vrijdag, januari 03, 2014

Saint Germain - Een Boodschap voor het Nieuwe Jaar - 2 Januari 2014 / Méline Lafont


Saint Germain
"Een Boodschap voor het Nieuwe Jaar"
2 Januari 2014 / Méline Lafont

Groeten geliefden,
Het nieuwe Tijdperk van jullie tijd op het Aardse vlak is gekomen om hier in het Nu te zijn en terwijl we de oude paradigma's transcenderen, welke gecreëerd werden door jullie allemaal, door ons allemaal bestaande vanuit de schepping, zal de Aarde voorbij gaan aan diens grenzen van comfort om in staat gesteld te worden het leven aan allen te schenken. Terwijl de nieuwe jij naar boven komt door de belichaming van het bewustzijn van wat jullie nu vormen, zal er een nieuw vlak geboren worden op jullie vlak, hetgeen jullie de Aarde noemen.
Dit nieuwe vlak van bestaan zal de nieuwe werkelijkheid zijn dat binnenin elk en iedereen van jullie ligt en vandaar dat deze werkelijkheid de nieuwe jij zal zijn, deze nieuwe jij bewerkstelligd op een Aards vlak ondertussen een grote hoeveelheid in bewustzijnsverschuiving.  
Het nieuwe Tijdperk en het imperium van Goddelijkheid en Liefde is hier en het is altijd hier in het Nu, niet het verleden noch de toekomst, maar in het heden dat jullie zijn/jij bent, hetgeen de fluctuatie is van al jouw Aanwezigheden die op dit moment terwijl wij spreken opnieuw vermengen. Wij zullen elkaar van nu af aan op vele manieren ontmoeten, aangezien wij de universele taal spreken welke ons verbindt via het bewustzijn dat wij zijn.
Geen grenzen rusten er meer op jullie aangezien jullie deze patronen zullen verbreken en de overvloed zullen zijn dat jullie steeds meer zijn terwijl het Tijdperk vooruitgaat. De Goddelijkheid in U Zelve is nu aan het versmelten met de Goddelijkheid van de Waarachtige kracht van Licht en Liefde. Uw essentie is naar u teruggebracht door de realisatie van uw besef en bewustzijn van het zijn van één en dezelfde.
De Aarde zal sowieso verschuiven en door dat aldus te doen worden de grenzen en de ketenen weggeblazen in/naar de oneindigheid van Liefde. Het zal allemaal omhelsd worden door de Aanwezigheid van de oneindige Liefde en het zijn van het zuivere bewustzijn dat in jullie allemaal verblijft. De Raad van het Licht verblijft in elk en ieder van u zelve en koestert de ziel van het hart en de Geest van uw wezen.

De mensheid zal nu naar een punt gebracht worden waar het gereflecteerd zal worden in alles dat het is in dit collectief, de één na de ander. De grenzen en zelf gemaakte structuren zijn gebaseerd en opgebouwd op absurde regels en aanwendingen die het bewustzijn niet bewust maken van wie jullie waarlijk zijn, maar desalniettemin jullie wel laten zien wat jullie niet zijn, hetgeen het verstand is in deze levens waar jullie dachten dat het verstand jullie is.
Het verstand is niet jij, het verstand is een zelfcontrolerend object dat op en in jou geplaatst is om alle creaties te reflecteren die men kan maken in de kracht van diens eigen gedachten. Gedachte is niets anders dan een reflectie van een creatie van het verstand waar het verstand, nogmaals, dient als een gereedschap en als een object dat met zich meebrengt de mechanica van de creatie door gedachte. Het dient jullie als een spiegel waar de spiegel gereflecteerd wordt buiten jullie, zodat men ertoe kan komen te beseffen waar diens creatie helemaal over gaat.
Het hart is nu het gereedschap van de reflectie want dat is het altijd geweest, terwijl het verstand gedurende decennia van jullie tijd het gereedschap van de reflectie geweest is. Terwijl wij versnellen in verschuiving door en via de Goddelijke Vrouwelijke kracht van de waarheid, verlichting, intuïtie en Liefde, verwerken de Aarde en diens bewustzijn, de mensheid en diens bewustzijn door de verschuivingen van gedachten versus het hart, waar het hart nu op volle snelheid is van het transformeren en het zijn van het gereedschap van jullie wezen dat van Liefde, Goddelijkheid en Zijn spreekt.
De Aarde zal nu verhuizen in/naar het nieuwe Tijdperk van Liefde aangezien Liefde een miljoen aan jaren geleden op jullie vlak geboren werd, en het is terug om herboren te worden om het menselijke bewustzijn samen met het Aardse vlak te verschuiven, want jullie zijn nu gereed. De systemen zullen ineenstorten en zo ook zullen jullie brandstoffen- en financiële systemen dat voor zeker doen, omdat de verschuiving van het bewustzijn het toestaat in beweging en verandering te zijn.
Je representeert wat je in bewustzijn bent, altijd in het hart en in jouw reflecties op het Aardse vlak, dus het is van belang om waarheid naar u zelve te brengen en in vreedzaamheid te zijn met wie je bent, want als gij u zelve bevecht, zal het Aardse vlak in dezelfde gestalte of vorm zichzelf bevechten, altijd en steeds maar weer opnieuw naar jou terug reflecterend.
Jullie moeten u zelve in acceptatie omhelzen als jullie geen nieuwe oorlog op het vlak willen beginnen, want Zelf acceptatie brengt de stroom van zelf Liefde en vreedzaamheid binnenin jullie allemaal voort, verbonden als één. Jullie zijn de sleutel naar jullie eigen Dimensie en werkelijkheid zoals jullie eigen creaties en besef in bewustzijn. Waar jullie gedurende jullie gehele bestaan naar gezocht hebben op ieder vlak is Jij in alle gestalten, vormen en zijn, aangezien jullie een creatie van Liefde zijn welke hier is om binnenin de Jij te ervaren en te stromen welke jij in dit Nu bent.
Creatie zal altijd een staat van bewustzijn zijn zo lang als er de wil voor veranderen, creëren en te zijn is. Creatie valt weg als het bewustzijn slechts de invoer van energie op zichzelf is, dit zonder wat voor actie dan ook om te zijn, te ervaren, te veranderen of te creëren. De mensheid is nu aan het veranderen van creatie gestalte naar bewustzijn in diens zuiverheid, maar eerst moest het verstrikt raken in diens eigen creaties of manifestaties door de gedachten om te beginnen te beseffen hoe het allemaal op de eerste plaats begonnen is om op deze manier te zijn.
Er is hoe dan ook geen creatie dat zo krachtig is als de eigen Goddelijkheid, hetgeen jullie zijn, en waarvan de mensheid nu op het punt staat om dat te beseffen. Het is tijd om binnenin, in de JIJ, te groeien, je hebt creatie niet nodig, je hebt de reflectie van jouw Zelf op zovele Aardse manieren niet nodig. De mensheid is nu gereed om verder te gaan op andere manieren aangezien de oude manier er veel te lang geweest is.
De Aarde is NU aan het verschuiven en het is niet tegen te houden! De manier waarop je ermee om zult gaan, ermee zult stromen en erin zult zijn, is volledig aan jou. De Aarde geeft de geboorte sowieso en er is geen terugkeer in wat voor geboorteproces dan ook mogelijk. Je kunt het kind niet terug de schoot induwen, het moet eruit komen want het is diens schelp, diens schoot ontgroeid. Zo ook geeft de Aarde het leven aan een nieuw bewustzijn op het tempo waar de mensheid op een bewustzijnsniveau zit.
Het is nu jullie beurt om dit bewustzijn omhoog naar jullie niveau te taxeren zodat jullie alles toe kunnen staan om ervaren te worden op de meest prachtige en comfortabele manieren. Het is nu de keuze van de mensheid of jullie op de moeilijke manier door het geboorteproces heengaan of op de meest gemakkelijke manier, omdat de Aarde het oude aan het verschuiven is en sowieso in/naar het nieuwe geboren laat worden, en wel in dit NU.  
De tijd is nu! Ben in vrede/vreedzaamheid en haal adem! IK BEN Saint Germain.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
Méline Lafont 2012 – 2013, permission is given to share freely in its entirety and unaltered http://awakeningtohigherlove.com and http://pleiadedolphininfos.blogspot.com
http://lafontmeline.wordpress.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten