donderdag, januari 09, 2014

Ondertussen op de Ascenderende Aarde - Deel 3: Ons Bezoek aan het Moederschip - 7 Januari 2014


Ondertussen op de Ascenderende Aarde - Deel 3
Ons Bezoek aan het Moederschip
7 Januari 2014 /  Dr. Suzanne Lie

Jason Spreekt:
Nadat Sandy en ik het goed gemaakt hadden in onze slaapkamer, in ons bed, vielen wij in een diepe slaap. Wij lagen zo dicht tegen elkaar aan, met armen en benen over elkaar heen, dat wij op hetzelfde moment in slaap vielen. Zoals wij later ontdekten, hadden wij dezelfde droom. In de "droom" waren wij terug op het Moederschip, maar deze keer zaten we zij-aan-zij in de ontmoetingszaal met wezens vanuit de gehele Galaxy.
De zaal was gevuld met menselijke, alsook met geen-menselijke wezens vanuit de gehele Galaxy. Aan de voorzijde van de zaal zagen wij de pulserende licht-vorm van de Arcturiaan. Toen wij Mytre en Mytria naast de Arcturiaan zagen staan barsten we bijna in tranen uit. Ons gezamenlijke bewustzijn dacht dat wij een prachtige droom hadden. Nochtans, toen de Arcturiaan rechtstreeks in ONZE ogen leek te kijken, begonnen wij ons af te vragen of wij, misschien, feitelijk op het Moederschip waren.
We kregen geen kans om over deze mogelijkheid na te denken want de Arcturiaan begon onmiddellijk te spreken,

"Dierbare Ascenderenden,
Wij zijn verheugd dat jullie in staat zijn je bij ons op het Moederschip in jullie droomlichaam aan te sluiten. Wij, de Arcturianen, hebben ons diepgaand verbonden, zijn binnengelopen en/of versmolten met jullie bewustzijn. De meesten van jullie hier aanwezig hebben vele incarnaties doorgebracht binnenin de Arcturiaanse werkelijkheid en/of de Pleiadische werkelijkheden. Vanwege deze incarnaties, hebben jullie gekozen om een fysiek aards voertuig te nemen in dit specifieke NU van Gaia's transmutatie.
"Want zie, de Arcturianen en Pleiadianen hebben Gaia in de gaten gehouden en zijn op Gaia geïncarneerd vanaf het moment dat Haar Aarde lichaam het leven kon ondersteunen. Vanwege onze tijdloze wisselwerkingen met de Aarde, hebben wij jullie hier allemaal uitgenodigd om jullie te helpen herinneren hoe dienstbaar te zijn als onze "portaal openers". Voordat we verder gaan met onze boodschap vragen wij dat jullie je binnenin jullie geest omdraaien om jullie waarachtige Lichtlichaam Zelf te zien. Jullie innerlijke Lichtlichaam is oneindig verbonden met de hogere expressies van jullie Multidimensionale ZELF.
"Hoewel jullie op ons Moederschip lijken te zijn, vragen wij aan jullie om je voor te stellen tegelijkertijd samen als een groep van Lichtlichamen verzameld te zijn die een cirkel vormen rondom het fysieke lichaam van Gaia. Voel deze cirkel van Licht terwijl jullie de hogere expressies van jullie Multidimensionale ZELF oproepen in wat voor taal of woorden dan ook die jullie binnenin jullie Hoger Hart voelen.
"Oberveer en voel nu jullie hogere expressies van ZELF boven jullie in een hogere dimensionale cirkel zweven. Neem een lange, langzame ademteug om te voelen hoe jouw hogere expressie van ZELF diens onvoorwaardelijke liefde omlaag door de frequenties heen stuurt in/naar jouw persoonlijke bewustzijn. Op jouw beurt, stuur jij onvoorwaardelijke dankbaarheid omhoog door jouw kroon. Voel de plaats tussen jouw fysieke zelf en jouw hogere expressies in, want dat is feitelijk waar jouw aardse voertuig in het NU leeft.

"Jouw aardse voertuig leeft tussen de fysieke en de vijfde dimensie in. Jouw/jullie resonantie is niet langer slechts fysiek, maar jullie zijn nog niet volledig resonerend met de vijfde dimensie. Het is om deze reden dat wij jullie hier in jullie vierde-dimensionale droomlichaam gebracht hebben. Wij hebben jullie hier gebracht om jullie te helpen herinneren dat jullie je vrijwillig aangeboden hebben om de hogere frequentie van jullie Multidimensionale ZELF in jullie aardse voertuig te trekken, alsook in het aardse voertuig van Gaia.
"Wij hebben jou naar ons multidimensionale Moederschip in jouw vierde dimensionale droomlichaam gebracht, omdat je een multidimensionaal wezen bent die een fysieke vorm op de planeet Aarde draagt, wij vragen je nu om jouw droomlichaam te verankeren in jouw slapende fysieke lichaam. Dan, wanneer je één hogere expressie van jouw ZELF in jouw Aardse voertuig verankerd hebt, zal een zelfs hogere frequentie expressie van jouw Lichtlichaam er ook naar streven om zich met jou te verbinden.
"Het is de toetreding van deze verschillende frequenties van jouw ZELF dat van jou een portaal opener maakt. Jullie zijn degenen die zich vrijwillig aangeboden hebben om een fysiek lichaam te dragen en je te herinneren dat je meer bent dan dat ene Aarde-gebonden lichaam. Jullie kwamen binnen tijdens verschillende era's van Gaia's laatste 70 jaren, maar jullie kwamen allemaal binnen op het precieze moment dat jullie ermee instemden voordat jullie je aardse voertuig binnengingen.
"Jullie maakten allemaal de overeenkomst om Gaia met Haar planetaire ascentie te ondersteunen, en wij hebben jullie hier gebracht om jullie te helpen die belofte te houden. Terwijl jij je multidimensionale energieën voelt vermengen, breidt jouw bewustzijn naar beneden uit in/naar de kern van Gaia. Vanuit het perspectief van het Moederschip kunnen jullie begrijpen dat de plaats tussen het Moederschip en de fysieke Aarde in de frequentie van de Nieuwe Aarde is.
"Trek deze ertussenin energie van de Nieuwe Aarde in jouw hart, vind de kern van jouw Hoger Hart, jouw Drievoudige Vlam, terwijl jij jouw verbinding met de JIJ op de ascenderende planeet Aarde voelt, de JIJ op de vijfdimensionale Nieuwe Aarde en de JIJ op ons multidimensionale Moederschip.
"Op deze manier, wordt de Nieuwe Aarde het gebied tussen de JIJ op ons Moedership en de JIJ slapende op de 3D Aarde in. Als je dit energiegebied voelt, weet dat het jouw verantwoordelijkheid als een portaal opener is om bewust alle drie werkelijkheden, tegelijkertijd gewaar te zijn.
"Jullie menselijke hersenen werden getraind om jullie Multidimensionale ZELF te vergeten, maar het licht dat jullie in/naar jullie aardse voertuig trekken transmuteert jullie fysieke lichaam. Vandaar dat, jullie lichaam je vertelt dat vele veranderingen zich voordoen in jullie zelf. In jullie kinderen, in jullie relaties, in jullie regeringen, en op jullie planeet. Als portaal openers, zullen JULLIE al deze ontelbare transmutaties omlaag in de kern van jullie geliefde Moeder Gaia verankeren.
"Nu, zie het specifieke pad dat je gecreëerd hebt in/naar de kern van Gaia. Dit Innerlijke pad reist vanuit de kern van Gaia, door jouw fysieke vorm en in/naar de frequentie welke je als de Nieuwe Aarde geïdentificeerd hebt. Als jij jouw bewustzijn in de Kern van Gaia plaatst, zie hoe de cirkel van Lichtlichamen verhuisd is in/naar de Kern van Gaia. Sluit je bij deze cirkel aan die verzameld is rondom het Moeder Kristal van Gaia.
"Wij vragen nu dat een ieder van jullie dit kristal recht voor jullie gewaarworden en jij je rechterhand uitreikt om het kristal aan te raken, terwijl je jouw linker hand naar boven opheft richting het oppervlak van de planeet. Terwijl je die prachtige Moeder Kristal van Gaia met je rechterhand aanraakt, trek die energie naar binnen in jouw Hoger Hart.
"Sta nu de energie van het kristal toe om door jouw Hoger Hart heen te stromen, naar buiten naar jouw linker hand, welke je nu uitstrekt om het Hogere Hart van het Lichtwezen aan jouw linkerzijde aan te raken. VOEL hoe jullie collectieve bewustzijn ogenblikkelijke uitbreidt. Voelen jullie die tinteling in jullie ruggenwervel terwijl jullie die energie van de vele Lichtlichamen in jullie cirkel voelen?
"Met het energiegebied van jullie gecombineerde Hogere Harten, breid dan jullie Licht Cirkel uit voorbij de kern van Gaia, voorbij Haar planeet, door Haar atmosfeer heen, door het vierde dimensionale Astrale Gebied, voorbij de vijfde dimensionale Nieuwe Aarde, dan naar boven in/naar ons multidimensionale Moederschip.
"Neem een moment om jezelf toe te staan je aan te passen aan dit multidimensionale energiegebied en weet dat wat voor ervaring dan ook binnenin jouw hogere frequentie van ZELF echt is. Alle indoctrinaties die je ondergaan hebt in jouw ontelbare fysieke incarnaties hebben je verteld, "Als het NIET fysiek is, is het niet echt." Maar jullie weten dat die verklaring niet waar is, omdat jullie kunnen voelen wat er binnenin jullie is, en jullie WETEN dat het echt is.
"Dierbare portaal openers weet alsjeblieft, dat terwijl jullie door jullie volgende dagen, weken, maanden, of jaren heengaan dat deze overgang zal gaan gebeuren omdat jullie de macht/kracht hebben. Elk en iedereen van jullie is een leider en JULLIE zullen leiden. Jullie zullen jullie portalen openen en anderen door hen heen leiden. Alleen jullie zullen weten hoe, wanneer en waar dit zich zal voordoen.
"Als leiders, zullen jullie leiden dat overeenkomstig is met jullie eigen innerlijke begeleiding. Deze begeleiding komt vanuit de innerlijke expressies van jullie Multidimensionale ZELF, van de begeleiding die binnenkomt vanuit de moleculaire structuur van jullie lichaam en van de begeleiding die vanuit Gaia komt.
"Onze geliefde portaal openers, wij wensen jullie te vertellen dat jullie de Arcturiaanse Corridor zijn. Laat ons een moment spreken over de Arcturiaanse Corridor, want verschillende mensen mogen verschillende informatie hierover hebben. Wij moedigen jullie allemaal aan om een manier te vinden om met elkaar te communiceren zodat een ieder van jullie, jullie eigen individuele kennis met andere portaal openers kunnen delen.
Jullie zijn allemaal in verschillende tijden opgegroeid, verschillende landen, verschillende talen en verschillende culturen. Is dat niet prachtig? Is dat niet de kern van Gaia om alle afscheiding in/naar een prachtig tapijtwerk van de ENE te brengen? Want zie, de Arcturiaanse Corridor is ook een plaats ertussenin.
"Een ieder van jullie creëert het energiegebied van onze Arcturiaanse Corridor. In feite, als je diepgaand met Gaia vermengt, help je om de Arcturiaanse Corridor van de Ascentie in het lichaam van Gaia te verankeren, terwijl je tegelijkertijd dat PORTAAL in/naar de hogere frequenties en dimensies opent.
"Op deze manier komt de "ascentie trein" het "station" binnen. Zie NU de enorme grote draaikolk voor jullie. Deze draaikolk is de opening van de Arcturiaanse corridor. Het is jouw opening in/naar de Corridor. Hoe je deze draaikolk binnengaat is hoe je ieder component van jouw vijfdimensionale leven binnengaat. Daarom, is het belangrijk dat jij je aan de draaikolk overgeeft. Als jij je aan de draaikolk overgeeft begin je een draaiing rondom je heen te voelen. Steeds maar sneller draait de Corridor rondom jou heen.
"Je bent binnenin de waarachtige kern van de Corridor, en binnenin die kern voel je dezelfde stabiliteit als je in de kern van Gaia voelde, alsook binnenin de kern van jouw eigen ZELF. Het is door jouw wezen binnenin jouw eigen kern dat jij jouw fysieke vorm zult transmuteren in/naar jouw lichaam van Licht. Velen van jullie zullen een fysiek aards voertuig handhaven zodat jullie Gaia kunnen helpen.
"Dan, zal je in jouw Lichtlichaam flitsen wanneer je wenst om de ontelbare wonderbaarlijke avonturen van de vijfde dimensie en daaraan voorbij te bezoeken. Voorbij de beperkingen van de tijd, zal je terugkeren naar jouw fysieke voertuig een seconde voordat je het verliet. Dus, eerst, zal het zijn alsof je nooit weggegaan bent. Wanneer je het NU van jouw/onze Arcturiaanse Corridor betreedt om naar de hogere frequenties te gaan, verlaat je de tijd. Dus, is er geen tijd die doorgebracht werd in de vijfde dimensie, en geen fysieke tijd die verloren raakte.
"Eerst zullen deze avonturen niet verbonden zijn met het bewuste geheugen van jouw aardse voertuig, maar uiteindelijk, zal jij je beginnen te herinneren dat je de Corridor opende door je over te geven aan de enorme grote draaikolk van verandering. Je kunt genieten van de schoonheid en liefde van wat voor frequentie van werkelijkheid dan ook die je kiest te bezoeken.
"Als een portaal opener, zal je de glorie die je ervaren hebt in jouw fysieke vorm en in de kern van Gaia terugbrengen. Wanneer het ook is dat je in/naar de hogere frequenties van werkelijkheid gaat, transmuteer jij jezelf verder. Dan, wanneer je terugkeert, help je om de Aarde verder te transmuteren door jouw hogere frequentie van Licht met de kern van Gaia te delen.  
"Deze hogere frequentie van Licht die jij in de Aarde deponeert als je terugkeert vanuit jouw hogere dimensionale verkenningen, zal Gaia helpen om steeds sneller te transmuteren. Verder, iedere keer dat je Gaia's kern bezoekt, open je een portaal om hoger Licht in/naar Gaia's Aarde te brengen.
"Als jij je nog niet kunt herinneren wat jouw ZELF doet, vraag het aan jouw lichaam, aangezien jouw lichaam niet kan liegen. Vraag jouw hogere bewustzijn, aangezien jouw energiegebied niet kan liegen. Vraag het niet aan de alledaagse jij die de rekeningen betaald en de afwas doet over wat je in jouw Lichtlichaam aan het doen bent, omdat die expressie nog steeds verloren is in de illusie. Daarom, stuur die JIJ onvoorwaardelijke liefde.
"Als het enige wat je voor de ascentie doet, het sturen van onvoorwaardelijke liefde naar Gaia en al Haar wezens is, draag je gigantisch bij aan de planetaire ascentie. In feite, iedere keer dat je een probleem hebt stuur het onvoorwaardelijke liefde. Observeer dan de kwestie via jouw Derde Oog om te zien hoe het langzaam veranderd of onmiddellijk in Licht uiteen barst.
"Iedere keer dat je droevig bent, gekwetst of een emotie hebt waar je niet van geniet, stuur jezelf onvoorwaardelijke liefde en zie hoe jouw problemen in/naar licht transmuteren. Herinner je, JIJ bent een portaal opener. Daarom, heb je een verantwoordelijkheid om jouw bewustzijn helder en gefocust te houden op het proces van ascentie.
"Maak je geen zorgen, want wij zullen deze bijeenkomsten hebben zo vaak als dat je hen nodig bent. Wij beseffen hoe moeilijk de derde dimensionale werkelijkheid kan zijn. Wij prijzen jullie aangaande jullie formidabele bijdragen aan Gaia en AL Haar bewoners. Herinner je, er is geen tijd of ruimte op/in onze frequentie. Daarom, zijn wij altijd bij jullie."
Met deze laatste verklaring, vlogen onze ogen open en zeiden Sandy en ik tegelijkertijd, "WOW!" Toen sprongen we beide uit bed vandaan en haasten ons naar onze computers om alles dat wij ons konden herinneren op te schrijven.

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten