zondag, februari 23, 2014

Hilarion: Februari 23-Maart 2, 2014


 
Hilarion
"Het is een Turbulente Tijd in de Aangelegenheden van Alle Oude Paradigma Systemen"
Februari 23-Maart 2, 2014/ Marlene Swetlishoff/Tsu-tana

Dierbaren,
De winden van verandering zijn voor jullie aanstaande. Terwijl het leven zoals voorheen verder gaat, zijn de veranderingen die zich binnenin jullie voordoen groot. Deze veranderingen vinden plaats binnenin iedere ziel die op de planeet woont. Iedere ziel heeft ermee ingestemd om deze veranderingen te ervaren. De eerste waarneembare verandering zal een grotere bekwaamheid zijn om emotie te voelen en het tot uitdrukking te brengen. De meeste mensen op de planeet hebben hun emoties onderdrukt met het oog op het verharden van hun harten zodat zij zouden kunnen functioneren in de immer verhogende dichtheid, en deze filters zijn nu bezig weg te vallen omdat er een veel groter Licht is dan ooit tevoren. Als ieder persoon in staat gesteld is om waarachtig vanuit diens hart te voelen en te spreken, zal alles dat tot uitdrukking gebracht moet worden van binnenuit diens wezen naar voren beginnen te komen. Op een bepaald punt in dit proces, zullen de gevoelens die tot uitdrukking gebracht worden gevoelens van liefde zijn, gevolgd door de gevoelens van vreugde en andere positieve emoties welke de mensen in richtingen zal doen laten gaan die tot dusverre onbekend op jullie wereld waren.
De mensen van de Aarde komen in grotere aantallen dan voorheen tezamen zodat zij een stem kunnen geven aan die gebieden in hun respectievelijke werelden die verbeterd kunnen worden. Individuen zijn bereid om hun levens voor de veranderingen die zij eisen op te offeren. Het is een turbulente tijd in de aangelegenheden van alle oude paradigma systemen welke niet langer de behoeften van de mensen dienen. Terwijl de mensen doorgaan te ontwaken, worden de illusies verdreven en diegenen die de populatie onder onderwerping hielden worden ontmaskerd. Er is geen plaats voor dezen om zich te verbergen als de openbaringen van hun achterkamer agenda's aan het licht komen, want een ieder moet nu van aangezicht tot aangezicht komen met diens eigen keuzes en daden, en moeten vrede sluiten met diens ziel. Terwijl dit enige chaos zal produceren, is het uiteindelijk voor het hoogste goed van allen.

Op de planeet zijn er vele die gereed zijn om op te staan en te beginnen om schoonvegende veranderingen in alle facetten van bestuur en al diens vele uiteenlopende functies te implementeren. Dat wat geïmplementeerd was om de energie van de mensen op een oneerlijke manier te oogsten zal vervangen worden met een systeem dat voor iedereen op de Aarde rechtvaardig is. Het financiële systeem zal uiteindelijk in diens huidige vorm ophouden te bestaan. Er ligt grotere soevereiniteit in het verschiet voor iedere persoon en een ieder zal diens inherente verantwoordelijkheid beseffen om hun invoer op een waardige en eerbare manier bij te dragen zodat hun bijdragen in uitlijning zijn met het grootste goed van allen op de planeet en niet slecht voor een paar selecte en vage enkelingen. Het op een geheime manier oogsten van de mensheid zal voor altijd ophouden en de mensheid als een geheel zal de toorts van uitlijning in grotere uitbreiding met de Schepper van alles oppakken, zodat zij in harmonie zullen zijn met de Universele Wetten van geleiding.  
Enige zeer verrassende veranderingen beginnen aan het licht te komen. Deze veranderingen creëren een kettingreactie effect in alle gebieden van de wereld en zal de aanvangen van een betere manier van leven voor de gehele mensheid mogelijk maken. Diegenen in de voorlinie van deze beweging zullen in positie zijn om groot goed te bereiken. De mensen beginnen grotere welvaart en overvloed te ervaren in hun dagelijkse levens en dit zal een verreikende impact hebben op hoe de mensheid in vrede, harmonie en welvarendheid kan leven. Wanneer ieder lid van de menselijke familie alles heeft dat het nodig is voor diens welzijn, veiligheid en bescherming, kunnen zij voorwaarts gaan in/naar gebieden die niet eerder voor hen beschikbaar waren, de gebieden van de spirit en de verkenning van hun eigen ziel, hun gaven, vaardigheden en talenten, die zoals verborgen edelstenen binnenin hen liggen. Dezen zullen naar voren komen om diegenen rondom hen heen op een liefdevolle manier te zegenen.
Wij benadrukken de belangrijkheid van het gecentreerd en uitgelijnd te blijven met jullie hogere aspecten. De wens om verenigd te worden met jullie goddelijke essentie brand helder binnenin diegenen die de inspanning gemaakt hebben om zich met het licht van de Schepper binnenin hen uit te lijnen. Dezen zullen succesvol zijn met hun intenties om hun Heilige Christus Zelf en door hen heen te manifesteren. Dezen zijn de voorhoede van het nieuwe menselijke ras, volledige gerealiseerde goddelijke mensen, met eenheidsbewustzijn werkend. Binnenin allen op de planeet is de tweede komst van het Christus Bewustzijn dagend.
Tot volgende Week….
IK BEN Hilarion 

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
©2014 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Keeper of the Symphonies of Grace
Permission is given to share this message as long as the message is posted in its entirety and nothing has been changed, or altered in any way and Scribe's credit, copyright and website is included.   www.therainbowscribe.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten