vrijdag, februari 07, 2014

Aartsengel Michael - Het Heilige Oerwater - (Inclusief Meditatie) 5 Februari 2014 / Rita Pulmans


Aartsengel Michael
Het Heilige Oerwater
(Inclusief Meditatie: Ontvangen door Rita Pulmans en Ingesproken door Kees Post)
5 Februari 2014 / Rita Pulmans

Rita:
Geliefde Aartsengel Michael,
Zojuist heb ik gelezen dat water een "herinnering" heeft, en ik geloof ook dat dit zo is.  Zie link: Masura Emoto Geneeskracht van Water
Waarom vertel ik je dit? Daar ik tijdens een meditatie "zag", beleefde, hoe de kracht van het water, namelijk het "oerwater", (het water zoals het was bij het ontstaan van de aarde), de zeeën en al het water op aarde kan helpen reinigen via meditatie.
Wat is oerwater? Ter verduidelijking voor de lezer: Zie link: De Godin is Terug van Weggeweest
Het Oerwater is het zuivere scheppingswater zoals het was in het begin van de Schepping. 
In de scheppingsmythen komt men God de Moeder in de donkere diepten van het oerwater in tal van mythen tegen. Oerwater speelt in scheppingsmythen een grote rol. In de bijbel lees je hoe in den beginne de Aarde woest en leeg was en duisternis over de diepte lag en de geest van God over de wateren zweefde (Gen. 1: 2). In de diepte, duisternis en donkere oerwateren is God de Moeder aanwezig, maar ook in Gods Geest die soms als een vogel daarboven zweeft.
De Moeder schept de mens. 
In het oude Mesopotamië is God de Moeder Mami of Nammoe in de oerwateren. Net als Noen in Egypte. Eerst schept Mami hemel en Aarde. Daarna vormt zij van klei een beeld van de mens. Vervolgens brengt zij haar levensbloed erin. 
Wat ik hiermee graag wil aanduiden, geliefde Aartsengel Michael, is namelijk dit: dat als wij mediteren op dit oerwater en we brengen via de meditatie en/of visualisatie en gebed, dit oerwater in het bestaande water (wat vervuilde materie allerhande en/of nucleair beladen deeltjes bevat) dan kunnen we het water zuiveren! Zelfs, en zeer belangrijk, het water wat je drinkt. Daar water alles opneemt! Het neemt onze, je intentie op! 
Klopt dit geliefde Aartsengel Michael? 
Ik zag dit in een prachtige meditatie, jammer dat ik het niet op film kan zetten, maar ik zal het trachten via uw woorden zo goed als mogelijk door te geven. 
Zodat men zich een goed beeld kan vormen en men het kan gebruiken in meditatievorm. 
Wilt u mij hierin begeleiden geliefde Michael. 
De wateren, de zeeën en ikzelf zijn U zeer dankbaar!
 

Aartsengel Michael:
Geliefde zielen, lieverds, 
Dit is inderdaad een methode om het water wat nu reeds op Aarde in zeer sterke mate vervuild is, te "genezen." Ja, ik, Aartsengel Michael, zeg hier genezen, daar het water ziek is. "Ziek?", zullen jullie je afvragen. Ja lieverds, ziek.


En daar zo binnen zo buiten geldig is....... kunnen jullie mij volgen?
Juist geliefde zielen, er zijn ook vele mensen ziek. Niet enkel door "de herinnering" in het water, die jullie opnemen door de allerhande vervuiling buiten jullie, (niet buiten jullie om, daar jullie de vervuilers zijn) maar ook door deze verbinding met het water op Aarde.
Kijk, geliefde zielen, water is inderdaad jullie "hoofdbestanddeel."
Jullie bestaan voor het grootste deel uit water en dit is niet zomaar toevallig weet je. Dit is omdat het heilige Oerwater waaruit jullie, waaruit de mens is ontstaan, de mens heeft geschapen naar Haar beeld, naar het beeld van de Goddelijke Moeder, waarvoor het vruchtwater symbool staat.
En wat is Haar beeld lieverds, het beeld van de goddelijke oermoeder, juist Water!! Het levende water vertegenwoordigt haar heilige baarmoeder waaruit de mens via haar goddelijke vruchtwater is ontstaan, begrijpen jullie? Het vruchtwater, waarin het kind van embryo tot geboorte leeft, is hier een mooi voorbeeld van. Jullie vrouwen op Aarde zetten steeds deze prachtige "baring" verder. 
Begrijp ook lieverds dat water inderdaad alle herinnering in zich draagt. Begrijp hiermee dat het goddelijke oerwater een herinnering heeft die jullie verstandelijk vermogen ver te boven gaat. Voel dit dan met jullie harten geliefde mensenkinderen, en voel en weet dat dit Heilige Oerwater geschonken, vol leven, ernstig verstoord is door de huidige vervuilingen. 
Laat ons even alles op een rijtje zetten. Het heilige oerwater waar de wateren en de zeeën mee gezegend waren, meer nog, zij waren het oerwater, mag nu in ere hersteld worden.
Dit zal een nuttige handeling zijn van jullie mensenkinderen om hierin bij te dragen via meditatie. Daar jullie je verantwoordelijkheid hierin dienen te nemen. De keuze is aan jullie. 
Doch ik, Aartsengel Michael, mag jullie dit zeggen, het is hoogst noodzakelijk. Ga hiermee aan de slag lieverds! Meditatie ter heling van de wateren en de zeeën ter ere van al wat leeft.. 
Geliefde zielen, wat meditatie betreft: Mediteren is goed, begrijp me wel, doch een meditatie mag meer zijn dan je in stilte verdiepen. Het mag een inzicht zijn in de kracht die jij bent. De goddelijke kracht die jij tijdens jouw meditatie kunt voelen en die jij vervolgens gebruikt om in eenheid te komen met AL WAT IS. Dit is wat meditatie beoogt geliefden, dat jullie, jij, in jezelf gaat ontdekken dat de hele kosmos het ganse universum in jou bevat is. Dat jij, jullie, geliefde harten, één zijn met alles, één met de Vader, één met de Goddelijke Moeder. Vader/Moeder God is in eenheid met jullie tijdens en in een intense meditatie; dit in transcendentie. 
Dit is transcendente meditatie lieverds, in EENHEID gaan. Voel dan ook, geliefden, deze intense gewaarwording in de verbinding. Gebruik deze om de meditatie te richten via jouw intentie. Als je mediteert op een bepaald gegeven, doe het dan met/via jullie goddelijk hart geliefden, want zonder liefde geen kracht. Zonder liefde geen enkel resultaat, mag ik je zeggen. Ja dit mag Ik, daar ik jullie erop wil attenderen dat mediteren in een geestestoestand die zonder de liefde is, "dood" is. 
Wat wil ik, Aartsengel Michael, hier nu mee zeggen geliefden? Dat meditaties een hart mogen hebben. Jullie kennen de uitdrukking een hart voor..... etc. Wel geliefden heb een hart voor meditatie, maar niet enkel dit, heb een hart IN meditatie. Voel je liefde, steek je liefde erin! (in je intentie) meer nog, gebruik je grote liefdeshart en voel via jullie warme liefdesharten de meditatie zoals een warmtegolf opstijgen. Opstijgen naar de goddelijke wereld en zo je intentie kracht bijzetten. Geen enkel goddelijk wezen zal dit niet "voelen", geen enkel goddelijk wezen zal hieraan voorbijgaan, neen, zij zullen je meditatie kracht bijzetten en jullie intentie versterken.
Dit is, geliefden, wat noodzakelijk is bij het mediteren: je hart eerst vervullen van/met liefde.  Je hart is reeds liefde, doch laat het doorstromen, voel het en richt het op je intentie. Ik dank jullie liefdesharten voor je intenties. 
Wij, de goddelijke wereld, horen jullie vragen en staan ALTIJD klaar om jullie te begeleiden.
Ik, Aartsengel Michael, heb gesproken. 

Meditatie ter Heling van de Wateren op Aarde.
Door de Kosmische Moeder, Alma Mater

Zet jullie in een gemakkelijke houding..... 
Je mag zelfs een liggende houding aannemen als je dusdanig beter tot ontspanning kunt komen. 
Je mag een glas water voor of naast je plaatsen.  Maak je intentie...........
Laat al je spanningen los, ook wat betreft de mogelijke inspanning of spanning op je intentie.
Open je hart in vreugde, liefde en betrokkenheid.  Vreugde om je doelstelling die jij gaat bekomen.  Voel de vreugde als een warme golf je overspoelen. En voel hoe deze warme golf DE Liefde is.  De liefde die je in je draagt. 
De liefde die jij bent.... geloof het en zie en voel het, jij Bent Liefde.................... 
Zie hoe jouw liefdeshart zich als een prachtige lotusbloem opent..... en hoe deze duizendvoudige lotusbloem jouw stralende warme intense liefde, jouw liefdeslicht bevat...... kijk ernaar..... Laat gebeuren..... zie het voor je, maar laat je gedachten hierover los... 
Je ziet nu voor je een prachtige lotusbloem die op het water ligt,..... stel je dit voor..... neem waar. 
Je voelt haar liefde en je bewondert haar intense schoonheid.... 
Jouw eigen intense Licht en je Liefde zie jij nu uitstralen...... naar deze prachtige lotusbloem..... en jullie liefde verstrengelt zich in een intens Licht. 
Plots verschijnt er op de witte lotusbloem de Goddelijke Moeder, De Oermoeder......zittend en badend in een intens wit licht.  Zij draagt een hart op haar handen. Dit hart is van een ongelooflijke pracht. De kleur is intens lichtend helder blauw.  Met een schittering van duizenden witte kristallen. Zoals je op het water ziet als de zon er op schijnt.  Het is een hart van het water, een hart van helder oerwater, Het IS HET Hart van water, het stroomt in een krachtige goddelijke moederlijke liefde.  Van boven naar onder en weer terug, zoals een hartvorm die je zou tekenen op een blad papier. 
Dit hart blijft op deze manier stromen van boven naar onder en vervolgens in het hart zelf, zoals een draaikolk. Van boven naar onder en in........ en verder van boven naar onder en in ...... het hart stroomt van boven naar onder, en in......
Tracht het niet voor te stellen met je verstand, maar blijf gecenterd in je eigen hart. 
Blijf bij je gevoel in jouw liefdeshart. 
De goddelijke Moeder legt dit sprankelend hart, dat het oerwater bevat op een lotusblad..... 
Jij richt nu je aandacht via jouw liefdeshart naar dit intens kolkende en stralende kristalhelder blauwe hart.  Je ziet hoe dit hart zich vermeerdert in duizenden en duizenden andere oerwaterharten.  Zij blijven zich vermenigvuldigen......... steeds meer en meer harten zie je verschijnen...... 
Je ziet nu voor je hoe deze harten in het water duiken,..... alle kanten op...... deze duizenden harten van water.......... Je ziet nu de zeeën voor je geestesoog, en de wateren van de aarde, meren, vennen, moerassen,....... vul maar in........ tot je bent gekomen aan je eigen kraantjeswater.......
Zie vervolgens hoe deze kolkende liefdesharten het water van/in de zeeën en het water, bezield met je intentie,..... rondom hen in zich opnemen, van boven naar beneden en in..... het herhaalt zich en het herhaalt zich......, in dit kolkende watermassa hart verdwijnt alle onzuiverheid, alles wat niet in het water thuis hoort wordt door dit hart nu opgenomen......... zie het voor je..... het opgenomen water gaat er vervolgens weer boven langs uit, via en vanuit dit waterhart, als zuivere vloeistof, als zuiver helder sprankelend levend water, het oerwater. 
Je ziet nu hoe deze duizenden, miljoenen sprankelende, zuiverende Harten de wateren, al het water op aarde, overspoelen,...... aanraken en innemen......... neem waar via je geestesoog. 
De waterharten, gevuld met oermoeder energie, nemen in zich op al het water der aarde, dat van de zeeën en de rivieren, etc,... zelfs jouw glas water! .... en kolken het weer uit als zuiver oerwater. 
Je ziet dit en je ziet steeds jouw liefdesgolf vanuit jouw hart deze intentie versterken..... 
Zie hoe jouw liefdesgolf, jouw liefdesintentie, het water ondersteunt in dit proces.... 
Blijf waarnemen,....hoe de harten het water spoelen en spoelen, reinigen, en zuiveren in kristalhelder water. 
Zie, neem waar........... kijk met jouw intense liefde een vijftal minuten naar dit prachtige tafereel.....  (watermuziek: beek of zee of waterval) 
Je ziet de vele oermoeder-water-harten hun grote werk doen...... neem je tijd......... geniet.......... 
Ga nu naar je hart....... verbind jouw lichaam en het water dat aanwezig is in jouw lichaam, al jouw lichaamsvocht, zoals je bloed, lymfevocht, je speeksel etc., via jouw hart met het gouden stralende hart van de Kosmische Moeder, Alma Mater................ Zie hoe jij door het liefdevolle moederhart wordt gekoesterd, gezuiverd, verzorgd, gewiegd........... 
Neem je tijd....................................... 
We zien nu op naar de Grote Moeder, de Oermoeder,  Wij bedanken haar intens voor deze helende werking vanuit haar goddelijke liefdeshart.  We zijn in grote dankbaarheid om dit prachtige geschenk, ons hart lift op van vreugde en als we haar aankijken wordt tevens ons hart gevuld met Moederlijke zegeningen. 
Wij ontvangen haar moederlijke liefde in een intense vreugde........... 
Laat alles rustig bezinken in de letterlijke zin van het woord........ 
Wanneer je er klaar voor bent, kom je rustig terug in het hier en het nu............ beweeg je een beetje, je handen, je voeten....... en open nu je ogen....... 
Je hebt tijdens deze meditatie een glas water naast je neergezet.  Drink het heerlijk gezuiverde glaasje water!  Op uw gezondheid!
De goddelijke wereld dankt jullie voor deze prachtige intentie!
Ik, Aartsengel Michael, en de Goddelijke Moeder, Alma Mater, hebben gesproken.
 
Alma Mater (= kosmische moeder) / Ti Ama (= moeder van het leven). 

Channeling Rita Pulmans © 
Er mag niets aan deze tekst veranderd worden en/of bijgevoegd. 
Deze tekst dient in zijn algehele vorm te worden weergegeven incluis deze tekst.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten