vrijdag, februari 28, 2014

Ipchres & Sirius B & Draken Rijken Boodschappen aan de Mensheid - 24+25+27 Febr.2014 / Karen Doonan


Ipchres
 Boodschap aan de Mensheid
24 Februari 2014 / Karen Doonan

Groeten Ik Ben Ipchres en ik ben hier om verder te communiceren met ALLEN die menselijke gestalten op deze planeet genomen hebben en die nu de "knopen" in het tapijtwerk aan het ontrafelen zijn, want het LEVEN IS EEN TAPIJTWERK en de draden werden VOOR jullie binnenin de 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid geweven. Nu ontwarren jullie de knopen en beginnen jullie WAARHEID te weven, en velen van jullie zijn nu in staat om de noodzaak te begrijpen om het beeld dat aan jullie gepresenteerd werd opnieuw te weven en opnieuw te ontwerpen. De oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid onderwees jullie dat het beeld in steen uitgehouwen is en niet veranderd kan worden. Ik begeleid duidelijk dat daar diegenen in de menselijke gestalte zijn die nu WAARHEID weven en dit zal aan ALLEN getoond worden, want als zij WAARHEID weven, begint het plaatje voor de gehele mensheid te verschuiven en een nieuwe vorm aan te nemen.
Daar zijn diegenen onder jullie die hun plaatsen in de publieke arena in zullen nemen, zij zullen beginnen om zeer duidelijk te verlichten en dit was altijd bedoeld te ZIJN, want hoe creëren jullie een nieuw leven in een nieuwe wereld zonder een volledige verlichting van alles dat aan jullie GELEERD werd onmogelijk te zijn getoond te worden mogelijk te zijn. Er zijn nu vele die nu volledig versnellen en de versnelling van ALLES is nu onderweg. Wederom trek ik jullie aandacht naar de GEBEURTENIS en de behoefte van de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid om te proberen jullie over te halen dat dit geen WAARHEID is. Ik vraag jullie niet om over de GEBEURTENIS na te denken, ik vraag jullie om de GEBEURTENIS te VOELEN, om de stijgingen in de energetische frequentie van de planeet te voelen waarop jullie geïncarneerd zijn en om de veranderingen en verschuivingen van de energieën te VOELEN die nu dwars over en binnenin de planeet Aarde beginnen te overstromen.
ALLES is nu snelheid aan het verzamelen, ongeveer zoals een vliegtuig snelheid begint te verzamelen voordat het opstijgt van de startbaan en volledig in/naar de vlucht beweegt, het menselijke ras verzamelt nu de snelheid. Deze snelheid is nu op een zeer persoonlijk bewust wakend geestesniveau aan het verzamelen en aangezien ALLEN verbonden zijn aan ALLEN, zal deze snelheid ernaar streven om het menselijke ras uit de duisternis vandaan en in/naar de verlichting van het LICHT van de WAARHEID aan te sturen. Dit is wederom een proces waarvan ik jullie vraag om deze zowel te VOELEN als te omhelzen, want in het omhelzen van de Nieuwe Aarde energetische frequenties vergaar je snelheid en bereid jij je voor op het OPSTIJGEN.
Dat wat jouw ZIEL verlicht is om jou op dit moment te helpen, houd de intentie vast om de teugels los te laten die ernaar streefden om jou bescherming te laten zien, maar in WAARHEID jou aan de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid ketenen. JULLIE zijn de GROTE Wezens van LICHT welke jullie ONDERWEZEN werd dat zij JULLIE in de steek gelaten hadden. De oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid streeft ernaar om jullie van binnenuit jullie gekozen menselijke voertuig te ontkrachten. Dit is geen WAARHEID en wordt niet ondersteund. En jullie wordt nu gevraagd om deze lagere dimensionale frequenties los te laten. Jullie kracht/macht verblijft binnenin de HART ruimte, deze ruimte volledig openen zal erop toezien dat je de concepten omhelst die OPZETTELIJK voorbij jullie menselijke logische verstand GEHOUDEN werden, want de oude 3d Aarde gecreëerde werkelijkheid streefde er te allen tijde naar om jullie tegen te houden van het je uit te breiden op IEDER niveau van jullie Wezen.

Nu wordt aan JULLIE gevraagd om te DROMEN, nu wordt aan JULLIE gevraagd om uit te breiden en om de HART ruimte toe te staan volledig uit te lijnen met jullie ZIEL zodat jullie nu de DROOM van JULLIE ZIEL op de fysieke wakende planeet waarop en waarin jullie incarneerden GEBOREN mogen laten worden. Want het DROMEN van het menselijke ras werd tegengehouden, nu nemen diegenen die hier kwamen om het DROMEN in WAARHEID te ondersteunen hun plaatsen in en staan de uitbreiding van het menselijke ras door, binnenin en rondom het menselijke ras in WAARHEID toe.
De duisternis ontbindt nu en het LICHT van de WAARHEID zal nu het pad onder jullie voeten helder verlichten. Ik ben Ipchres en ik loop met de kinderen van Mars, de kinderen van het LICHT en de gevleugelden die nu de vlucht nemen om VRIJHEID aan het menselijke ras in WAARHEID te laten zien.
 
(c) Karen Doonan, all rights reserved
Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
copyright Karen Doonan, all rights reserved.
Article may be reproduced in its entirety if author and authors website is clearly stated and article remains intact. No permission is granted to change the format of this article which is written and must remain free to access at all times.
 
**************************

Sirius B
 Boodschap aan de Mensheid
25 Februari 2014 / Karen Doonan

Groeten geliefden, wij zijn de Wezens van SIRIUS B en wij komen om te communiceren en om onze kinderen in hun menselijke gestalte op en binnenin de planeet Aarde te begeleiden terwijl de energieën nu beginnen te verhogen en uit te breiden in relatie tot de GEBEURTENIS, hetgeen erop toe zal zien dat het menselijke ras diens trillingskettingen loslaat en volledig in/naar VRIJHEID en het LICHT van de WAARHEID verhuist.
Wij doen een beroep op onze kinderen in hun menselijke gestalte en vragen hen om volledig alles dat binnenin hen geplaatst werd op een menselijke bewust wakend geestesniveau los te laten. Aan onze kinderen wordt nu dat wat geen WAARHEID is ter voorbereiding op de uitbreiding getoond, hetgeen er nu op toe zal zien dat zij hun WAARHEID op alle niveaus van hun Wezen omhelzen.
Wij plaatsen de codering van 333 binnenin de hartruimte, wij plaatsen de gouden ankh en wij plaatsen het zegel van Salomon ook in de hartruimte. Wij plaatsen de duif van vrede op de kroon en wij plaatsen het symbool van de tarwebundel op de wortelchakra. Wij plaatsen de frequentie van GOUD op de kroon en wij plaatsen de frequentie van TURQUOISE op de keel. Wij vragen onze kinderen in hun menselijke gestalte om hun stem te vinden en om wederom de WAARHEID op en binnenin de planeet Aarde te spreken, want ALLEN ondersteunen ALLEN en dit zal steeds opnieuw getoond worden op een menselijk bewust wakend geestesniveau.
Wij plaatsen voor ALLEN het LICHT van de WAARHEID in de vorm van de codering van 333, en wij plaatsen voor ALLEN WAARHEID in de codering van 777 en wij vragen aan ALLEN om adem te halen en om te ZIJN. Terwijl de Nieuwe Aarde energieën nu verhogen en uitbreiden, begeleiden wij duidelijk dat dat wat be/verlicht is, is om voor ALLEN de ketenen te ontbinden, want je kunt iets niet dat je niet kunt zien op een menselijke bewust wakend geestesniveau ontbinden. Dat wat van het menselijke ras vandaan gehouden werd zal nu aan het menselijke ras getoond worden, want de VISIE van het menselijke ras breidt nu uit en heldert volledig op.
WAARHEID IS GEWOON en JULLIE ZIJN. Wij zijn de Wezens van SIRIUS B en wij zijn hier bij jullie terwijl jullie nu in het LICHT van de WAARHEID lopen en de ketenen ontbinden die jullie GELEERD werden om rondom jullie menselijke levenservaring op de planeet Aarde te plaatsen.  
 
(c) Karen Doonan, all rights reserved
Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
copyright Karen Doonan, all rights reserved.
Article may be reproduced in its entirety if author and authors website is clearly stated and article remains intact. No permission is granted to change the format of this article which is written and must remain free to access at all times.
 

**************************

De Draken Rijken
 Boodschap aan de Mensheid
27 Februari 2014 / Karen Doonan

Groeten wij zijn de DRAKEN rijken en wij komen om onze stem toe te voegen aan ALLEN terwijl het menselijke ras zich nu in WAARHEID voorbereidt op de GEBEURTENIS. Wij maken onze energieën bekend zodat diegenen die zich ons herinneren met ons samen kunnen werken terwijl ALLES nu volledig in/naar diens plaats verhuist en verschuift om de ontsluiering van de WAARHEID op en binnenin de planeet Aarde toe te staan. Wij streven ernaar om onze dienstverlening naar de GEHELE mensheid te plaatsen om in deze tijd van grote uitbreiding en grote verandering en ontbinding te helpen. Want ALLES dat geen WAARHEID is zal nu volledig ontbinden en ALLES dat IS zal nu beginnen te versterken en te verschuiven en uit te breiden en te verdiepen.
De DRAKEN rijken voegen toe aan de stabilisering van de menselijke energie handtekening, wij vragen jullie om een beroep te doen op onze energieën terwijl jullie nu beginnen in/naar de VOLLEDIGE UITBREIDING van jullie energie handtekening te verhuizen, en wij begeleiden voor ALLEN om LOS TE LATEN terwijl de energieën nu beginnen te verhogen ter voorbereiding op de ontsluiering van de WAARHEID op en binnenin de planeet Aarde.
Het menselijke ras gehouden in ketenen en gebonden aan werkelijkheden die VOOR hen werden gecreëerd en dit wordt niet ondersteund en zal nu ontbinden. Wij vragen aan jullie om ons in WAARHEID te zien, om te onthechten van de disinformatie over onze rijken en wij vragen aan ALLE draken meesters om het werk te beginnen dat erop toe zal zien dat hun energie handtekening uitbreidt in/naar de Nieuwe Aarde ter voorbereiding op de geboorte van een nieuwe werkelijkheid en een nieuwe manier van leven voor het menselijke ras in WAARHEID. Want INTERdimensionaliteit wordt nu door, rondom en binnenin het menselijke ras geboren terwijl zij in/naar MULTIdimensionaliteit verhuizen. De ontsluiering van de WAARHEID zal het menselijke ras in het LICHT van de WAARHEID zien staan en staat GELIJK met ALLEN in het UNIVERSUM van 3.
Wij doen een beroep op onze verwanten die incarneerden op de planeet Aarde en die uiteenlopende gestalten genomen hebben op en binnenin de planeet Aarde en wij vragen hen om het LICHT van de WAARHEID voor ALLEN om te zien vast te houden. Wij plaatsen onze energieën binnenin het bewustzijn van het menselijker ras, terwijl ALLEN nu hun energie binnenin het bewustzijn van het menselijke ras plaatsen, die nu in staat zullen zijn om dat te zien wat verborgen voor hen was door diegenen die ernaar streefden om in te dammen en te onderdrukken.
Wij ONTSTEKEN de vuren binnenin en wij zwemmen volledig in/naar ons plaats. Wij verspreiden onze energieën dwars over en binnenin de planeet Aarde in volledige voorbereiding voor de uitbreiding van de energie handtekening van de planeet, want om in/naar een nieuwe werkelijkheid geboren te worden moet de gastplaneet in staat zijn om voornoemde werkelijkheid vast te houden en te ondersteunen.
ALLES ONTVOUWT ZICH NU IN WAARHEID, snel, abrupt, zoals een vogel in de vlucht, want het vooruitgaande momentum werd bereikt en overschreden. ALLEN vieren feest met ALLEN op dit moment en de LIEFDE welke IS straalt nu dwars over, binnenin en door de planeet Aarde en de mensen van de planeet Aarde heen. VRIJHEID wordt nu in WAARHEID geboren op de planeet Aarde in het UNIVERSUM VAN 3.
333
222
777
999
11 22 44
77 8 77
22 3 22
66 9 55
111 22 333
44 777 22 33 
BEN in vrede/vreedzaamheid want ALLES is NU, ALLES IS GEWOON en ALLES WORDT nu in de externe wakende werkelijkheid geboren dat bekend is bij diegenen in de menselijke gestalte als de menselijke levenservaring. UITBREIDING is voorbij alles dat ervaren werd op dit niveau op deze planeet, wij vragen aan ALLEN om te begrijpen en volledig LOS TE LATEN, want dat wat jullie nu gaan ervaren was altijd bedoeld te ZIJN, want JULLIE ZIJN in WAARHEID.
Wij zijn de DRAKEN rijken en wij lopen bij jullie ALLEMAAL in deze tijd op de planeet.  

(c) Karen Doonan, all rights reserved
Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
copyright Karen Doonan, all rights reserved.
Article may be reproduced in its entirety if author and authors website is clearly stated and article remains intact. No permission is granted to change the format of this article which is written and must remain free to access at all times.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen