zondag, februari 02, 2014

Blossom en de Galactische Federatie van het Licht - 31 Januari 2014 + Aanroeping!


Blossom Goodchild en de Galactische Federatie van het Licht - 31 Januari 2014

Jullie ZIJN DAPPER en het PLAN WERKT en Gaat op VOLLE SNELHEID Verder
 


***
Opmerking Blossom: Oké iedereen … zet je schrap en blijf je vasthouden!
Deze laatste channeling en de energie die er in zit was voor mij een ENORME ervaring! Al met al een heel ander soort uitwisseling.
*** 
Blossom: Hier zijn we weer, zo blij als het maar kan , alleen maar plezier en fantastisch gezelschap! Hallo vrienden ... het is altijd heerlijk om verbinding met jullie te maken en ik vraag me altijd af welke ‘gedachtegang’ we in onze communicatie zullen gaan volgen … zodat we onze prachtige planeet Aarde en allen die met haar meevaren kunnen proberen te helpen!
 
Federatie van Licht: Zeker, liefste Blossom … is het niet zo dat we via bochten en zijwegen reizen, zodat we ‘elkaar’ kunnen ontdekken? Het is eigenlijk een wonder, gezien ‘de afstand’ tussen ons, dat we het zo goed doen als we doen.
En toch zijn we maar een ademtocht van elkaar verwijderd.
Ik vroeg me af of we niet verder konden gaan met wat jullie zeiden dat jullie onze gedachten niet konden oppikken, maar dat jullie onze gevoelens oppikken. Maar ik WEET dat jullie MIJN gedachten wel oppikken. Daarom ben ik enigszins verward.
Wij beseffen dat velen meer dan verward werden door wat we in onze vorige communiqué hierover zeiden. Sommigen werden boos, sommigen waren teleurgesteld en sommigen wilden daardoor letterlijk de handdoek in de ring gooien, zoals we geleerd hebben te zeggen.
Maar, liefste Blossom en ALLEN die hierin met ons betrokken zijn. Wij kunnen, met alle respect, niet veranderen wat voor ons WAARHEID is, omdat dat JULLIE beter past. Als het zo is dat onze woorden tot onwelgevallige emoties leiden … dan zijn jullie vrij om ervoor te kiezen niet langer onze woorden te willen horen.
Zeggen jullie nu niet dat men moet STOPPEN MET LEZEN wanneer men zich onbehaaglijk gaat voelen na het lezen van iets?
Ja, dat is zo. Maar men moet wel ergens onderscheid in maken! Het ene is … iets dat een emotie kan losmaken waaraan men moet werken en het ‘loslaten’ … en iets dat letterlijk niet resoneert met de WAARHEID van iemands ziel. Er bestaat verschil tussen een ongemakkelijke emotie die helpend is en één die dat niet doet.
En hoe kunnen wij weten welk verschil wij moeten aanbrengen?


Door na die ‘bewuste emotie’ eenvoudigweg in het WETEN van Waarheid te gaan zitten.
Veel mensen, vrienden, voelen zich door jullie erg gefrustreerd. Zij zeggen dat jullie … om het zo te zeggen ‘wollig’ zijn. Want er is nog geen oplossing gevonden met betrekking tot het ‘teken’  en voor velen lijkt het of jullie alsmaar om de hete brij heen gaan, zogezegd.
En wat VOEL JIJ, BLOSSOM?
Nou, ik WEET DAT IK JULLIE LICHT VOEL ALS IK AAN HET SCHRIJVEN BEN. Ik denk aan het eind van een sessie altijd … ‘Ja, dit was prachtig’ … ongeacht de inhoud. Het was prachtig, omdat het stroomde en ik heb vanuit jullie nog NOOIT enige andere ‘emotie’ GEVOELD dan LIEFDE. Geen frustratie, niets … behalve laatst, toen ik me nogal liet gaan … en jullie wel ‘sprakeloos’ leken. Het gaat me momenteel heel erg goed … gewoon ‘ermee omgaan’ zo goed als ik kan … en ik voel me er wel bij. Waar het om gaat is … hoe gaan we nu verder? Ik bedoel, WERKELIJK verder? Wanneer we ophouden te praten over DE GEBEURTENIS EN EEN TEKEN, zal het wederom lijken dat er niets gebeurt … en om HEEL EERLIJK te zijn … WILLEN WE DAT ER ECHT IETS GEBEURT.
Hebben jullie vooruitgang geboekt in de kwestie van een Stimulerend teken? Hoe zwaar kan dat zijn? Hoe moeilijk? Ik ben niet op jullie aan het schieten, Echt niet … ik vraag slechts om eerlijke antwoorden. Ik WEET dat jullie mijn liefde en mijn stemming kunnen VOELEN …  en die is goed … maar ik doe alleen maar wat mijn opdracht is.
Om jouw vraag te beantwoorden … ‘Ja, wij hebben vooruitgang geboekt’. Er wordt alom erkend dat de zaken ‘verschoven’ moeten worden. We hebben het uitvoerig gehad over het verlies van energie bij jullie op AARDE, want het is in HOGE mate onderzocht. We hebben overal gegevens verzameld en een nieuw project aan onze agenda toegevoegd.
Wij VOELEN dat het passend is om de gevraagde boost te laten plaatsvinden. Het was geenszins een unanieme beslissing … omdat er complicaties zijn die moeten worden opgelost.
Complicaties van welke aard?
Van de aard dat … HET DE ENERGIE EN DE VERSNELLING VAN HET PLAN ZAL VERANDEREN.
Dat is toch zeker niet verkeerd?
Zeker niet. Maar het maakt de zaken in veel opzichten ingewikkelder.
Kunnen jullie voorbeelden noemen … die spontaan bij jullie opkomen?
Wij staan stil bij het feit, zoals we eerder zeiden, dat veel mensen een teken ‘verbijsterend’ zouden vinden. Veel, heel veel mensen op Aarde zullen bang worden en dit zou op zijn beurt de energie tijdelijk in een neerwaartse spiraal van verwarring kunnen brengen.
Ook is het mogelijk dat men zijn ‘verbeeldingskracht’ niet ver genoeg kan laten gaan en het daarom moeilijk kan vinden om de dingen die wij belangrijk achten, in de zin van waarde, te accepteren, zodanig dat wij een dergelijk teken direct op zouden willen roepen.
Want we zijn het erover eens dat het er niet om gaat om jullie zon blauwe stralen te laten uitzenden in plaats van gouden … maar we zijn ons wel bewust dat het dramatisch genoeg moet zijn om ‘het feest te laten beginnen’.
Maar met jullie intelligentie … is dit toch zeker ‘Kinderspel’?
Dat is niet zo, liefste Blossom. Bepaald niet. Mogen we, met alle Liefde, zeggen dat … op dezelfde wijze dat jullie VOELEN dat wij JULLIE niet begrijpen en wat JULLIE doormaken … WIJ en ONZE POSITIE ook niet door jullie begrepen worden. Het gaat erom dat … hoezeer we ook verlangen om jullie die opmontering te geven, we zijn ons er ook bewust van dat bepaalde zaken door jullie niet begrepen kunnen worden.
Zeggen jullie dat dit zo is omdat het ons, vanwege ons huidige niveau van ontwikkeling, te boven gaat?
Dat klopt. Wij willen jullie intelligentie niet tekort doen. Bepaald niet. Maar het is, zoals we vaak gezegd hebben … ‘buiten jullie bereik’. Niet als zielen, maar vanwege de dimensie en dichtheid waarin jullie verkeren. Het denken kan slechts bepaalde werkelijkheden overdenken en ervoor openstaan.
Wel, ik veronderstel dat de bal heel erg in jullie bezit is. Jullie hebben gezegd dat jullie besloten hebben om door te gaan … en daarom DANKEN wij JULLIE voor het in overweging nemen hiervan. Jullie kunnen mijn energie VOELEN, niet waar? O hemel … waarom nam ik deze baan eigenlijk aan? Het spijt me ECHT … ik kan alleen maar eerlijk zijn, en niet handstand overslag doen en springen van vreugde … ik ben in de ‘wat als het niet gebeurt?’-modus gegaan. Absoluut! En jullie kozen mij uit om dit te doen, omdat ….???
Omdat Wij Van Je Houden. Wij Houden Van Jou. Wij Houden Van ALLES WAT BESTAAT … en het is onze wens om de route te volgen die het Hoogste goed voor allen dient.
Wij weten dat we de datum niet mogen weten … Ik heb begrepen dat het niet goed zou zijn om die vrij te geven … om vele redenen. DUS ZAL IK VERTROUWEN HEBBEN … en WACHTEN. O lieve hemel! Dit gaat weer vele emails geven! Dat weten jullie, hè?
Blossom, wat wil je nu van ons?
De Waarheid … en een heel groot teken!! Weet je, jongens … van de week dacht ik hierover na. Het waren JULLIE die over De gebeurtenis en over De Zuilen van Licht begonnen. Jullie brachten dit te berde en gebruikten woorden als ‘aanstonds’ en ‘spoedig’ … niet ik. Ja, ik kwam met ‘het teken’ op de proppen, maar slechts omdat het erop leek dat bij velen het Licht zwakker werd en het soms VOELT alsof we op een zinkend schip zitten. Daarom vroegen we aan jullie om ons de reddingsvesten toe te gooien. Als jullie dat doen … zullen wij gaan zwemmen en ‘onze zielen redden’ [‘save our souls’ – SOS] … maar wij kunnen echt een helpende hand gebruiken. DAT IS WAT WIJ VAN JULLIE WILLEN … iets dat ons gemoed verlicht. Het zou ons waarlijk nieuwe lucht geven en ofschoon JULLIE je zorgen maken over de velen die in een neerwaartse spiraal zouden komen … dat is beter dan dat we er allemaal in komen!!!.
Maar, wanneer het teken er is … hoe zal ons dat niet KRACHT geven en acceptatie van waar we (voor) staan. Dat is het eigenlijk. We kwamen met de WETENschap dat het zwaar zou zijn. Dat accepteren we. We tekenden voor dat ‘zware’. Maar, wij hadden echt geen idee hoe zwaar het zou zijn … VOOR ONZE ZIELEN … en ik denk dat de zaken NU … HIER BENEDEN … veel meer uit de hand zijn gelopen dan oorspronkelijk werd verwacht. DAAROM hebben we het reddingstouw nodig.
Jullie hebben onze WAARHEID en jullie zullen jullie reddingslijn krijgen …
Waarom voel ik me dan zo raar? Wat is het dat ik nu VOEL? Ik kan het niet inschatten. Komt het omdat ik al zoveel teleurstellingen heb moeten slikken … met alle respect, en daarom niet echt grip kan krijgen op het gegeven dat jullie zeggen dat er een teken zal komen?
Wij kunnen slechts zeggen dat wij jullie verzoek hebben gehonoreerd.
Vertel me eens … voel ik ook JULLIE GEVOELENS hierover aan … te weten dat JULLIE je ook niet opgetogen VOELEN door deze actie? Klopt, hè?
Dat komt omdat wij … … … …
Wat? Jullie zijn wat?
Nog onbeslist. Met dien verstande dat wij niet zeker zijn van het resultaat … en zoals gezegd … wij willen alleen het Hoogste goed dienen.
Allemachtig! Laten we dit dan oplossen, niet dan? Want ik wil absoluut niet degene zijn die WIST dat ze hierom moest vragen en dan de terugslag krijgt! De nasleep van 14 oktober was erg genoeg, kan ik je vertellen! Ik kan absoluut niet de verantwoordelijkheid dragen voor wat zou kunnen gebeuren, wanneer het niet gaat zoals we het hadden gepland!
Maar je kan het niet zeker weten, Blossom. Het kan alle kanten op gaan en dat is ons dilemma.
Oké. Dat zie ik wel. Ik snap het niet alleen … ik kan jullie energie hierover VOELEN. Het is een energie die ik nog niet eerder heb gevoeld van jullie … en het gaat erom dat jullie niet de wens koesteren, dat het niet in jullie agenda staat om iets voort te brengen dat schade kan brengen, in plaats van een [proces-] versnelling … Maar jullie zeiden eerder dat het ‘De energie en de versnelling van het plan zou veranderen’.
Dat zeiden we inderdaad … maar het kon de energie en de versnelling in beide richtingen veranderen. Het afremmen of versnellen … afhankelijk van het uiteindelijke resultaat.
Ik begrijp wat jullie zeggen. Ik voel bij jullie het belang van de beslissing. Velen hier beneden VOELEN dat, met alles wat er gaande is, we hoe dan ook verloren zijn. Zoals ze in de oude tv-serie ‘Dads Army’  zeiden … ‘We zijn verdoemd, kapitein mannering. We zijn verdoemd!!’ En dat we, tenzij er iets GROOTS gebeurt, in het moeras zullen wegzakken. Zoals ik het zie, hebben we echt wat hulp nodig. Ja, wij kunnen ons Licht uitstralen (hoe sterk of zwak onze batterijen op enig moment ook zullen zijn). Maar we VOELEN dat het helaas niet genoeg is om alles wat er gebeurt met de donkerder zielen op de planeet te STOPPEN. Ze schijnen ons bij tijden werkelijk in de tang te hebben. WIJ HEBBEN NU HULP VAN BUITENAF NODIG … want het ziet er nu erg slecht uit en het gaat afschuwelijk, afschuwelijk verkeerd. Dat is het natuurlijk vanuit ons perspectief, hier beneden. Ik weet niet hoe het er voor jullie uitziet?
Wel, Blossom, wij kunnen jullie Licht en jullie Liefde zien als groepjes energie. En inderdaad, er zijn enkele plekken die alleen maar als ‘donkere plekken’ kunnen worden beschouwd.
En, wanneer jullie naar de planeet kijken … zijn er dan meer donkere plekken of meer Lichtgroepjes.
Dat varieert … afhankelijk van wat er gebeurt op enig ‘moment in de tijd’.
Maar over het geheel genomen … in het algemeen … gemiddeld … wat zien jullie dan?
Wij zien meer Licht dan duisternis.
Hoe kan dat? Want zoals WIJ het hier beneden zien, komt het bepaald niet zo over.
Ach, hoe onderschatten jullie jullie macht.
JULLIE HEBBEN SUCCES.
JULLIE DOEN WAARVOOR JE HIER KWAM.
JULLIE ZIJN DAPPER EN HET PLAN WERKT EN GAAT OP VOLLE SNELHEID VERDER.
OM DEZE REDEN MAKEN WE ONS ZORGEN OVER HET INWILLIGEN VAN JULLIE VERZOEK … HET ZOU DE ZAKEN DRAMATISCH KUNNEN VERANDEREN.
Ten goede of ten kwade! [fig. In goede en in slechte tijden] Ik had graag een grapje gemaakt over het huwelijk, maar ik voel dat het ongepast zou zijn. Spijt me van de onderbreking … had niet gemoeten.
Hierover gaan onze disputen … want het zal daadwerkelijk de huidige koers veranderen.
Wederom … Ten goede of ten kwade. Zie je, we zitten nu … een beetje in een hachelijke situatie. JULLIE zeggen dat jullie meer Licht zien en dat alles goed verloopt … en WIJ zeggen … dat we uitgeput zijn en hulp nodig hebben. Geen van beide zitten we fout. We hebben allebei gelijk … want we zitten allebei in ons Waarheid.
Wat te doen … wat te doen? Dit is erg interessant en het is zeker niet gelopen zoals ik had gedacht. Eerder zei ik ‘De bal is in jullie bezit’ … maar daar ben ik nu niet meer zo zeker van. Want ik kan VOELEN dat, ofschoon jullie de ‘Hogere Lichten’ zijn, zogezegd, ik ook kan VOELEN dat het niet aan JULLIE is om de beslissing te nemen. Jullie maken ruimte voor het feit dat wij hier met ons allen in zitten. VOEL ik dat juist?
Dat klopt, Blossom. Wij hebben niets te zeggen OVER jullie. Net als jij, nemen ook WIJ alle aspecten in ogenschouw … want het omvat … niet slechts jullie planeet … het omvat zoveel meer.
Wederom vraag ik me af … of ik teveel sherry’s met de dominee gedronken heb toen ik me opgaf voor deze positie? Dit VOELT ZO GROOT jongens, en ik weet niet wat ik moet zeggen. Goede God … dat is het eerste! Dus … uh … Oké … over ‘God’ gesproken … met de meeste Hoogachting voor de energie van dat woord … we kunnen ook zeggen DE GROTE WITTE GEEST … de ‘IK BEN AANWEZIGHEID’ … welk woord ook maar resoneert voor HET ALLES DAT BESTAAT … wat doen we hieraan? Ik VOEL namelijk dat het om een aardig serieuze zaak gaat en ik zou niet willen dat het ‘mijn mening’ is … hoe hoogstaand ik het ook zelf vind … die ‘Het Goddelijke plan zou opblazen’! Moge de Hemel dat Verhoeden!
Waarop wij graag willen reageren met … DE GROTE GEEST VAN HET LEVEN … DE HOOGSTE ENERGIE VAN LIEFDE huist in ieder van jullie en in ieder van ons. De zuiverste, vloeiende gedachten kunnen alleen van deze energie komen. Derhalve vragen we … dat iedereen in jullie rijk … en in alle rijken … van alle universa … de roep om een antwoord uitzend … wetende dat het zal worden gegeven.
WOW. Dit was GEWÈÈÈÈLDIG!!!! Ik weet dat het tijd is om te stoppen. We zijn behoorlijk over de gewoonlijke tijdsduur heengegaan. Zo gaat het vandaag kennelijk. Ik kan me niet eens herinneren hoe dit gesprek begon. Maar ik WEET dat wat we net hebben uitgewisseld van een totaal ‘ander’ niveau was dan normaalgesproken. Vandaag voelde ik me niet slechts ‘de boodschapper’. Nou ja, misschien toch wel … maar misschien meer een mediator voor beide partijen. Heel vreemd. Kan een tijdje duren voordat alles een plekje heeft gekregen, voel ik. Hey Ho! Gouden Stralen voor jullie, vrienden van mij … Gouden Stralen voor ons allemaal … over het hele gebeuren. Heel veel dank voor de wederkerigheid in de wijze van ‘zeggen hoe het is’.
Wij waren nooit anders ‘van dienst’.
Dat weet ik … dat weet ik in mijn hart. PFFFF! Hou van jullie … en het zou mooi zijn als jullie vannacht een sprookjesfee zouden sturen met wat slaapzand!
Adem gewoon diep in en uit en WEET dat alles goed is.
Laten we dat hopen, vrienden. Oeps … zoals jullie ons hebben geleerd … Laten we dat WETEN. Veel dank.
Na dit gesprek raakte ik ‘geïnspireerd’ om de video … An Invocation … putting out ‘THE CALL’ … te maken. 
**********************
Vanwege zijn inhoud, voelde ik een sterke aandrang om een AANROEPING te schrijven.
Het maken van de YOU TUBE kostte me MAAR 12 UUR! … Omdat ik geen idee had waar te beginnen, dus na al mijn inspanningen (TEEHEE) zal ik jullie zeer dankbaar zijn wanneer jullie de onderstaande links overal waar jullie maar kunnen, willen verspreiden …
HOE MEER MENSEN DEZE AANROEPING DOORGEVEN, HOE WAARSCHIJNLIJKER HET WORDT DAT WIJ EEN TEKEN GAAN KRIJGEN!!!!
DE AANROEPING/INVOCATIE:
Ik vraag jullie om bij het spreken of luisteren … dit te doen vanuit jullie diepste plek … want wat zal worden geabsorbeerd is ONZE OPRECHTHEID EN ONZE INTENTIE. Iedereen bedankt voor je steun bij dit gebeuren. Ik VOEL echt dat het NU de tijd voor ons is om deze actie te doen.
 
DE AANROEPING
Goddelijke geest … Energie van de Hoogste Zuiverste Liefde … We roepen naar u vanuit de diepste plek in ons hart.
Wij, hier op de planeet Aarde, hebben de grootste moeite om ons Licht te laten schijnen … omdat degenen die hun weg zijn kwijtgeraakt, behoefte voelen om te heersen … via wegen die veel walging oproepen in ons WEZEN.
Wij Mensen hebben een teken nodig VAN HET HOOGDSTE GOED VAN ALLES … VOOR HET HOOGSTE GOED VAN ALLES, zodat onze vermoeide zielen zich opgewekt en verfrist mogen VOELEN, opdat wij onze missie mogen vervullen op onze Goddelijke Moeder Aarde … die ook lijdt onder de lasten die haar zijn opgelegd.
Aan de IK BEN AANWEZIGHEID … waarvan in ieder van ons een deeltje huist … Vragen wij om dit teken … Wij vragen dat, omdat we ons er zorgen over maken dat wij onze missie om Moeder Aarde en degenen die in en op haar leven, weer te verheffen … tot de positie die haar rechtens toekomt … niet zouden vervullen.
Er is te veel lijden … te veel hartepijn … te veel droefenis … te veel oorlog … te veel overheersing … te veel van alles dat ons bezwaart, en ofschoon de intentie er is om vol Vreugde en Liefde te zijn … blijkt het buitengewoon moeilijk te zijn binnen deze trillingen, die geen agenda hebben van dienstbaarheid aan het Licht.
Daarom … met respect voor alle levende WEZENS op de planeet Aarde en op alle planeten … met respect voor al degenen die in een lichamelijke omgeving hebben geleefd en zij die dat niet gedaan hebben … met het HOOGSTE RESPECT VOOR ALLES DAT BESTAAT … vragen wij om geleid te worden … door u … De Hoogste Energie van Zuivere Liefde … om ons een teken te geven … zodat het onze weg naar huis mag verlichten … op een wijze waarover geen misverstand kan bestaan.
Wij vragen dat alle zielen dit mogen aanvaarden vanuit de ruimte van ons hart, daarvoor angst en ego loslatend en toestaand dat de Liefde, die erin meegezonden wordt, in ons Wezen doordringt, terwijl we de WAARHEID, waaruit het voortkomt, erkennen.
Mogen degenen die dit teken begrijpen … aan hen die dat niet doen, onvoorwaardelijk hulp bieden … en mogen we, door de kennis die in deze tijd vrijkomt … worden gesterkt, zodat we energiek en vastbesloten kunnen doorgaan met onze reis.
Goddelijke Geest … wij vragen u om de oprechtheid, waaruit onze smeekbede oprijst, te VOELEN … WANT VELEN VERLIEZEN DE WIL OM DOOR TE GAAN IN DIENST VAN HET LICHT DAT WIJ ZIJN … en dit is ieders zorg.
Want het is beschikt, toch? Dat wij en deze planeet naar een HOGERE TRILLING zullen gaan … en dat zullen we zeker … want WIJ ZIJN DE STRIJDERS VAN HET LICHT, met onze zwaarden hoog geheven … en daarom, vanuit ALLES dat LIEFDE is … vragen we dat dit teken IEDEREEN mag helpen … met de versnelling richting DE GEBEURTENIS, waarover is gesproken … en de transformatie naar een NIEUWE MORGENSTOND VAN VRIJHEID voor elk en iedereen.
Op onze knieën, het hoofd eerbiedig gebogen en met onze hand op ons hart, hebben wij ervoor gekozen om in deze tijd hier op Aarde te zijn om te helpen … Daarom vragen wij dat onze roep wordt verhoord … OM HET DE HELE MENSHEID, ALLE LEVENDE WEZENS EN ONZE GODDELIJKE MOEDER AARDE TEN GOEDE TE LATEN KOMEN.
In Dankbaarheid … In Liefde … In Licht en Gouden Stralen, 

Blossom Goodchild, namens DE STRIJDERS VAN LICHT, die momenteel het fort op de Planeet Aarde verdedigen.  

Geen opmerkingen:

Een reactie posten