woensdag, januari 01, 2014

Ons Pad Naar de Nieuwe Aarde Creëren - Dr. Suzanne Lie / De Arcturianen - 30.12.2013


Ons Pad Naar de Nieuwe Aarde Creëren
30 December 2013 / Dr. Suzanne Lie

[Opmerking van Cobie: Het gedicht dat hieronder staat zal ik niet vertalen omdat een vertaling het uit z'n verband trekt en er afbreuk aan zal doen…]
Reality echoes each thought and emotion
To create a world of peace or commotion 

Inside our SELF is our true Being
WE are the ONE we are hearing and seeing 

We have been taught WE are too small
So some one else must answer our call 

But all the some ones are of the ONE
And shine together as one bright Sun 

The moon reflects its hollow globe
And from within it sends a strobe 

This strobe of light is all we know
While we live within the 3D Show 

We are the projector, the film and the story
We create both misery and our greater glory 

Our thoughts, the Sun, and our emotional Moon
Invent the reality we will live soon 

We gnash our teeth and pull our hair
As we cry and yell, “Life is not fair.” 

But we create the life we live
We are the ones who take and give 

If we could master Sun and Moon
We’d live the NOW, instead of soon 

Time, you see, it is not real
It’s based on what we think and feel 

If we master US, we master TIME
To BE the NOW, oh so sublime 
 

Alle levens op de 3d Aarde, welke wij gewaarworden als zijnde in het verleden, het heden en/of de toekomst, zullen vrij van de tijd zijn wanneer wij eenmaal het NU van de vijfde dimensie binnengaan. Binnenin het altijd aanwezige NU zullen wij beseffen dat al onze multidimensionale werkelijkheden onze derde/vierde dimensionale levens omvatten die tegelijkertijd binnenin het NU bestaan. Het is alleen het filter van onze 3D gewaarwording welke onze ontelbare fysieke levens scheidt in/naar afgescheiden en anderen tijdzones.
In de vijfde dimensie en daaraan voorbij, lopen alle tijdlijnen tegelijkertijd zoals verschillende stromingen in een stroom. Al deze stromingen variëren in snelheid, temperatuur en vaak de bron. Het is hetzelfde voor de stroom van het NU. Terwijl in het NU van jouw multidimensionale wereld kan je, en heb je, gekozen om betrokken te zijn bij het experiment van de tijd. Tijd scheidt werkelijkheden in/naar geslachten, polariteiten en verleden, heden en toekomst.

In het NU is er geen beduidenis van een opeenvolgende tijd; derhalve ben je NU HIER. Het 3D filter is gebaseerd op een waarneembaar standvastig ritme van de tijd, hetgeen jullie de ervaring van het doen van één ding per keer toestaat. Je kunt "één ding per keer" doen omdat de tijd gescheiden is in individuele, afgescheiden berekeningen. Op dezelfde manier, zijn al jullie waarnemingen afgescheiden, aangezien de ruimte tussen personen, plaatsen en dingen in resoneert op een frequentie voorbij de bewuste gewaarwording van jullie 3D zintuigen.
Deze afscheiding creëert een grote hoeveelheid aan polariteit, en deze polariteit is de kern van oordeel. Het oordeel van "Ik ben beter dan jij," hetgeen vaak resulteert in conflicten, heeft alle polariteiten versterkt in/naar "Mijn waarneming is beter dan jouw waarneming." Natuurlijk, besefte de mensheid niet dat zij over waarnemingen spraken. In plaats daarvan, geloofden zij eenvoudig, "Ik ben beter dan jij," of "Wat ik heb is beter dan wat jij hebt."
Als "ik" beter ben dan "jij," dan heb ik toestemming om de controle over jou te nemen. Ook, aangezien mijn waarde gebaseerd is op mijn bezittingen als wat "ik" heb beter is dan wat "jij" hebt, dan kan "ik" jouw bezittingen nemen. Dit type van denken creëert een basis voor een Hiërarchische, driedimensionale maatschappij. Het vergelijken van wie en wat beter is, alsook het hiërarchische formaat van de maatschappij, bestaat NIET in een vijfdimensionale werkelijkheid.
De bewoners van de 3D Aarde binnenin de tijdlijn van 2014, welke Jaar Twee van de Nieuwe Aarde is, hebben een geïntensiveerde kans om hun bewustzijn uit te breiden in/naar de vijfde dimensie. Wanneer hun bewustzijn eenmaal uitbreidt voorbij tijd, afscheiding en Hiërarchische uitlijning, zullen deze concepten ouderwets worden en ietwat barbaars voor de gewaarwordingen van de ascenderenden.
Geleidelijk, en soms plotseling, zullen deze ascenderenden hun denken veranderen van de afscheiding en beperkingen van hun gepolariseerde wereld en in/naar de altijd-verhogende vijfdimensionale herinneringen en hunkeringen voor een wereld waarin ieder persoon, iedere plaats en ieder wezen gelijk is.
Meer belangrijk, zal deze gelijkheid eenheid aanmoedigen. Zelfs binnenin het 3D paradigma, zullen diegenen die zichzelf als gelijken beschouwen comfort vinden in het samen bijeenkomen. In het 5D paradigma, is alles gelijk. Vandaar dat, iedere persoon, plaats en wezen gelijke rechten heeft en beschouwd wordt als "goed gezelschap."
Dit gevoel van "goed gezelschap," of het nu met mensen, dieren, planten, insecten, Elementalen, en/of hogere dimensionale wezens is, *creëert een diep gevoel van "Eenheidsbewustzijn". Wanneer een meerderheid van mensen een kritieke massa van Eenheidsbewustzijn bereikt, zoals de planten, dieren en hogere koninkrijken al met eenheid resoneren, dan zal het Planetaire Bewustzijn bereikt worden.
(*Kritieke Massa: een omvang, aantal, of hoeveelheid dat groot genoeg is om een specifiek resultaat te produceren.)
Ben ervan verzekerd dat "een meerderheid van mensen" niet in aantallen of individuen afgemeten wordt maar in het lichtquotiënt van het menselijke collectief. Aangezien één ontwaakt persoon diens Lichtquotiënt tien keer groter is dan degene die nog steeds sluimeren, zal de kritieke massa volbracht worden met veel minder dan een meerderheid van Aardse mensen.
Planetair Bewustzijn betekend dat de planeet waargenomen wordt als een levend wezen die Haar lichaam toegewijd heeft om een formaat voor de evolutionaire ontwikkeling te zijn en de voltooiing van het experiment van polariteit en individualiteit. Wanneer de mensheid zich eenmaal aansluit bij het eenheidsbewustzijn van de dieren, planten en mineralen koninkrijken van de planeet, zal de verschuiving in/naar de vijfde dimensie aanzienlijk versnellen.
Mensen, die bedoeld waren om de Opzichters van het Land te zijn, hebben het vermogen van Gaia beperkt om Haar planeet te transformeren door Haar land, zee, lucht, dieren en planten te beschadigen, alsook de minerale en elementale koninkrijken. Deze schade heeft Gaia in een herstellende modus gehouden in plaats van een ascenderende modus.
Gelukkig, kunnen diegenen die zich met onvoorwaardelijke liefde via Eenheidsbewustzijn verbonden hebben met hun Hogere ZELF die liefde met de Aarde delen. Als deze onvoorwaardelijke liefde geïntegreerd is in het lichaam van Gaia zal het groeiende Eenheidsbewustzijn in toenemende mate uitbreiden in/naar het Planetaire Bewustzijn. Het is op deze manier dat de ascentie van de gehele planeet, en alle die daar een vorm vasthouden, vooruit zullen gaan.
Stel je een golf van Licht voor die het geschenk draagt van onvoorwaardelijke liefde welke dwars over het aangezicht van de Aarde heen veegt. In feite, gebruik jouw grote kracht van het voorstellingsvermogen om dat beeld in jouw Derde Oog te zien en het in jouw Hoger Hart te voelen. Een ieder van jullie zal dit glorieuze beeld een beetje anders waarnemen. Deze diversiteit is een prachtige zegening voor jullie Moeder Gaia.

Als je dit visioen toestaat jouw verbeelding binnen te gaan:
Voel dan hoe die golf van onvoorwaardelijk liefde-gevuld Licht aanvoelt…
Adem de sensatie in…
Verbeeld je hoe deze Liefde voor al het leven langzaam in/naar een gevoel van gelukzaligheid transformeert…
Voel de immense kracht en het vertrouwen van onvoorwaardelijke liefde
Met deze gevoelens, observeer jouw vergezellende gedachten…
Sta jouw brein toe om jouw geest te worden…
Geef nu jouw geest over aan jouw multidimensionale geest…
Vanuit deze staat van bewustzijn kan je zien, voelen en begrijpen hoe de stroom van onvoorwaardelijke liefde diep in/naar de kern van de Aarde en naar buiten in/naar de verste bereiken van Haar atmosfeer beweegt.
Wie of wat zou leven in deze resonantie van werkelijkheid?
Wie en wat zou overeenkomen met deze resonantie?
Het antwoord is JIJ/JULLIE!
JIJ bent/JULLIE zijn Gaia's hoop. Kijk niet naar de hemelen om gered te worden door onze Galactische en Engelachtige legioenen. In plaats daarvan, kijk in je ZELF om jouw eigen galactische en engelachtige essentie gewaar te worden. Je hoeft je niet te verwonderen waarom wij niet geland zijn.
WIJ zijn geland. WIJ ZIJN BINNENIN JOU/JULLIE GELAND!
In plaats van naar boven of naar buiten te kijken - kijk BINNENIN! Dat waarop jullie wachten bestaat binnenin het NU van jullie grote, Multidimensionale ZELF.  

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten