dinsdag, februari 11, 2014

Karen Doonan - BEHOEFTE en WILLEN & Verraad en de Illusie Welke Gecreëerd Wordt - 7+9 Februari 2014


Karen Doonan
BEHOEFTE en WILLEN in de Nieuwe Aarde Frequenties
7 Februari 2014

Binnenin een karmische dimensionale vervormde frequentie werken de leringen eraan om te proberen jullie te overtuigen dat je iets "wilt", ondertussen jullie BEHOEFTE voor iets verbergend. Want de manier waarop de frequenties werken is om steeds maar weer opnieuw de lagere dimensionale frequentie manifestaties te triggeren welke dan de GECREËERDE oude 3d Aarde werkelijkheid voeden. Want ALLES is een constructie van een frequentie; inderdaad zonder een frequentie zou niets kunnen manifesteren. Dit mag zeer ingewikkeld klinken maar het verhuizen in/naar de HART ruimte zal je WAARHEID laten zien. ALLES dat in de externe wakende werkelijkheid gemanifesteerd wordt is een representatie van een frequentie.
Dus wat heeft dit te maken met "behoefte" en "willen"? Wel, verschrikkelijk veel, want de oude 3d Aarde werkelijkheid zal proberen om te allen tijde de WAARHEID voor jou te verbergen. Velen verklaren dat zij een nieuw leven 'willen' en dat zij 'willen' manifesteren, en de gehele tijd hebben zij een lagere dimensionale vervormde frequentie lopende welke ernaar streeft om DIENS BEHOEFTE te bevredigen, hetgeen te allen tijde het opnieuw triggeren is van de frequentie om de manifestatie op diens plaats te houden. Dus terwijl iemand, zeg, tabak rookt en duidelijk aan zichzelf en diegenen rondom hen verklaard, "Ik WIL stoppen met roken", negeren zij dat de behoefte om tabak te roken gebaseerd is op een vervormde frequentie die diep binnenin hen lopende is en waartoe zij in feite blind zijn. Tabak is niet "verslavend" zoals alcohol niet "verslavend" is, wat VERSLAVEND is is de manifestatie van de frequentie. Dus hoe meer de frequentie toegestaan wordt onbetwist te blijven lopen binnenin het menselijke voertuig, hoe langer de manifestatie van de BEHOEFTE doorgaat.
Dit mag onlogisch schijnen te zijn en mag in tegenspraak zijn met alles dat "bekend" is over deze substanties, maar herinner je dat binnenin de oude 3d Aarde GECREËERDE werkelijkheid de frequenties eraan werken om de lagere dimensionale frequenties te triggeren. Zonder bewust te zijn dat jouw behoefte voor bijvoorbeeld het roken van tabak het resultaat is van een manifestatie van een frequentie, zal je proberen de externe wakende werkelijkheid te veranderen. Voor diegenen van jullie die geprobeerd hebben het op te geven en "faalden", kunnen jullie nu zien hoe dit de lagere dimensionale frequenties opnieuw tot actie aan zal zetten die manifesteren op een menselijk emotioneel niveau als gevoelens van falen, waardeloosheid enzovoorts, en allen werken eraan om jouw frequentie te verlagen en jouw energie handtekening in te dammen.

Tabak werkt eraan om de menselijke energie handtekening te VERLAGEN, alles dat ernaar streeft om de lagere dimensionale frequenties tot actie aan te zetten werden gecreëerd binnenin de oude 3d Aarde werkelijkheid, wat eraan werkt om het menselijke energie systeem te VERLAGEN. Als je de lagere dimensionale frequentie ontbindt die ongecontroleerd binnenin jouw menselijke voertuig loopt dan zal jouw BEHOEFTE om te roken ontbinden, het zal niet langer op diens plaats gehouden worden door de frequentie en dus kan het niet langer manifesteren. Dit is hetzelfde met alcohol. Vanuit een persoonlijk gezichtspunt drink ik helemaal geen alcohol, Ik heb dat vele jaren niet meer gedaan. Dit was geen bewuste keuze, ik werd niet op een dag wakker en maakte de beslissing om het om gezondheidsredenen nooit weer te drinken. De gezondheid "industrie" werkt eraan om de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid te pressen met de "puzzel" van hoe een optimale gezondheid te bereiken, het menselijke voertuig is ONTWORPEN om zelfreinigend/opruimend, zelf genezend enzovoorts te zijn, en zal JOU VERTELLEN hoe het in tiptop conditie te houden, maar hoevelen van jullie luisteren naar de BEHOEFTEN van jullie menselijke voertuig boven het "willen" van jullie menselijke logische verstand?
Ik bereikte een frequentie niveau dat erop toezag dat mijn energie handtekening niet langer in staat was om wat voor alcohol dan ook te tolereren, dit is ook met koffie gebeurd hetgeen ik al in jaren niet meer gedronken heb. Dus ik resoneer niet langer meer met de frequentie die de manifestaties creëren van het drinken van alcohol of koffie. Het is geen WAARHEID om aan te nemen dat wat voor "plant" dan ook die hier op Aarde groeit autochtoon voor deze planeet is. Dit is een WAARHEID die velen op het moment verblind en er verder aan werkt om de "puzzel" werkende te houden. Ik heb geen behoefte aan koffie noch aan alcohol, het is niet in mijn referentiekader, het komt nooit bij me op om ook maar feitelijk alcohol te drinken, en dit is verschuldigd aan het niet hebben lopen van de vereiste frequentie binnenin mij dat ernaar streeft om zich te manifesteren als een BEHOEFTE om de manifestatie te creëren en op diens plaats vast te houden.
Het moet herinnerd worden dat de buitenwereld er zeer echt uitziet, het voedsel, de kleding, de gebouwen enzovoorts, maar ALLES is een manifestatie van een frequentie; dat waarmee jij RESONEERT kan met jou wisselwerken, dat waar jij buiten bent of te ver van verwijderd bent in relatie tot de frequentie daar kan niet mee gewisselwerkt worden. Dit is waarom het onontbeerlijk is om de lagere dimensionale frequenties los te laten wanneer je werkende bent om te manifesteren, het is allemaal goed en wel om te proberen kosmisch iets te bestellen, maar tenzij jij jouw frequentie overeen kunt stemmen met dat wat je probeert te manifesteren KAN het NIET manifesteren. Frequenties die in de nabijheid zijn zullen RESONEREN, diegenen die te ver verwijderd zijn zullen AFSTOTEN. Dit is een galactische wet en een wet van het unversum, er is geen weg hieromheen. De oude 3d Aarde werkelijkheid zal proberen deze waarheid te allen tijde voor jou te verbergen, want welbeschouwd alle emoties die binnenin jou naar boven komen wanneer je het GEVOEL hebt dat je op de één of andere manier 'GEFAALD' hebt zijn het gehele punt van deze lagere dimensionale frequenties. Er zijn 7 miljard mensen op deze planeet, als je de overgrote meerderheid van hen in een ingedamde energetische frequentie kunt houden, dan kan je de oude 3d gecreëerde werkelijkheid manifest houden. Zo eenvoudig IS het en het is nauwkeurig, en omdat het zo eenvoudig is zal jouw menselijke logische verstand ernaar streven om dit eruit vandaan te filteren. Want welbeschouwd, heeft de oude 3d Aarde werkelijkheid vanaf het moment dat je jouw eerste ademhaling op deze planeet nam jou GELEERD dat het leven een puzzel is waarvoor je hier bent om op te lossen. In WAARHEID is er GEEN puzzel, er IS GEWOON.
Terwijl je op verdiepende niveaus met de Nieuwe Aarde frequenties begint te werken is het behulpzaam om naar 'behoefte versus willen' te kijken. Wat het is waar jouw menselijke verstand naar streeft om jou te leren dat je wilt? Hoe verschilt dit van wat je nodig bent? Om dat uit te vinden kijk naar de frequentie en sta jezelf toe om te VOELEN, want je kunt deze frequenties niet ZIEN maar je kunt hen wel VOELEN. Dit is waarom de oude 3d gecreëerde werkelijkheid alles uit de kast haalt om ervoor te zorgen dat deze iets SCHIJNEN te zijn dat zij niet zijn, want het menselijke oog wordt gemakkelijk voor de gek gehouden, het menselijke HART WEET en er is geen manier om een energie handtekening te verbergen, aangezien energie handtekeningen alleen GEVOELD kunnen worden. Want in WAARHEID kan je ALLES in dit universum ervaren, maar de bekwaamheid om het te ervaren is gerelateerd aan de frequentie. Je zou niet proberen om naar jouw favoriete radiostation te luisteren door op een volledige andere golflengte af te stemmen en toch is dit wat de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid onophoudelijk jou probeert te onderwijzen om te doen.
ALLES is binnenin, de externe wakende wereld is een manifestatie van de frequentie welke jij verankerd en lopende hebt. Om iets anders te ervaren moet je allereerst dat ontbinden wat jou als een frequentie op jouw plaats houdt. Want het mag manifesteren als mensen rondom jou heen jouw voortgang blokkeren of jou terughouden, de oude 3d Aarde werkelijkheid zal proberen dit recht voor jou te plaatsen om de WAARHEID te allen tijde te verbergen. ALLES dat jou tegenhoudt van het ervaren van een andere werkelijkheid is jouw ENERGIE HANDTEKENING en de frequenties die jij diep binnenin jouw menselijke voertuig lopende hebt. De nieuwe Aarde vraagt aan jullie om de uitbreiding van jullie energie handtekening toe te staan, dit is een NATUURLIJK proces dat opzettelijk onderbroken werd door de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid en door alles dat aan jullie GELEERD werd binnenin deze werkelijkheid.
Kijk in deze tijd niet naar BUITEN, kijk naar binnen want ALLES IS GEWOON en JIJ BENT.
Kx 

**************************

Karen Doonan
Verraad en de Illusie Welke Gecreëerd Wordt
9 Februari 2014

Velen van jullie op dit moment mogen door uiteenlopende scenario's heen werken die zich ontvouwen om je toe te staan de frequentie die de manifestatie van "verraad" creëert uit te dagen en te ontbinden. Dit is een vervormde frequentie die ernaar streeft om je te onderwijzen dat de wereld rondom jou heen en jouw volledige leven op de één of andere manier niet "veilig" is. Veiligheid komt van binnenuit, het komt van het geaard en IN BALANS vanuit een geopend hart te zijn. Op dit moment mag de oude 3d Aarde werkelijkheid proberen jou te onderwijzen dat de wereld niet veranderd is door jou het "verraad" te laten zien dat zich voorgedaan heeft. Dit is geen WAARHEID en wordt niet op de Nieuwe Aarde ondersteund, de enige manier om de Nieuwe Aarde te "zien" is om het te VOELEN, en zonder in/naar de HART ruimte te verhuizen en zonder ZELF toe te staan om volledig VERTROUWEN en GELOOF in ZELF te hebben kan dit niet aan jou geopenbaard worden op jouw externe wakende bewuste menselijke niveau.
Terwijl nu de energetische handtekening van Moeder Aarde uitbreidt en verdiept, mag de chaos welke zich ontvouwt aanzienlijk zijn, want welbeschouwd verhuis en verschuif jij jouw VOLLEDIGE menselijke levenservaring van binnenuit. Dit ziet erop toe dat vele scenario's en vele manifestaties voortdurend verhuizen en verschuiven. Het leven kan en veranderd welzeker in de tijd van een hartslag maar dit is een WAARHEID welke alleen begrepen kan worden van binnenuit de HART ruimte, en om te proberen logisch met dit concept te werken zal erop toezien dat jij in meer chaos terecht komt, want het menselijke logische verstand heeft geen referentiepunt voor deze WAARHEID. Inderdaad, de gewaarwording is rap dwars over en binnenin de planeet Aarde aan het verschuiven in deze tijd. Verbindingen worden gemaakt, verbindingen worden verbroken en dan op andere frequenties opnieuw aangesloten. Dit gebeurd van moment op moment en wordt door het menselijke logische verstand eruit vandaan gefilterd welke erop gefocust mag zijn op het vinden van de "veranderingen", sommige van deze veranderingen zijn subtiel, inderdaad is het VOELEN van hen de enige manier om te weten dat zij er op dit moment zijn totdat zij IN KRACHT TOENEMEN.
In de oude 3d Aarde werkelijkheid werd jou GELEERD dat diegenen waar jij de planeet mee deelt niet vertrouwd kunnen worden, inderdaad, aan jou werd GELEERD dat JIJ niet vertrouwd kon worden en op dit moment mag jouw menselijke logische verstand een overvloed aan 'bewijs" van voormalig verraad uit de kast trekken. Wat je eruit vandaan filtert is dat de frequentie van het scenario dat aan jou getoond wordt als een "herinnering" in een andere dimensionale ruimte was, zowel voor de planeet als voor je ZELF en daarom is het geen WAARHEID om WAT VOOR herinnering DAN OOK te vergelijken met wie jij in dit huidige moment bent. JIJ verandert en verschuift in trilling op alle momenten van alle momenten.
Het menselijke ras werd NOOIT verraden, dit is een lering van de oude 3d Aarde hetgeen ernaar streeft om jou in de slachtoffer modus te hebben en probeert om aan jou te leren om de strijd aan te gaan met iets dat GEWOON IS. Wat voor strijd/oorlog dan ook roept ANGST op en dit wordt er vaak uit vandaan gefilterd, terwijl je voor een zaak "vecht" roep je grote angst op want de leringen van de oude 3d Aarde zullen proberen jou te leren dat je moet WINNEN. Als alles GEWOON IS dan is er geen winnen en geen verliezen. LIEFDE IS GEWOON, het bestrijdt of vecht niet met wat voor veldslagen dan ook, het ontbindt frequenties en bekrachtigt en versterkt, dit is niet dezelfde frequentie. De oude 3d Aarde zal proberen om jou op alle momenten te leren dat er overal om jou heen gevaar is, hoe kan er gevaar zijn wanneer JIJ jou werkelijkheid van moment op moment creëert? Alles dat manifest is in jouw leven is een manifestatie van de frequentie die jij lopende hebt, daarom is het proberen om jouw externe wakende werkelijkheid te veranderen zinloos want het is een spiegelreflectie. Je zou je haar, bijvoorbeeld, niet veranderen door het haar van de reflectie in de spiegel te kammen en toch is dit precies wat de oude 3d Aarde werkelijkheid probeert te onderwijzen.
Het moet opgemerkt worden dat wanneer de frequentie ontbinding intens is, zoals het op dit moment is, dan zullen velen getriggerd worden door het ontbindingsproces. Zoals ik vaak begeleid en geblogd heb over het triggeren van de leringen is het punt waar de rand van de frequentie is bereikt;, op deze manier is de mensheid ZELF-CONTROLEREND van zichzelf. Dit is een opzettelijke creatie en werd geïmplanteerd in de vervormde frequentie bereiken van de oude 3d Aarde werkelijkheid om de beweging UIT deze frequenties te voorkomen. Op dit moment wordt aan jullie gevraagd om je te ONTHECHTEN van WAT VOOR drama DAN OOK dat zich rondom jou, door jou en binnenin jou probeert te ontvouwen. Voor diegenen rondom jou heen mag jij niet op een frequentie zijn om hun eigen reacties en emoties te begrijpen.
Door te onthechten en in de LIEFDE welke IS te staan, deze frequentie toe te staan door jou heen, rondom jou heen en binnenin jou te stromen, zal erop toezien dat scenario's zich op miraculeuze wijze recht voor jouw ogen ontbinden. Als je de leringen toestaat om jouw visie te vertroebelen zal jij jezelf gewaarworden in cirkels rond te draaien, nooit ontbindend nochtans nooit volledig manifesterend, dit staat de frequentie toe om zich binnenin jou te verankeren, MAAR aangezien de Nieuwe Aarde de vervormde dimensionale frequenties niet ondersteund kunnen zij niet volledige manifesteren want het frequentie bereik is niet langer meer beschikbaar om in te verankeren. Ieder wachtpatroon of scenario welke "onmogelijk" lijkt te zijn om uit vandaan te breken, daarvoor is het voor jou nodig om je er eenvoudig van te onthechten en om GELOOF en VERTROUWEN in ZELF te hebben. Dit vereist van jou om volledig in/naar de HART ruimte te verhuizen en om het verlangen van jouw menselijke logische verstand om "de puzzel op te lossen" te weerstaan. Want in WAARHEID IS ER GEEN PUZZEL, er IS GEWOON.
"LIEFDE is het antwoord, ongeacht de vraag."
Kx 

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
copyright Karen Doonan, all rights reserved.
http://truthcodes.wordpress.com/
Article may be reproduced in its entirety if author and authors website is clearly stated and article remains intact. No permission is granted to change the format of this article which is written and must remain free to access at all times.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen