zondag, februari 02, 2014

Hilarion: Februari 2-9, 2014


 
Hilarion
"De Lagen van Zelfverloochening en Ontkenning van Iemands Goddelijkheid worden Afgepeld"
Februari 2-9, 2014/ Marlene Swetlishoff/Tsu-tana

Dierbaren,
Velen op de planeet zijn nu bezig te ontwaken tot het begrip dat ieder individu de schepper van diens eigen werkelijkheid is en dat het universum volmaakt terugkaatst wat zij naar buiten sturen via hun gedachten, gevoelens, emoties en houdingen. Nu komt, door de wetten van het universum, het goede dat zij uitgegeven hebben in/naar de buitenwereld rondom hen heen naar hen terug. Op dit punt in de ontvouwing van het Goddelijke Plan, is de wet van genade in werking en de mensheid is gezegend door de neutralisatie van wat voor herhalende gedachten dan ook die onuitgenodigd vanuit de ware diepten van hun wezen komen. Deze kernkwesties hebben onveranderlijk hun wortelen in een voorafgaand bestaan, terwijl het leven ervaren werd door een fysieke incarnatie. De wet van genade schenkt de verzekering dat diegenen die rechtschapen van hart, geest en intentie zijn, die zich gehouden hebben aan het pad van het licht in dienstbaarheid aan hun broeders, iedere kans gegeven wordt om deze patronen van expressie die naar boven opwellen in/naar het bewuste besef los te laten, zodat aan hen erkenning gegeven kan worden en de definitieve loslating.
Verdwenen zijn de dagen van eentonige en nauwgezette inspanningen om gevuld te raken met meer lichtquotiënt, want dit is nu een moment na moment gebeuren als meer licht de planeet vult en de schreden die gemaakt worden in de vooruitgang van het Goddelijke Plan voorbij onze wildste verwachtingen zijn. Vele onderliggende veranderingen vinden er plaats binnenin de structuren van het oude paradigma en worden stil vervangen door nieuwe systemen welke de rechten van allen toestaan om in overweging genomen te worden. Er is een andere benadering voor het oplossen van algemene problemen hetgeen nu in de beginnende stadiums van de implementatie is. Een persoon moet onderscheidend zijn in de her/erkenning van deze gebieden van verbetering en dit is in veel gevallen geen gemakkelijke inspanning, want zelden wordt er over de regelrechte en eerlijke waarheden gesproken zodat allen het kunnen horen. Eerder, zal men een type van speurder moeten worden, om het echte verhaal achter de gegeven woorden te ontmaskeren.  

De getijden van de evolutie zijn aan het verschuiven ten gunste van de beweging in/naar het hogere bewustzijn voor iedereen op jullie planeet. Het is door de openstelling in/naar een hoger besef dat de mensheid vooruitgaat in/naar meer verlichte stadiums van het wisselwerken met anderen van hun soort. Zoals wij eerder gezegd hebben, is dit een beweging die in het begin nauwelijks opgemerkt wordt maar er één is die in belangrijkheid zal stijgen door de komende dagen heen. Diegenen op de Aarde die een hoog niveau van lichtquotiënt vasthouden worden gevraagd om de hogere visie van de wereld die zij wensen te creëren vast te houden. Er zal een tijd komen wanneer al jullie inspanningen ermee beginnen gezien te worden, als miraculeuze veranderingen voor de verbetering van iedereen op de planeet in/naar de manifestatie toenemen. Begin ermee om een verslag bij te houden van iedere kleine en positieve verandering die je in de wereld rondom jou heen opmerkt en je zult spoedig zien dat jouw lijst groeit en uitbreidt.
Het is in de expressie van de hogere kwaliteiten van de spirit dat de grootste veranderingen opgemerkt zullen worden. Mensen over de gehele wereld heen beginnen ermee om de dualistische expressies en gedragingen los te laten en brengen dat tot uitdrukking wat zij van binnenuit hun hart voelen stralen. Hoe meer vriendelijkheid er tot uitdrukking gebracht en getoond wordt richting iemands kameraden, hoe meer deze beweging zich exponentieel uit zal breiden. Deze oefening omvat ook de expressie van vriendelijkheid richting zichzelf, want zonder de acceptatie van zelf, de liefde van zelf, de liefde voor anderen en de expressies ervan, wordt het belemmerd. Dit is het werk dat momenteel gaande is. De lagen van zelfverloochening en ontkenning van iemands goddelijkheid worden afgepeld en elk individu begint de schoonheid en het licht te zien en te erkennen dat binnenin diens wezen verblijft.  
Wanneer mensen hun eigen schoonheid en goddelijke kwaliteiten kunnen zien en her/erkennen, beginnen zij deze kwaliteiten in hun broeders en zusters te her/erkennen en weldra wordt een verschuiving, een verandering, binnenin de dynamica van alle relaties gecreëerd. Diegenen die vermoeid raakten van het zien van het tot uitdrukking brengen van de lagere kwaliteiten in de individuen rondom hen heen, zullen de veranderingen onderscheiden als zij zich voordoen en spoedig zal een grotere meerderheid van de mensen op de planeet deze manier van expressie omhelzen. Zij zullen zich afwenden van modellen van gedrag en expressies die gemanifesteerd werden als acceptabel in de entertainment industrie, en zij beseffen dat dit niet langer de manier meer voor hen is. De mensen zullen deze plaatsen van bijeenkomst opzoeken waar de pracht van de menselijke spirit geportretteerd wordt en terwijl meer mensen dit doen, zal het gezien worden als de echte manier en zal het van harte omhelst worden.
Tot volgende Week….
IK BEN Hilarion 

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
©2014 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Keeper of the Symphonies of Grace
Permission is given to share this message as long as the message is posted in its entirety and nothing has been changed, or altered in any way and Scribe's credit, copyright and website is included.   www.therainbowscribe.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten