dinsdag, februari 04, 2014

Aisha en de CC's - Energie Update - 4 Februari 2014


 
Aisha North en de Constant Companions
Een Korte Update Aangaande de Energieën
4 Februari 2014 

Zoals jullie al opgemerkt hebben, zullen de verhoogde energieën die binnenkwamen met deze opening, die klaargespeeld werd door onder andere jullie aangeduide Bijeenkomst, hun markering op jullie maken op aldus vele manieren. Voor sommigen, mag de akelige stilte naderhand het meest prominente teken van hen zijn, terwijl voor anderen, de sensaties die jullie binnenin jullie fysieke lichaam voelen zelfs meer zullen tellen. Want wederom, wat er binnengebracht werd door deze wijd openstaande deuren, deze laatste paar dagen, is niets minder dan luisterrijk, en zelfs als jij je nog steeds eerder verbijsterd voelt door deze nieuwe reeks van frequenties, zullen zij er weldra mee beginnen jullie al hun werkelijke kleuren te laten zien. En zij zijn niets minder dan miraculeus, omdat wat er bereikt werd tijdens al deze bijeenkomsten, die over de gehele globe heen plaatsvonden, op zichzelf niets minder dan miraculeus zijn.
Sommigen van jullie hebben al gerapporteerd getuige geweest te zijn van iets zeer speciaals dat er gaande was, en wij kunnen inderdaad bevestigen dat waar jullie een deel van uitmaakten, iets was dat voorheen zelfs niet uitgeprobeerd werd. Want jullie maakten allemaal deel uit van een massale beweging, en wij bedoelen dat welzeker in iedere betekenis van het woord. Want niet alleen was jullie Bijeenkomst louter een klein deel van vele, vele andere gelijkaardige evenementen die plaatsvonden gedurende ongeveer dezelfde tijdsspanne, daarnaast voegden jullie allemaal jullie gewicht toe aan deze enorme grote verschuiving die in het bestaan gebracht werd door jullie bereidheid om je open te stellen voor deze transformerende frequenties die aan jullie allemaal aangeboden werden. En wanneer wij spreken over een massale beweging, was dat ook wat zich welzeker voordeed, want zoals jullie allemaal zo onderhand heel goed weten, is massa eenvoudigweg een illusie, gecreëerd door die doorgaande communicatie tussen energie en bewustzijn, en waar jullie aan deelnamen tijdens deze operatie was niets minder dan een gigantische collectieve verschuiving van bewustzijn die wederom resulteerde in een enorme grote verschuiving van de meerderheid van de mensheid.


Met andere woorden, wisselwerkte jullie bewustzijn met de binnenkomende energieën op een dusdanige manier, dat het een geheel nieuwe reeks van frequenties binnenin jullie allemaal vestigde, frequenties die zullen verzekeren dat deze gehele planeet van jullie een gigantische sprong neemt richting het volledig vestigen van zichzelf in al diens voormalige glorie. Zoals gewoonlijk, onthouden wij ons van het geven van wat voor details dan ook, nodeloos te zeggen dat ware het niet voor dit monumentale evenement, de gehele verschuiving van gisteren naar morgen er eentje zou zijn die in/naar de eeuwigheid uit zou strekken. Maar nu, de verschuiving waar wij op gewacht hebben werd succesvol gevestigd, en als zodanig, zullen jullie allemaal tekenen van een altijd verhogende verschuiving op vele niveaus gewaarworden in de tijd die er in het verschiet ligt.
Wederom, zal een plotselinge verschuiving in frequentie, zoals de gigantische verschuiving die net plaatsgevonden heeft, tijd nemen om werkelijk te registreren, want zoals wij er eerder over gesproken hebben, zullen jullie allemaal op de één of andere manier onderworpen worden aan het sleep-effect zoals het genoemd wordt. Met anderen woorden, alles dat er gemanifesteerd wordt in de fysieke vorm, zoals jullie lichaam en inderdaad alles dat een tastbare vorm heeft in en rondom jullie heen, zal tijd nodig zijn om zich letterlijk opnieuw aan te passen aan deze nieuwe trillingen. Dus net zoals een enorm groot schip op de oceaan, neemt het veranderen van koers enige tijd zelfs als het stuur plotseling gedraaid wordt in een zeer nieuwe richting. Dus weet dat waar jullie aan deelgenomen hebben inderdaad een klinkend succes was, en neem wel tijd om dit feit te vieren, maar weet ook dat jullie ook enige tijd nodig zullen zijn om werkelijk de effecten ervan waar te nemen, en jullie zullen ook meer tijd nodig zijn om het waarachtig te verteren van wat er gebeurd is, zowel op een fysiek, mentaal als op inderdaad een energetisch vlak. Want aangezien deze verschuiving zo een belangrijke verschuiving was, en inderdaad een drastische verschuiving, zal het niet alleen tijd nemen om werkelijk in te zinken, het zal ook tijd nodig zijn om waarachtig in te zinken. Want aangezien jullie nog steeds zeer aanwezig zijn binnenin een fysiek lichaam, hebben jullie en 'het' nodig om enige stille tijd samen door te brengen om alle dingen op een rijtje te zetten van deze nieuwe verbindingen en niveaus van communicatie welke een natuurlijke opvolging is voor één van deze enorme grote aanpassingen.
Dus wij zeggen weer, neem de tijd om alleen maar te Zijn, en neem tijd om gewoon adem te halen, en zit hiermee voor hoelang het ook neemt totdat jij je zeebenen weer terug gekregen hebt. Want jullie allemaal mogen je voelen alsof je meer dan een klein beetje uit balans bent na dit alles. Want welbeschouwd, de verandering waarbij jullie aldus instrumenteel waren om te zorgen dat het gebeurde was geen kleine affaire, noch zal de uitkomst hiervan dat zijn, dus verzeker je ervan dat jij jezelf genoeg ruimte geeft om het diens zeer nieuwe koers door de volledigheid van jouw wezen heen te laten lopen.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/ 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten