donderdag, februari 13, 2014

Blossom Goodchild en de Galactische Federatie van het Licht - 12 Februari 2014


Blossom Goodchild en de Galactische Federatie van het Licht - 12 Februari 2014
De Kokende Waterketel en Aanroeping in het Nederlands
 
Blossom: Hallo jongens … wel, gegeven het feit dat ik hierna nog maar twee gelegenheden heb om met jullie te praten voor ik mijn reis ga beginnen, wilde ik eens kijken of jullie in de buurt waren en of het dit keer wel de bedoeling is dat we met elkaar kunnen kletsen. En ik ging er volledig van uit dat het, wanneer het niet zou uitkomen, gewoon niet zou doorgaan. Dank je wel. Ik vraag me dus af … is het nu wel de bedoeling?
Federatie van Licht: Liefste Blossom … het was toch zo dat onze laatste pogingen werden verstoord? We moeten accepteren dat dit soort alarmbellen gemakkelijk worden opgemerkt, zodat het bewuste communicatiekanaal werd afgebroken. Echter, wij VOELEN nu dat wij in staat zijn om de raketten, die op jou gericht zijn, bij wijze van spreken, te misleiden … en wederom een gesprek … doorgegeven in Liefde … met jou te hebben.
Dat is absoluut goed nieuws. Want zoals jullie weten, zal ik de volgende maanden niet beschikbaar zijn. Ik denk dat het voor ons allemaal goed is om er even tussenuit te gaan en op een plek in ons Zijn te komen waarin we kunnen ZIJN en … met alle respect … zonder hulp van buitenaf.
Met alle respect … gezien de voortgang van de plannen komt dat goed uit. ‘Een verandering is even goed als rust’, zoals in jullie wereld wel wordt gezegd, en terecht.
Liefste vrienden van de Planeet Aarde … wat gaan jullie moedig door … vanuit jullie verlangen om het Licht voort te brengen en het naar Moeder Aarde te laten opstijgen naar een Hoger plan. Wij bewonderen oprecht jullie kracht en jullie doorgaande vasthoudendheid om de LIEFDE van jullie zelf uit naar anderen … en zij die in nood zijn te brengen.
Soms moesten jullie er hard voor knokken en voelden jullie je er ziek van … maar jullie marcheren nog steeds door … IN JULLIE HART WETENDE dat dit is wat jullie hier kwamen doen … OM TE GEVEN EN LIEFDEVOL TE ZIJN. Dat is het wel … in een notendop.
Maar het is wel zo … dat wij, in die laatste weken van gesprekken met jou, Blossom, hebben ontdekt dat jullie zielen ontmoedigd raken. Een moeheid … zoals jullie zeggen … die jullie LICHT bij tijden verduistert en waardoor jullie je niet in staat voelen om jullie kracht te laten groeien en vernieuwen.
Dit was voor ons nogal alarmerend. Wij begrepen namelijk niet volledig hoe wanhopig zo velen van jullie zich VOELDEN/VOELEN. Zoals jullie weten hebben wij onze troepen verzameld en de situatie diepgaand besproken. Wij hadden, tot nu toe, gedacht dat jullie hier wel ‘overheen zouden groeien’  … en dat bedoelen we met respect. We dachten dat dit meer een ‘fase van groei en uitbreiding’ in jullie ziel zou zijn. Maar wij leerden door jullie ontdekken … dat het vooral komt door de bombardementen van jullie energieveld door de negatieve krachten, die jullie voortdurend ondergaan en een diepe uitwerking hebben.

Maar jullie wisten toch zeker dat dit gebeurde … want jullie zijn je toch volledig bewust van de duistere energie op de planeet?
O zeker! Maar wij moeten de WAARHEID en niets dan de WAARHEID spreken. Wij hadden ons absoluut niet gerealiseerd hoe destructief  deze energieën waren/zijn voor jullie huidige toestand.
Het is zo liefste Blossom … dat wij WETEN hoe geweldig jullie zijn … JULLIE van Planeet Aarde zijn veel veerkrachtiger dan jullie denken. Dit is steeds weer door jullie zelf bewezen en daardoor hadden wij de door jullie genoemde onderliggende stroom van ontmoediging niet ‘gezien’. 
Inderdaad zeiden jullie dat jullie in het algemeen meer licht dan duisternis zagen. Ik zeg wel gekscherend dat jullie hier maar eens een weekje of twee zouden moeten komen, zodat jullie kunnen VOELEN wat het is om in deze energie ingebed te zijn. Je wordt er soms depressief van. Ik zeg niet dat dit voor de HELE mensheid geldt … ECHT … dat kan ik niet zeggen … maar heel veel mensen … zouden opfleuren van zo’n BOOST.
Dit begrijpen wij nu. Wij gaan zeker geen valse voorspellingen doen over deze BOOST maar we kunnen wel zeggen dat wij ons volledig bewust zijn van het ‘gebed’ dat is aangeboden … en jullie mogen WETEN dat deze boost zal plaatsvinden … ALS HET IEDEREEN TEN GOEDE ZAL KOMEN … EN DE PLANEET VOORUIT ZAL HELPEN. Maar … om met jouw woorden te spreken, Blossom, … als het niet voor het HOOGSTE GOED is … begrijp dan dat het niet zal gebeuren.
Helemaal goed. Ik VOEL me hier goed bij … want ik denk dat we hier allemaal hetzelfde in willen. Persoonlijk kijk ik naar het tijdstip op vrijdag uit, wanneer we allemaal onze energie zullen samenbundelen in LIEFDE. Al komt er niets anders uit voort … DAT op zichzelf … zal erg bemoedigend zijn … en misschien wel alles dat we nodig hadden. Om dit verenigde front te VOELEN.
Wij kunnen hieraan toevoegen dat er, vanuit ons perspectief … nu, zoals wij dat zien … velen in andere rijken zijn, die zich bij de VERLICHTE STRIJDMACHTEN en jullie allemaal op AARDE zullen aansluiten.
Het zal een erg heilige, maar korte en machtige gebeurtenis zijn, waarnaar wij in ‘onze ruimte’ ook uitkijken om aan deel te kunnen nemen. Wij vragen jullie om jezelf toe te staan om volledig afgestemd te zijn op jullie gelukkigste momenten … terwijl jullie de woorden van de Aanroeping aanbieden. Want jullie vragen dit niet vanuit wanhoop … maar voor de vooruitgang van de hele mensheid … en is het dan niet zo, liefste zielen … dat dit vanuit de gelukkigste, meest blije plek binnenin jullie moet komen?
VUL JE WEZEN MET LIEFDE … ADEM LIEFDE IN en ADEM LIEFDE UIT gedurende enige tijd voor je begint … zodat er, als je gaat vragen … de trilling van de Hoogste energie is.
Zie je Zien jullie … liefste vrienden en strijdmakkers … dat jullie, alleen maar door deze woorden uit te spreken … in harmonie … ALS ÉÉN … al onzelfzuchtig ERG VEEL doen om jullie planeet te helpen?
WIJ ZIJN HEEL ERG TROTS OP JULLIE.
Dank je wel. Wij doen ECHT ons best en ons geklaag en gekerm kwam voort uit onze WAARHEID. Deze ‘Roep om een teken’ kwam niet voort uit luiheid of het verlangen naar een snelle oplossing. Verre van. Het komt, zoals jullie WETEN … vanuit onze harten, als gevolg van het al tientallen jaren durende spervuur door degenen die ons kwaad willen doen, dat onze fysieke vorm moest verduren.
Maar WETEN jullie nog dat jullie hen LICHT moeten sturen?
O ja! Zie je, het is niet zo dat wij ons Licht niet laten schijnen of dat wij ophouden met wat we hier kwamen doen. Nee, nee, nee! Het gaat erom dat het, onder de condities die ons zijn opgelegd, moeilijker is om ons Licht te laten doorkomen. Nou ja, zo voelt het tenminste bij tijden. Zelfs wanneer ik me, zoals vandaag, opperbest voel … vraag ik me af of we ook maar een klein deukje veroorzaken. Is ons LICHT sterk genoeg om de misleidingen te overwinnen, die ons zijn wijsgemaakt, waarvan, laten we het maar onder ogen zien … het grootste deel van de wereld zich volstrekt onbewust is? Ik denk dat dit het is waar we moeite mee hebben.
Maar, Blossom, wij zeggen jou … dat Het kleinste Licht … Het zwakste Licht … nog steeds het donker doet oplichten … nog steeds het verschil kan maken.
Laten we het zo zeggen, wij vragen jullie om blij te zijn … om een zonnige gemoedsgesteldheid te koesteren … waardoor, door zo te doen/zijn … jullie je missies vervullen.
JULLIE ZIJN BEZIG OM DIE BLIJMOEDIGE VONK TE ZIJN, DIE JULLIE WILDEN ZIJN. OFSCHOON JULLIE WISTEN DAT JULLIE … WANNEER JULLIE BENEDEN OP DE PLANEET AARDE ZOUDEN ZIJN … VEEL MOEILIJKHEDEN ZOUDEN TEGENKOMEN.
Yep, dat snap ik. Echter, is het niet zo … dat wil ik jullie graag voorleggen … dat die moeilijkheden veel moeilijker werden dan wij oorspronkelijk dachten dat ze zouden zijn? En laten we hier niet vergeten … dat dit uit de mond komt van iemand die een gezegend leven leidt en leeft in een prachtig huis. Dus laten we ook degenen niet vergeten die in een geheel andere situatie leven.
WISTEN wij dat het zo moeilijk zou worden? WISTEN wij dat het zo moeilijk zou VOELEN? WISTEN wij dat de duisteren zich zo laag zouden gaan gedragen, wat hun agenda betreft om de macht over iedereen te verkrijgen … ik bedoel … echt? WISTEN wij dat het zo erg zou worden? En laten we eerlijk zijn … de meesten van ons weten nog niet de helft!
Ons antwoord is dat er aan jullie een blanco boek was voorgelegd, toen jullie ermee instemden om naar beneden te gaan om deze missie te volbrengen. Jullie WISTEN dat het niet aan de kleinzieligen was om in te tekenen voor de AARDE-bemanning! Maar ook wist iedereen … dat het ‘LEVEN’ zelf precies dat is … EEN BLANCO BOEK. Ieder nieuw hoofdstuk wordt pas geschreven wanneer het vorige is afgelopen. Men kan niet hoofdstuk 15 schrijven voor hoofdstuk 6. Dus is het, in onze WAARHEID zo … dat jullie niet volledig konden WETEN wat er precies zou gebeuren … hoe het zich zou ontwikkelen … omdat het nog niet geschreven was.
Maar … hoe WETEN jullie dan dat het GODDELIJKE PLAN zal plaatsvinden? Hoe kunnen jullie dat zeker WETEN?
Omdat er onderweg ‘zekerheden’ zijn ‘ingebouwd’. Er zijn zekere gebeurtenissen ‘verwerkt’ in het plan … DIE PLAATS MOETEN VINDEN, zodat de ‘mensheid’ in beweging kan komen … en beweging in de juiste richting. ECHTER … deze ‘gebeurtenissen’, zoals je zeer goed weet, Blossom … hangen heel erg samen … niet met een specifieke datum … maar met een signaal van een bepaalde trilling. Deze voorbeschikte gebeurtenissen … komen alleen voort uit bepaalde frequenties die daarmee ‘in overeenstemming’ zijn. Wanneer die ‘afstemming’ is Goddelijke orde … dan kan de gebeurtenis plaatsvinden.
Dus willen jullie, gezien onze omstandigheden en de huidige stand van zaken … zeggen dat wij achterlopen wat betreft ‘de timing van die frequentie’ vanwege de vrije wil en de overweldigende negatieve krachten? Ja, ik weet dat jullie zeggen dat er geen tijd is … maar jullie weten wat ik bedoel.
Kijk, Blossom … dit geeft weer aan waarom er zoveel is tussen ‘jullie’ op Aarde en ‘ons’ … die niet op Aarde zijn … dat verkeerd geïnterpreteerd kan worden. Je zegt namelijk ‘de timing van de frequentie’ en ook al doe je dat schertsend … je gebruikt het woord ‘timing’… Er is echter geen timing … er is alleen maar trilling van energie … en als de trilling juist is … zal het … wat klaarstaat om ‘plaats te vinden’ … omdat die frequentie wordt geactiveerd … door de natuurwet … voortbrengen … ‘activeren’, zo je wilt.
Ik snap wat jullie bedoelen. Maar er zijn ook enkele mensen die al in die frequentie zijn, en zo niet helemaal, dan toch er behoorlijk dichtbij … die zich afvragen of we nogmaals 1000 jaar moeten wachten voordat anderen hen hebben ingehaald. Hemel … ik kan maar het best beginnen met het breien van een erg lange sjaal!!
Toch … en dat zal je genoegen doen, zal het niet zo gaan.
Genoegen! Ik ben superblij! Hoe gaat het dan wel? Wanneer jullie dat met ons willen delen. natuurlijk.
Om het goed te kunnen uitleggen … moeten we misschien op de volgende manier Licht over de zaak laten schijnen.
Wanneer een ketel water aan de kook raakt … zitten er veel druppels water in. Elke druppel is elektrisch geladen door de stijging van de watertemperatuur … Maar, wanneer men binnenin zou kijken zou men zien dat sommige druppels bellen worden en naar de oppervlakte stijgen vóór sommige andere. Als het water op de juiste temperatuur komt die nodig is om de ‘uit’-schakelaar te activeren … zijn nog niet ALLE waterdruppels opgestegen. Zijn nog lang niet ALLE druppels genoeg ‘verhit’ om ‘zelf bellen’ te worden. Maar ze zitten nog steeds in die hoeveelheid water … in die ketel. Ook al is nog niet iedere druppel getransformeerd tot een kokende bel … het niveau waarop die druppels zitten … draagt nog steeds bij aan het geheel en laat het ‘systeem’ doen waartoe het was ontworpen.
Dat is een opluchting, moet ik zeggen! Want jammer genoeg lijken er nog veel mensen op de planeet te zijn die zelfs nog niet ontdooid zijn! Maar ook hier … is dat omdat ons altijd het slechte nieuws … de slechteriken … onder de aandacht gebracht wordt … zodat we in die trilling blijven. Ik doe heel erg mijn best om dat te vermijden … maar het is nogal dominant aanwezig op deze planeet.
Wellicht zeggen we jullie daarom wel dat WIJ MEER LICHT ZIEN dan donker. Want ONZE focus … vanuit ONZE positie … merkt de LICHTE PLEKKEN op … omdat dit is waar wij op letten.
Maar jammer genoeg … worden erg veel donkere vlekken met opzet en met voorbedachte rade onder onze aandacht gebracht. Waardoor het voor ons ‘hier beneden’ moeilijker wordt … om ons te focussen op wat wij zien. WEET alsjeblieft, dat ik niet kreun … en steun … ik leg slechts uit hoe wij zover kwamen dat heel veel van ons een bescheiden ‘Hallo’ van boven willen horen … een klein ‘Berichtje van huis’.
We begrijpen dit nog beter nu, Blossom.
Oké … welnu, ik weet dat het nu tijd is om te stoppen. Ik heb jullie gemist! En ik zal jullie gaan missen wanneer ik weg ben … maar nu en dan zullen we wat kansen krijgen … IN LIEFDE … en wat is het goed om jullie LIEFDE  te VOELEN … en VEEL DANK.
We herinneren jullie eraan dat wij met jullie mee gaan doen, wanneer het Aanroepinggebed wordt aangeboden.
ONZE DIEPSTE LIEFDE WORDT NAAR IEDER HART GESTUURD … WIJ ZIJN ÉÉN FAMILIE.

*******************************

10 februari 2014, (nieuwsbrief)

Hallo allemaal,
Hier nog een herinnering aan de samenkomst op 14 februari ( 9.00 u. Brisbane Tijd) om de Aanroeping te doen vanuit ons hart.
In Nederland: 24.00 u., op donderdagavond 13 februari!!
http://www.youtube.com/watch?v=Gqmukxqt2rU   (origineel, in Engels)
Het gaat in wezen om het in LIEFDE samenkomen met de intentie om een betere wereld te scheppen door het aanbieden van deze woorden. Het gaat niet zozeer om het krijgen van het teken … dat moeten we overlaten … maar om de verbondenheid en het gesterkt worden dat we zullen VOELEN wanneer wij ons ALS ÉÉN met elkaar verbinden.
PLUS … HIER IS HET OOK IN VERSCHILLENDE TALEN … onze hartelijke dank aan het vertalerteam (vooral Luisa en Petra). Geweldig werk!   http://galacticchannelings.com/ .....


 
Nederlands:          https://www.youtube.com/watch?v=vghim2Ky83s
Frans:                  https://www.youtube.com/watch?v=p_wLZuejYQ0
Duits:                   http://www.youtube.com/watch?v=HmdvklfJQgc
(ook in het Grieks, Hebreeuws, Italiaans, Portugees, Roemeens, Russisch en Spaans. Zie You Tube)
In Liefde en dank,
Blossom G. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten