woensdag, januari 15, 2014

SPRING, REN, DANS in/naar Liefde NU - 14 Januari 2014 / Brenda Hoffman


SPRING, REN, DANS in/naar Liefde NU
14 Januari 2014 / Brenda Hoffman

Dierbaren,
Het is tijd om voorbij jullie comfortzone te gaan, hoewel jullie dit concept vele keren gehoord hebben, wensen wij dat jullie volledig begrijpen hoe belangrijk het is.
Jullie zijn zeer comfortabel geworden in de 3D wereld door eonen van training en de doelbewuste achteruitgang van jullie genialiteit heen. Iets dergelijks was passend toen de Universums de extreme angst op de Aarde in een anderszins prachtige omgeving observeerden. Bijna als het mixen van tegengestelden om te zien wat er zou gebeuren.
Voordat jullie overstuur raken over dat jullie aarde levens typische wetenschappelijke observaties waren, weet dat jullie deel van dat observatieteam uitmaakten tussen jullie levens op de Aarde in. Het was en is weinig anders dan van het samen vermengen van blauwe en rode kleuren om te bepalen of er een nieuwe kleur gecreëerd wordt.
Velen van jullie herinneren je nu de ervaren pijn in dit leven - en twijfelen aan de wijsheid van die angst observerende module. Als die angstmodule nog steeds actief zou zijn, zou je de wijsheid van een dergelijk overheersend thema in jouw aardse leven niet in vraag stellen. Het is alleen wanneer dat thema inactief is - zoals de Aarde nu van angst naar liefde verschuift en zich daardoor aansluit bij de Federatie van de Universums - dat jullie twijfelen aan dergelijke observaties.
Hetgeen weinig anders is van landen die zich aansluiten bij de Europese Unie en hun valuta en andere aspecten van het leven aan moeten passen om te vermengen met de volledigheid welke de EU is. De Aarde was, op een bepaalde manier, een kolonie die de liefde als een dominant thema niet hoefde te begrijpen.

Jullie hebben de Aarde angstlessen voltooid en stellen je open voor de liefdeslessen van de Universums.
Iets dergelijks is een lange verklaring voor het waarom het zo belangrijk is om liefde te accepteren en te verwachten - zowel voor en met jullie zelf en alle andere Aarde entiteiten. Jullie accepteerden de begeleiding van de Federatie van de Universums en nu moeten jullie je houden aan hun beleid.  
Natuurlijk, zulke verklaringen bomvol 'zouden moetens' of 'moetens' - zijn woorden waarvan jullie dachten dat zij niet langer meer deel van jullie leven uitmaakten. Iets dergelijks is waar. Want inderdaad, ongelijk aan de regels en het beleid van de 3D Aarde, zijn er geen richtlijnen die jullie in hokjes of kooien dwingen - maar in plaats daarvan, zijn zij een erkenning en daardoor, de acceptatie van Alles Dat Er Is.
Tot nu toe, was ieder Aards leven dat jullie ervoeren beperkt tot de regels van angst waar alleen op de planeet Aarde strikt aan gehouden werd en geen enkel ander segment van jullie onmiddellijke Universele systeem. De Aarde was een abnormaliteit en werd de vrijheid gegeven om te kiezen hoe lang de beperkende angstlessen verkend werden.
Toen jullie eenmaal de uitnodiging van de Federatie van de Universums geaccepteerd hadden, hetgeen jullie verscheidene maanden geleden deden - maakten jullie je leerbekwaamheden van een alleenstaande toon naar een volledig orkest breder. Jullie zouden hebben kunnen doorgaan met één toon lessen - de Aarde angst - gedurende eonen. Dat was en is jullie vrijheid. Maar voorafgaand aan dit Aarde leven, besloten jullie om jullie horizonten te verbreden, dat jullie één toon lang genoeg bestudeerd hadden. Jullie raakten verveeld. En aldus is het dat jullie gelijk gestemde entiteiten bij elkaar verzamelden en jullie je volledige orkest van aardse mogelijkheden creëerden.
De keerzijde is dat sommigen nog niet gereed zijn om in/naar liefde te verhuizen in dit leven. Zij hebben kwesties op te lossen voordat zij dat doen - hetgeen prima en goed is.
Maar diegenen van jullie die in/naar liefde wensen te verhuizen, of het volledige orkest, in dit leven moeten dat aldus nu doen.
Iets dergelijks is waar omdat sommigen van jullie overgaan voorbij het accepteren van liefde om een Nieuwe Aarde te creëren met een op liefde gebaseerd beleid en wisselwerkingen. Ons doorgaande pleidooi is om op jullie tempo te verhuizen. Tezelfdertijd, als jullie in dit leven naar liefde verschuiven, begin dat nu aldus te doen.
Misschien weet je niet of jouw tijd tussen het accepteren en ervaren van liefde is vanwege de stukjes die je wenst te verkennen in dit leven - of jouw angst voor het onbekende.
Het is tijd om jezelf te vertellen dat je gereed bent om deze stukjes te verkennen die je wenst te verkennen voordat je in/naar liefde verhuisd.
Of sta jezelf toe om jouw plankenkoorts angsten over het leven gebaseerd op liefde te verwijderen. Anderen wachten in de coulissen op jouw liefdesenergie om hen te helpen overgaan.
Dit is een ongewone tijd. Want wij spreken over liefde en alles dat volgt, maar jullie weten niet werkelijk of jullie eindproduct dermate glorieus zal zijn als wij het omschrijven. Wat als jij vrienden en familieleden opgegeven hebt om alleen te ontdekken dat je alleen bent? Hetgeen het geval zou kunnen zijn tussen het stadium van één-toon angst en jouw volledige orkest van liefde.
Spring, dans, ren in/naar liefde. Het podium is in elkaar gezet. Jullie hebben aan jezelf verkondigd dat jullie liefde willen ervaren voordat jullie de Aarde in dit leven verlaten - dus doe het. SPRING, REN, DANS in/naar Liefde. Het is tijd. Alles is gereed. Jullie zullen niet vallen. Jullie zullen niet falen.
Zo zij het. Amen.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Copyright © 2009-2013, Brenda Hoffman. All rights reserved. http://www.LifeTapestryCreations.com. Feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc. But please keep this article’s integrity by including the author: Brenda Hoffman & source website link: http://www.LifeTapestryCreations.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten