dinsdag, februari 18, 2014

De Arcturiaanse Groep - 16 Februari 2014 / Marilyn Rafaelle


De Arcturiaanse Groep
Jullie zijn Ontwikkeld genoeg om te Doen waarvoor Jullie hier Kwamen om te Doen…
16 Februari 2014 / Marilyn Rafaelle

Groeten,
De boodschap die wij in deze tijd brengen is er één van hoop. Zovelen van jullie zijn gefrustreerd en worstelen met kwesties van het dagelijkse leven. Het is noodzakelijk dat jullie begrijpen dierbaren, dat deze moeilijkheden geleidelijke opklimmingen en geen mislukkingen representeren. Bepaalde energieën die zich van leven naar leven opgestapeld hebben zijn opgeslagen binnenin het cellulaire geheugen van jullie fysieke lichamen en ook binnenin de emotionele en mentale lichamen. Ieder individu slaat op en draagt met zich mee, totdat het opgeruimd wordt, diens persoonlijke energieën van afstamming, geloften, beloften en oppermachtige krachtige levenservaringen (sommigen goed en sommigen zeer slecht) samen met een cellulaire herinnering van de betrokken individuen in deze ervaringen.
Jullie zijn nu spiritueel sterk genoeg om wat voor energieën dan ook los te laten die er alleen maar toe dienen om jullie vast te houden in wat oud en beëindigd is, en dit omvat ook de oplossing van iedere karmische situatie die beëindigd moet worden. Deze energieën werden door levensspannen heen opgeslagen en meegedragen omdat jullie nog niet ontwikkeld genoeg waren hen te erkennen en op manieren op te lossen die jullie in staat zouden stellen om hen op te ruimen.
Er zijn lagen aan deze zakken van energie die het resultaat waren van intense levenservaringen (fysiek, emotioneel, of mentaal) welke diep binnenin vastgehouden werden omdat jullie ervoor kozen hen niet opnieuw te doorleven of zelfs niet weer over sommige van deze ervaringen na te denken.
Het gebeurd vaak dat de serieuze student geloofd dat door zijn harde innerlijke werk een kwestie afgehandeld en beëindigd is. Dit is gewoonlijk iets dat hem/haar door zijn/haar leven heen geplaagd heeft; een specifiek persoon, of een angst, of een verslaving, of een emotionele reactie … en dan, vast en zeker is het er weer en zegt; "Hallo, ik ben terug."

Geloof nooit dat dit duidt op een mislukking of dat het werk niet juist gedaan werd, want het opnieuw tevoorschijn komen van een kwestie welke opgeruimd moet worden betekend eenvoudig dat je er nu een dieper niveau van bereikt hebt. Wanneer dit gebeurd, onderzoek wat voor concepten dan ook waar jij je de vorige keer niet bewust van bent geweest en ga wederom in/naar waarheid. Terwijl elke nieuwe laag zichzelf presenteert, zal het jou naar nieuwe niveaus van besef openen betreffende jouw eigen staat van bewustzijn. Vraag; "Wat is het dat ik geloof en ervoor zorgt dat ik me op deze manier voel?"
Probeer niet om macht te geven aan wat voor kwesties, mensen of ervaringen dan ook van goed of slecht waarmee je mag worstelen, want deze dingen hebben alleen de macht die je aan hen geeft, wat het waarom is waarom zij op de eerste plaats binnenin jou opgeslagen werden. De oude en beëindigde driedimensionale energieën van dualiteit en afscheiding kunnen niet met je meegedragen worden in/naar de hogere frequenties van Licht en zullen handelen als blokkades totdat zij verwijderd zijn.
Voor dit specifieke leven, vanwege het belang van de verschuiving die gaande is, brengen geïncarneerde ontwikkelde zielen een volledige lijst met zich mee van wat voor kwesties dan ook die zij moeten opruimen. Velen kiezen vooraf aan de geboorte, om geboren te worden in familiesituaties die zouden activeren wat het ook is waaraan voorbij gegaan moet worden. Bijvoorbeeld; Velen die opgroeiden in misbruik makende familie situaties, kiezen deze familie specifiek (voor de geboorte) om een lang vastgehouden bewustzijn van een laag zelfrespect te activeren. Op deze manier zouden zij voor eens en voor altijd dit concept van zelf los kunnen laten en het besef ontwikkelen van wie en wat zij werkelijk zijn. Er is ook frequent een karmische situatie die volbracht moet worden.
Met betrekking tot karmische relaties … als jij jezelf in een situatie gewaarwordt waarin je herkend dat een altijd aanwezige disharmonie karmisch moet zijn, maar de andere persoon niet geïnteresseerd is in wat voor oplossing dan ook, kan je het zelf loslaten en voltooien. 1. Erken de Goddelijke Aard van de persoon, zelfs als zij er zelf totaal niet in geïnteresseerd zijn. 2. Verwijder energetische koorden die jou nog steeds koppelen aan die persoon door jouw intentie en visualisatie. 3. Stuur hen Licht en Liefde wanneer het ook maar is dat je aan hen denkt. 4. Ga er GEEN verbintenis mee aan … dit zal datgene wat je probeert op te ruimen bestendigen.
In vroegere levens, incarneerden zielen met een korte lijst, zij kozen misschien één kwestie om te behandelen en om aan voorbij te gaan. Vaak voorkwamen de worstelingen van het eenvoudig in leven blijven wat voor vooruitgang dan ook, en één doel mag gedurende diverse levens op diens plaats geweest zijn. Vanwege de krachtige energieverschuiving die nu op de Aarde plaatsvindt, beseffen incarnerende zielen dat zij wat voor kwesties dan ook moeten adresseren die hen in frequenties houden die oud en beëindigd zijn, en dit is waarom zovelen zeer moeilijke levenservaringen lijken te hebben. 
Jullie zijn ontwikkeld genoeg om te doen waarvoor jullie hier kwamen om te doen of je zou niet gekozen hebben om het te doen. Geloof nooit dat je een mislukking bent, zelfs als driedimensionale concepten zeggen dat je dat bent. Nee, klop jezelf inderdaad op de rug dierbaren, want jullie zijn machtige en ontwikkelde Wezens van Licht die nu in staat zijn om door verschijningsvormen heen te kijken en zich aan de waarheid vast te houden terwijl jullie doen wat jullie moeten doen. Vergeet nooit, alle lessen werden vooraf gepland door jou terwijl jij besefte wat er voor jouw ervaringen nodig was om te groeien en te ontwikkelen.
De Arcturiaanse Groep wenst nu te spreken over overvloed. Overvloed is een kwestie die velen verward terwijl jullie lijden door de verschijningsvormen van gebrek en beperking. Binnenin Eenheid bestaat Alles Dat Iis … alle kwaliteiten van een Goddelijke alomtegenwoordige, almachtige en alwetende Bron zijn ook binnenin jullie. Dit is het punt van deze reis waar allen op geweest zijn door honderden van levens heen … om uiteindelijk in/naar een staat van bewustzijn te ontwikkelen welke deze waarheid beseft. De Bron weet niets van gebrek of beperking, HET is Zelf onderhoudend en Zelf handhavend … eeuwig. Het idee van gebrek is een concept dat geboren werd uit het geloof in de dualiteit (paren van tegengestelden) en afscheiding. Alles dat belichaamd is binnenin het Goddelijke Bewustzijn wordt op diens plaats gehouden door de Goddelijke Wet. Als gebrek of beperking binnenin het Goddelijke Bewustzijn waren, zouden zij voor altijd onveranderlijk zijn. Dit te beseffen is de eerste stap naar het veranderen van de externe verschijningsvormen.
Ieder keer dat je een rekening betaald, neem dan een seconde om te beseffen dat aangezien de Bron volledig is en aan niets gebrek heeft, representeert deze cheque of dit geld eenvoudig een materiële manifestatie hiervan. Wanneer je geloofd dat overvloed beperkend en persoonlijk is zodat alles dat uitgegeven wordt jou decimeert, verklaar je geld van jou te zijn … eindig, en beperkt (dualiteit en afscheiding). Besef dat overvloed door jou heen stroomt, niet vanuit jou. Dit mag stom schijnen te zijn als je naar jouw lege beurs kijkt, maar de uitoefening van deze waarheden is de enige manier om in/naar een dieper begrip te verhuizen van de oneindige overvloed hetgeen al van jou is door de deugd van jouw Eenheid met de Bron.
Begin de stroom in beweging te zetten … geef ongebruikte kleding of artikelen weg, doneer tijd, laat een munt in de fles vallen, zelfs als het een cent is … zet de stroming van liefde (dienstverlening of goederen) en dankbaarheid (betaling) in beweging. Er moet altijd stroming zijn. Jullie zijn scheppers dierbaren, en jullie creëren met iedere gedachten en met ieder woord (bv. Ik heb niet…) die uit jullie staat van bewustzijn vandaan stromen. Net zoals de reis gaat over het leren van Eenheid, gaat het ook over het leren van wat er belichaamd is binnenin die Eenheid. Begin waarheid toe te passen op iedere financiële transactie die je maakt, zegen iedere betaling door te weten dat het stroomt vanuit een Oneindige en onbeperkte Bron.
Neem wat voor menselijke voetstappen er ook nodig mogen zijn in jouw specifieke situatie, maar laat jouw eerste stap altijd een herinnering van de waarheid zijn van jouw Oneindige Bron. Kies om niet van ganser harte het onophoudelijke spervuur van het derde dimensionale nieuws over gebrek en beperking te omhelzen.
Jullie zijn op een keerpunt, eentje waarin jullie moeten besluiten wie jullie meester zal gaan zijn en wie jullie zullen dienen … waarheid of de driedimensionale concepten die aan jullie vanaf alle kanten gepresenteerd worden door een onontwaakte wereld? Wees zeer oprecht met jezelf, dierbaren, want jullie zijn/jij bent nu op een punt aangekomen van ofwel voorwaarts te gaan, of in het oude te blijven. De keuze is zoals altijd, die van jullie/de jouwe.
Wij zijn de Arcturiaanse Groep 2/16/14 

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten