zondag, februari 16, 2014

Hilarion: Februari 16-23, 2014


 
Hilarion
"Zelfs te midden van Uitdagingen, kunnen Jullie de Situatie Transmuteren…"
Februari 16-23, 2014/ Marlene Swetlishoff/Tsu-tana

Dierbaren,
Terwijl de maan energieën toegevoegde overzichtelijkheid en de grotere bekwaamheid binnenbrengen om liefde te geven en liefde te zijn in al diens wonderbaarlijke facetten, herinner je dat jullie degenen zijn die de bekwaamheid hebben om het licht dat op de Aarde neervalt te ontvangen en uit te sturen. Zelfs te midden van uitdagingen, kunnen jullie de situatie transmuteren door de energie van de trilling van liefde te gebruiken, want liefde is de grootste en meest machtige kracht in het bestaan. Iedere keer dat je dit doet, is er een ander traject voor het licht op de Aarde gevestigd. Vriendelijkheid in wat voor voorval dan ook gegeven, wordt altijd tegemoet getreden met een gelijkwaardig welwillend antwoord. Voor diegenen die afgestemd zijn op de hogere frequenties, wordt deze onveranderlijke wet van liefde gemakkelijk geïdentificeerd, is waarneembaar en in voortdurende werking.
Het is bezig gemakkelijker te worden om verder te gaan met het proces van verfijning in iemands eigen karakter. Als ieder persoon binnenin zichzelf kijkt naar deze gebieden die transmutatie nodig zijn op de manier dat zij tot uitdrukking worden gebracht en de patronen die nu veranderd dienen te worden her/erkennen, om voor hun hogere aspecten meer volledig geïntegreerd te zijn en zichzelf uit te lijnen jegens dit doel, opent de weg voorwaarts en grotere openbaringen van hun blinde vlekken worden ontsluierd. Dit helpt in het proces van de eliminatie van alles dat iemands vooruitgang belemmerde om een volledig gerealiseerd goddelijk mens te worden die hier op de Aarde loopt. Alle manieren van het zijn/bestaan die door iemands levensspanne heen geassimileerd en vastgehouden werden in de onderbewuste geest, kunnen nu blootgesteld worden aan het licht van de waarheid, her/erkend als een gebied dat verandering nodig heeft en bewust de aanpassingen noodzakelijk maakt.

Als ieder persoon de volledige verantwoordelijkheid voor diens levens neemt zoals deze hier op Aarde geleefd werden, en hun inherente kracht her/erkennen om te veranderen wat niet langer meer voor hen werkt, wordt het leven eenvoudiger. Een persoon kent zichzelf meer volledig en eert deze unieke kwaliteiten, hun eigen sympathieën en antipathieën in plaats van deze die de maatschappij binnenin hen ingeprent heeft, en zij kunnen ongebonden in/naar het bestaan verhuizen van wie zij werkelijk als ziel zijn. Zij kunnen hun eigen waarheden eren en leven volgens hun eigen richtlijnen, en dit bevrijdt een ieder om deze hogere kwaliteiten te eren die altijd een deel van hen uitgemaakt hebben zonder teruggehouden te worden omdat zij bevreesd zijn dat iemand in hun kennissenkring het mogelijk niet goedkeurt. Het leven wordt dan met een groter gemak en grotere gratie geleefd en het element van vreugde en harmonie binnenin manifesteert zich met regelmaat.
Oprecht zijn tegen je zelf opent de deur naar steeds grotere mogelijkheden die voorheen verborgen mogen hebben gelegen. Ieder persoon heeft een schatkist die binnenin hen ligt wachtend op deze momenten om ontdekt en naar buiten gebracht te worden in/naar het bewuste besef, en in/naar de erkenning en de uitbreiding. Iedere dag wordt een avontuur als de verborgen en prachtige aspecten van iemands wezen naar het oppervlak komen om volledig aanschouwd en geassimileerd te worden. Terwijl ieder persoon deze aspecten van diens eigen wezen in ere houdt, worden zij vrij om deze kwaliteiten bij al hun wisselwerkingen met anderen tot uitdrukking te brengen, en dit op diens beurt heeft een bevrijdend effect op diegenen rondom hen heen. Door observatie geven diegenen rondom hen heen zichzelf toestemming om alles te zijn dat zij kunnen zijn, en beginnen ermee om hun eigen keuzes en veranderingen te implementeren zodat zij ook, oprecht jegens zichzelf kunnen zijn.
Als ieder persoon vollediger van zichzelf houdt en met een dagelijks bewustzijn zichzelf geeft wat hij/zij werkelijk nodig is, stroomt een grotere graad van harmonie en geluk, gemak en gratie door hen heen in/naar alle gebieden van hun levens. Het leven wordt meer vreugdevol in al diens aspecten en ieder persoon ontplooid zich in/naar de grotere mogelijkheden van zichzelf. Als de verwondingen van het verleden genezen zijn en ieder persoon heeft diens heelheid binnenin herkregen, is de Aarde ook bevrijdt om verder te verhuizen in/naar Haar eigen heelheid. Wanneer het menselijke collectief liefde in actie op een dagelijkse basis tot uitdrukking brengt, zijn er geen grenzen tot de hoogtes van de grote daden die plaats kunnen vinden binnenin de structuren van de maatschappij.  
Tot volgende Week….
IK BEN Hilarion 

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
©2014 Marlene Swetlishoff/Tsu-tana (Soo-tam-ah) Keeper of the Symphonies of Grace
Permission is given to share this message as long as the message is posted in its entirety and nothing has been changed, or altered in any way and Scribe's credit, copyright and website is included.   www.therainbowscribe.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten