maandag, februari 03, 2014

De Arcturiaanse Groep - De Wereld is Binnenin Jullie Niet Buiten Jullie - 2 Februari 2014


De Arcturiaanse Groep
"De Wereld is Binnenin Jullie Niet Buiten Jullie"
2 Februari 2014 / Marilyn Rafaelle

Groeten,
Vaak hebben jullie van jezelf gedacht alleen te zijn en vroegen jullie je af waarom de Galactische beloofde hulp niet materialiseerde. Het gaat over de vrije wil dierbaren. Er zijn limieten tot hoeveel anderen, wie dan ook, kunnen doen voor de ascentie van de Aarde omdat de reis in/naar de nieuwe dimensionale energie van jullie is … uitgekozen door jullie en door een ieder persoonlijk op gang gebracht en daarna wereldwijd. Niemand kan het innerlijke werk voor jullie doen hetgeen de fout is die door vele geloofsystemen bestendigd wordt. Daar zijn diegenen die geloven dat Jezus of de één of andere heilige of Goeroe al het werk voor hen zal doen, en dat zij voor eeuwig "gered" zijn door eenvoudig hun geloof in die ene persoon als een verlosser te verklaren. Zij gaan dan op de oude dimensionale manieren verder met hun dagelijkse levens, gelovend dat het werk van hun "verlossing" beëindigd is.  
De leraar Jezus of Jeshua kwam als een boodschapper van de waarheid in/naar een zeer dichte wereld. Hij probeerde de mensen te leren wie zij in werkelijkheid waren en liet hen zien hoe zich voorbij de grenzen van de derde dimensie te ontwikkelen. Hij was een wegwijzer, en kon nochtans niet het werk voor een ander doen. De wereld was niet gereed en de meesten begrepen zijn boodschap niet, hetgeen de ervaring geweest is van vele leraren van de waarheid door de tijd heen, vaak was het beste dat zij konden doen het planten van de zaden van de waarheid.
Jullie als individuele expressies van de Goddelijkheid zijn nu gereed om de waarheid te leven. Dit is geen werk voor "slappelingen" want het is moeilijk om vele van de beproefde en rechtschapen manieren achter te laten die door vele levensspannen heen gewerkt hebben. Jullie zijn verkenners die nieuwe paden smeden. Verandering kan zeer beangstigend zijn voor een wereld die geprogrammeerd is tot het gebruik van diens verstand om alles te bedenken en te plannen overeenkomstig met wat voor huidige concepten dan ook die op hun plaats zijn en wat de 'beste manier' van het doen van iets is. Leer te luisteren en vertrouw op jullie intuïtie als jullie bezig gaan met jullie dagelijkse taken, wetende dat jullie spirituele wezens zijn en geen lage en zondige mensen die gered moeten worden zoals velen van jullie geleerd werd. Van binnenuit leven zal meer comfortabel en gemakkelijker worden hoe meer je ervoor oefent, het is jullie ware aard om op deze manier te leven. Dit betekend niet dat je jouw vliegtickets niet besteld of jouw dag pland, het betekend dat je altijd één oor luisterend binnenin hebt en als dat wat je aan het plannen bent niet met jou resoneert, dan houd je dat in ere.

Alles dat je ziet, hoort, proeft, aanraakt en ruikt is een concept … een mentale interpretatie van de spirituele werkelijkheid. Goddelijk bewustzijn is Alomvertegenwoordigd … zou ook maar iets buiten de alomtegenwoordigheid kunnen bestaan? Jouw wereld is binnenin jou, niet buiten jou. Bijvoorbeeld, wanneer je naar een boom kijkt, weet dat het Goddelijke Idee van die boom spiritueel, licht, schoonheid en nooit verouderend is, en wat je waarneemt als een boom is het driedimensionale concept van het spirituele idee van de boom. Merk op dierbaren, dat jullie staat van bewustzijn bepaald hoe je interpreteert en dan voor jezelf de ideeën vormt die belichaamd zijn binnenin een Universeel en Alomvertegenwoordigd bewustzijn. De wereld is binnenin jullie niet buiten jullie … Alomvertegenwoordigd verzekerd dat niets gescheiden is. Dit zal voor sommigen moeilijk om te verteren zijn, maar probeer om niet te reageren, muren van weerstand op te richten. Haal in plaats daarvan dit idee binnen en denk erover na, om hulp vragend om tot begrip te komen.
Dit is jullie werk, dit is hoe jullie de resonantie van de wereld veranderen en nieuwe en hogere vormen van alles creëren. Begrijp dat ieder Goddelijk Idee AL belichaamd is binnenin jullie bewustzijn en jullie hoeven nooit naar wat dan ook buiten jullie zelf te zoeken. Deze waarheid, als het door iedereen begrepen zou worden, zou de energie van de wereld in een seconde veranderen. De vrije wil staat de mens toe om overeenkomstig aan diens staat van bewustzijn te interpreteren, er zolang over doend als hij kiest … waarheid is eeuwig, en is niet afhankelijk van wat wie dan ook geloofd of niet geloofd of wanneer. De waarheid kennen betekend niet dat jij je onbewust bent van de verschijningsvormen die gevormd zijn door dualiteit en afscheiding noch betekend het te schreeuwen, "God is alles, ik hoef niets te doen". Het betekend dat je deze creaties begint te zien voor wat zij zijn … manifestaties gevormd door dualiteit en afscheiding zonder een wet om hen te ondersteunen of te handhaven. Op deze manier voeg jij jouw energie niet aan de verschijningsvormen toe.
De Arcturiaanse Groep wenst over de energie van transformatie te spreken die nu aanwezig is en er de oorzaak van is dat velen de waarde van vele stijve structuren die nog steeds op hun plaats zijn door de wet of een overeenkomst in vraag stellen. Wees niet angstig als deze structuren beginnen te verbrokkelen want er is niets dat hen op hun plaats houdt behalve het geloof in hen. Zij zijn concepten en wanneer eenmaal het geloof er niet langer meer is, kunnen zij niet bestaan. Vele van deze structuren waren noodzakelijk in een maatschappij die nog niet gereed was om diens eigen macht te omhelzen, maar het is nu een nieuwe tijd. De energie van het ontwaakte bewustzijn is de veroorzaker dat vele kaartenhuizen omvallen … het is een teken van evolutie.
Daar zullen diegenen zijn die door een onwetendheid van wat er spiritueel in de wereld aan het gebeuren is weerstaan en door wat voor veranderingen dan ook in paniek raken. Vertrouwdheid is hun troost en zekerheid zelfs wanneer het pijnlijk is en iets anders beter zou zijn. Jullie kunnen ter ondersteuning zijn voor deze angstige mensen, zelfs als het slechts bestaat uit een luisterend oor. Een energiegebied dat gevuld is met vreedzaamheid en liefde kan zonder wat voor woorden dan ook troosten. Structuren van regeringen, wetten, religies, families enzovoorts zijn allemaal aan het veranderen … het meeste zal veranderen of volledig bezwijken.
Veel verandering komt eraan door de moed van dappere zielen die niet bang zijn om licht te laten schijnen in/op dichte schaduwen. Deze veel beschimpte Lichtwerkers zetten vaak hun leven op het spel om een slapende wereld te helpen te ontwaken uit de zelfgenoegzaamheid en in/naar diens macht/kracht te gaan. De mens moet beginnen zichzelf te zien als meer dan hulpeloze pionnen in de handen van de machthebbers of niets zal veranderen. Wees dapper dierbaren, want het externe manifesteert het innerlijke en iedere dag worden jullie gevuld met meer licht. Volledige verandering kan niet gedurende één nacht tijds gebeuren want het heeft eonen aan tijd genomen om te zijn wat het is.
Er wordt liefdevol naar jullie gekeken en jullie worden door velen van andere planeten bestudeerd omdat jullie hen leren hoe het gedaan wordt … hoe te evolueren binnenin de zware structuur van de dualiteit en afscheiding. Ook zij leren van jullie inspanningen en jullie evolutie.
Wij zijn de Arcturiaanse Groep 2/2/14 

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten