maandag, februari 17, 2014

Karen Doonan - De Ankers Losmaken om Uit te Varen naar de Nieuwe Aarde - 16.02.2014


Karen Doonan
De Ankers Losmaken om Uit te Varen naar de Nieuwe Aarde
16 Februari 2014

Zoals velen van jullie je er meer dan bewust van zijn waren de afgelopen paar dagen (in een lineair context) intensief. De volle maan energieën werken eraan om dat te onderstrepen wat je diep binnenin de cellulaire structuur van jouw menselijke voertuig verborgen hebt gehouden. Deze frequenties mogen vrijgelaten zijn als intense herinneringen die herhaaldelijk naar jou toe kwamen/komen totdat je hen erkend en accepteert. De vrijlating mag gekomen zijn als tranen of als slaap aangezien tijdens intensieve perioden van het opruimen van het menselijke voertuig extra slaap nodig is om zowel de loslating van de lagere dimensionale frequenties als de verankering van de hogere dimensionale frequenties te verwerken. Voor velen van jullie mogen de laatste paar lineaire dagen een beetje een waas geweest zijn van slaap, tranen en meer slaap.
Om volledig in/naar de Nieuwe Aarde te verhuizen is het onontbeerlijk om WAT VOOR ankers DAN OOK te ontwortelen welke jou ONDERWEZEN werden om binnenin de oude karmische dimensionale tijdlijnen toe te passen. Ik heb vele keren verklaard dat ALLEEN WAARHEID op de Nieuwe Aarde ondersteund wordt en dat niets van de oude 3d Aarde werkelijkheid overgebracht kan worden in/naar voornoemde Nieuwe Aarde. Vaak zal de oude 3d Aarde werkelijkheid jullie proberen te laten zien dat jullie mensen verliezen en dat mensen jullie anker zijn, maar dit is hoogst vervormd. Gebeurtenissen in mijn eigen persoonlijk leven gedurende de laatste paar lineaire dagen hebben mij duidelijk de vervorming laten zien die in werking is binnenin de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid. Dat wat mij GELEERD werd om te bezien als een heiligdom is feitelijk een gevangenis van mijn EIGEN MAAKSEL. Want een ieder van jullie MAAKT diens eigen gevangenis onder de begeleiding en leringen van de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid. De gevangenis zal er niet als een gevangenis uitzien, het zal je een VALS gevoel van zekerheid geven en mag, zoals ik er voorheen over geblogd heb, gelijkenis vertonen met een prachtig geschenk. Het inpakpapier zorgt ervoor dat het eruit ziet als iets fantastisch, maar hoevelen van jullie lezen de energie handtekening van jullie ankers? … de illusie haalt jullie focus van de ankers af en in plaats daarvan plaatst het deze op diegenen in jouw wakende leven. Want de ankers die jou diep in de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid vasthouden, zijn.

Ik zou jullie willen vragen om mijn woorden door jullie hartruimte te verwerken want het menselijke logische verstand mag proberen om mijn woorden eruit te filteren. Waar werd je geboren? Waar wordt je tot aangetrokken op deze planeet? Wat houdt jou op de fysieke plaats waar je in deze tijd bent? Dit soort vragen mogen jou helpen het anker te verlichten die jou in deze tijd OP jouw PLAATS houdt binnenin de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid. Want jij KIEST jouw plaats van geboorte zoals jij jouw ouders en jouw levenservaring kiest VOORAFGAAND aan het incarneren in/naar de oude 3d Aarde gecreëerde paradigma's. Denk eraan dit is de enige manier waarop je toegang kon krijgen tot de menselijke levenservaring op deze planeet voorafgaand aan de Nieuwe Aarde welke nu geboren wordt op en binnenin de planeet Aarde. "THUIS" is een gigantische vervormde lering hetgeen erop toeziet dat velen van jullie steeds terug zullen keren en enorme grote emotionele reacties voor plaatsen in werking zal zetten en hen er dan onmiddellijk uit vandaan zal filteren. Het moet opgemerkt worden dat de karmische dimensionale tijdlijnen vele "verhalen" bevatten voor het menselijke ras, inderdaad, zonder deze "verhalen" zouden jullie niet in staat geweest zijn op deze planeet te incarneren, het verschil in frequentie tussen de oude 3d Aarde en de BRON is teveel om te kunnen hanteren. Dus incarneerde je in de "verhalen" van het menselijke ras, maar velen lijnen zich volledig uit met deze verhalen en zijn niet in staat te zien dat zij slechts "verhalen" zijn en dat zij GEEN WAARHEID zijn.
Deze planeet bewandelend en gelovend dat je gereïncarneerd bent als de één of andere geascendeerde meester die levens geleefd heeft in Atlantis, ziet erop toe dat je in de verhalen VERANKERD bent die resoneren vanuit het originele vervormde basis dimensionale "VERHAAL". Aangezien je hier niet bent om op de Nieuwe Aarde te wandelen begrensd in een "verhaal", kan je niet in/naar de Nieuwe Aarde verhuizen totdat je het anker ontbindt dat je geplaatst hebt en die jou vast blijft houden binnenin de karmische dimensionale tijdlijnen. Merk alsjeblieft op dat door te verklaren dat dit "verhalen" zijn ik op geen enkel punt verklaar dat zij verzonnen zijn, zij zijn ECHT hoewel zij GECREËERDE KARMISCHE DIMENSIONALE TIJDLIJNEN zijn en zij ontworpen werden om jou binnenin een bandbreedte van frequenties te houden die ernaar streven jouw uitbreiding in/naar de Nieuwe Aarde te voorkomen. Dit is waar ik over spreek wanneer ik spreek over de "ratelslang in het inpakpapier". Deze verhalen streven ernaar een gevoel van veiligheid te geven, een gevoel van "macht", maar in WAARHEID dammen zij in en onderdrukken zij. NIEMAND kwam hier om Atlantis of Lemuria opnieuw te creëren in een meer glanzende vorm, want zij zijn geen WAARHEID, zij zijn lagere dimensionale GECREËERDE werkelijkheden waarin KARMISCHE lessen worden/werden geleerd. WAARHEID IS GEWOON, het wordt niet begrensd door KARMISCHE FREQUENTIES.
Dit mag velen van jullie triggeren en dit is opzettelijk, want zoals ik verklaard heb IS WAARHEID GEWOON, en als je in de verdediging over "iets" gaat kijk dan meer nauwkeurig naar het "iets" en VOEL de energie handtekening waar jij mee gepresenteerd wordt. Onthecht je van het "inpakpapier" en VOEL DE WAARHEID. De Nieuwe Aarde is de Hemel op Aarde aan het creëren, iedere "Hemel" is persoonlijk en uniek maar verdiept en breidt de LIEFDE WELKE in WAARHEID IS uit, want dat is het werkelijke weefsel, de werkelijke opbouw van dit universum en JOUW kernessentie. Velen overhandigen nog steeds hun macht aan de karmische dimensionale tijdlijnen, en geven er de voorkeur aan om de ankers in de situatie te laten, gelovend dat deze verhalen hen "definiëren" en daarom niet ontbonden kunnen worden. ALLEEN DOOR de ankers te ONTBINDEN kan je verhuizen, zo niet, dobber je naar buiten op de oceaan nooit verder dwalend dan tot waar het anker het toe zal staan.
In deze tijd wordt aan jullie gevraagd je te verbinden met AE Michael en Lady Faith en om de verbindingen door te snijden die jullie aan PLAATSEN hebben op deze planeet. Het aan AE Michael vragen om zijn zwaard van WAARHEID en LICHT door deze verbindingen heen te steken kan je enige interessante energetische reacties geven, want je zult de ontkoppeling en de emotionele en ENERGETISCHE bevrijding VOELEN die jouw in ruil gegeven worden. Totdat je de ANKERS losmaakt uit de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid op ALLE niveaus waarop zij bestaan, zal je begrensd zijn binnenin het karmische residu dat er te allen tijde naar streeft om jou te weerhouden van het verkrijgen van perspectief en overzichtelijkheid van visie. Dit is JOUW geboorterecht als een gevoelhebbend Wezen in het UNIVERSUM VAN 3 en dit wordt nu voor jou, binnenin en rondom jou in deze tijd verlicht.
Sta de illusie niet toe jou ervan te overtuigen dat het "mensen" zijn die jou op je plaats houden, de mensen zijn er om de illusie te versterken want ALLEN ZIJN ÉÉN en ALLES IS NU, de overdekking van energetische handtekening over energetische handtekening is een krachtig anker, maar niet zo krachtig als de frequentie van de LIEFDE welke IS, noch WAARHEID. ALLEEN WAARHEID kan jou bevrijden uit de gevangenis welke jou GELEERD werd te bouwen om op deze planeet te kunnen leven, VRIJHEID ik jouw geboorterecht en aan jou wordt nu gevraagd om JEZELF TE BEVRIJDEN, alleen JIJ kunt dit doen want alleen JIJ kunt de gevangenis creëren en onderhouden welke JOU GELEERD werd om te creëren en erin te leven. Aan jou wordt gevraagd om de hand van Lady Faith te nemen die binnenin jouw hartruimte verblijft en in/naar het LICHT in WAARHEID te lopen. Want ALLES IS GEWOON en JIJ BENT.
Kx

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
copyright Karen Doonan, all rights reserved.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen