vrijdag, februari 21, 2014

Het Licht Collectief - Liefde Omhelzen - 17 Februari 2014 / Elizabeth Ayres Escher


Het Licht Collectief
"Liefde Omhelzen"
17 Februari 2014 / Elizabeth Ayres Escher
 
Grote winden van verandering vegen momenteel rondom jullie globe, gereflecteerd in enige van de meest gewelddadige en verontrustende weerpatronen van de recente jaren, zo niet decennia. Jullie zitten nu goed in de overgangszone tussen specifiek het ene en andere paradigma in. Echter, nog steeds streven de machten die het oude paradigma controleerden ernaar om de mensheid en de planeet terug te houden van het in de Ascentie voorwaarts te gaan.
Zoals een machtige vloedgolf niet teruggehouden kan worden, zo ook kan het vegen van de zonne en kosmische stralen dat niet die doorgaan het miasma, gepleegd door diegenen die de illusie levend zouden willen houden, te penetreren. De duisternis kan niet zegevieren en gaat alleen maar door, wat verschuldigd is aan delen van de populatie die weigeren om hun vooropgezette mening en oude geloofsystemen los te laten, ofwel uit angst of uit ongeloof dat verandering mogelijk en wenselijk is.
Echter, hoewel de duisternis specifiek in sommige gebieden schijnt te zegevieren, is het licht diep gepenetreerd in de harten van velen en heeft daar een hunkering en een wetenschap wakker gemaakt dat alle dingen mogelijk zijn als een droom maar lang genoeg vastgehouden wordt. De droom in de harten van vele is de schreeuw voor vrijheid; vrijheid van tirannie, vrijheid van armoede, vrijheid van angst en zeer specifiek, de vrijheid om te zijn, om het hoogste goed voor iedere individuele ziel te manifesteren.
Wij werken net voorbij de rand van jullie wakende bewustzijn met jullie en lopen naast jullie in jullie dromen. Wij zijn het Licht Collectief, een verzameling van Lichtwezens, geascendeerde meesters, galactische wezens, elementalen en engelachtigen die wensen om de hoogste dromen van de mensheid te helpen, het doel van het brengen van de Hemel naar de Aarde.
Zelfs onder vele Lichtwerkers is er een misverstand dat ascentie het verlaten van de planeet en "ergens anders" naartoe gaan betekend. Dit is niet het geval, want de planeet is voor grote dingen voorbestemd. GAIA gaat gestaag voorwaarts richting haar eigen ascentie, door de vierde dimensie heengaand en verder in/naar de vijfde. Diegenen die wensen om Haar te vergezellen bij Haar voortgang in/naar de hogere, lichtere dimensies zullen naar de noodzakelijkheid luisteren om wat voor ballast dan ook van ongemanifesteerde gedachtevormen en overtuigingen die hun eigen ascentie tegengaan weg te snoeien.

Het proces waartoe jullie gekomen zijn om voorwaar "ascentie" te noemen is feitelijk een de-scentie, waarin de Ziel van ieder individu geleidelijk het gezag neemt over het aardse voertuig, het fysieke lichaam. Zelfs nu worden jullie lichamen op dit proces voorbereidt, maar je kunt het proces ietwat verhaasten door je bewustzijn opnieuw af te stemmen op het dragen van een andere frequentie toon dan waar je mee vertrouwd was, terwijl je vertoefd in de zwaarte van de derde dimensie. Deze transmutatie doet zich voor als jij jezelf omhelst in de warmte van de Liefde van zelf.
Voor vele mensen zal dit een egoïstische handeling lijken te zijn, wij vertellen jou echter, zoals wij door andere schrijvers en boodschappen gedaan hebben, dat totdat jij van jezelf houdt, je niet verder kunt gaan met onvoorwaardelijk van anderen te houden. De liefde voor zelf is fundamenteel voor het proces van de-scentie. Met het loslaten van alle oordeel en haat dat op zelf gericht is, zullen jouw bewustzijn en jouw lagere lichamen een zuiveringsproces ondergaan. Dit proces staat toe voor het losmaken van de duisternis binnenin, de ongemanifesteerde gedachten en angsten die opgeslagen zijn in jouw fysieke en etherische weefsel worden dan losgelaten. Dit losmaken/loslaten wordt ervaren als uiteenlopende pijnen en symptomen. Velen zullen zo bezorgd zijn dat ze medische hulp zoeken, nochtans zullen de meeste artsen en gezondheidsverstrekkers veel verlichting van de opruimingen aanbieden.
Velen van de voorlopers van de ascentie hebben deze zuiveringen gedurende jaren ervaren, zelfs decennia, dus deze woorden van ons zijn niets nieuws. Inderdaad, de meeste van deze trouwe zielen zijn moe van hun ongemakken en het worstelen om te begrijpen wat er gaande is met hun lichamen en hun geesten. Nochtans, nu, met de overgang in een nieuw jaar en nieuwe energieën, beginnen deze zelfde getrouwen een verlichting van hun lasten te bespeuren. Want deze zielen zijn enige van de meest gevoelige en bewuste wezens op de planeet; door lange levensspannen heen hebben zij zich voorbereid op deze tijden aangezien zij degenen zouden zijn om een volledige planeet uit de duisternis vandaan te verhuizen. Door de ervaringen die zij ondergingen, hebben hun zielen zich op deze tijden voorbereid en nu beginnen hun dierbaarste dromen te manifesteren … de wereld is aan het ascenderen.
Niet alleen ascendeert de planeet door de dimensies heen, maar een gedenkwaardige beslissing deed zich voor op de avond van 21 december 2012; het was de beslissing, op zielniveau, voor het volledige menselijke collectief om ook te ascenderen. De volgende ochtend, werd onze schrijfster met een glimlach op haar gezicht wakker want zij wist dat zij gekozen had om te blijven om diegenen te helpen die na de voorlopers kwamen, diegenen die nog moesten ontwaken en begrijpen dat niets in hun levens ooit hetzelfde zou blijven.
Nu dat er een jaar en enige maanden voorbij gegaan zijn sinds die gedenkwaardige gebeurtenis, is het duidelijk dat meerderen van de populatie vanuit hun lange slaap opgeschud worden. Er is nog steeds veel verwarring en in de meesten, weinig kennis van wat er werkelijk gaande is, dus het is aan diegenen die wakker zijn om hun centrum te behouden en om het licht dat door hun hartcentrums stroomt naar buiten de wereld in te stralen.
Het is ten onrechte te denken dat je vast moet blijven houden aan alles van deze wereld, ofwel het een geloofsysteem is, een materieel object, een relatie, een baan of een beetje land. De oude Aboriginal culturen van de planeet begrepen dit en wisten van zichzelf rentmeesters van het land, de dieren en elkaar te zijn. In gemeenschap vonden zij kracht, in het land en diens schepselen vonden zij wijsheid, en in hun harten vonden zij de verbinding met de vele werelden die voorbij de macht van de menselijke zintuigen bestaan om gezien, gehoord of gevoeld te worden.
Velen die actief op de leylijnen werken, houden meditatie evenementen, werken met kristallen en bewandelen de planeet om ceremonieën te doen om de energieën te reinigen … dezen zijn de sjamaan, de Druïden, de priesters en priesteressen van oude culturen die sinds lange tijd al van het aangezicht van de Aarde verdwenen zijn. Nochtans liggen in deze wezens de geschenken van wijsheid verzameld vanuit vele levensspannen op deze planeet en andere planeten, hier gebracht met de intentie om hen te gebruiken om de weg op te ruimen zodat de weg naar de Nieuwe Wereld manifest gemaakt zou zijn voor al het leven. Voor een paar hebben deze geschenken zich ontvouwen en zij zijn druk met hun missie; voor anderen is de tijd van manifestatie nog steeds niet gekomen. Tob niet, dierbare, als je nog niet jouw pad en missie ontdekt hebt. Weet dat door hier te zijn, wakker genoeg zijnde om woorden te zoeken zoals deze, dat jij je opent tot het volledige potentieel van wat je bent.
Wederom, keren wij terug naar de reden dat iemand die ernaar streeft om de wereld te genezen allereerst zichzelf moet genezen. Als je altijd zoekende bent om dat wat buiten jezelf is te veranderen, zal je verwaarlozen wat binnenin is en zal je niet in staat zijn om je te openen voor de volledigheid van de energieën, die bedoeld zijn door jullie eigen lichamen heen te stromen. Jouw fysieke lichaam, of het nu dik of dun is, prachtig of alledaags aan de buitenzijde, is een creatie van de hoogste orde. Het is een voertuig dat ontworpen werd om in staat te zijn om alle dimensionale niveaus beschikbaar binnenin dit Universum te dragen, van de hoogste tot de laagste. Het werd door de Schepper ontworpen om aanpasbaar te zijn en om in staat te zijn te transformeren in/naar een kristallijne Lichtlichaam met de toepassing van de kosmische stralen. En aldus is het aan het transformeren, maar alleen wanneer en als het bewustzijn dat jij bent, binnenin verblijvend in volledige overeenstemming met het proces is. Beseffen jullie hoe machtig jullie zijn, dierbaren? Dat jij en jij alleen jouw ascentie kunt verhinderen door slechts tegen te streven en jezelf in ontkenning te houden van jouw eigen innerlijke schoonheid, wijsheid en intelligentie? Het is zo. En dus wordt het slim geacht, om niet slechts de intentie te hebben om jezelf te "redden", maar eerder om volledig de verandering te omarmen en je open te stellen voor liefde, de liefde welke jouw Hogere Zelf immer voor jou gevoeld heeft als een uitstraling en verlenging van Zelf in/naar de lagere werelden.  
Zie jezelf als een verlenging van jouw Ziel die zich gepenetreerd heeft in de derde dimensie zoals een vinger klem in een dikke pudding zit. Als jij je opent voor de ziel en wijsheid van jouw Ziel, begint jouw aanwezigheid de ondoorzichtigheid van de pudding op te ruimen en is het licht in staat om dieper in de schaduwen beneden te penetreren. Weldra zal alles dat verborgen was geopenbaard zijn voor het penetrerende licht van de Grote Centrale Zon en de kosmische stralen verzonden vanaf de overzijde van het Universum, zelfs naar deze piepkleine blauw-groene bal van leven in een vergeten spiraalarm van het Melkweg Stelsel.
Je mag denken dat je als een individu onbelangrijk bent, maar zelfs als je een verlenging van de Ziel bent, ben je verbonden met een monade of familie van zielen en met een groot aantal van Lichtwezens, engelachtigen, galactische wezens en andere wezens die jullie nu nog niet kunnen bevatten met jullie beperkte rationele verstand. Echter, terwijl jouw hart en hogere geest ontwaken en zich verenigen, zal de innerlijke wijsheid van jouw ziel steeds meer beschikbaar voor jou worden. Er zal geen noodzaak meer zijn om wat er gaat gebeuren in het leven te plannen of te omschrijven, maar je zult in staat zijn om voorwaarts te schrijden en te ontmoeten wat het ook is dat in jouw ervaring komt met de volledigheid van jouw innerlijke liefde en vreugde.
Met het ontdekken van de kracht van jouw centrum en jouw verbinding met jouw afkomst, zal je een vreedzaamheid binnenin ontdekken die niet kan wankelen, ongeacht wat voor omstandigheden aan jouw deur arriveren. En je weet wat te doen als je naar de ongesproken wijsheid van het hart en de hogere geest luistert.
Onze geliefde zusters en broeders, jullie zijn een deel van ons zoals wij een deel van jullie zijn. Wij zijn aan elkaar verbonden door de binding van liefde. Wij bleven achter om als jullie supporters te handelen zelfs terwijl jullie erop uit gingen voorwaarts richting jullie gekozen missies, en aldus staan wij nu aan jullie zijde terwijl de sluiers dunner worden tussen de werelden en tussen de dimensies. Sommigen van jullie kunnen onze aanwezigheid al bespeuren, ons zelfs zien … en in de komende dagen zullen jullie bekwaamheden om ons te horen immer toenemen. Wij zijn bedoeld samen te zijn wanneer jullie in staat zijn om over de regenboog brug te lopen, stabiel in jullie energie lichamen, en gevuld met de liefde van zelf en al het leven.
Stel je open voor de liefde die door je heen wenst te stromen. Het is een altijd-stromende rivier, krachtig en vrij. Alleen jij kunt de deur naar liefde openen, door bereid te zijn om alles dat niet van liefde en niet jij is binnenin jouw eigen bewustzijn en binnenin je eigen lichamen los te laten. Sta de wateren van het leven toe alles schoon te spoelen dat overblijft van obstakels en barrières. En wij kunnen jullie helpen met begeleiding als je ons toestemming geeft, want je leeft op een planeet van de vrije wil. Wij kunnen niet tussenbeide komen waar wij niet uitgenodigd of gewild zijn.
Weet dat je niet waardig hoeft te worden om de liefde die je bent te ontvangen. Je hoeft je alleen open te stellen voor de liefde als een tot bloei komende roos, geopend voor het zonlicht. Sta de warmte van die heilige liefde toe om jouw bevroren hart te verwarmen en jou te bevrijden van de oude banden van angst en haat; laat hen smelten voor de warmte van de Gouden Zon die binnenin jouw eigen borst verblijft, terwijl je een beroep doet op en je openstelt voor de verbinding van jouw Ziel en Hogere Zelf.
In de gezegende tijding van de Dag van Liefde, komen wij om jullie te zegenen met onze liefde die wij jullie vrijelijk geven, zonder condities, want alle liefde in de hogere dimensies komt zonder condities. Dus streef er niet naar om beperkingen op jezelf te plaatsten maar zoek ernaar om jezelf te bevrijden van alle verwachtingen en sta voor de liefde binnenin toe te openbaren wat er vervolgens op jouw reis komt. Door los te laten, zal jij jezelf en anderen van de onbewuste barrières bevrijden die je op jouw eigen pad plaatst.
Je bent hier om te genieten en ten volle het leven te leven. Omhels wat er aan jou gegeven werd en ontdek de kansen die binnenin iedere uitdaging liggen die jouw kant op zouden kunnen komen.
Wij beëindigen dit nu met onze oprechte dankbaarheid voor het werk dat jullie allemaal doen ten gunste van het volledige Universum. Als jullie het nu nog niet weten, jullie wereld is niet de enige die het proces van ascentie ervaart, maar jullie wereld is een belangrijke en unieke spil in datzelfde proces. Wij houden van jullie met een permanente en nooit eindigende liefde. Voel het, dierbaren, in jullie hart van harten en weet dat wij Eén zijn.
Namasté.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright© Elizabeth Ayres Escher – All Rights Reserved. Unauthorized use and/or duplication of any material on this website without express and written permission from its author and owner is strictly prohibited. Excerpts may be used, provided that full and clear credit is given to Elizabeth Ayres Escher and http://www.bluedragonjournal.com with appropriate and specific direction to the original content.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten