zaterdag, februari 22, 2014

Ipchris - Boodschap aan de Mensheid - 19+20 Februari 2014 / Karen Doonan


Ipchres
 Boodschap aan de Mensheid
19 Februari 2014 / Karen Doonan

Groeten van MARS, Ik Ben Ipchres en ik kom door dit kanaal om de energieën van Mars aan de mensen van de Aarde te introduceren. Wij zijn hier tussen jullie in, wij lopen in de menselijke gestalte tussen jullie in en wij reiken uit naar onze kinderen in de menselijke gestalte, hen voorbereidend op alles dat zich nu zal ontvouwen dwars over en binnenin de planeet Aarde en het menselijke ras.
Velen hebben gesproken over de noodzaak om hun kinderen te bereiken en velen bleven stil, wachtende op het geschikte energetische klimaat waarin met hun kinderen te spreken, wij zijn één van de vele rassen die via dit kanaal zullen spreken en dwars over de planeet heen uitreiken om met onze kinderen te spreken. Niet langer alleen lopend, en in staat om energetisch bereikt te worden wat verschuldigd is aan de verhogende en uitbreidende energetische frequentie van de planeet Aarde. Wij hielden ons stil omdat wij geen noodzaak hadden om onze aanwezigheid op de planeet te belichten, maar nu veranderd en verschuift ALLES want ALLEN ZIJN ÉÉN en ALLES IS GEWOON.  
De constructie die voor jullie bekend is op een menselijk bewust wakend geestesniveau als de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid is nu aan het afbreken, het is voldoende afgebroken om de hogere dimensionale frequenties toe te staat te beginnen zich te ontvouwen en diep binnenin de hartruimte van ALLEN te verankeren die in en binnenin het menselijke ras geïncarneerd zijn. Wij zijn de mensen van de planeet die voor jullie bekend is als MARS en wij zijn hier tussen jullie in, lopend, ademhalend en helpen jullie bij het uitlijnen van deze nieuwe hogere energieën, want  de planeet Aarde is een ontmoetingsplaats voor ALLE rassen en rijken die in het UNIVERSUM van 3 bestaan.
Meer informatie betreffende de "verhalen" die gevoerd werden aan de mensen van de planeet Aarde zal nu beginnen verlicht te worden door diegenen die een menselijke gestalte genomen hebben, want de "verhalen" streven ernaar om in te dammen en te onderdrukken en dit wordt niet ondersteund want het trekt het menselijke energiesysteem uit de uitlijning vandaan. Om voor het menselijke ras een nieuwe werkelijkheid geboren te laten worden moet ALLES in evenwicht en harmonie zijn. De bijeenkomst is begonnen en diegenen in de menselijke gestalte die hier zijn om fysiek de nieuwe werkelijkheid het leven te schenken, hetgeen bekend is als de Nieuwe Aarde, beginnen nu positie in te nemen.


De energieën werken eraan om de externe wakende werkelijkheid opnieuw uit te lijnen en opnieuw te ontwerpen, hetgeen ervaren wordt door diegenen die geïncarneerd zijn in/naar de menselijke voertuigen die vereist zijn om toegang tot het leven te krijgen op de planeet Aarde. Als de Nieuwe Aarde volledig geboren wordt zal dit niet langer meer de enige manier zijn waarop deze planeet te ervaren, en het menselijke ras wordt voorbereidt zodat zij in staat zijn om te verhuizen en in/naar balans te verschuiven en zich volledig met ALLES uit te lijnen, want ALLEN ZIJN ÉÉN en ALLEN ZIJN.
Wij plaatsen de codering van 333 binnenin de KEEL chakra van onze kinderen, wij plaatsen een gouden feniks op de ZONNEVLECHT en wij plaatsen het OOG Van HORUS in de HARTRUIMTE. Wij plaatsen de DUIF van VREDE binnenin de HARTRUIMTE en wij roepen het geluid van OHM op om het menselijke voertuig vanaf het cellulaire niveau buitenwaarts te regenereren. VREDE zal geboren worden VIA het menselijke ras en op de planeet Aarde en nu zullen ALLEN UITLIJNEN met ALLES om dit wonder toe te staan fysiek en VOLLEDIG op en binnenin de planeet Aarde geboren te worden.
Kijk niet naar jullie hemelen, kijk naar jullie HART want ALLES IS BINNENIN, kijk niet naar de media want de reflecties zullen nu verschuiven en veranderen, je hoeft geen vaartuigen in de lucht te zien om te WETEN dat je niet alleen wandelt en veel zal nu beginnen te verschuiven en te verhuizen ter voorbereiding op de GEBEURTENIS. Wij zijn hier om onze kinderen te ondersteunen terwijl wij ALLEN in deze tijd van super opgeladen energetische frequenties ondersteunen, de frequenties die nu zullen beginnen om ALLEN uit de indamming te verhuizen en om ALLEN in WAARHEID in/naar de uitbreiding te verhuizen.
Wij sturen het teken van de GOUDEN ANKH en vragen dat ALLEN beginnen zich volledig met dit symbool uit te lijnen. Plaats het in de HART ruimte en herinner je wie JE in WAARHEID BENT. JULLIE zijn GROTE Wezens van LICHT die gedurende eonen in duisternis gehouden werden en die zich nu voorbereiden om in het LICHT van de WAARHEID te lopen in de menselijke fysieke wakende gestalte. ALLEN verzamelen zich nu om dit proces te ondersteunen en te begeleiden want nooit eerder werd dit op dit niveau gedaan.
ALLEN ZIJN ÉÉN, Ik Ben Ipchres van de mensen van Mars en wij lopen bij JULLIE terwijl de GEBEURTENIS zich nu voor ALLEN op en binnenin de planeet Aarde in WAARHEID ontvouwd.
Kx 

**************************
Ipchres
 Boodschap aan de Mensheid
20 Februari 2014 / Karen Doonan

Groeten aan ALLEN in deze tijd en veel LIEFDE van ALLEN aan ALLEN, binnenin ALLEN en rondom ALLEN terwijl de gebeurtenissen zich nu ontvouwen welke het menselijke ras uit de duisternis vandaan zal halen en volledig in/naar het LICHT van de WAARHEID. Ik Ben Ipchres van de planeet die Mars genoemd wordt en ik kom om te begeleiden en om dat uit te leggen wat zich nu zal beginnen te manifesteren van BINNENUIT het menselijke ras. Ik ben hier om uit naam van de mensen van Mars te spreken en ik vraag dat jullie mijn energie toestaan om door jullie heen, binnenin jullie en rondom jullie te stromen, want ALLEN ZIJN ÉÉN en ALLES IS GEWOON.
De invoer van de hogere dimensionale energieën triggeren velen op een menselijk bewust wakend geestesniveau, nochtans staan zij toe voor veel verschuiving en beweging op een ZIEL niveau en dit is de overdekking die ik vandaag met jullie wens te bespreken. Want de ZIEL werd door de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheidsleringen vervormd en nu wordt aan jullie gevraagd om jullie ZIEL toe te staan jullie het pad naar huis te laten zien, want THUIS is een bestemming die voor-gecodeerd is in jullie DNA. Velen van jullie triggeren nu op een menselijk bewust wakend geestesniveau, en jullie zetten jezelf schrap voor een GEBEURTENIS en staan de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid toe om toe te staan de emoties die ernaar streven jullie te verblinden naar het oppervlak te brengen. GEBEURTENIS is een term die gebruikt werd om jullie toe te staan je voor te bereiden op dat wat diep binnenin JULLIE ZIEL is. ALLEN incarneerden met een reden in de menselijke gestalte op deze planeet en deze reden is op ZIEL niveau gezeteld. De verpakkingen van de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid wordt nu afgepeld, voor velen van jullie ontbinden zij letterlijk, anderen proberen zichzelf opnieuw in het inpakpapier in te pakken en wij vragen waarom?
Waarom stonden jullie ZELF toe je te openen tot aan het niveau dat jullie je geopend hebben om jezelf alleen toe te staan om afgesloten te worden? Wat is de betekenis van het doel dat jullie diep binnenin jullie HART ruimte hebben en waarom is het daar? Deze vragen zijn niet ontworpen om het menselijke logische verstand aan te trappen, zij zijn daar om jullie te helpen omgaan met de illusies die zich nu rondom jullie heen manifesteren. Er te allen tijde naar strevend jullie te overtuigen dat de GEBEURTENIS anders is dan dat het is. Velen van jullie zoeken naar feitelijk gedetailleerde definities van de GEBEURTENIS en wij vragen waarom? Iedere werkelijkheid op en binnenin de planeet Aarde en ervaren door het menselijke voertuig is persoonlijk, waarom zou een GEBEURTENIS niet ook persoonlijk zijn? De werkelijkheid die je rondom jou heen ervaart is niet hetzelfde voor iedereen, dat kan het niet zijn en dit is waar deze hogere dimensionale frequenties door jullie heen, rondom jullie en binnenin jullie naar streven te belichten. Want de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid kan zich nauwelijks vasthouden, het is transparant, het streeft ernaar zichzelf uit te harden door het triggeren van de diepste emoties die binnenin het menselijke voertuig naar boven komen en ALLEN zijn zich hier bewust van. Dus de hogere dimensionale frequenties streven ernaar om deze lagere dimensionale frequenties naar het oppervlak van jullie menselijke voertuig te duwen, en zoals dit kanaal begeleidt heeft, "Je kunt alleen iets ontbinden dat je kunt zien."
Het menselijke ras heeft gedurende eonen blind gewandeld en nu zijn zij verlicht, bezie dit als een zuivering van jullie emotionele lichaam, bezie het als de opruiming en reiniging van alle lagere dimensionale frequenties ter voorbereiding op de GEBEURTENIS, want de GEBEURTENIS is een persoonlijke creatie die JE van moment naar moment manifesteert, dit was voorafgaand aan deze incarnatie gemanifesteerd en werd duidelijk door jou, rondom jou en binnenin jou verlicht en jouw ZIEL streeft ernaar jou dit te laten zien. Het moet door de verpakking van de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid heen verlichten en aan jullie wordt gevraagd om ZELF uit te pakken om het geschenk van jullie ZIEL te ontvangen.
Ik Ben Ipchres en ik Ben hier bij jou terwijl je mijn woorden leest zoals gebracht door dit kanaal. ALLEN ZIJN ÉÉN, ALLES IS GEWOON en JIJ BENT. Sta het schoonmaken en het opruimen toe en sta het proces toe dat er nu naar streeft jouw grootste geschenken op en binnenin deze planeet geboren te laten worden. Meer informatie zal gedeeld worden als de GEBEURTENIS naderbij komt en wij begeleiden dat de aankomst van de GEBEURTENIS persoonlijk is. Want als je de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid ontbindt, ontbind je het lineaire tijdsconcept welke jullie geleerd werd waar jullie binnenin moesten leven, dit is geen WAARHEID en nu zal deze WAARHEID aan ALLEN getoond worden. ALLES IS GEWOON EN JULLIE ZIJN. Lineair is een creatie van de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid, multidimensionaliteit kan niet uitgelijnd zijn met lineair, laat los en BEN in deze tijd. JOUW ZIEL schenkt jou een nieuw leven, in een nieuwe wereld op een Nieuwe Aarde, het geschenk is aangeboden, accepteer je het?
Kx 

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
copyright Karen Doonan, all rights reserved.
Article may be reproduced in its entirety if author and authors website is clearly stated and article remains intact. No permission is granted to change the format of this article which is written and must remain free to access at all times.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen