donderdag, februari 13, 2014

Karen Doonan - De Volgende "Fase" & Het Manifesteren van LIEFDE op de Nieuwe Aarde - 11 Februari 2014


Karen Doonan
De Beweging in/naar de Volgende "Fase" van de Menselijke Levenservaring
11 Februari 2014

Op dit moment op en binnenin de planeet Aarde vinden er vele verschuivingen op ALLE niveaus en in alle dimensionale tijdlijnen plaats, zoals velen van jullie gewaarworden mag de verschuiving rap en bij tijden zeer intensief zijn. Opvolgend van de blog die ik schreef welke de AE Michael's Zwaard van WAARHEID en LICHT oefening omschreef, kijkt dit blog naar de manier om te werken met de volgende "fase" van jullie menselijke levenservaring. Want de beweging mag abrupt zijn, maar de energieën die naar deze abrupte beweging leiden waren zwaar en dicht. Een beetje zoals het openduwen van een zware deur, de kracht die je opbouwt is gericht op het bewegen van de zware deur, als de deur open begint te gaan mag de kracht jou onverwachts naar voren slingeren want jij heb je schrap gezet voor de zware deur, niet noodzakelijkerwijs voor de verschuiving en de beweging van de voornoemde deur.
Op de Nieuwe Aarde is er STROMING, daar is niet noodzakelijkerwijs wat voor zware beweging dan ook en velen van jullie mogen enorme grote hoeveelheden van energie en het zien (op een menselijk bewust wakend geestesniveau) van weinig fysieke beweging in de externe wakende levenservaring verwacht hebben. Dit is nu aan het verschuiven, de wonderen beginnen nu fysiek in de externe wakende menselijke levenservaring geboren te worden. Zij mogen niet tevoorschijn komen in de gedaante die je verwachtte en hiermee moet gewerkt worden. Een wonder is welbeschouwd een wonder en kan daarom niet gedefinieerd worden. Velen van jullie in deze tijd houden zich nog steeds vast aan "verwachting", hiermee bedoel ik dat je probeert de volgende fase van jouw leven te plannen, zo van, "Wanneer dit gebeurt dan zal ik dat doen", "Wanneer ik dit zie ontvouwen dan kan ik dat doen," enzovoorts. Dit allemaal is lopen in de oude 3d Aarde leringen want als zodanig is er geen planning op de Nieuwe Aarde, niet in de definities die aan jullie verstrekt werden door de oude 3d Aarde werkelijkheid. Dit is op een logisch menselijk geestesniveau verwarrend en houdt velen van jullie in diepe patronen.  
Om LOS TE LATEN is te ontspannen en met de stroom mee te gaan, het gaat over reageren en wisselwerken met het LEVEN, niet proberend het te creëren en dan te reageren, dit is hoe de oude 3d Aarde werkelijkheid jullie LEERDE om te leven om jullie energie handtekening in te dammen en te onderdrukken. Velen van jullie in deze tijd proberen nog steeds het leven op de Nieuwe Aarde te leven gebaseerd op de ongeschreven "regels" van de oude 3d Aarde werkelijkheid. Dit is geen WAARHEID en wordt niet ondersteund, niets van wat jullie GELEERD werd kan gebruikt worden om binnenin de Nieuwe Aarde te creëren. Voor velen van jullie die deze woorden lezen mag dit een enorme verwarring naar boven brengen en jullie menselijke logische verstand oproepen te proberen om een "puzzel" op te lossen dat het jullie probeert te onderwijzen dat ik die voor jullie neerleg. ER IS GEEN PUZZEL, het leven is EENVOUDIG, het is om te worden ervaren punt uit.

Er zijn geen regels die verklaren dat jij je zorgen moet maken en dat je "x" of "y" moet doen, inderdaad, deze ongeschreven regels zijn de manifestatie van de frequenties van de oude 3d Aarde werkelijkheid. ER ZIJN GEEN REGELS omdat er GEEN PUZZEL IS. Veel mensen komen naar mij toe en verklaren, "Ja, ik weet het MAAR….." en proberen dan te kwantificeren wat zij zeggen, en het verdedigen van iets geeft aan dat "iets" geen WAARHEID is en dat je probeert om je vast te houden. Als jou gevraagd werd om alles in het volgende moment op te geven, zou je dat dan doen? VERTROUW je ZELF tot op dat niveau?
Velen van jullie zouden onmiddellijk in angst gaan en een lijst in jullie logische verstand hebben van alles dat aan jou gevraagd werd om op te geven. Jullie zouden aannemen dat ik jullie gevraagd had om weg te lopen van jullie werk, relaties te verlaten enzovoorts, maar wat ik vroeg was, "Zou je alles opgeven", ik heb "alles" niet gedefinieerd en dat ik jullie aanwijzing. Want dat waar jij je aan vasthoudt BEVAT de waarachtige leringen die ernaar streven om zich AAN JOU vast te houden. Deze leringen worden diepgaand behandeld in het boek de TRUTH CODES - Chronicles from ORION (engelstalig) waarin er naar iedere sectie van het menselijke leven en de leringen gekeken wordt en wordt uitgelegd hoe zij manifesteren. Het moet opgemerkt worden dat je niet tegelijkertijd in twee verschillende TRILLINGS ruimtes kunt bestaat. Binnenin de karmische dimensionale tijdlijnen zou je in miljoenen verschillende werkelijkheden kunnen bestaan omdat zij allemaal elkaar trillingsgewijs COMPLIMENTEREN. De Nieuwe Aarde is een andere bandbreedte, een andere dimensionale ruimte dan de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid en als zodanig kan je geen voet in beide hebben, het verschil is te groot en het is te verwarrend voor het menselijke voertuig.
Velen worstelen ermee hoe hiermee te werken en het is eenvoudigweg door los te laten, door te stoppen met het drama te wisselwerken en derhalve bewust van het genoemde drama te worden, door je af te vragen hoe jij je over de dingen VOELT. En wordt niet in verzoeking gebracht om in hoe je "denkt" te gaan, want dat brengt jou naar het logische menselijke verstand welke jou dan met een puzzel zal presenteren om op te lossen. Deze menselijke levenservaring is om ervaren te worden, en om te ervaren moet jij jezelf toestaan te VOELEN maar je moet je er ook bewust van zijn en ERKENNEN hoe jij je VOELT. Hoevelen van jullie accepteren feitelijk hoe jullie je in dit moment VOELEN? Als je verdrietig bent, geef je dit dan aan jezelf toe of probeer jij jezelf op te "vrolijken", gelovend dat je er geen recht op hebt om je te voelen zoals je doet?
De eerste stap om met GEVOELENS te werken is hen te VOELEN en dan te ERKENNEN EN TE ACCEPTEREN hoe jij je VOELT. Er zijn geen regels op deze planeet die verklaren dat de menselijke levenservaring er één van geluk is, er zijn geen regels die verklaren dat het er één van verdriet/droefheid is, maar vele mensen GELOVEN dat dit waar is. Wie zit er op dit moment over jou in oordeel? In WAARHEID niemand, maar de oude 3d Aarde zal proberen jou te leren dat anderen dat doen en dat anderen het recht hebben dat te doen. Dit is geen WAARHEID. Als jij je verdrietig en ongelukkig VOELT ACCEPTEER dit, en sta jezelf dan toe om deze emotie te VOELEN, dan zal je beginnen een licht te laten schijnen op de leringen die ernaar streven om jou te verblinden, want in WAARHEID IS ALLES GEWOON en JIJ BENT.
Velen proberen om op de één of andere manier aan hun GEVOELENS te "ontsnappen", gelovend dat om in/naar de Nieuwe Aarde te geraken zij zich alleen lang genoeg vast hoeven te houden aan "geluk" en voila springen zij op de één of andere manier over alle pijn en trauma heen en laten het "oude" leven achter zich. Dit is geen WAARHEID, jouw GEVOELENS en emoties zoeken naar ERKENNING EN ACCEPTATIE. Totdat dit gedaan is, is er geen bewegen of verschuiven van hen want zij zijn loslating nodig, je kunt alleen iets loslaten dat je kunt zien. Als je diepe pijn binnenin je hebt zitten en je weigert om ernaar te kijken weiger je in WAARHEID om te erkennen en te accepteren dat je deze pijn hebt. Daarom zal het voor jou VERBORGEN blijven en zal het doorgaan jouw externe wakende levenservaring te beïnvloeden en te filteren. Ik vraag niet aan jullie om in oordeel te zijn, want dat is niemand diens plaats, ALLES IS GEWOON. Als op dit moment jouw hart pijn heeft, je bent in emotionele pijn, zoek dan je toevluchtsoord in jouw hartruimte, erken allereerst dat je in pijn bent en accepteer dat je in pijn bent. Dan, KIJK naar de pijn, doe een beroep op AE Michael en Lady Faith en vraag hen om het ZWAARD VAN LICHT en WAARHEID door de pijn heen te steken. Dan, LAAT LOS, want de oude 3d Aarde werkelijkheid zal proberen jou te leren om ZELF via deze pijn te definiëren. JIJ BENT NIET de pijn, het is iets dat je ervaren hebt in jouw menselijke levenservaring. Het is ook niet de menselijke levenservaring, het werd ervaren, het definieert niet tenzij je de leringen toestaat die leren dat het dat doet om verborgen binnenin jouw menselijke voertuig te lopen.
De oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid zal op alle momenten jou proberen te onderwijzen om de verantwoordelijkheid voor hoe jij je voelt aan de voeten van diegenen rondom jou heen te neer te leggen, dit is geen WAARHEID. Andere mensen kunnen jou jezelf niet wat dan ook "laten" voelen, dat is een keuze die gebaseerd is op een frequentie die jij binnenin het menselijke voertuig lopende hebt. Pijn, trauma en lijden zijn frequenties die jou GELEERD werden te verankeren binnenin de oude 3d Aarde werkelijkheid. Deze ontbinden zal jouw visie toestaan op te helderen en jouw ervaring toestaan om in/naar de uitbreiding te verhuizen. Dit heeft NIETS te maken met wie dan ook waar jij deze planeet mee deelt, want zij zijn JOU niet, alleen JIJ bent JIJ.
ALLES IS GEWOON en JIJ BENT, laat los en HAAL ADEM.
Kx 

**************************

Karen Doonan
Het Manifesteren van LIEFDE op de Nieuwe Aarde
11 Februari 2014
 
De oude 3d Aarde werkelijkheid onderwijst zeer diepgaand dat LIEFDE iets is dat je moet "oplossen", jou wordt vanaf het moment dat je geboren wordt GELEERD dat om LIEFDE te ontvangen je moet "doen", in die zin dat je moet gehoorzamen aan de ongeschreven regels van de wereld. Op een planeet met 7 miljard mensen streeft dit ernaar te onderwijzen dat LIEFDE is zoals de spreekwoordelijke naald in een hooiberg, je moet het ZOEKEN. Op geen enkel punt staat de oude 3d gecreëerde werkelijkheid jou toe te begrijpen en te ZIEN dat LIEFDE GEWOON IS, dat LIEFDE is wat JIJ in WAARHEID BENT, waarom zou je moeten zoeken naar dat wat je bent?
Terwijl de commerciële wereld de inspanningen rondom Valentijns Dag verhoogd en de angst en de verontrusting beginnen op te bouwen moet het herinnerd worden dat ieder op zichzelf staand moment van jouw externe wakende levenservaring Valentijns Dag kan zijn en dat het geen bijdrage van wie dan ook nodig heeft anders dan je ZELF. De leringen in relaties tot menselijke "liefde' zijn met een reden diep, zij streven ernaar om het menselijke ras UIT de hartruimte te houden en om opgesloten te blijven zitten in de puzzel van "menselijke liefde". In WAARHEID is er geen puzzel op wat voor niveau van de menselijke levenservaring dan ook. Aldus velen van jullie op dit moment zijn aan het proberen uit te werken wie zij zijn en staan het universum en hun ZIEL niet toe om hen te laten zien WIE ZIJ in WAARHEID ZIJN.
Zodra jij op deze planeet je eerste ademteug neemt wordt aan jou een label gegeven. En dan worden er steeds maar meer labels gegeven die ernaar streven te definiëren wie je bent in relatie tot diegenen rondom jou heen, de oude 3d Aarde streeft ernaar om jou te laten definiëren welk stukje van de 7 miljard puzzelstukjes die "opgelost" moet worden op deze planeet jij bent. Wederom leg ik voor jullie neer de WAARHEID dat er eenvoudigweg GEEN PUZZEL is.
Veel mensen verbinden zich met mij om te zoeken naar specifieke instructies over hoe de wereld rondom hen heen te veranderen en wat voor stappen zij moeten ondernemen; dus dit blog zal dit adresseren. Ik zou bijna willen garanderen dat velen van jullie af zullen wijzen wat in deze blog is want het is SIMPEL. BEN dat hetgeen je gereflecteerd wenst te zien in jouw externe wakende wereld ZONDER enige verwachting. Hiermee bedoel ik, geef geen uiting aan de woorden, 'Ik houd van jou" tegen iemand en VERWACHT dan iets van hen, zeg de woorden alleen als dat is hoe JIJ JE WAARLIJK VOELT. Deze 3 kleine woorden werden hoogst vervormd binnenin de oude 3d Aarde werkelijkheid en dit is opzettelijk. Zoals het besproken werd op de "Beyond the Looking Glass radioshow wordt de kracht van de woorden er vaak uit vandaan gefilterd. Velen delen deze woorden bijna routinematig mee, wat zij feitelijk betekenen is, "Houd je van mij? Ben ik goed genoeg voor jou om van mij te houden?" Dit is een andere frequentie tot de woorden "Ik houd van jou" en dit moet verankerd worden als je de stroming toe zult staan van de Nieuwe Aarde energieën om de menselijke levenservaring te beginnen te verschuiven en te veranderen. Veel mensen zijn in relaties die op angst gebaseerd zijn, het mag TOESCHIJNEN dat zij op liefde gebaseerd zijn maar als je in angst bent om iets te doen dat erop toe zal zien dat jouw partner jou verlaat dan ben je niet in "liefde", je bent in angst. Dit vertaalt zich naar ALLE menselijke relaties, hoe vaak houd jij jezelf tegen voor het ervaren van iets in deze menselijke levenservaring uit angst voor dat wat jouw broer(s) en zus(sen), moeder, vader, vrienden enzovoorts "niet goedkeuren". Wat je aan de wereld meedeelt op dit niveau is dat je in angst bent om "hun liefde te verliezen". Maar LIEFDE IS GEWOON en kan niet verloren raken, het is eeuwig, het is de werkelijke samenstelling van het universum. Nochtans zijn LIEFDE en "liefde" twee zeer verschillende trillingen.
Vele gesprekken over "onvoorwaardelijke liefde" filteren er nog steeds de definitie uit vandaan die geplaatst wordt op het woord "liefde". Velen zouden verklaren dat ouders onvoorwaardelijke liefde ten toon spreiden, maar doen zij dat ook? Als zij dat zouden doen dan zou er geen probleem zijn met hun kinderen die zichzelf op iedere manier die zij wensen, zonder afkeuring (kenbaar gemaakt en niet kenbaar gemaakt), tot uitdrukking brengen en zou de uitbreiding doorgaan. Hoe vaak haal jij je menselijke leven door de ogen van jouw ouders heen? Waarom? De oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid LEERDE jouw ouders de verantwoordelijkheid te accepteren voor iedere ademteug die je neemt en dit gaat van generatie op generatie continu door. Dit is geen WAARHEID want niemand kan jouw leven van jou gescheiden ervaren. Anderen mogen MENINGEN hebben maar zelfs hun meningen zijn niet voor jou om te verankeren tenzij je dat wenst.
In de radio uitzending stelden wij de vraag, "Hoe vaak gedurende de laatste paar dagen heb je in de spiegel gekeken en duidelijk verklaard, "Ik houd van jou?", het antwoord vanuit de chatroom was zeer laag. Veel mensen filteren de behoefte eruit vandaan om ZELF eerst te waarderen en van ZELF te houden voorafgaand aan wat anders dan ook, in de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid werd jullie GELEERD dat dit ego is, maar hoe kan je mogelijk van een ander persoon op deze planeet houden als je eruit vandaan filtert WIE JIJ IN WAARHEID BENT want JIJ BENT LIEFDE en dit is de reflectie die je zoekt. JIJ kunt jezelf niet in de "spiegel" van de planeet Aarde zien als je voortdurend de reflectie van de spiegel negeert, JIJ bent die reflectie. Als je mij niet geloofd, probeer het, probeer te kijken naar jouw reflectie in de spiegel zonder de jij die naar jou terugkijkt te erkennen of te zien.
Als je wenst in een wereld te leven die LIEFDE in WAARHEID reflecteert dan moet je verantwoordelijkheid nemen voor jouw deel van deze wereld, hetgeen jouw menselijke voertuig en jouw energie handtekening is. Straal de LIEFDE welke IS naar buiten de wereld in door jouw handelingen en jouw wisselwerkingen met anderen ZONDER ENIGE VERWACHTING. Het moet herinnerd worden dat voor een meerderheid van de populatie iemand die LIEFDE uitstraalt genegeerd moet worden, wat verschuldigd is aan de gevoelens van verontrusting dat dit tot actie aan zal zetten, dit is een nevenproduct van de oude lagere dimensionale frequenties. Want jullie werd binnenin de oude 3d Aarde werkelijkheid GELEERD dat de wereld een vijandige plaats is en dat je koste wat kost moet overleven. Veel mensen zien dit als het creëren van nieuwe systemen, nieuwe manieren van leven die meer stralender versies zijn van wat er al op z'n plaats is. Terwijl je, ja, de wereld kunt VOEDEN met etenswaren, vraagt de wereld niet om ETENSWAREN, niet om voedsel, de wereld vraagt om VOEDING vanuit LIEFDE, deze zijn twee andere trillingen en frequenties. Je kunt aan een tafel zitten en alle etenswaren eten die je wenst, maar als je VOEDING zoekt zal jij je nog steeds leeg VOELEN.
In deze tijd op de planeet is er veel chaos, veel komt er naar boven om losgelaten te worden en velen van jullie voelen zich hulpeloos en dit is ook een nevenproduct van de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid. Het neemt GEEN GELD om aan LIEFDE in WAARHEID voorbij te gaan, het neemt slechts een moment om te glimlachen tegen te winkelbediende, het neemt een moment om met iemand bij de bushalte te praten, het neemt een moment om je terug te houden van het bekritiseren van iemand in jouw leven en nochtans filteren veel mensen dit eruit vandaan. "Hoe kan ik, door dit te doen, de wereld veranderen?" - wel je bent verbonden met bijna 7 miljard mensen en als zelfs maar 10% van diegenen rondom jou heen deden zoals jij doet, dan zou de TSUNAMI van LIEFDE aan kracht winnen en ZOU de wereld ONMIDDELLIJK VERANDEREN. Herinner je dat het de frequentie is die de werkelijkheid manifesteert, je kunt een werkelijkheid niet in/naar een frequentie veranderen ongeacht wat de oude 3d Aarde zal proberen jou te onderwijzen en ongeacht hoe hard je het probeert, zo werkt het universum niet.
BEN DE VERANDERING DIE JE IN DE WERELD WENST TE ZIEN en HOUD van diegenen rondom jou heen. Verwacht niet van hen dat zij jou overgieten met lofuitingen want zij mogen door veel verandering en vele verschuivingen heengaan die zij niet begrijpen. Wees VRIENDELIJK tegen diegenen rondom jou heen, wordt je meer bewust van de woorden die je gebruikt en de manier waarop je hen gebruikt. Velen manipuleren anderen rondom hen heen vanwege angst en filteren dit eruit vandaan. LIEFDE IS GEWOON en JIJ BENT in WAARHEID.
LIEFDE zal zich in WAARHEID uitbreiden en verdiepen, "liefde" is nu aan het ontbinden op en binnenin de planeet Aarde want het was nooit WAARHEID en streefde er alleen maar naar om in te dammen en te onderdrukken en om opoffering te onderwijzen. STA de LIEFDE welke IS toe door jou heen te stromen en LAAT LOS want ALLES IS GEWOON en JIJ BENT.
Kx 

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
copyright Karen Doonan, all rights reserved.
Article may be reproduced in its entirety if author and authors website is clearly stated and article remains intact. No permission is granted to change the format of this article which is written and must remain free to access at all times.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen