIJNS dag, de dag waar jullie GELEERD wordt wat romantische liefde is en velen worden tot actie aangezet door deze dag. WEET dat dit OPZETTELIJK is, want door jullie de definitie te laten zien is het dan dat je alles ERUIT VANDAAN FILTERT dat niet gelijkgesteld is aan deze definitie.
LIEFDE komt van binnenuit, het is een frequentie welke op het cellulaire niveau verankerd is en niets van doen heeft met wie dan ook BUITEN je ZELF, dit is het enorme grote filter dat ernaar streeft om IEDEREEN te allen tijde op de planeet Aarde te verblinden. LIEFDE is PERSOONLIJK, het is een frequentie die je BINNENIN je ZELF moet ACCEPTEREN voordat het manifest kan zijn in jouw externe wakende werkelijkheid. De oude 3d Aarde werkelijkheid leert te allen tijde dat je "x" en "y" moet doen voordat je "om van te houden" bent. Je hoeft niets anders te doen dan te ZIJN want JIJ BENT LIEFDE, dit is waar de oude 3d Aarde te allen tijde naar streeft jou te leren te negeren. De uitdaging voor velen van jullie op dit moment op en binnenin de planeet Aarde is om te ACCEPTEREN dat JIJ LIEFDE BENT. Ik spreek met vele, vele mensen van over de gehele wereld en iedere keer probeer ik naar hen terug te reflecteren hoe verbazingwekkend zij zijn en hoe begaafd zij zijn, velen proberen om onmiddellijk de conversatie of naar mij of naar een ander onderwerp te sturen. Hoe kan het universum jou vinden als je wenst om VERSLUIERD te blijven? Het universum heeft een AFLEVERINGSADRES nodig voor de wonderen die nu geboren worden, als je symbolisch in jouw woning blijft met alle lichten uit, dan zal het universum niet in staat zijn om jou te vinden!! (Je stuurt geen signaal uit.)
Binnenin de oude 3d Aarde werkelijkheid zijn er vele leringen in relatie tot het EGO en zelfwaarde en ALLEN zijn vervorming. Het is geen EGO om jezelf te waarderen, inderdaad als jij niet je ZELF waardeert, hoe kan je dit dan in jouw externe wakende werkelijkheid manifesteren, want alles dat gemanifesteerd is op een fysiek niveau buiten je ZELF moet ten eerste BINNENIN je ZELF verankerd zijn. In deze tijd wordt aan jou gevraagd om in het LICHT van de WAARHEID te staan en om volledig in de LIEFDE welke IS te staan. Hoeveel LIEFDE jij kunt verankeren is afhankelijk van hoeveel jij jezelf TOE zal STAAN te verankeren, want het kan vaak een reis zijn die bij tijden beangstigend AANVOELT. De leringen die naar boven zullen komen zullen in relatie staan met, "Ben ik goed genoeg?" en "Verdien ik dit echt?" Het antwoord op beide vragen ligt bij jou, het is jouw keuze en kan door niemand anders dan JEZELF gemaakt worden.
Niemand kan jou LIEFDE "geven' anders dan jij ZELF, om de LIEFDE welke IS te laten stromen mag je een diepe ademteug moeten nemen en symbolisch een stap voorwaarts in de duisternis zetten, niet in staat zijnde om te zien waar jouw volgende stap jou naartoe zal brengen. In deze tijd wordt aan jou gevraagd om je HART te volgen en om het HART toe te staan jou te begeleiden/gidsen want het is met jouw ZIEL verbonden welke alleen LIEFDE kent. Onthecht je van wat jou GELEERD werd en onthecht je zeker van alles dat je tot dusverre ervaren hebt in relatie tot LIEFDE, want de Nieuwe Aarde schenkt nu het leven aan wonderen die GEEN referentiepunt hebben op een menselijk bewust wakend geestesniveau. LIEFDE IS GEWOON en JIJ BENT.
Kx 

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
copyright Karen Doonan, all rights reserved.
Article may be reproduced in its entirety if author and authors website is clearly stated and article remains intact. No permission is granted to change the format of this article which is written and must remain free to access at all times.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen