woensdag, januari 29, 2014

Ondertussen op de Ascenderende Aarde - Deel 5: Het Portaal van Manifestatie


Ondertussen op de Ascenderende Aarde - Deel 5
Het Portaal van Manifestatie
25 Januari 2014 / Dr. Suzanne Lie

Mytria Spreekt:
"Ik denk dat het het NU voor Sandy en Jason is om naar het Schip terug te keren. Hoe denk jij daarover mijn geliefde?"
"JA," antwoordt Mytre. "Ik heb hun energie geobserveerd terwijl zij samenwerkten. Ik denk dat zij gereed zijn voor een ervaring van het versmelten in/naar één wezen."
"Ja," antwoord ik met een stralende glimlach. "Herinner jij je onze eerste versmelting nog?"
"Ik heb het nooit vergeten," antwoordt hij met die speciale blik in zijn ogen. "Ik zie hoe de energie van hun samenwerking aanzienlijk aan het uitbreiden is, en ik weet dat zij gereed zijn voor een bewuste versmelting op het Schip. Herinner jij je, geliefde, toen de Arcturiaan ons begeleidde in/naar onze eerste bewuste versmelting in/naar ÉÉN?"
"Ik heb het nooit vergeten," antwoord ik terwijl ik in zijn prachtige blauwe ogen kijk. "Binnenin het NU versmolten wij in/naar ÉÉN wezen. Onze gedachten waren ÉÉN, onze emoties waren ÉÉN, en onze lichamen waren ÉÉN stralende Merkaba. Wij beide voelden onze Merkaba opstijgen in/naar de innerlijke rijken van de ENE. Levensspannen (of waren het seconden) later trokken wij ons energie-gebied terug in/naar onze twee gestalten van Licht."
"Deze versmelting is steeds meer een spontane gebeurtenis voor ons geworden. NIET dat ik daarover klaag," zegt Mytre met een sexy glimlach.
In antwoord op de uitdrukking op zijn gezicht, kijk ik weer in zijn prachtige ogen en zeg, "Ik denk dat wij weldra in dat hogere dimensionale energie-gebied zullen blijven."
Mytre slaat zijn armen zo stevig om mij heen dat onze twee lichamen in één vermengd raken, en kust mij zo diepgaand dat er geen woorden noodzakelijk zijn. Als hij zich uiteindelijk terugtrekt zegt hij telepathisch, "Wij waren altijd en zullen altijd ÉÉN zijn!"
"Nu terug naar onze missie van het helpen van Gaia met Haar ascentie," zegt Mytre uiteindelijk met zijn stem. "Ik denk dat Sandy en Jason gereed zijn om meer over hun grote macht/kracht van manifestatie te leren."
"Daar ben ik het volledig mee eens," antwoord ik. "Zij leven nog steeds het driedimensionale paradigma welke gebaseerd is op ofwel/of. Dit paradigma veroorzaakt voor hen te geloven dat zij de één of andere levensstijl moeten kiezen. Daarom, zijn velen van onze galactische uitzendteams die een aards voertuig dragen in/naar de illusie vervallen dat zij spiritueel OF rijk moeten zijn."

"Ja," antwoordt Mytre. "Ik heb geobserveerd dat velen in de menselijke vorm dat geloof hebben. Helaas, is het in vele gevallen waar, aangezien dezelfde verloren zielen die de ondergang van Atlantis veroorzaakten, teruggekeerd zijn naar hun oude manieren van het gebruiken van al hun hulpmiddelen, wat in dat NU geld is, om te controleren en te domineren.
"Gelukkig, lijken Jason en Sandy hun keuzes te maken die voorbij dat driedimensionale ofwel/of paradigma resoneren. Deze keuzes verhuist hun resonantie voorbij de 3D Matrix en in/naar de trilling van liefde en dankbaarheid," gaat Mytre verder.
"Ja," antwoord ik. "Hoewel zij zeer arm zijn beseffen zij dat geld alleen binnenin de 3D Matrix bestaat. In feite, bestaat geld zelfs niet in de Lagere Astrale of in de Vierde Dimensie. In feite, beginnen onze geachte fysieke expressies te begrijpen dat geld een systeem van beloning is dat hen aan de derde dimensie verbindt."
"Ja," glimlacht Mytre. "Tezelfdertijd, leren/herinneren zij dat als zij hun bewustzijn in/naar de hogere dimensies uitbreiden hun creatieve kracht aanzienlijk uitbreidt. Daarom, beginnen zij manieren te ontdekken om hun dromen zonder geld te vervullen. Aan de andere kant, leren zij ook dat wanneer zij zich in/naar het NU overgeven, zij kunnen "doen en laten" met wat voor geld zij ook maar in hun levens aangetrokken hebben.  
"Ik zie dat zij genieten van het besef dat als zij zich aan het NU van de ENE overgeven, hun behoeften hun leven op mysterieuze of onverwachte manieren binnen zullen komen. Ik heb een grote verandering in hun leven gezien sinds mijn laatste transmissie aan hen. Zij hadden grote moeilijkheden om "genoeg geld" te manifesteren om hun financiële behoeften te vervullen en waren nogal ontredderd. Daarom vertelde ik hen….
"Lieve Sandy en Jason, als je iets aan wilt trekken in je driedimensionale leven, de beste manier om dat te doen is met dankbaarheid. Eén van de meest magnetische energie-gebieden van het multiversum is dankbaarheid. Ieder persoon, iedere plaats, situatie en ieder ding is feitelijk een energie-gebied die alleen resoneert met de derde dimensie.
"Dankbaarheid is een energie-gebied dat verlengd in/naar de hoogste frequenties van de schepping. In feite, de twee meest krachtige energiegebieden zijn Onvoorwaardelijke Liefde en Dankbaarheid. Onvoorwaardelijke Liefde voor jullie ZELF staat jullie toe dat te accepteren wat jullie kiezen om te creëren met de macht van jullie intentie en aandacht.
"Dankbaarheid bestendigt die creatie voor zolang als jij dankbaarheid voelt. Echter, als jouw aandacht is op het wachten op iets om te manifesteren (wachten op geld om te komen), dan ben je binnenin het energie-gebied van wachten. Daarom, zal je creëren, "wachten op geld."
"Aan de andere kant, als je het energie-gebied van dankbaarheid creëert door te zeggen, "Het geven van dank voor de voor handen zijnde substantie zal de substantie onbeperkt dupliceren.", dan laat je de deur voor jouw manifestatie open om jouw leven binnen te komen. Interessant genoeg, wat je denkt zal door deze open deur binnenkomen en mag iets zijn dat feitelijk meer vreedzaamheid en geluk brengt dan datgene waarom je gevraagd hebt.
"Herinner je dat jullie portaalopeners zijn. Daarom, hebben jullie directe toegang tot jullie portaal in/naar de hogere dimensies. Wat het ook is dat je in/naar jouw portaal stuurt zal drievoudig naar jou terugkeren. Als je naar het portaal uitstuurt, "Ik heb meer geld nodig," wat dan terug zal keren is de behoefte voor meer geld. Aan de andere kant, als je dankbaarheid stuurt en dank geeft voor het geld dat je hebt, zal jouw portaal meer van dat naar jou terug doen laten keren waarvoor jij dankbaar bent.
"Wanneer je onvoorwaardelijke liefde en dankbaarheid uitstuurt, zal je meer van dat manifesteren waarvoor je dankbaar bent, je zult er onvoorwaardelijk van houden. Wij beseffen dat in jullie driedimensionale wereld het 'onvoorwaardelijk houden' van geld vreemd mag schijnen te zijn. Nochtans, herinner je dat onvoorwaardelijke liefde de verbindende kracht van het multiversum is.
"Vandaar dat, als je onvoorwaardelijk van het GEVOEL houdt van het hebben van genoeg geld, zal je voldoende geld in/naar jouw huidige matrix van werkelijkheid verbinden. Wanneer mensen hebzucht ervaren, hetgeen een creatie van angst is, verlaagd hun resonantie en hun macht van manifestatie keert terug naar diens derde dimensionale expressie van "je moet hard werken om geld te verdienen" of "geld van anderen afnemen."
"Jouw kracht/macht van manifestatie is relatief aangaande jouw bekwaamheid om de meester van jouw gedachten en emoties te zijn. Jouw portaal brengt het energiepakket van wat je erdoorheen stuurt terug. Als je angst, wanhoop, of hebzucht door jouw portaal stuurt dan is dat het wat je zult ontvangen. Dan zal jouw manifestatie van geld afhankelijk zijn van de 3D manier van "verdien het of neem het.'
"De kosmische stroom doorbreken door anderen schade te berokkenen om tegemoet te komen aan jouw eigen verlangen zal NIET leiden naar een ervaring van ascentie. Aan dezelfde kant, te hard werken, zal jouw bewustzijn verlagen in/naar de overlevingsmodus, hetgeen jouw bewustzijn zal verlagen naar het punt dat je niet langer meer in contact bent met jouw portaal of jouw Multidimensionale ZELF.
"Ook, vertelt jouw 3D werkelijkheid jou dat "geld alle problemen oplost." In werkelijkheid, zal geld behulpzaam zijn voor jouw fysieke leven, maar het kan een grote afdwaling zijn van jouw spirituele leven. Echter, zolang als dat jij een hogere staat van bewustzijn handhaaft, resoneer je met de hogere frequenties van werkelijkheid en alle "ofwel/of" keuzes transmuteren in/naar "alles nu" keuzes. Dan, ben je in staat om jouw interdimensionale verbinding te handhaven terwijl je geld hebt.
"Tegelijkertijd, als jij je herinnert hebt dat het door het onvoorwaardelijk houden van is van de hogere frequenties van ervaring in jouw leven, kan je de vrijheid en bekwaamheid accepteren om dat wat noodzakelijk is om jouw gekozen levensplan te vervullen, manifesteren. Onvoorwaardelijke liefde zegt, "Ja, ik verdien het!" Dan, terwijl jouw energie-gebied van dankbaarheid zegt, "Dank je wel, ik accepteer het," is jouw manifestatie in jouw dagelijkse leven uitgehard.
"Want zie je, jouw staat van bewustzijn is wat de ervaringen van jouw dagelijkse leven bepaald. Jouw staat van bewustzijn is gelijk aan de kanalen van jouw radio. Elk kanaal is een frequentie en iedere frequentie representeert een bepaalde ervaring van werkelijkheid.
"Wij van de hogere werelden nemen werkelijkheden niet als goed of slecht waar, aangezien deze driedimensionale benoemingen zijn. In plaats daarvan, nemen jouw hogere expressies van ZELF de derde/vierde dimensionale werkelijkheden waar als lagere frequentie dimensies die dermate gepolariseerd geworden zijn dat zij hun balans kwijtgeraakt zijn.
"Wij gebruiken het voorbeeld van de draaitol van een kind. Wanneer de tol zeer snel draait blijft het gecentreerd en heeft GEEN wiegeling naar rechts of links. Echter, wanneer de draaiing van de top begint te vertragen, wiebelt het naar rechts en links totdat het uiteindelijk omvalt omdat de draaiing te langzaam is. Deze draaiende tol is een goed voorbeeld van jullie reis omlaag in/naar het driedimensionale aardse voertuig dat jullie dragen.
"Terwijl jij jouw hogere dimensionale vorm van vormeloze expressies draagt, is jouw resonantie zeer hoog. Vandaar dat, de werkelijkheid waarmee die expressie zich uitlijnt er één is waarin er GEEN polariteiten zijn, aangezien er GEEN wiegeling in/naar angst/slecht of liefde/goed is. In feite, het werkelijke concept van de polariteit is slechts een vage herinnering van jouw driedimensionale herinneringen of het gevoel dat je ontvangen hebt van jouw expressies die aardse voertuigen dragen.
"Wij, jullie hogere expressies van ZELF, ervaren niet direct de polariteiten en ontberingen van jullie gepolariseerde werkelijkheid. Als we dat deden dan zou ons bewustzijn uit onze werkelijkheid vandaan vallen, en zouden wij onszelf verstrikt gewaarworden in jullie werkelijkheid in plaats van jullie de weg uit die frequentie vandaan te laten zien.
"Natuurlijk worden de concepten van uit en in alleen waargenomen vanuit het derde dimensionale perspectief, aangezien zij niet in onze hogere frequentie van werkelijkheid bestaan. Vanuit ons perspectief zouden wij zeggen, je resonantie overeen te laten komen met hogere of lagere frequenties van werkelijkheid. Het is onze missie en onze grootste eer om de expressies van ons ZELF te helpen die zich vrijwillig aangeboden hebben om een aards voertuig binnen te gaan tijdens Gaia's grote overgang.
"Vanuit ons perspectief is er geen tijd. Daarom, zijn wij niet bezorgd over hoe lang onze geliefden binnenin de 3D matrix moeten blijven om Gaia te helpen. Vanuit ons perspectief, doen alle ontelbare fases van planetaire ascentie zich voor binnenin het NU van de ENE. Wij begrijpen hoe jullie driedimensionale denken al deze fases van ascentie in/naar een lange lijn plaatst, met de meest fysieke onderaan de lijn en het hoogste bovenaan de lijn.
"Gelukkig, wanneer je volledig jouw denken transmuteert in/naar het multidimensionale denken, zal je in staat zijn om door te gaan jouw aarde missie te vervullen terwijl je ook jouw ZELF in de hogere dimensies ervaart. Je hebt vele Hogere ZELVEN, en zij zijn NIET in een hiërarchische lijn. In plaats daarvan, bestaan zij/wij allemaal binnenin het HIER van het NU.
"Wij beseffen dat het concept van "het HIER van het NU" bijna onvoorstelbaar is voor het driedimensionale denken, maar wij verzekeren jullie dat jullie denken multidimensionaal zal worden als jullie bewustzijn gestabiliseerd raakt aangaande de hogere frequenties van werkelijkheid. Wanneer jullie multidimensionale denken online komt, zullen jullie je hogere expressies van ZELF voelen terwijl jullie ook de kwantum wereld via de 97% DNA van jullie aardse voertuig ervaren.
"Nogmaals, deze expressies van ZELF zijn niet in een rij uitgelijnd met een boven en onderzijde. Deze expressies zijn allemaal binnenin het HIER van het NU. Binnenin het HIER wordt iedere gedachte, emotie, onzelfzuchtige wens NU vervuld. Wij zeggen "onzelfzuchtige wens" want een zelfzuchtige wens zal onmiddellijk jouw frequentie verlagen en uit het HIER en NU vandaan halen en terug in/naar de tijd en de polariteit van de gepolariseerde werkelijkheden van de derde/vierde dimensie."
"Liefste Sandy en Jason, Mytria en Ik nemen waar dat jullie beide resoneren voorbij iedere zelfzuchtige intentie. In feite, brengen jullie beide jullie tijd en inspanningen liefdevol door om anderen te helpen om hun proces van ascentie te begrijpen. Wanneer je tijd in dienstbaarheid aan de ENE doorgebracht wordt, betaald de ENE je met onvoorwaardelijke liefde, hetgeen veel waardevoller is dan geld.
"Met andere woorden, als je voor het Universum zorgt, zorgt het Universum voor jou."
"Wel Mytre," zeg ik vreugdevol, "Ik denk dat je hen volledig voorbereid hebt. Laten we hen NU aan boord van het Schip brengen."

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten