zondag, februari 23, 2014

Aartsengel Michael: Het Licht Heeft Overwonnen! -19 Februari 2014 / Rita Pulmans


Aartsengel Michael
Het Licht Heeft Overwonnen!
Boodschap Over een Nieuw Geopende Sterrenpoort
19 Februari 2014 / Rita Pulmans

Rita:
Het was een prachtige avondlucht die 19de februari. Goud glanzend krachtig licht.
Het voelde als heel speciaal aan. Dit "Gouden" licht.
Het Gouden Tijdperk is begonnen, hoorde ik de persoon naast mij zeggen.
Het was dan ook zo wonderbaarlijk mooi.
Wat ik vervolgens met mijn "geestesoog" zag;
Aartsengel Michael stak met zijn lans in "het monster", in de draak, en katapulteerde hem weg. (dit mag je symbolisch benaderen) 

Ik vroeg AEM; Wat betekent dit? Wat heeft dit als betekenis.
Waarop Aartsengel Michael antwoordde; HET LICHT HEEFT OVERWONNEN!
Geliefde Lord Michael graag een boodschap van U hierover.
Ik dank u mijn Heer. 

Aartsengel Michael:
Geliefde Zielen,
Het is inderdaad een zeer "speciale" tijd, doch geliefde zielen, het is ietsje anders dan jullie je zouden voorstellen of dat jullie zouden vermoeden.
Het is een nieuwe tijd, die reeds aangebroken WAS.
Sinds vandaag is er een tweede grotere poort geopend, dewelke jullie nog meer en meer naar het gouden tijdperk "toesluizen". Deze poort, deze gouden poort - vandaar deze prachtige gouden luchten - is een opening naar een nieuw bewustzijn.

Vanuit deze krachtige "sterrenpoort", " zonnepoort" zal ik Aartsengel Michael maar zeggen, (what is a name) zal nieuw bewustzijn naar Moeder Aarde stromen en naar de mensen.
Zij zal doorspekt zijn, het zal doorspekt zijn met een ongelooflijke trilling van liefde, waaraan geen enkel mensenkind kan weerstaan. Deze liefdestrilling is van buitengewoon formaat. Van buitengewone kracht, rechtstreekse kracht (zeer krachtig uitgesproken) van de Goddelijke Moeder!
Geliefde harten, deze dispensatie is jullie mede toegestaan door Vader Moeder/God. Dit omdat jullie geliefde strijders van mijn lichtleger, jullie uiterste best doen en hebben gedaan.
Wij, de goddelijke wereld, verwachten nog meer en meer van zulke tekenen in de luchten. Neen, sterker nog zij zullen gewoon verschijnen. Dit om jullie bij te staan in jullie toch wel zware taak.
Zodat jullie geliefde zielen, meer en meer kunnen begrijpen, beseffen, voelen en weten dat zulk een open poort werkelijk een unieke gelegenheid is om jullie lichamen, alle leven hier op Aarde, en jullie lagere of hogere lichamen te vullen. (nadruk op vullen) Dit met deze ongelooflijk rechtstreekse genade, verleend door Vader Moeder/God.
Jullie kunnen je Nu (met de nadruk op nu) verbinden met deze goddelijke krachtige sprankelende godenenergie. En deze energie zal jullie tot ongekende hoogten voeren. 
Voel en zie hoe dit gouden licht door deze vernieuwende poort heen sijpelt, en zo naar jullie hartchakra's straalt. Naar jullie Hogere Hart. Naar het middelpunt, naar het centrum, naar de Kracht in jullie gouden harten. In jullie godenhart, in jullie goddelijk hartcentrum.
En zie hoe deze krachtige goddelijke intense straal zich verankert, zich versmelt, zich verenigt. In verbinding komt. Zich met jullie kern in jullie eigen godshart, jullie eigen godszijn lieverds, verenigt.
Geliefde zielen, zie hoe deze zich verenigt! Wij jubelen! Het is feest.
Daar het ongelooflijke wonder, maar voor ons "geloofbaar", en ook voor en door jullie voelend, en geloofbaar, zich voltrokken heeft.
Dit wonder is jullie toegestaan vanuit een dispensatie, dewelke God Vader/Moeder jullie heeft verleend door jullie prachtige werken die jullie hebben verleend aan Moeder Aarde, dit ook vanuit je, jullie, vorige levens.
Bij ontelbare opofferingen hebben jullie geliefde harten, geliefde lichtwerkers, dit gedaan voor Moeder Aarde. Dit om jullie zaak, het licht waar jullie voor streden, het gouden licht, te bevestigen. En geliefden, dat dit Nu het moment is dat dit mag gebeuren. Dit mede door de opening van deze gouden krachtige Sterrenpoort geliefde harten (met nadruk op krachtige).
En door deze krachtige Sterrenpoort opening, kunnen aldus vele ruimtetuigen verschijnen, dewelke deze mee hebben bekrachtigd.
Wij danken onze sterrenzusters en sterrenbroeders voor deze krachtige bijdrage, geleverd vanuit hun gouden goddelijke hart, dit uit mededogen en liefde voor de mensheid.
Wij de goddelijke wereld hebben gesproken in een extase vanuit het goddelijk licht.
Ik Aartsengel Michael heb gesproken. 
 

Rita: Geliefde Michael, een vraag over de vele ruimtetuigen waar U over spreekt; is dit voor de onmiddellijke toekomst?
Aartsengel Michael: Geliefden, deze zijn reeds veelvuldig aanwezig, maar voor velen nog buiten hun gezichtsveld binnen 3 D.
Rita: Dank u geliefde Lord, voor uw antwoord.
 

Deze foto werd door Rita gemaakt op het tijdstip van de Boodschap van AE Michael 
 
Van het internet:
Wat zijn Sterrenpoorten?
De overgang naar een hoger bewustzijnsniveau en fijnstoffelijk lichaam door sterrenpoorten.
Sterrenpoort is een hedendaagse term voor wormgat. In 1935 realiseerden Einstein en zijn collega Rosen zich dat een kromming in ruimte-tijd een zogenaamd wormgat kon vormen. Vandaar dat deze ook de Einstein-Rosen bruggen genoemd worden.
Wormgaten zijn de microscopische kleine stofjes, achtergelaten door gedoofde sterren, die vrij komen in de buurt van zwarte gaten en een 'Einstein-Rosen' brug (poort) vormen. http://www.sterrenpoort.com/sterren.htm
De universele volkeren om ons heen spelen het levensspel met ons mee. Steeds meer sterrenpoorten worden aangesloten als kosmische verbindingen. De twaalf Zonnepoorten als centraal geheel hierin ingebed. - http://www.centerofthesoul.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=218%3Ade-kristalpoorten&catid=46%3Ade-zwarte-tempel&Itemid=108&lang=nl#sthash.cej2Cvn4.dpuf 

Channeling van Rita Pulmans ©
Copyright
Er mag niets veranderd/toegevoegd of weggelaten worden van de tekst.
De tekst dient in algehele vorm gekopieerd te worden of weergegeven. Gedeeltelijke weergave is niet toegestaan De tekst mag niet gebruikt worden voor commerciële doelstellingen.
Deze mag enkel gekopieerd worden voor eigen gebruik. Bij doorgaven aan derden mag dit enkel zonder winstoogmerk. Plaatsen in geschriften of boeken uitsluitend na schriftelijk aanvraag op: pulmans@live.be

Geen opmerkingen:

Een reactie posten