maandag, februari 17, 2014

Een Uur met een Engel - Aartsengel Michael - 13 Februari 2014


 
Een Uur met een Engel - 13 Februari 2014
Aartsengel Michael
Over Obama, Valentijnsdag, en de Schoonmaak in het Menselijke Rijk

Graham Dewyea: Hallo, en welkom bij Een Uur Met een Engel, met Linda Dillon, het kanaal voor de Raad van Liefde en auteur van "De Nieuwe Jij: Tevoorschijn komend in de Luister van het Hartbewustzijn van de Mensheid". Zich bij haar aansluitend is Steve Beckow, oprichter van het "Gouden Tijdperk van Gaia" en auteur van "Het Opbouwen van Nova Aarde: richting een Wereld die voor Iedereen Werkt".
Onze gast vandaag is Aartsengel Michael. Zo, hiermee geef ik het aan jou over, Steve.
SB: Heel veel dank, Graham. En Welkom, Aartsengel Michael.
Aartsengel Michael: En welkom aan jou. Ja, Ik Ben Michael, Aartsengel van Vrede/Vreedzaamheid, Strijder van Liefde, soms de brenger van nieuws, door het gehele multiversum heen. En welkom aan jullie allemaal.
Welkom in deze tijd van vreugde, van gelach, van nieuwe aanvangen, van uitbreiding, van een nieuwe werkelijkheid; welkom in deze tijd van de vervulling van jullie - want het is niet eenvoudigweg de vervulling van de Moeder van de belofte en Haar Plan waar wij zo vele keren over gesproken hebben. Het is ook de vervulling van jullie, en niet slechts, mijn geliefde vrienden, van waar jullie aan denken als jullie plan, jullie missie, jullie doel, maar ook jullie vreugde, de loutere vreugde van het in leven en in de vorm te zijn, van het zijn in de vorm in deze magnifieke tijd op Gaia, op deze planeet die voor velen bekend is als de Aarde, als Terra Gaia.
De winden van verandering zijn voor jullie aanstaande, en zij tikken jullie niet omver. Maar zij strelen jullie gezicht. Zij zorgen ervoor dat jullie het bouquet in de wind zien en ademen en inademen - het bouquet van verandering, het bouquet van liefde, het bouquet van uitbreiding, het bouquet van wording - de waarheid van jullie interdimensionale, multidimensionale zelf.
Geliefde vrienden, jullie gooien de ketenen af die jullie voor zo een lange tijd begrensd hebben. Jullie gooien de ketenen van de oude 3de dimensie af - sommigen van jullie bewust en vreugdevol; sommigen van jullie niet. Maar kijk naar hoe jullie gedachte patronen, jullie emotionele patronen, jullie spirituele patronen, jullie relaties, jullie inter-relaties, het visioen en de liefde voor jullie heilige zelf, kijk naar hoe zij veranderen en aan het veranderen zijn. Het is een wonderbaarlijke tijd, boven en beneden. 
Suggereer ik aan jullie dat de chaos geëindigd is, dat alle paradigma's, valse rasters en geloofsystemen op jullie planeet geëlimineerd zijn? Nee. Maar zij zijn rap aan het ontbinden. En jullie zijn partners in liefde en cocreatie. Jullie liefde-houders, liefde-dragers, jullie brengen dit tot bloei. Twijfel niet aan jullie rol in onze partnerschap met u.
Zijn onze rollen identiek? Zeer zeker niet. En dat is zelfs aan deze zijde waar, tussen het engelachtige rijk, de uiteenlopende rijken, het aartsengelachtige rijk, de tronen, de serafijnen, jullie sterren broeders en zusters, de geascendeerde meesters. Diegenen die eenvoudig naar louter energie geëvolueerd zijn. Ieder wezen, uniek in de schoonheid en goddelijkheid van hun creatie, de creatie en de reflectie van de Moeder, heeft een unieke rol.

En jullie, zoete engelen op Aarde, ik herinner jullie eraan - en jullie mogen schamperen en jullie mogen lachen en jullie mogen tegen jullie voorhoofd aanslaan, maar ik herinner jullie eraan - dat een ieder van jullie een unieke rol heeft, niet alleen in termen van jullie goddelijke zelf, jullie geïntegreerde zelf, maar ook jullie menselijke, hybride zelf.
Wij kunnen niet, en wij kiezen zeer zeker niet om zonder jullie voorwaarts te gaan. Deze Ascentie, de verschuiving, is een cocreatie. Ja, jullie werden gedownload, ingebed, omwikkeld, bezield met de goddelijke geschenken rechtstreeks vanuit het hart van de Moeder - Haar overzichtelijkheid, Haar zuiverheid, Haar blauwe diamant. Nu zijn jullie ondergedompeld in het bad van roze door jullie sterren broeders en zusters. St. Germain steekt zijn toorts overal rondom de wereld aan. Maar wij doen dit met jullie.
Zo vaak hebben jullie de neiging - en ik zeg dit niet op een kritische manier - om te geloven dat jullie de junior partners zijn, dat jullie in die oude werkelijkheid "minder dan" zijn. Mijn familie, mijn vrienden, mijn legioenen, mijn cirkel, ontsteek jullie blauwe vlam van de waarheid en zie de heelheid van wie jullie zijn, en weet dat jullie in een heilig en volledig partnerschap met ons zijn.
Ja, wat naar jullie toegestuurd is, wat gedaan is uit naam van de Moeder, is anders voor een ieder van ons. Maar twijfel niet aan jouw rol. En alsjeblieft, twijfel niet aan de kritische, essentiële aard van jouw rol. En jullie rol is niet slechts overgave en opruiming. Jullie rol is actie, jullie rol is naar voren treden en de totaliteit opeisen van niet alleen wat je verlangd maar ook van wat je wenst en waarvoor je hier kwam.
Welnu, dat gezegd hebbende, zou ik nalatig zijn als ik niet ook tegen jullie zou zeggen hoe goed jullie het doen. Er zijn tijden - eenvoudig het bereik aangevend van waartoe jullie in staat zijn om te zien en gewaar te worden - dat jullie niet het bredere plaatje hebben van hoe goed - individueel, uniek, maar ook als een collectief en zeer zeker als groepen, als groepen en cirkels van wegwijzers en pilaren en poortopzichters en leraren en kanalen en genezers en communicatoren - jullie zien niet altijd hoe briljant jullie het waarlijk doen, hoe goed jullie te werk gaan.
En dus vanuit ons perspectief naar jullie harten, willen wij dat jullie weten, dat jullie niet met de snelheid van het licht bewegen, maar met de snelheid van liefde. En wij, lieve harten, bewegen met jullie mee. Wees hier duidelijk in, omdat er veel discussie met ons geweest is, met de meesters, met jullie sterrenbroeders en zusters, over dit concept van het herverdelen van het speelveld, als het ware, van frequenties die verhoogd worden, frequenties die verlaagd worden, zodat wij samen kunnen zijn. Dat is niet wat ik vandaag zeg. Ik zeg dat wij, wij allemaal, samen voortgaan/te werk gaan. 
Jullie zeggen tegen mij, "Geliefde Michael, aartsengel van mijn hart, laat het me alsjeblieft zien." En wij begrijpen jullie verlangen voor een demonstratie. Denk nooit, lieve harten, dat wij niet het verlangen van het tot bloei komen delen, want met ons begrip van de ontvouwing over een langer gezichtsveld, weten wij hoeveel na de Ascentie, na de tsunami van Liefde er door het gehele multiversum heen overblijft om gedaan te worden, en het is riant.
Wij zijn verlangend om voorwaarts te gaan. Zullen wij dit verhaasten? Nee. Maar wij horen jullie pleidooi, jullie waarachtige menselijke verlangen voor "Laat het me zien." Dus vragen wij van u, iedere dag, om niet alleen jullie prachtige drievoudige vlam aan te steken, niet alleen om jullie harten te openen en dan ofwel mijn blauwe vlam aan te steken, of de violette vlam, de scharlakenrode vlam - voeg er iedere dag een vlam aan toe - maar ga dan in jouw hart en luister, ontvang.
Sta jullie zelf toe, alsjeblieft, om het antwoord op jullie gebeden getoond te laten worden door ons, door jullie gidsen, jullie bewakers. Sommigen zullen het horen; sommigen zullen het weten. Maar laat het vertonen toe, de demonstratie in een brede variëteit van manieren om naar voren te komen. En laat dat vertonen van dat teken zijn wat belangrijk voor jou is. Wij zijn bij jullie.
Nu, lieve Steve, waar wens je om vandaag te beginnen?
SB: Wel, allereerst, Heer, als ik tegen onze luisteraars zou kunnen zeggen dat ik enige uittreksels zal posten van onze uitstekende discussie in de persoonlijke lezing die ik had op 12 februari aangaande alle factoren die in het spel komen met de aanstaande gebeurtenissen. Dus daar ga ik vandaag niet verder op in. Maar hier is wat ik graag wil behandelen; heel veel Lichtwerkers zijn nog steeds onzeker over President Obama, en geen actie heeft hen meer in verwarring gebracht dan het Trans-Pacific Partnerschap. Dus zal ik u daar slechts kort over vragen.
En om dan te zien of u ook maar iets hebt dat u wilt zeggen over het komen van de tsunami van Liefde, het belang van 14 februari misschien. En dan heb ik een paar vragen over de Reval, en dan kunnen we terugkeren naar de discussie van de werkingen, de procedures en organigram van het Gezelschap van de Hemel, met inbegrip misschien als we tijd over hebben om slechts een korte discussie te hebben over wat u gisteren zei, dat engelen dimensies anders ervaren dan wij dat doen.

President Obama en het Trans-Pacific Partnerschap
Dus, misschien zou u kunnen beginnen met President Obama. Veel mensen, inclusief Lichtwerkers, blijven de slechte pers zien die hij krijgt en denken dat hij deel uitmaakt van de kliek. En het Trans-Pacific Partnerschap verward het allermeest, omdat het een aanval op het milieu lijkt te zijn, een aanval op de legale procedures en zelfbestuur van de naties enzovoorts.
Kunt u ons vertellen, kunt u voor ons interpreteren, voor ons, waar het Trans-Pacific Partnerschap helemaal over gaat en of President Obama, zoals zij zeggen, probeert om het zelfbestuur enzovoorts, van de naties ongedaan te maken?
Aartsengel Michael: Deze man, jullie broeder van de sterren en van onze loyaliteit, Barack Obama, heeft een zeer moeilijke tijd in deze positie gehad.
Welnu, wij zijn niet, noch zou wie van jullie dan ook ooit moeten zijn, rechter en jury van welk wezen dan ook. Maar het is zeer moeilijk, wanneer iemand een positie aanneemt van zulk een, kunnen wij zeggen, verheven leiderschap om geen acties te hebben of non-interventie welke, zelfs meer erbarmelijk in dit geval, beoordeeld en onderzocht werden.
En ja, deze man werd bij vele wendingen gedwarsboomd, maar dat betekend niet dat er geen gebieden zijn waarop hij niet voorwaarts kan gaan.
Zijn er fouten van beoordelingen geweest? Zijn er fouten van beïnvloeding geweest? Ja. Ja, die zijn er geweest.
Deze situatie, het Trans-Pacific Partnerschap waar jij over spreekt, is een poging - en wij benadrukken poging - om de mensen in vele naties aan het nadenken te krijgen in transnationale termen, om te denken aan een wereld die geen grenzen heeft.
Nu, is dat misschien een vroegtijdige sprong, wanneer er zoveel kwesties zijn die in verband staan met vrede? Omdat waar jij aan denkt als economische interesse, soevereine interesse, moet geadresseerd worden, en liever dan opgelost, eenvoudig geëlimineerd voorafgaand aan dat idee van het zijn van één wereld, en een wereld die totaal geherstructureerd werd - hetgeen deel uitmaakt van de onderliggende agenda - totaal geherstructureerd in termen van tarieven en handelsverkeer, economieën, taxaties en valuta.
Er is een besef aan de wortel hiervan dat de Verenigde Staten van Amerika niet langer meer werkelijk de superieure macht is. En het is een poging om te verzekeren om vaste voet aan de grond te krijgen in een zeer andere wereld. Gaat hij hiermee om op de meest effectieve manier die mogelijk is? Nee. Omdat het te vroeg is, en het beangstigd en schrikt teveel mensen af. En er zijn teveel gaten tussen hier en daar.
Dus deswege kijkt hij naar vele jaren en neemt het huidige klimaat waarbinnen hij werkzaam is niet in de berekening mee. En op vele manieren overdenkt hij - of reflecteert, zal ik zeggen - de manier waarop het coöperatieve culturele handelsverkeer, waar jullie aan denken als goederen en dienstverlening, ergens anders werken. Maar jullie zijn niet op een punt van dat niveau van ethisch gedrag en integriteit. Dus dat is waarom wij suggereren dat het een foutieve stap is.
Is het een stap van de duistere kliek? Nee. Het is een stap door een individu die probeert het stempel van morgen op zijn presidentschap achter te laten. Welnu, of het nu deze leider of welke leider dan ook is … omdat wanneer jullie naar jullie planeet kijken, zullen jullie opmerken dat er veel meer wezens in leiderschapsposities zijn, inclusief Obama, in dit moment - en wij benadrukken "in dit moment' - die in een plaats zijn van chaos of verwarring of onvolledigheid. En dan zijn daar diegenen die feitelijk juridisch in integriteit, in liefde en oprechtheid gebalanceerd zijn.
Dus wat ik van jullie vraag - en dit refereert terug naar onze heilige partnerschap, en het spreekt werkelijk jegens de vraag die jullie mij allemaal stellen - welke is, "Michael, hoe kunnen wij dit gekkenwerk stoppen?" Neem gewoon mijn blauwe vlam, neem de toorts van St. Germain, jullie allemaal, dagelijks, ieder uur, wekelijks, en, als één, toorts deze leiders! Ontwortel het en help te elimineren waarvan zij geloven dat obstakels zijn en wat de obstakels zijn voor hun werkelijke vervulling van hun goddelijke missie en doel.
Jullie weten dat jullie mijn zwaard kunnen nemen, nu meteen, en snijd door de illusie heen, snijd door de illusie dat macht, die positie, voor diens eigen bestwil, wenselijk of de moeite waard is. Snijd door deze illusies heen die ervoor zorgen dat je geloofd dat iedere actie een actie is die verandering initieert, omdat het dat niet is. Zelfs diegenen in de indamming - en ja, er zijn sommigen - kunnen geholpen worden, ondersteund, door deze energie naar hen toe te sturen, en dat door jullie, een ieder van jullie, en jullie collectief, de juiste actie eist en beveelt.  
Welnu, ik weet wat jouw volgende vraag is. Het is, "Michael, hoe kan dit zijn, dat dit wezen, deze man, Obama, die door jou wordt begeleidt, die u, die vele, vele wezens in het Witte Huis heeft, die één van de sterren broeders en zusters is, hoe kan dit gebeuren, dat er een misstap is?
Dit maakt deel uit van de menselijke ervaring. En wat jullie doen, waar jullie getuige van zijn - niet straffen, niet oordelen - maar waar jullie getuige van zijn is hoe ieder wezen in die illusie gevangen en ondergedompeld is, specifiek wanneer omringd door diegenen die geacht worden, en die de bedoeling hebben, vertrouwenswaardig en ethisch en oprecht en vooruitziend te zijn, maar die eenvoudigweg niet het bereik van visie hebben die noodzakelijk is om adequate ondersteuning en het advies te geven.
Nu, hoe vaak hebben jullie je tot mij gekeerd - en ik spreek tegen jullie, mijn broeders en zusters, deze avond - hoe vaak keren jullie je naar mij en zeggen, "Michael, ik heb grotere ondersteuning nodig. Ik moet een hulpmaatje hebben, niet slechts een heilige partner, een geliefde. Maar ik ben hulp nodig in de meest praktische betekenis, zodat ik met mijn missie voort kan gaan, dapper, overzichtelijk, onmiddellijk."
Plaats Obama of wie dan ook niet in een andere categorie. Gebruik mijn zwaard. Snijd het uitvaagsel weg. En gebruik mijn vlam om de weg naar de waarheid te verlichten. En hiermee, of je nu wakker of slapende bent, reizend met mij naar de verre uitreiken en hoeken van deze planeet, of eenvoudig in Washington, helpen jullie mij.
Is dit duidelijk?

Valentijnsdag en de Tsunami van Liefde
SB: Ja, dat is het, Heer. En dank u wel hiervoor. Ik kan het niet helpen te denken dat morgen de dag van de liefde is, Liefdesdag, Valentijnsdag is, en ook een dag waarop wij de benarde situaties van vrouwen in sommige gebieden van de wereld herinneren. Is er enige betekenis aan morgen in termen van de tsunami van Liefde?
Aartsengel Michael: Ja, dat is er.
SB: Is het iets dat u kunt bespreken?
Aartsengel Michael: Laat mij het op deze manier zeggen. Nu, ik zou ook uit naam van mijn zuster spreken, en de Moeder [hoest], en het volledige Gezelschap van de Hemel, maar specifiek zou is spreken voor de Raad van Liefde, waarvan ik deel uitmaak - net zoals elk en iedereen van jullie. Er zijn veel dagen van feestvieringen op de planeet, maar is het niet merkwaardig dat er eenvoudig één dag is wanneer Liefde, in vele vormen, gevierd wordt? En dus claimen wij deze dag, figuurlijk en feitelijk. En dat hebben wij gedurende vele jaren gedaan, maar specifiek precies nu, dit jaar, claimen wij het. En wij claimen het uit naam van de Moeder en haar geschenk van Liefde - het geschenk van Haar hart, van Haar waarachtige essentie - aan elk en iedereen van jullie.
Welnu, velen van jullie zijn begonnen de verschuiving, de stromingen, het druppelen - wij geven er niet om hoe jullie het noemen - de beginnende actie van de tsunami van Liefde te ervaren. En de Moeder koos dit woord zodat jullie zullen weten van de doordringende natuur van deze beweging, van deze golf. Het is niet verwoestend; het is opbouwend. Het is herstructurering. Het is herontdekking. En het draagt binnenin zich de waarachtige deeltjes die jullie nodig zijn, waar jullie naar hunkeren, om vragen, voor de herstructurering, voor heelheid.
Velen van jullie hebben gezegd, "Ik kan deze meditatie niet staande doen." (1) Dan vragen wij aan jullie, specifiek voor morgen, om te gaan zitten, te gaan liggen, om te knielen - wij geven er niet om. Wij zullen jullie vasthouden. Zoals wij gezegd hebben, zijn wij bij jullie in partnerschap. Wij vragen jullie om jullie hart te openen en te ontvangen.
Twaalf-twaalf (12:12) waar het ook is dat je woont, is een zeer goede tijd. Maar wij weten dat deze gebeurtenis, dit geschenk van de Moeder van een magnitude is dat het veel te groot is om vastgepind te worden op een uur of een moment. Maar daar hebben jullie het. Jullie liefde dagen en tijden, en ik breek alle regels en geef het aan jullie. Omdat dit onze dag is. Dit is onze dag om met jullie de liefde te vieren. En wij vieren ook onze liefde met jullie.
Wij zeggen dat wij van jullie houden, dat jullie geliefd zijn, dat jullie liefde zijn. Het is zeer zelden dat wij gewaarworden als wij deze woorden tegen jullie zeggen, dat jullie waarlijk het volledige belang en de impact van wat wij jullie sturen ontvangen. Wij versterken voor de Moeder. Natuurlijk doen wij vreugdevol Haar verzoeken. En dat doen jullie ook, wetend of onwetend, bewust of onbewust; jullie zijn veel meer begeleidt dan dat jullie denken.
Morgen is een dag waar, als jullie wensen om het quotiënt van liefde te meten, jullie je gang gaan en dat aldus doen. Maar open je eerst en ontvang, mijn geliefden, want de sluizen zijn bezig open te gaan. Dus dat is de betekenis. Maar eerst stel je open en ontvang. Open en ontvang, mijn geliefden, want de sluizen zijn bezig open te gaan.
SB: Oké.
Aartsengel Michael: Dus dat is de betekenis.

De Reval en het Opnieuw Instellen van de Wereldwijde Valuta
SB: Dank u wel, Heer. Dat is zeer behulpzaam. Welnu, voordat we verder gaan met onze discussie van de werkingen, procedures en het organigram van het Gezelschap van de Hemel, inclusief een kleine discussie over engelen en dimensies, twee vragen over de Reval. Er is werkelijk nergens waar wij naartoe kunnen gaan om gezaghebbende informatie te krijgen over sommige gebeurtenissen anders dan het Gezelschap van de Hemel. En ik zou graag bevestiging willen krijgen van twee gebeurtenissen van u.
Allereerst, er is venijn geweest over dubbele en driedubbele vermindering. En het schijnt dat dit geleidt heeft tot arrestaties en het schijnt geleidt te hebben naar sommige afgevaardigden van het congres en Senatoren die ontslag nemen. Kunt u voor ons, allereerst, bevestigen dat dat gebeurd en gebeurd is? En kunt u hierover een klein beetje vertellen? En dan zal ik mijn tweede vraag voor u hebben.
Aartsengel Michael: Laat ons eenvoudig zeggen dat er een grote hoeveelheid aan opruiming gaande is. En ja, het is een eigenaardig visioen, maar mogen jullie denken van het Gezelschap van de Hemel als dat zij schoon schip maken? En dat manifesteert zich welzeker in het fysieke rijk.
Nu, niet iedereen; laat mij daar zeer duidelijk over zijn! Maar daar is het, hmmm……, geslepen gedrag van sommigen. En dit is hoe zij gerechtigheid begrenzen, in de betekenis van jullie woord, maar ook in de betekenis van dat van ons - en er is zeker een schoonmaak geweest in het menselijke rijk, niet slechts van de politici. Maar zij zijn van een meer zichtbare aard. Maar de verschuiving is begonnen. Dus dit maakt deel uit van een grotere beweging, een grotere schoonmaak.
SB: Is er wat dan ook dat u wilt zeggen over de grotere beweging, heer, voor ons?
Aartsengel Michael: Oh, nee. Wij geven niemand vooraf informatie.
SB: Ja. Oké. Dat maakt een heleboel zin.
Allereerst, voordat ik de tweede vraag stel, moet ik een verschil maken tussen de Reval en het opnieuw instellen van de Wereldwijde Valuta. De Reval gaat over de Irakese Dinar, maar het opnieuw instellen van de Wereldwijde Valuta gaat over alle valuta's. Het werd gezegd dat President Obama afgelopen zondag ondertekende op de Reval, de 9 Februari. Is dat correct? Ging President Obama naar Reno en ondertekende hij de Reval?
Aartsengel Michael: Het is ons niet toegestaan om dat te zeggen.
Maar laat ons suggereren dat dit deel van het Plan uitmaakt en dat dit in vervulling zal gaan. En dan zal iedereen zeggen, "Wel, misschien is hij welbeschouwd toch niet zo'n slechte vent."
SB: Juist. Nu, wanneer u zegt, "dit maakt deel van het Plan uit," bedoelt u een ondertekening door President Obama, juist?
Aartsengel Michael: Het is een overeenkomst, ja.

Engelen, Dimensies, Octaven
SB: Oké, dat is zeer goed. Wel, laten we dat dan verlaten en onze discussie hervatten van de werkingen, procedures en het organigram van het Gezelschap van de Hemel. Maar voordat we dat doen, zei u iets tegen mij in mijn lezing op 12 februari dat mijn nieuwsgierigheid prikkelde.
Dikwijls, spreken wij over - iemand zal vragen waar wij vandaan komen, en ik geef dat dan aan u door, en u zult zeggen dat zij een engel zijn en dat zij vanuit de 9de dimensie komen. Maar in deze lezing zei u dat engelen de dimensies niet helemaal ervaren zoals wij dat doen, dus is het niet juist te zeggen dat zij vanuit de 9de dimensie komen. Is dat correct?
Aartsengel Michael: Wij bedoelen te zeggen, en wij hebben het zeker vaak gezegd, "Zij komen vanuit…" Misschien zou het meer accuraat zijn te zeggen dat zij verankeren, dat zij bezoeken, zij zijn van.
Welnu, hetzelfde is waar, omdat dit deel uitmaakt van mijn favoriete onderwerp omdat het betrekking heeft op hoe jullie - en wij - de informatie interpreteren die wij met jullie delen. En terwijl jullie leren om op een andere manier te spreken, en te trillen, met jullie sterren broeders en zusters, is het in toenemende mate belangrijk dat wij duidelijk zijn en dat jullie duidelijk zijn.
En, aanvullend, vanwege dit en vanwege de uitbreiding die jullie ervaren, zijn jullie niet slechts jullie verstand of jullie hartbewustzijn, of jullie emotionele lichaam, maar is de totaliteit van jullie wezen meer voorbereid om de informatie waar ik nu over spreek te ontvangen.
Dus wanneer je vraagt over een wezen die in de vorm is … dus laat ons, voor het doel van de discussie, deze persoon een menselijk wezen noemen of zij nu wel een hybride zijn of niet. Wanneer zij in de menselijke vorm zijn roeit dat niet, kunnen wij zeggen, hun engelachtige zelf uit. En zeer vaak - in feite, zeer vaak, zeer vaak - wanneer jullie denken aan het universele zelf, welke wij liever gebruiken dan eenvoudig hoger zelf, hetgeen aanvoelt als een verbinding met een deel van jou, maar denk eraan als zijnde hoger, jullie engelachtige zelf is een zeer groot deel van wie je in een universele betekenis bent.
Wanneer je in de menselijke vorm komt, dan doe je dat om het rijk van de menselijke ervaring te ervaren - 12 dimensies, 12 gebieden binnenin deze dimensies, 12 stralen, en zo verder. Nu, wat jij zegt, en wat wij zeggen, is waar heeft deze persoon zich hoofdzakelijk gepositioneerd, niet alleen in dit leven, maar in vele levens? Wanneer zij vorm aannemen, wat is dan de plek waar zij het meest vreugdevol in zijn en graag thuis noemen?
En voor sommigen is het de 7de, hetgeen het Christusbewustzijn en liefde is. Voor sommigen, is het schoonheid [de 9de Dimensie van Overgave, Waarheid en Vreugde]. Voor sommigen is het meesterschap [11de Dimensie van Meesterschap].
Dus wij zullen dan zeggen, "Die persoon is van, of van…" de 9de, de 10de, de 7de, de 5de, en zo verder, en zij dragen de kwaliteiten van die dimensie, van die werkelijkheid. Dat is wat zij brengen, specifiek tijdens de tijd toen de oude 3d afgebroken werd.
De kwaliteiten, waar jullie over gedacht hebben als de goddelijke kwaliteiten zijn zeer noodzakelijk geweest. Dus, zuiverheid, creativiteit, de bekwaamheid om verandering te besturen/managen, en zo verder, zijn kritiek geweest om die illusie en de stationaire, statische aard van het omgeven te zijn in de 3de dimensie te doorbreken.
Welnu, wanneer je de menselijke vorm verlaat, wanneer je tegen mij zegt, of tegen de Moeder of jouw gidsen, of jouw geliefde, "Ik vertrek nu. Ik schud deze fysieke vorm af, ik zal je later weer zien," is er een universum aan uitbreiding en keuze. Nu, betekent dat dat die persoon, dat wezen, nu deze loutere energie van engel-zelf, volledig de 9de, 10de, 11de, 12de dimensie verlaat? Niet noodzakelijkerwijs. Zijn zij beperkt tot die werkelijkheid? Nee.
Je hebt een vrijkaart, en begrijp ook, in het engelachtige rijk, heb je ook, zoals de mensen en wat jullie aan het worden zijn, heb je het potentieel en de bekwaamheid om ook te multi-lokaliseren. Dus je mag in de 9de dimensie zijn. Je mag zingen met het engelachtige koor in waar jullie over gedacht hebben als buiten dat rijk van de menselijke dimensies, welke, tot nu toe, jullie definitie van jullie ervaring is geweest. Nu zijn we aan het uitbreiden en zeggen, "Wacht, er is meer." Je mag ervoor kiezen om aan boord van een schip te zijn, en dat kan een dimensionale werkelijkheid zijn, of je kunt daaraan voorbij gegaan zijn. Dus er zijn vele keuzes, en je mag ook kiezen om in hen allemaal tegelijkertijd te zijn.
Zeer vaak, specifiek wanneer iemand zeer diep toegewijd is - in de relatie, in de liefde, in de familie, in de missie, in het doel - zullen zij in de dimensionale werkelijkheid van de menselijke ervaring blijven om door te gaan de Moeder te helpen, niet alleen de menselijke wezens die zij achtergelaten hebben, hoewel dat een zeer sterke band is, maar ook om de Moeder te helpen, en ons, bij het helpen van jullie.
Dus het is de voorkeur en het verlangen met te zeggen, "Wel, nadat ik een beetje rust gehad heb, wil ik echt verdergaan met wat ik in deze dimensie begonnen ben, omdat ik weet, dat het voor mij als thuis aanvoelt, en het is ook dat ik door kan gaan met mijn werk, met de voltooiing van Gaia's reis en de reis van de mensheid." Maar het is niet beperkend.
Nu, wij weten dat wij deze dag geïntroduceerd hebben als een dag van de uitbreiding van de concepten die jullie gewend zijn om mee om te gaan, maar wij vertrouwen er ook op dat jullie in staat zijn om te bevatten wat wij zeggen.
SB: Prima. Heel veel luisteraars zijn in feite engelen, denk ik, Heer. En u sprak over de 12 dimensies van het menselijke rijk. Zijn er ook dimensies van het engelachtige rijk waar wij niets vanaf weten?
Aartsengel Michael: Dimensies neigen te zijn, alhoewel jullie er niet op deze manier aan denken, een experimentele constructie en zij zijn gerelateerd aan een fysieke tijd/ruimte continuüm constructie. Dus als je dat in een zeer losse vertaling wenst te nemen en zegt dat het engelachtige rijk een dimensionale werkelijkheid heeft, zouden wij zeggen, "Ja, maar maak geen spiegelbeeld van waar jullie aan gedacht hebben."
SB: Prima. Dus nu, om het aan elkaar te breien, de fictieve persoon die aan u vroeg waar zij vandaan komen, en u zegt, "Jij komt uit de 9de dimensie," als zij het menselijke rijk zouden verlaten, zouden zij kortom ergens anders naartoe kunnen gaan dan de 9de dimensie, en het zou een veel meer uitgebreidere ervaring kunnen zijn. Ik dat correct?
Aartsengel Michael: Ja, het is correct. Maar weet ook dat in de engelachtige vorm - en zelfs terwijl jullie op dit moment leren, en dit maakt deel van jullie Ascentie uit - zijn jullie ook vrij om alle dimensies en werkelijkheden te bezoeken.
SB: Hmm.
Aartsengel Michael:  Maar binnenin dat menselijke gebied.
SB: Juist.
Aartsengel Michael: Dus die persoon van de 9de mag zeggen, "Ik denk dat ik naar de 12de toe ga. Ik denk dat ik mijn rol als commandant aan boord van een schip weer opnieuw ga aannemen, en een andere vorm neem," of "Ik denk dat ik eenvoudig voor een poosje vrij ga vliegen als één van de Moeders engelen in z'n algemeenheid."
SB: Hmm. Prima. Wat is het verschil tussen een dimensie en een octaaf?
Aartsengel Michael: Een octaaf is een andere maatstaf die vaak gebruikt wordt om te reflecteren hoe beweging plaatsvindt van het ene niveau van ervaring naar het andere. Dus, bijvoorbeeld, de mensheid, aangezien jullie klem gezeten hebben in de 3de dimensie, of in een zeer laag octaaf, kunnen jullie eraan denken als de basis sleutels of het basisniveau van het toetsenbord van een piano. Het was het laagste octaaf van het menselijke bestaan. En jullie zijn daar een zeer lange tijd geweest.
Nu springen jullie, zoals mijn zuster gezegd heeft, en dit wordt vergemakkelijkt door de nieuwe jij. En jullie allemaal, lief hart, hebben omhelst, en omhelzen de nieuwe jij. En de tsunami van liefde zal dat intensiveren. Dus jullie zijn aan het verhuizen, en het is niet noodzakelijkerwijs één, twee, drie, vier. Jullie doen op vele manieren aan haasje-over, naar een plaats, een hoger octaaf van bestaan. Een hoger octaaf van bestaan geeft je niet alleen toegang tot een hoger rijk van dimensionaliteit, hetgeen alle dimensies omvat, maar een hoger rijk van bewustzijn, van hartbewustzijn, van uitbreiden, en het besef van wat er voorbij de bubbel van het menselijke bestaan ligt.
En het hogere octaaf is wat er specifiek vereist is voor de volledige betrokkenheid en integratie van de mensheid in/naar het galactische en intergalactische bestaan.
SB: Oké. U gebruikte nu de woorden galactisch en intergalactisch. Wat is het verschil tussen de twee?
Aartsengel Michael: Het is een onderscheid dat zij maken.
SB: Oh, oké. [lacht]
Aartsengel Michael: En zo zullen jullie zeggen, "Ik ben een Noord Amerikaan, " en iemand anders zal zeggen, "Ik ben een Europeaan," of iemand zal zeggen, "Ik ben Australiër." Dus denk aan intergalactisch als dat het betekend dat het verder weg is.
SB: Verder weg. Oké. En hybride? Ik denk dat hetzelfde woord, of dezelfde betekenis, gekoppeld is aan samenstelling. Is dat correct?
Aartsengel Michael: Dat is correct. De hybride is de vermenging van het sterrenwezen - jullie gebruiken ook vaak de term sterrenzaad.
SB: Juist.
Aartsengel Michael:  Maar het is het menselijke-galactische sterrenwezen, intergalactische, engelachtige zelf.
SB: Oké.
Aartsengel Michael: Het is het geïntegreerde geheel. Dus je hebt menselijke wezens die hybride engelachtigen zijn. Zij zijn geen intergalactische wezens, zij zijn menselijke engelachtige wezens. Je hebt mensen die hybriden zijn die zeer elementaal zijn- feeën, kabouters, water nimfen, enzovoorts. Zij zijn hybriden. Dus het is niet louter en alleen de intergalactische wezens en sterrenzaden. Jullie zijn een prachtige mix van zovele aspecten.
SB: Um-hmm.
Aartsengel Michael: Jullie zijn een verrukking.
SB: Oké, wel we zullen een andere tijd daarvoor moeten gaan nemen. We hebben veel te leren, ik weet dat, Heer. Heel veel dank daarvoor.
Aartsengel Michael: Het is mijn genoegen. En ik nodig jullie uit - kom vier de dag van liefde met mij.
SB: Dank u wel, Heer.
Aartsengel Michael: Wij zijn bij jullie.
SB: Dank u wel.
Aartsengel Michael: Vaarwel.
SB: Vaarwel.

[Einde]

Voetnoot
(1) Het betreft hier een meditatie welke door Linda Dillon op video is opgenomen en waarvan geen geschreven tekst is. Voor degenen die geïnteresseerd zijn om deze meditatie te doen, en de Engelse taal geen al te groot struikelblok is, is hier de link naar de video; Tsunami of Love Het is een meditatie om als anker voor de Tsunami van Liefde te dienen, en de Tsunami van Liefde te Zijn.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten