vrijdag, januari 17, 2014

Ondertussen op de Ascenderende Aarde - Deel 4: Het Portaal van het Hoger Hart - 13.01.2014


Ondertussen op de Ascenderende Aarde - Deel 4
"Het Portaal van het Hoger Hart"
13 Januari 2014 / Dr. Suzanne Lie

Jason Spreekt:
Sandy en ik gingen naar verschillende hoeken van onze kleine woning om onze ervaring van de bijeenkomst op het Moederschip op te schrijven. Zeer tot mijn verrassing, toen ik me ontspande met het toestaan van mijn vingers om via de computer te spreken, schreef ik over een andere bijeenkomst waarvan ik me niet herinnerde die bijgewoond te hebben. In deze bijeenkomst waren wij in dezelfde zaal en Sandy zat naast mij. Mytre en Mytria stonden bij de Arcturiaan terwijl Het tegen ons sprak.
Ik was zo ontroerd door wat ik schreef over die bijeenkomst, dat toen Sandy terugkeerde vanuit haar hoek van de woning, met de computer in haar hand, zei ik, "Sandy, kan ik de mijne alsjeblieft eerst lezen?"
"Natuurlijk," zei ze. "Ik denk niet dat ik de mijne nu sowieso zou kunnen lezen."
"Mijn channeling begon met de woorden van de Arcturiaan, dus zal ik daar beginnen."
Sandy knikte instemmend. Met een terughoudend gevoel, begon ik te lezen,

De Arcturiaan:
"Geachte leden van ons uitzendteam, wij, jullie galactische familie, zijn verheugd om jullie weer op het schip te zien. Wij hebben waargenomen dat negatieve emoties op de 3D Aarde het bewustzijn van velen van onze uitzendteams binnengedrongen zijn. Deze negatieve emoties zijn gelijk aan een virus op één van de aardse computers. Daarom, wensen wij in deze bijeenkomst om jullie te helpen deze negatieve emoties op een energetisch niveau los te laten.
"Het belangrijke hieraan is dat wij direct naar de emotie gaan in plaats van de situatie welke die emotie ogenschijnlijk veroorzaakte. Vandaar dat, jullie niet in de verhaallijn van dat emotionele trauma hoeven te gaan. Wij ruimen één emotie per keer op en laten het leed voor het laatste achter.
"De eerste emotie die je zou kunnen hebben is angst. Wij zouden graag willen dat jullie wat voor angst dan ook erkennen die jullie mogen voelen van drijvende ongerustheid naar diepe, oude angst. Dan, in plaats van bevreesd voor angst te zijn, of het te vermijden, kan je het in het gezicht kijken en zeggen, "Dank je wel angst voor met mij te spreken omdat jij mijn leraar bent." Met andere woorden, neem die angst waar als jouw leraar te zijn."

"Nu zouden wij graag willen dat jullie wat voor kwaadheid dan ook naar boven trekken en hetzelfde zeggen, "Dank je wel kwaadheid voor het zijn van mijn leraar."
"Wij zouden graag willen dat jullie je leed/verdriet voelen en weer zeggen, "Dank je wel leed/verdriet voor het zijn van mijn leraar."
"Weet dat onvoorwaardelijke liefde binnenin jullie aura is, zwevend over jullie Hoger Hart. Wij zien dat het daar is, net zoals wij de Engelen zien die jullie overlichten. Voel de Engelen en hun onvoorwaardelijke liefde-energie in jullie Hoger Hart. Terwijl je dat aldus doet, besef je dat jouw Hoger Hart een twee-baans portaal is. Liefdevolle energie beweegt naar binnen en naar buiten via dit portaal.

Het Loslaten van Angst
"We zullen als eerste de angst loslaten, aangezien angst een energiepatroon is die jullie terughoudt. Maar eerst vragen wij jullie om jullie Hartportaal voor jullie te zien. Kunnen jullie zien hoe dat portaal ronddraait? Observeer het spectrum van prachtige lichtkleuren, met violet zijnde de primaire kleur.
"Zien jullie de Engelen die dat portaal omringen? Er zijn vele Engelen daar bij jullie. Zij hebben zich vrijwillig aangemeld om ons uitzendteam te helpen. VOEL deze Engelen rondom jullie heen en weet dat zij voorbij de tijd resoneren. Vandaar dat, zij altijd bij jullie zijn.
"De Engelen bij jou voelend, kijk rechtstreeks in het energiegebied van angst. Wat is het patroon van dat energiegebied? Is het donker of licht? Beweegt het of is het statisch? Kan je erdoorheen kijken of is het dicht?
"Ben dankbaar voor de angst die je naar de oppervlakte bracht, aangezien die angst jouw leraar is. Besef dat deze angst een gevoel is dat gecreëerd werd om de duisternis te her/erkennen dat gehecht raakte aan jouw bewustzijn, jouw lichaam, alsook het lichaam van Gaia.
"Want zie, dierbaren, JULLIE hebben je vrijwillig aangemeld om de pijnlijke emoties van de fysicaliteit binnen te gaan zodat, terwijl jullie je eigen pijn opruimen, jullie het ook opruimen van Gaia's Aarde. Zie je wat een dappere strijder je voor Gaia bent? Wij begrijpen hoe jullie gewaarwording van negatieve emoties veel sterker is wanneer je een Aards voertuig draagt.
"Nochtans, beseffen jullie nu dat jullie die angst kiezen om oude karmische patronen vanuit jullie menselijke en planetaire zelf op te ruimen. Met dit besef is het veel gemakkelijker om de angst gewaar te worden als slechts een energiegebied dat JIJ kiest om binnen te gaan.
"Wij begrijpen dat terwijl jij een Aards voertuig draagt dat het NIET lijkt dat je die angst koos, maar wanneer je hier op het Schip in jouw hogere dimensionale vorm bent, ben je in staat te begrijpen hoe moedig je bent om angst toe te staan in jouw Aardse leven.
"Wij vragen je nu om die angst los te laten en het door het portaal van jouw Hoger Hart heen te sturen. Hoe je dat zou moeten doen? Hoe je de kracht binnenin kon vinden om die angst naar buiten door dat portaal heen te sturen en in/naar het rijk waar de Engelen van het Violette Vuur het onmiddellijk kunnen transmuteren? Het antwoord is dat jij je verenigd in de ENE van de hogere expressie van je ZELF die zich vrijwillig aanmeldde om een Aards voertuig binnen te gaan om Gaia te helpen.
"Denk eraan dat als jij jouw angst loslaat, je het niet uitstuurt in/naar de atmosfeer. Nee, je stuurt dat angstige energiegebied naar buiten door het portaal in/naar de hogere rijken waar het ogenblikkelijke getransmuteerd zal worden. Hoe ga je dat doen? Hoe ga je ervoor zorgen dat jouw angst door dat portaal heengaat?
"Omdat dit jouw angst is die jij koos te ervaren als jouw leraar, heb JIJ de bekwaamheid om het door het portaal van jouw Hoger Hart heen los te laten. Bovendien, de angst die jij ervoer is diepgaand vermengd met de angst welke Gaia ervaren heeft. Ja, Gaia is een wezen die alle emoties van al Haar bewoners ervaart.
"Daarom, onze geachte afgezanten van het Licht, in combinatie met jullie persoonlijke Engelen, zullen jullie je angst loslaten, alsook een grote hoeveelheid van Gaia's angst. Het is belangrijk dat jullie, de ascenderenden op onze uitzendmissie, jullie hogere gewaarwordingen vertrouwen, omdat het door jullie hogere zintuigen is dat jullie de Nieuwe Aarde zullen waarnemen.
"Daarom, identificeer jullie angst vanuit het hogere perspectief van het "zijn van jouw leraar" en zegen het vrij als jullie het loslaten door jullie Hoger Hart Portaal. Observeer terwijl het energiegebied van angst naar het portaal toegaat en in/naar de bewaring van de Engelen van het Violette Vuur. Stuur die angst jullie onvoorwaardelijke liefde terwijl het steeds sneller door het portaal heengaat om door de Engelen begroet te worden.
"En NU is jullie angst vrij. Alle mentale en emotionele energiepakketten die in de angst verstrikt waren zijn nu losgelaten in/naar het Violette Licht. Kunnen jullie deze donkere energiepakketten in/naar bliksemflitsen van violet licht uiteen zien barsten?

Kwaadheid Loslaten
"Nu gaan wij naar jullie energiegebied van kwaadheid. Als je kijkt naar het energiegebied van de kwaadheid, hoe ziet het eruit? Is het donker of licht. Beweegt het of is het statisch? Kan je erdoorheen kijken of is het dicht? Hoe zal je kwaadheid loslaten? Veel van de kwaadheid dat in jouw aura is is kwaadheid dat aan jou gegeven werd. Daarentegen, verdien je die kwaadheid niet.
"Daarom, zeg tegen de kwaadheid die aan jou gegeven werd, "Geachte kwaadheid, ik verdiende nooit dat je aan mij gegeven werd. Het spijt me dat je in mijn aura verstrikt raakte, maar je bent nooit van mij geweest. Ik kies nu om je in/naar mijn Hoger Hart Portaal uit te nodigen, omdat ik NIET iemand ben die kiest om te blijven hangen bij kwaadheid. Als ik jou in mijn leven ervaar, zal ik je snel door mijn portaal heen loslaten."
"Ons geacht uitzendteam, wij beseffen dat de menselijke kwaadheid zeer plakkerig kan zijn. Dus, verzeker je ervan dat je alle kwaadheid loslaat dat klem geraakt is jegens jouw gedachten, emoties en herinneringen. Wat voor oude herinneringen vanuit het verleden zorgden ervoor dat die kwaadheid aan jou vastplakte? Is het kwaadheid voor mensen die jou slecht behandelden? Je kunt deze herinneringen loslaten, alsook hun kwaadheid door te zeggen, "Ik verdien jouw kwaadheid niet, en ik wil jou niet voelen."
"Op deze manier, kan je die herinnering loslaten zodat het GEEN andere voorbeelden verzameld waarin kwaadheid naar jou geprojecteerd werd. Je zult jouw herinneringen en gevoel van kwaadheid loslaten door hen toe te staan door jouw Hoger Hart portaal heen te stromen en in/naar de zorg van de Engelen die ogenblikkelijk die kwaadheid transmuteren met het Violette Vuur.
"Denk eraan, dat wanneer jij jouw eigen kwaadheid loslaat, je dienstbaar bent om de massa's aan kwaadheid los te laten die opgeslagen werden in het lichaam van arme Gaia. Want zie, iedere emotie die op Gaia ervaren werd is in Gaia opgeslagen. Als Opzichters van het Land, is het de taak van de mensheid om dat land op te ruimen. De Walvisachtigen, de Opzichters van het Water, hebben de missie van het opruimen van Gaia's wateren. Beide Opzichters zijn nu ZEER druk met die opruiming.
"Nu weet je dat jij je kwaadheid niet verdient en spijt het je dat zij kwaadheid voelen, maar zij zullen het ergens anders moeten plaatsen omdat je weet dat je het niet verdient en je het niet meer zult accepteren. Dat is hun kwaadheid en zij zullen uit moeten vogelen wat ermee te doen, maar zij kunnen het niet op jou plaatsen. Niet meer!

Het Loslaten van Leed/Verdriet
"Nu zullen wij jullie helpen om leed/verdriet los te laten. Wat is het energiegebied van leed/verdriet? Is het donker of licht? Beweegt het of is het statisch? Kan je erdoorheen zien of is het dicht? Leed/verdriet is vaak jouw reactie op angst en kwaadheid. Daarom, observeer hoe leed/verdriet fragmenten bevat van de energiegebieden van zowel angst als kwaadheid.
"Zeg tegen leed/verdriet, "Dank je wel leed/verdriet want je hebt me een manier gegeven om mijn angst en kwaadheid te verwerken. Ik ben je niet meer nodig, ik kan mijn angst loslaten en ik zal mijn kwaadheid niet accepteren, hetgeen vaak een reactie is op iemands eigen angst. Daarom, weiger is deel te nemen aan angst en kwaadheid. Daarom leed/verdriet, zal ik je niet nodig zijn om mijn angst en kwaadheid te vergemakkelijken."
"Echter, je kunt nog steeds Gaia's leed/verdriet voelen, en je begrijpt dat jouw uitzendmissie is om Gaia's planeet Aarde te helpen om Haar grote leed/verdriet los te laten. Omdat je een galactisch wezen bent die een aards voertuig draagt, kan je ook het leed/verdriet van mensen voelen. Je kunt ook het leed/verdriet van planten en dieren voelen.
"Je kunt zelfs het leed/verdriet van de planeet voelen. Gaia communiceert dat leed/verdriet naar jou, maar sta het niet toe om binnenin jou te leven. Zie je het verschil tussen het voelen van Gaia's leed/verdriet en het binnenin jezelf toestaan? Neem niet het leed/verdriet in je op. Draag niet ofwel jouw eigen of Gaia's planetaire leed/verdriet.
"Wanneer je het gewicht van leed/verdriet zwaar op je hart voelt drukken, denk er dan aan om de Engelen op te roepen jou te helpen het portaal van jouw Hoger Hart te openen. Wij hebben waargenomen hoe leed/verdriet jullie meer verzwakt dan wat voor andere emotie dan ook. Leed/verdriet zorgt ervoor dat je jouw Multidimensionale ZELF vergeet en jou verstrikt in de illusies van de eigenlijke werkelijkheid die je betreden hebt om te helpen.
"Daarom, herinner je het energiegebied van leed/verdriet te identificeren. Hoe ziet dat energiegebied van leed/verdriet eruit? Is het donker of licht? Beweegt het of is het statisch? Kan je erdoorheen kijken of is het dicht? Neem NU het energiegebied van de Engelen waar die jou helpen op jouw uitzendmissie voor de ascenderende Aarde.
"De Engelen hebben zich gefocust op het genezen van Gaia's leed/verdriet. Kan jij de Engelen nu rondom jou heen voelen? Het leed/verdriet zachtjes van jou vandaan gidsend en door het portaal en in/naar het Licht.
"Zie je hoe de Engelen het leed/verdriet omringen en het zachtjes vasthouden, ervan houden, het waarderen en het in/naar het Violette Licht gidsen om getransmuteerd te worden in/naar liefde? Neem het waar terwijl het leed/verdriet getransmuteerd wordt. Zie hoe de straal van het Violette Licht het leed/verdriet penetreert zodat datgene welke eens tranen waren getransmuteerd worden in/naar gloeiende harten van Liefde.
"De transmutatie van energiegebieden is een zeer groot deel van jullie (de leden van ons uitzendteam) missie op de ascenderende Aarde. Wanneer jullie terugkeren in jullie aardse voertuigen, vragen wij dat jullie je multidimensionale Liefde met al het leven delen. Met jullie Hoger Hart kunnen jullie een droevig dier opmerken en dat dier liefde geven.
"Jullie kunnen een droevig persoon herkennen. Jullie kunnen die persoon aanraken en zeggen, "Goedemorgen," terwijl jullie hen liefde sturen. Je kunt een boom, een plant een bloem aanraken en zeggen, "Dank je wel, je bent prachtig, en jouw wortelen sturen Liefde in het lichaam van Gaia."
"Stuur jullie multidimensionale liefde naar alle plaatsen die nog steeds leed/verdriet vasthouden. Je kunt naar deze plaatsen toegaan en hen aanraken met jouw liefde en hen helpen hun leed/verdriet los te laten. Alles is een cyclus, en leed/verdriet zegt alleen maar dat een cyclus geëindigd is. Zoals, inderdaad, een lange cyclus van duisternis eindigt. Daarom, ga naar buiten en met jullie duidelijke, positieve energiegebied deel je de boodschap dat de cyclus van leed/verdriet eindigt.
"Vertel het aan iedereen, vertel het iedere boom, iedere plant, ieder meer en iedere stroom. Vertel het de hemel, de vogels de vissen en de dieren dat de duistere cyclus ten einde gekomen is. Ga naar buiten in jullie fysieke leven en deel met iedereen dat het eindigen van de cyclus van de illusie iets is om te vieren.
"Dat betekend niet dat het leed/verdriet niet gevoeld hoeft te worden. Zeer vaak wanneer je in/naar een hogere staat van bewustzijn gaat en jij je ZELF herinnert, wat is het dat je doet? Je huilt. Je huilt omdat, wanneer je eenmaal gevonden hebt wat je verloren was je het leed/verdriet van het verlies ervan eindelijk los kunt laten.
"Nu dat jullie angst, kwaadheid en leed/verdriet losgelaten hebben, voel jullie kracht en macht. Met die loslating van negatieve emoties, kan je voelen wat een zware last zij geweest zijn om te dragen. Observeer terwijl alle herinneringen van angst, kwaadheid en leed/verdriet onophoudelijk door het portaal van jouw Hoger Hart heengaan en uiteen barsten in/naar een miljoen kleine balletjes van Licht.

Liefde Voelen
"Sta jezelf NU toe de LIEFDE te ervaren terwijl het door het twee-baans portaal van jouw Hoger Hart heen stroomt en in/naar jouw dagelijkse leven! VOEL de liefde terwijl het jouw aardse voertuig binnengaat en naar boven in/naar jouw driedimensionale brein en jouw multidimensionale geest. Terwijl de liefde jouw multidimensionale geest en bewustzijn binnengaat, weet dat deze liefde jou verbindt met de hogere frequenties van werkelijkheid.
"Kijk weer om de Engelen te zien. Merk op dat zij NU ook steeds meer Licht vast kunnen houden. Omdat zij dienstbaar waren om zoveel duisternis te transmuteren, zijn zij ook in/naar hun hogere staten van expressies als Aartsengelen verhuisd. Verwelkom deze Aartsengelen door jouw Hoger Hart portaal heen en jouw leven binnen. Begroet de Engelen, de Feeën, de Elementalen, de Deva's en de Elohim als zij door jouw open portaal heen stromen en in/naar Gaia's transmuterende biosfeer.
"Breng hen allemaal in en door jou heen. Jouw grote, galactische aura kan hen gemakkelijk allemaal omvatten. Jij hebt de bekwaamheid om zoveel liefde vast te houden. Ben jij je bewust van jouw bekwaamheid van het vasthouden van zoveel liefde? Kan je het nu voelen? Kan je die potentiële hoeveelheid van liefde voelen welke je kunt verdragen en delen?
"Voel hoe die liefde niet ingeperkt hoeft te blijven tot jouw fysieke lichaam. Zie hoe deze liefde jouw menselijke aura vult en jouw spectrum van gewaarwording terug omhoog in/naar het vijfde dimensionale ZELF uitbreidt die dienstbaar is op ons Moederschip en op de Nieuwe Aarde. Volg het GEVOEL van die liefde in/naar jouw hogere expressies van ZELF die de gehele weg terug in/naar de Bron gaan.
"Welnu, ons geliefd uitzendteam, handhaaf deze energiepatronen terwijl jullie langzaam naar het aardse voertuig terugkeren dat jullie op de ascenderende Aarde dragen."
***
Ik schoof een beetje met mijn voeten in verlegenheid dat ik een dergelijke diepgaande boodschap ontvangen had. Eindelijk, keek ik op naar een geschokte uitdrukking op Sandy's gezicht en zei zachtmoedig,
"Wat heb jij gekregen?"
Met tranen in haar ogen en een uitdrukking van vreugde op haar gezicht, zei zij,
"Ik kreeg precies dezelfde boodschap!" 

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/

Geen opmerkingen:

Een reactie posten