donderdag, januari 02, 2014

Steve Beckow - Werken met de Galactische Wezens - 28/29 December 2013


Steve Beckow
Werken met de Galactische Wezens
28/29 December 2013

We hebben allemaal onze missies en ik leer steeds meer over de mijne terwijl de tijd verstrijkt.
Klaarblijkelijk is het mijn missie om dienstbaar te zijn op het gebied van de communicaties, als een tussenpersoon tussen ons aardebewoners en de galactische wezens.
Tijdens het verloop van mijn persoonlijke lezingen met Aartsengel Michael, heeft hij mij gecoacht aangaande talrijke kwesties die met die taak relateren.
Ik heb vasanas welke afgaan en resulteren in communicatieve wanordelijkheid. En hij openbaarde dat situaties feitelijk beraamd worden als leergereedschappen om deze vasanas naar het oppervlak te brengen om mij te laten zien hoe met hen om te gaan.
Ik had een familielid die zichzelf opsloot in haar slaapkamer wanneer zij overstuur was of met onenigheid geconfronteerd werd.
Wij konden dagenlangs niets van haar te zien krijgen en wat ik daarmee deed was te beslissen dat onenigheid snel opgelost diende te worden en dat stilte blijk gaf van weerstand, tegenwerking, enzovoorts.
Deze beduidenis bracht mij onlangs in moeilijkheden toen ik stilte interpreteerde als dat het betekende dat er iets verkeerd was.   
Maar wie dan ook die ooit samengewerkt heeft met de hemelse wezens weet dat één van hun lijnen van advies aan mensen die in conflict zijn is om "achteruit te gaan staan en waar te nemen." Dus steeds meer mensen gaan deze dagen geen verbintenis meer aan met het eindeloze heen en weer communiceren.

In mijn laatste lezing, coachte hij mij over wat stilte zou kunnen betekenen en hoe het eruit kon zien als ik tegen een galactisch wezen zou praten, en ik denk dat de conversatie behulpzaam genoeg is om te delen. In feite denk ik dat het gehele onderwerp van samenwerken met de galactische wezens iets is dat we moeten gaan verkennen/onderzoeken.
Hij leidde zijn commentaar in met, "Wij spreken niet eenvoudig [alleen] over jou, wij spreken specifiek over jullie [Inlight Radio] team." Maar ik zou me voor kunnen stellen dat hij ook had kunnen zeggen, "Wij spreken over wie dan ook die met de galactische wezens samen zullen werken."Wij vertellen je dit nu vanwege het gebrek aan ervaring." In het spreken met hogere dimensionale en galactische wezens.
Ik ben er zeker van dat bijna iedereen beseft dat hogere dimensionale galactische wezens, "Jouw intentie kennen omdat er telepathische communicatie is … en zij kennen jouw hart."
"Er zullen tijden zijn wanneer jullie in communicatie zijn met jullie Sterren broeders en zusters, waar jullie tegen hen zullen spreken en … zij stil zullen blijven, en wanneer zij niet reageren/antwoorden, zal je weten dat er 'opnieuw aan gewerkt' moet worden, aan een discussie en verbinding op een dieper hartniveau.
"Dus, wanneer je geconfronteerd wordt met de stilte of zelfs [wanneer je bij jezelf gewaarwordt] teveel te kletsen, ga dieper in je "hart-weten/kennis" - niet het mentale of het emotionele omdat je weet dat de waarheid niet daaruit vandaan komt. Je gaat dieper in het hart en dan bespreek je wat er werkelijk gevoeld en bedoeld wordt.
"Dan zullen zij antwoorden/reageren - omdat zij het nodig zullen zijn dat de communicatie waarlijk niet alleen op het hart gebaseerd maar ook oprecht is. Dus het neemt veel weg van het "etaleren" nietwaar?"
Ik heb films gezien waarin het communicatiepatroon dat hij omschrijft zich uitspeelde. Maar ik ben er niet zeker van dat ik ooit in staat zou kunnen zijn om wat er gebeurde in woorden te plaatsen of te weten hoe te reageren.
Ik stelde voor dat wij een radio programma zouden moeten hebben over hoe te spreken met de Galactische wezens en hij antwoordde: "Het is tijd om het te leren. En hoe jullie het leren is in hoe jullie met elkaar communiceren."
Hij verwees toen naar iets dat hij gezegd had bij andere gelegenheden - dat bepaalde, "situaties [van onenigheid] naar boven komen - niet voor het einde van de wereld, of zelfs het einde van een relatie - maar voor een verdieping van het begrip van alle partijen."
Alhoewel hij sprak over een recent misverstand dat zich voorgedaan had, zei hij dat ook over een recente aanval die aangaande mij gemaakt was: dat het naar boven gekomen was om mij de soort situaties te laten zien waar ik in de toekomst mee geconfronteerd kon worden.
De verwijzing is dat wij voorbereidt worden op onze rollen door de situaties waar wij van tijd tot tijd mee geconfronteerd worden.
Wij allemaal van Inlight Radio bespreken onze toekomstige opdrachten met hem en, in mijn geval, zei hij:
"Jij zult iemand van de mensen achter de schermen zijn [in communicatie]. Je zult tijd doorbrengen in Genève, New York en Washington."
Waarom New York en Genève? "Veel hiervan zal onder een zeer brede, uitgebreide paraplu van de Verenigde Naties komen."
"Je zult tijd doorbrengen met het vergaren van de werkelijke plannen en informatie."
"Je zult op vele manier de tussenpersoon zijn … Je zult grotere toegang hebben tot wat wij zouden willen noemen de achterdeuren."
De galactische wezens zullen de accommodatie regelen.  
"Ik wil je op een thuisbasis in Vancouver houden omdat het een stad van Licht en een prachtige plaats is. Dus dat zal de thuisbasis worden.
Dan zal je - jullie hebben een uitdrukking - pied-à-terre [optrekje/onderkomen] in andere steden hebben. Omdat jij niet iemand bent die middenin de drukte moet zijn. Dus wij willen niet dat je in hotels of op rustbanken of wat dan ook van dien aard verblijft. Dus laat dat aan ons over. Jullie sterren broeders en zusters zullen dat regelen."
Daar ben ik helemaal voor!
"Je kunt eraan denken als zijnde voor jou als de tijdspanne van een één tot tweejarige opdracht,"voegde hij eraan toe.  
Ik vroeg hem of ik daarna naar Arcturus terug zo kunnen keren. ( Waar spreek ik over? Ik heb geen herinnering over een leven op Arcturus! Ik denk dat ik slechts wilde weten wanneer de zware werklading zou kunnen eindigen.) "Je zult de keuze hebben om wel of niet terug te keren," zei hij.
====     ====    ====    ====    ====    ====    ====    ====    ====    ====    ====    ====
Laten we verder gaan te kijken naar de instructies van Aartsengel Michael, in dit geval aan mij, niet omdat ik op de één of andere manier reclame voor mezelf wil maken, waar ik overigens geen behoefte toe voel om te doen, maar om te luisteren naar een hemels wezen die een Lichtwerker instrueert.
"Jij bent een communicator. Jij bent degene die duidelijkheid van de informatie, van het nieuws als het ware, voorwaarts brengt.
"Het is voor jou belangrijk om in staat te zijn die intermediair te zijn, die trechter voor de informatie welke accuraat, duidelijk, precies en oprecht is, omdat er klaarblijkelijk verschuivingen zullen zijn."
Hij beschreef toen de bedoelingen/intenties van de galactische wezens.
"Jullie broeders en zusters van de sterren hebben herhaaldelijk gezegd - en het is een conversatie die ik herhaaldelijk met hen gehad heb - dat zij niet zullen komen om chaos te creëren.
"Zij komen niet op een manier welke angst creëert. Zij komen niet op een manier welke geweld bevorderd."
Dit is één reden waarom Disclosure zo een lange tijd genomen heeft om te komen; ik denk - omdat de kliek een onjuist Hollywood beeld van de galactische wezens gegenereerd hebben, suggererend dat zij komen om ons schade te berokkenen, hetgeen zij niet zullen doen. (cf. Independence Day, Battle Los Angeles, Alien, Predator, etc., ad infinitum).
Hij verteld ons wat er van dit angst zaaien kan komen.
"Wanneer er angst en onjuiste informatie is, is de menselijke reactie zeer vaak geweest om diens toevlucht in geweld te vinden. En dat zou het doel kunnen doen laten mislukken."
Vandaar de noodzaak voor communicatoren.
"Jij zult de mensen vertellen over de agenda's van jullie sterren broeders en zusters, welke zeer eenvoudig zijn. Het is om te helpen. Het is om gemeenschap te vormen. Het is om een situatie binnen te gaan welke zinvol en betrouwbaar is. Dat is wat jij gaat doen.
"Dus jij zult niet de stem van ofwel/of zijn, maar je zult iemand zijn waar zij zich vaak naar zullen wenden om te communiceren, omdat, zoals je wel weet, in de regering, in de politiek en in de grote ondernemingen, dat is wat jullie media is. …
"Er is behoefte aan een onafhankelijke stem, een stem die niet alleen de boodschap aflevert van jullie sterren broeders en zusters, maar rekening houdt met het klimaat en de evolutie, de spirituele, mentale en emotionele evolutie van de wezens op de planeet en van Gaia Zelf, en in zoverre handelt als een vertaler voor het hoogste goed van iedereen."
"En," voegde hij daar belangrijk aan toe, "Ik zal je natuurlijk helpen." Nou, de hemel zij dank daarvoor.
Hij waarschuwde me over wat te verwachten. "Natuurlijk, wanneer je over jullie sterren broeders spreekt, zal er een grote hoeveelheid aan controversie zijn, weet je." Ja, dat verwacht ik. "Wij vragen niet van jou om bij de ontknoping te zijn."
"Jij bent een strijder van vrede/vreedzaamheid. Dit is voor jou belangrijk om te begrijpen. Omdat de ontknoping niet is waar de waarheid zal liggen.
"Dus ja, er zal controversie zijn op dezelfde manier dat er controversie is wanneer het ook is dat er iets unieks en nieuws geïntroduceerd wordt in het rijk van de menselijke bewuste ervaring.
"Maar wij willen jou welzeker vooraan en in het midden in de controversie of de ontknoping hebben."
Hij vroeg mij om een stem van het beredeneren/inzicht te blijven.
"Er zijn velen, en ik observeer hen net zoals velen van ons, die op hun paard willen springen …
"Niet dat er bij tijden geen behoefte is aan verdedigers van uiteenlopende posities en rechten, maar wat het vaak doet is dat het een continuïteit van de dualiteit creëert. Het is een continuïteit van het oude. En dat is niet wat wij met jullie aan het co-creëren zijn. Het is een zeer ander paradigma."
"Dus je zult zeer zeker gaan reizen en je zult licht reizen," ging hij verder. Ik vroeg hem of ik in deze eerstvolgende twee jaren zou gaan reizen en hij zei dat ik dat zou gaan doen.
Welnu, die conversatie gebeurde twee jaren geleden en het is interessant omdat meer recentelijk ik de drang had om te beginnen te reizen en Lichtwerkers te bezoeken in andere steden en landen.
Ik vroeg hem: "Bent u de bron van dat idee?" En hij antwoordde:
"Wel, laat ons zeggen dat de Goddelijke Moeder en Ik en Sanat Kumara een aanzienlijke invoer gehad hebben. Gabrielle ook. Maar wij inspireren. Jij luistert en beslist. Dus ja, het een zeer vele een gezamenlijke discussie."
De afgelopen zomer voegde hij eraan toe:
"Velen van jullie zullen reizen … Ja, er zal reizen zijn uit naam van ons en uit naam van jullie missie en doel, maar vergeet niet, lief hart, om tijd in te ruimen voor R&R/Rust en Recreatie."
Ik vroeg hem hoe dit mijn partner zou beïnvloeden. Ik herhaal dit omdat anderen die verteld wordt dat zij zullen gaan reizen zich ook vragen zullen stellen over deze kwestie.
"Zij zal volledige toegang hebben, in termen van het in staat te zijn om jou te zien, ofwel op waar jullie aan denken jullie video, of jullie Skype, of via de telefoon, of teletransportatie. Dus ja.
"Maar zij zal ook de keuze hebben om op bezoek te komen, het is niet onze bedoeling om ontberingen van scheiding te creëren, omdat daar al teveel van geweest is. Dat was het begin van het probleem, nietwaar?
"Dus wij gaan geen situaties creëren waar scheiding van diegenen die elkaar lief hebben en koesteren een opoffering voor de aanleiding is. Dat is niet ons idee van liefde."
Dus daar zijn we. Hier is één Lichtwerker die zijn marsorders ontvangt. Ik denk dat dit is hoe het voor ons allemaal zal zijn die ingestemd hebben hier te komen en samen te werken met de galactische en hemelse wezens.
Hopelijk geeft deze discussie jullie een goed idee over het hoe wij onze marsorders ontvangen wanneer eenmaal het contact met de galactische en hemelse wezens begint.
Het is duidelijk dat ik gekozen heb om die raadgeving vroeg te zoeken en het gedaan heb via lezingen, maar die wandelgang hoeft niet voor ons allemaal beschikbaar te zijn.
Ik heb de intentie om meer informatie welke ik van Aartsengel Michael in mijn lezingen ontvangen heb te delen. Mijn hoop is dat je eruit kunt samenvatten wat het ook is dat op jou van toepassing is.
Maar later, wanneer de dingen in alle ernst beginnen, ben ik er tamelijk zeker van dat anderen hun marsorders op gelijkaardige rechtstreekse manieren, die zich te zijner tijd zullen openen, zullen ontvangen.
Hopelijk zullen discussies zoals deze ons helpen ons op gebeurtenissen voor te bereiden.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten