woensdag, februari 12, 2014

Het Manuscript van Overleving - Deel 396


 
Er zal Inderdaad een Periode van Veel Verwarring zijn, van Rond Struikelen en het Hoofd Schudden…
12 Februari 2014 / Aisha North

Zoals jullie misschien al onder ogen gezien hebben, zal deze periode er eentje van intens gedoe op alle niveaus zijn. Iets hiervan is al begonnen naar het oppervlak te komen, maar terwijl de frequenties van deze binnenkomende energieën door gaan te verhogen, zo ook zullen de alle daaruit voortvloeiende effecten dat doen. Want zie, de knoppen werden al ingedrukt, en wanneer wij zeggen knoppen, refereren wij natuurlijk naar wat het ook is dat jullie met je meedragen, en deze keer, refereren wij naar die knoppen die aldus vele van jullie ingeboren kwaliteiten activeren, die knoppen die gedurende een zeer lange tijd sluimerend zijn geweest, maar die, de één na de ander, wakker gemaakt zullen worden als deze energieën binnenkomen en beginnen om hen in/naar het bestaan te duwen.   
Duwen is misschien niet het beste woord om hier te gebruiken, aangezien de kracht van deze energieën meer dan een klein beetje intens is. Op wat voor manier dan ook, zullen zij dienen om aldus veel van jullie te activeren, en als de dingen op gang gebracht worden, zullen jullie bij jezelf gewaarworden dat jullie erin meegaan op een altijd verhogende snelheid. En als zodanig, zal het misschien voor jullie allemaal meer dan een kleine uitdaging worden om de balans te behouden, zelfs als je door eerdere rondes meer dan vaardig geworden bent.
Want zelfs als je eraan gewend raakte om met de opdonders mee te rollen, deze keer, zullen jullie waarschijnlijk bij jezelf gewaarworden om meer dan één keer bij verrassing genomen te worden, want deze keer, zullen deze sequenties niet hetzelfde voorspelbare patroon volgen zoals zij in eerdere perioden gedaan hebben. Want zie, deze opdonders zullen komen en gaan, en zij zullen vanuit alle richtingen die jij je maar bedenken kunt komen, en dan nog enige meer. Wij zijn ons ervan bewust dat het woord opdonder enige eerder negatieve bijbetekenissen draagt, maar wij gebruiken het om de intentie achter hen te omschrijven, en de intentie is niet om te proberen jullie tegen de grond te slaan, eerder, is het om te verzekeren dat jullie op alle niveaus volledig functioneel worden. En voor jullie om dat aldus te doen, zullen de energetische krachten helemaal niets achterhouden, omdat het inderdaad onontkoombaar is dat jullie volledig tot actie aangezet worden door deze sequenties die nu binnenkomen. En dus, zullen jullie de krachten achter al deze uitbarstingen voelen, maar jullie zullen ook de positieve reactie voelen die zij zullen genereren in jullie eigen systeem, aangezien het het letterlijk in het volledige resultaat schopt.   
Want dit is inderdaad een prachtige en gratievolle gechoreografeerde opeenvolging die nu uitgevoerd wordt, waar het antwoord en de reactie heen en weer gaat tussen jullie en deze binnenkomende energieën die nu bijna vergeleken kunnen worden met een duet op de dansvloer. Het is zoals een goed op elkaar afgestemd koppel dat elkaar door een meesterlijk stuk van ballet heen helpt, gratievol doch vol van kracht en  zekerheid, en waar elke partner zorgvuldig luistert naar het antwoord van de ander voordat de volgende beweging ondernomen wordt. Zo ook is het hierin, de communicatie gaat hier beide kanten op. Want terwijl je begint te verzachten en jij je opent, zullen deze binnenkomende pulsen beginnen te wisselwerken met jouw gehele innerlijke systeem, en jullie beide zullen beginnen met het hebben van een diepgaande verdergaande conversatie, en het zal een conversatie zijn die gedurende een behoorlijk tijd door zal gaan.

Want denk eraan, dit is niet iets dat in een flits uitgevoerd wordt, dit is iets dat zorgvuldig georkestreerd wordt om het optimale effect te verkrijgen voor elk en iedereen van jullie, en aangezien jullie fysieke lichaam één van de partners in deze dans is, moeten diens behoeften en diens beperkingen serieus genomen worden. En dus, zelfs als jij je bijna voorbij jouw eigen limieten uitgerekt zult voelen, weet dat je niet voorbij wat voor breekpunt dan ook gebracht zult worden, maar je zult inderdaad uitgedaagd worden om nochtans die ene stap verder te gaan dan waarvan je misschien van jezelf dacht daar tot toe in staat te zijn. Want jullie werden goed ingeworteld met allerhande ideeën over jullie beperkingen, en als zodanig, zullen jullie van jezelf denken om veel, veel minder in staat te zijn van wat jullie feitelijk zijn, dus hierin, zullen jullie bij tijden immer zo zachtjes gepord en uitgerekt en geduwd worden, en meer serieus bij andere tijden. Niet om deze periode van ontplooiing te verlengen, maar om te verzekeren dat jullie niet te vroeg stoppen.
Denk eraan, jij bent het en alleen jij die kan besluiten hoever je precies bereid bent om te gaan, en dus, kan je op ieder moment stoppen als je dat wenst. Maar dat betekend niet dat wij zullen stoppen te proberen om ervoor te zorgen dat jij jezelf nog een klein beetje extra uitstrekt. Want je hebt het in je zitten om ver voorbij wat voor horizon dan ook te gaan die je mogelijk voor jezelf in levendige kleuren zou willen afschilderen, en dus, is het onze taak om jou te verleiden om zo ver als mogelijk is te gaan om je volle potentieel te realiseren en niet slechts een klein voorbeeldje ervan. En als zodanig, denken wij dat velen naar ons zullen kijken als die nogal vervelende leraar of misschien bij tijden eerder strenge trainer die maar tegen je aan blijft duwen wanneer alles dat jij wenst te doen, is om eenvoudig op te geven en te zeggen, dit is wel genoeg nu. Herinner je, dit is de rol die aan ons gegeven werd, want wij zijn degenen die aangewezen werden als jullie supportteam, degenen die aan jullie zijde zullen staan, jullie aan zullen moedigen en jullie die extra push zullen geven zodat jullie in staat zijn om de gehele weg naar binnen te gaan en toegang te verkrijgen tot wat het ook is waar jullie nochtans op in moeten tappen. Wij weten dat dit ons bij tijden minder dan populair zal maken in jullie ogen, want wij zijn degenen die te allen tijde tevoorschijn zullen springen en jullie herinneren aan de reden voor jullie bestaan.
Want het is geen rondhangen in een verdwaasde gelukzaligheid, zoals sommige van jullie landgenoten op deze planeet nog steeds schijnen te doen. Nee, jullie zijn degenen die ervoor gekozen hebben om jullie zelf wakker te maken, en wanneer jullie dat doen, weten jullie dat het onmogelijk is om nog eens om te rollen en terug in slaap te vallen. En wanneer wij zeggen slaap, bedoelen wij het als in het vergeten over wie je echt bent. Want zoals je al besloten hebt om je open te stellen voor de waarheid dat je veel, veel meer bent dan een ietwat verdwaasd en verward menselijk wezen, zijn kostje bijeen scharrelend vanuit een tamelijk mager bestaan op deze door strijd vervallen planeet, kan je niet slechts die deur sluiten en weer teruggaan naar dat simpele bestaan. Nee, je hebt besloten om nu tot leven te komen, en omdat je dat aldus besloten hebt, moet de slaap uit iedere op zichzelf staande cel van jouw wezen verbannen worden. En wanneer wij dit zeggen, bedoelen wij dat je niet half wakker kunt worden, je moet volledig wakker worden, zodat je op alle niveaus begint te functioneren op jouw maximale capaciteit. En dit is het waar dit stadium van het proces helemaal over gaat, het wakker maken van al deze laatste stukjes en beetjes die vreedzaam tot nu toe hebben liggen te sluimeren. En zoals jullie meer dan heel goed weten, omvat dit bij tijden ook enige eerder vervelende signalen die uitgestuurd worden vanuit deze eerder terughoudende slaapwandelaar.
Want wat zo een lange tijd geleden in slaap gebracht werd zal niet altijd uit bed vandaan springen, helemaal gereed en klaar om te gaan. Nee, het zal een periode zijn van enig strekken en gapen, en misschien wat mopperen en klagen voordat het allemaal gereed raakt en klaar is om te gaan. Dus op vele manieren, kan dit vergeleken worden met een kamer van slapende jongeren binnen te gaan en het licht aan te doen, hen vertellend dat het tijd is om eruit te komen en de dag in alle ernst te beginnen. Jullie weten hoe het antwoord geneigd is te zijn, want herinner je, zelfs als deze slapende delen van jou levendig en vol van energie zijn, hen van nul activiteit naar 100% brengen wordt niet in één nacht tijds gedaan. Dus zal er inderdaad een periode van veel verwarring zijn, van rond struikelen en het hoofd schudden in een poging om de gedachten en jullie visie helder te krijgen.
Want dit is inderdaad een belangrijke operatie, waar allerhande van vervlochten delen zich snel zullen moeten herinneren van hoe ook alweer met elkaar te wisselwerken. Dus behalve enige eerder verwarrende periodes, waar jullie je dagen gewaarworden vol van opstarten en stopzetten, herhalingen en omleidingen, is dat omdat alles dat jullie werkelijk zijn weldra zal beginnen om het bij elkaar te krijgen. Het mag bij tijden meer dan verontrustend zijn, want jullie zullen je misschien voelen alsof je het letterlijk begint te verliezen, maar probeer je te herinneren dat dit eenvoudig een resultaat van het ontwakingsproces is. Want het is er niet één die gemakkelijk in één keer volbracht kan worden, zoals het samenstellen van een eenvoudige maaltijd met slechts een paar ingrediënten. Nee, dit kan meer vergeleken worden met een ingewikkelde seance, waarbij een geheel decor van subdecors betrokken is, die allen geactiveerd moeten worden op het juiste tijdstip en in de juiste volgorde, en als zodanig, zullen er tijden zijn wanneer jij het gevoel hebt alsof je "erbuiten valt", wanneer alles tezelfdertijd ontkoppeld lijkt te zijn. Maar probeer om niet bezorgd te zijn, het is louter een teken dat alles weer met elkaar verbonden wordt, en als zodanig, zal je gewoon voor een poosje aan deze sensatie van verbouwereerdheid gewend moeten raken.
Nogmaals, dit is ook zeer veel een individueel proces, en dus, mogen jouw sequenties niet tegelijkertijd als andere aangestoken worden, dus als jij jouw proces wilt vergelijken met degene waar anderen doorheen gaan, probeer dat dan op de juiste manier te doen. In die zin, dat je niet denkt dat alles met jou op hetzelfde moment moet gebeuren, eerder, kijk hiernaar als een periode waar jullie allemaal een vorm van bevestiging nodig zijn door het feit dat alles bij tijden uiteen lijkt te vallen. En wanneer jij je zo voelt, is het meer dan raadzaam om te vragen om hulp en zekerheid. Want wat er vanaf de binnenzijde uitziet als chaos, zal er zeer anders vanuit een hoger perspectief uitzien, en als zodanig, herinner je om om zekerheid te vragen van de bronnen die jou een eerlijk antwoord geven welke op wijsheid gebaseerd is, geen onjuist antwoord dat op angst gebaseerd is. Dus nogmaals, de eenvoudige oplossing is deze: keer je altijd naar binnen wanneer het ook is dat je zekerheid nodig bent, en denk er altijd aan om jouw ondersteuning te geven aan diegenen buiten jou die het ook nodig zijn. Met andere woorden, vind jouw eigen balans door je naar binnen te keren, en wanneer jij je verbonden voelt, zal je ook in staat zijn om anderen te helpen om hun evenwichtigheid te vinden. Want als je op sommige manieren in de angst gaat, zal je het alleen maar moeilijker voor jezelf maken als je probeert een bron van buitenaf te vinden om jouw angsten te bevestigen, in plaats van te luisteren naar die kalme en geruststellende stem die jullie allemaal binnenin hebben. Het zal je door de meest stormachtige wateren heen gidsen, en het zal je helpen te zien dat zelfs ver, ver daarbuiten op de zee, je net zo veilig bent als wanneer je verankerd bent in de meest beschutte havens.
Want hierin, moet jij jezelf voldoende vertrouwen om deze wateren jou zo ver naar buiten als maar mogelijk is te laten dragen, hoe beter het je in staat maakt om waarachtig volledig in te tappen op deze nooit eindigende bronnen die je al binnenin draagt, dus hoe meer je erop staat om de kustlijn te knuffelen, hoe slechter deze stormen zullen lijken te zijn. Want hun taak is inderdaad om ervoor te zorgen dat jij jezelf bevrijdt en jij jezelf naar buiten het onbekende in laat drijven. Want het is alleen in dat wilde blauwe daarginds waar je de volledige en complete versie van jou zult vinden. Degene die je zult zien als je volhoudt om dichter bij huis te blijven, zal eenvoudig een vage echo zijn van wat je zou kunnen nastreven te zijn als jij jezelf toestaat om volledig wakker gemaakt te worden door deze krachtige doch vriendelijke uitbarstingen van energetische winden die jou/jullie kant op komen.
The Constant Companions 

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten