vrijdag, februari 28, 2014

Aartsengel Zadkiel - Je Focus Handhaven in de Hogere Energie - Maart 2014 / Linda Robinson


 
Aartsengel Zadkiel
“Je Focus Handhaven in de Hogere Energie"
Maart 2014 / Linda Robinson

Gegroet Geliefden,
Dit is Aartsengel Zadkiel samen met Lady Amethyst van de Zevende Straal van Transformatie en Manifestatie. Vandaag, wensen wij het belang van het handhaven van jullie focus tijdens deze tijden van hogere binnenkomende trillingsenergie te bespreken.
Vele nieuwe toevloeden van energie arriveren. Deze energie is van een hoger trillingsniveau dan dat waaraan jullie gewend waren. Iedere golf van nieuwe energie voorziet je met een kans om op jouw pad vooruit te gaan door je te focussen op jouw hartsverlangen.
Je focus handhaven te midden van deze binnenkomende energie is zeer belangrijk. De hogere trillingsenergie neigt ernaar om de oude, klemzittende energetische patronen los te slaan en hen naar het oppervlak te brengen voor onderzoek. Hoewel wij dit eerder besproken hebben, brengen wij dit wederom onder jullie aandacht omdat de uitbarstingen van hogere trillingsenergie toenemen.
Wanneer oude patronen van energie losgeslagen zijn, mag je de effecten hiervan op manieren ervaren zoals verwarring, besluiteloosheid, of je verscheurd voelen tussen opties. In sommige gevallen, mag jij je voelen alsof je een 'time-out' wilt en dat je niets belangrijks te doen hebt. Dit kan zich voordoen wanneer je met teveel dingen in één keer gebombardeerd wordt. Jouw aandacht mag versplinterd raken, en je mag je afvragen wat je wilt.
Wanneer jij je er bewust van bent dat dit een resultaat is van de nieuwe energie die met de oude energie in botsing komt, ben je in staat om een stap terug te zetten en de situatie vanuit een hoger perspectief te bekijken. Dit staat jou toe om dingen eenvoudig te zien als een uitsorteringsproces van het oude door het nieuwe.

Wanneer je middenin botsende energiekrachten zit, mag jouw aandacht verspreid aanvoelen. Zowel de oude als de nieuwe energie strijden om jouw aandacht. Omdat deze energieën zeer anders mogen zijn, kan jij je gevangen voelen in een touwtrekkerij tussen hen in. De oude energie wil geen afstand doen van diens positie, terwijl de nieuwe energie jou oproept naar een hogere manier van bestaan/zijn.
Nogmaals, het goede nieuws is dat zodra als jij beseft dat dit het is wat er zich voordoet, het maken van een beslissing veel gemakkelijker wordt. Je focussen op wat je wilt helpt om jouw energie richting de jouw gewenste doelen en uitkomsten uit te lijnen.
Wanneer je weet wat je wilt, ben je in staat om vast te stellen of een energetisch patroon jouw gewenste doel helpt of belemmerd. Dan ben je in staat om voorwaarts richting jouw doel te gaan.
Bijvoorbeeld, je mag proberen te beslissen of je deelt zult nemen aan een activiteit die door een vriendin wordt gehost. Je mag een doel gesteld hebben om iedere dag meer tijd aan meditatie te besteden. Het komt gewoon zo uit dat haar uitnodiging is om deel te nemen aan een kleine meditatieve ceremonie welke een speciale dag eert. Door je te focussen op jouw doel van het verhogen van jouw meditatie, besef je dat de uitnodiging om deel te nemen aan de groepsmeditatie verenigbaar is.
Echter, als de uitnodiging is om een groot feest bij te wonen, mag jouw beslissing moeilijker zijn. Het wordt een balancerende handeling van te beslissen of je kunt mediteren en ook het grote feest bij kunt wonen. Je mag beslissen eerder op de dag te mediteren als je ook op het grote feest aanwezig wilt zijn.
Het belangrijke is dat jij je focus gehandhaafd hebt aangaande jouw gewenste doel van meditatie, en dit heeft een richtlijn verstrekt voor het maken van beslissingen. De energie heeft zich uitgelijnd om jouw doel te ondersteunen. Je kunt je gecentreerd en gefocust voelen omdat je duidelijk bent over wat je wilt.
Om verder te gaan met dit voorbeeld, zou een andere keuze gemaakt kunnen worden als je een groot aantal uitnodigingen voor sociale gebeurtenissen in overweging neemt. Je zou kunnen beslissen om bij sommigen aanwezig te zijn, maar niet alle bijeenkomsten. Wederom, heb jij jouw centrum gehandhaafd door je te focussen op jouw gewenste doel van verhoogde meditatietijd.
Jouw eigen innerlijke begeleiding neemt toe als jij helder/duidelijk wordt over jouw doelen en jouw focus op hen handhaaft. Focussen op wat je wilt richt de energie naar het helpen van jou bij het bereiken van jouw doelen. Het maken van beslissingen wordt gemakkelijker. Conflicten tussen de oude en de nieuwe energie zijn gereduceerd. Wanneer zij zich voordoen, worden zij gemakkelijker opgelost.
Je kunt jouw bekwaamheid je te focussen en gecentreerd te blijven verhogen door diverse keren per dag te pauzeren en jouw aandacht naar binnen te richten. Dit help je om je af te stemmen op de hogere trillingsenergie en de vele voordelen dat het brengt. Terwijl je dit doet, ben je ook in staat om onze vriendelijke fluisteringen van aanmoediging te horen.
Hoe meer afgestemd je raakt op de hogere trillingsenergie, hoe gemakkelijker jij je zult focussen op jouw doelen. Je zult het gemakkelijker vinden om oprecht jegens jezelf te blijven en jouw eigen pad te bewandelen. De oude energiepatronen zullen wegvallen aangezien de nieuwe patronen voor jou het normale worden. Als je oprecht jegens jezelf blijft, openen nieuwe vistas zich, en de nieuwe trillingspatronen zullen je naar een nieuw en opwindend besef brengen.
Geliefden, wij juichen jullie toewijding toe met het focussen op de hogere trillingsenergie en, specifiek, aangezien het jullie doelen van vooruitgang en ascentie op jullie pad ondersteunt.
Weet dat er groots van jullie gehouden wordt. 

WIJ ZIJN Aartsengel Zadkiel en Lady Amethyst.
…en Wij omringen jullie met Liefde
 En zo zij het.   

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
All Rights Reserved Linda M. Robinson, www.PersonalPathwaysOfLight.com
Posting on websites is permitted as long as the information is not altered, excerpted or added to, and credit of authorship, including my name and website, is given. Linda M. Robinson, www.PersonalPathwaysOfLight.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten