dinsdag, januari 14, 2014

Karen Doonan - Verantwoordelijkheid en de Nieuwe Aarde - 14 Januari 2014


Karen Doonan
Verantwoordelijkheid en de Nieuwe Aarde
14 Januari 2014

Velen van jullie mogen in deze tijd in veel chaos zijn, velen van jullie mogen je in totale verwarring aan het hoofd krabben aangaande wat er zich in deze tijd binnenin de planeet Aarde aan het ontvouwen is. Onder de oude 3d Aarde werd jullie te ALLEN tijde GELEERD om de verantwoordelijkheid van jullie acties en jullie gedachten aan diegenen rondom jullie heen te overhandigen. Dit is een zeer, zeer diepe lering en eentje die op dit moment velen van jullie mag verblinden in deze jullie menselijke levenservaring. Het is om mee te beginnen een voortdurende oefening om de verantwoordelijkheid voor jouw eigen acties en gedachten te accepteren terwijl de lering ernaar streeft om "beschuldiging" te plaatsen op alles dat er zich rondom jou heen, door jou heen en binnenin jou voordoet aan de voeten van anderen.  
Persoonlijk heb ik dit net ervaren, er zijn velen in mijn externe wakende leven die mij zouden willen laten geloven dat zij mij begrijpen voorbij feitelijk waar zij dat doen. Het moet opgemerkt worden dat het universum EN JOUW ZIEL bij jou op een menselijk bewust wakend geestesniveau zullen checken om te zien hoeveel jij jouw frequentie verschoven hebt, specifiek wanneer je de dichtere lagere dimensionale frequenties bereikt. Velen van jullie mogen nog steeds kijken naar diegenen rondom jullie heen om op de één of andere manier jou te "helpen" jouw dromen te bereiken, je mag "wachtende" zijn op mensen, "wachtende" op situaties om zich te ontvouwen enzovoorts, en alles is nochtans een illusie want de enige persoon waar JIJ in WAARHEID "op wacht" is je ZELF.
Dit mag velen van jullie triggeren want dit is een enorme grote lering die door de oude 3d Aarde paradigma's heen verankerd is en zoals met alle leringen die ernaar streven om verankerd te BLIJVEN zullen zij verblinden wanneer zij voor het eerst blootgelegd worden. Laat ons naar een scenario kijken om jullie hier verder mee te helpen, het mag zijn dat je op iemand wacht om aan jou informatie te geven en je mag in totale chaos zijn wanneer deze persoon ofwel ontwijkend is of het scenario ontvouwd zich niet dat voor de persoon toe zou staan om jou informatie te geven in het LINEAIRE tijdskader dat je het verwacht. In dit scenario wordt aan jou JE EIGEN kracht getoond, waarom zou iemand UITWENDIG voor ZELF informatie hebben wanneer JIJ eeuwig bent? Het werkelijke feit dat het scenario zich niet ontvouwd toont aan dat het geen WAARHEID is want ALLEEN WAARHEID wordt op de Nieuwe Aarde ondersteund. Velen van jullie in deze tijd focussen zich op dat wat aan het ONTBINDEN is en niet op dat wat overblijft. Het mag zijn dat er zeer weinig overblijft, het is niet van belang want NIETS van de 3d Aarde kan in/naar de Nieuwe Aarde meegenomen worden. In deze tijd op de planeet Aarde wordt jullie eenvoudig gevraagd om FUNDERINGEN te CREËREN voor de Nieuwe Aarde menselijke levenservaring.

Niemand anders kan dit pad VOOR JOU bewandelen, in feite kunnen zij op vele plaatsen op deze reis niet eens terzijde van je lopen. Elke persoon in de menselijke vorm op en binnenin deze planeet creëert diens EIGEN werkelijkheid, ja het overlapt en LIJKT te wisselwerken met diegenen rondom hen heen, maar de werkelijkheid is op ALLE niveaus PERSOONLIJK. Niemand gaat langskomen en gaat jou toestemming geven jouw leven te leven, jouw leven te veranderen of JOU te zijn, als je "wachtende" bent op externe verificatie dan zal je wachten voor de rest van jouw incarnatie want dit is geen WAARHEID en wordt niet ondersteund door de Nieuwe Aarde.
Vele mensen die mij kennen NEMEN AAN dat als een kanaal ik alle antwoorden heb, als ik alle antwoorden had op een menselijk bewust wakend geestesniveau dan zou ik misschien niet in de menselijke vorm zijn, want ik zou mijn waarachtige aanwezigheid op deze planeet ontkrachten en ik zou mezelf ontkrachten bij het CREËREN van mijn eigen levenservaring. Op ZIELSniveau zou ik natuurlijk alle antwoorden hebben zoals JULLIE alle antwoorden hebben, maar de leringen van de oude 3d Aarde zullen proberen mij TEGEN TE HOUDEN van het toegang tot hen te verkrijgen zoals zij IEDEREEN tegenhouden om toegang te verkrijgen tot hun ZIEL en WAARHEID. De oude 3d Aarde is verwant aan een twee jaar oud kind die een driftaanval heeft, diegenen van jullie die ouders zijn zullen kunnen relateren aan de behoefte om je te ONTHECHTEN van een tweejarige die dit doet. Als je toegeeft op wat voor tijdstip dan ook van de aanval is hun macht herbekrachtigd omdat zij zich dan realiseren dat door slechts langer door te gaan met de driftaanval dat erop toe zal zien dat je toegeeft. Het is PRECIES hetzelfde principe met de oude 3d Aarde. Het zal proberen er een "woedeaanval" tegenaan te gooien en het zal alles dat het kan doen om te proberen jou over te halen om het de macht terug te geven. Als je toegeeft dan VERSTERK je de oude 3d leringen die binnenin jou lopen.
Velen van jullie mogen hierdoor verward zijn, want welbeschouwd als de oude 3d Aarde aan het ontbinden is, hoef je voorzeker slechts achterover te leunen en lang genoeg te wachten en dit is een lering die velen in deze tijd verblind. JA de oude 3d Aarde is aan het ontbinden maar wat aangaande de oude 3d Aarde frequenties die jou geleerd werden om binnenin je ZELF te verankeren? ALLEEN JIJ kunt deze frequenties ontbinden. Uitwendig worstelen de oude 3d Aarde frequenties om wat voor houvast dan ook te verkrijgen maar inwendig, binnenin JOUW eigen persoonlijke menselijke voertuig lopen zij door. Hen negeren en verwachten dat iemand anders het werk voor jou zal doen zal jou verblinden en zal jou in veel verwarring en chaos zien, want jij zult niet in staat zijn om WAT DAN OOK te manifesteren anders dan meer chaos vanuit deze frequenties. De Nieuwe Aarde frequenties die nu volledig op en binnenin de planeet Aarde verankerd zijn, ondersteunen alleen WAARHEID. ALLES dat GEEN WAARHEID is KAN NIET manifesteren, alles dat het WEL IS manifesteert.
Dit heeft velen omlaag in frequentie getrokken terwijl de frustratie opbouwt en de dingen tot een halt lijken te komen, het moet opgemerkt worden dat de Nieuwe Aarde het lineaire in geen enkele gestalte of vorm dan ook ondersteund. Nogmaals, dit streeft ernaar om te verblinden want velen van jullie twijfelen waarschijnlijk aan mij op dit punt en DENKEN, "Oké, dus hoe ga ik naar het werk als ik lineair niet veranker". De gehele tijd blind zijnde voor het feit dat naar het werk toegaan NIETS te maken heeft met een lineair concept, werk IS GEWOON, jouw resonantie ermee is wat veranderd, je ervaart het op een nieuw niveau. ALLEEN het menselijke logische verstand probeert om ervaring in een lineaire orde te plaatsen en dit is een AANGELEERD gedrag. Het is volmaakt mogelijk om te wisselwerken met diegenen rondom jou heen die lineair ZIJN terwijl jij zelf ondertussen buiten het lineaire bent. Herinner je, JIJ creëert jouw werkelijkheid in alle momenten en het is PERSOONLIJK, lineair hoeft niet buiten je ZELF te ontbinden want het wordt BINNENIN je ZELF te allen tijde GECREËERD door jouw verstand. Het bestaat nergens anders, anders dan jouw logische verstand.
In deze tijd keren velen zich naar diegenen rondom hen heen, de kwaadheid is verhoogd en de frustratie bouwt zich op, ALLE kwaadheid is angst en de oude 3d Aarde LEERDE jou leven na leven dat jij jouw droom niet kunt leven en dat anderen rondom jou heen wedijverend zijn en er op de één of andere manier op uit zijn om jou te grazen te nemen. Dit werkte eraan om de oude 3d Aarde paradigma's met de frequenties van angst te voorzien die nodig waren om hen te onderhouden. Op ieder moment van ieder moment kan je vrede/vreedzaamheid KIEZEN, het is niet iets dat AAN JOU gegeven wordt, op dezelfde wijze als dat het BINNENIN JOU GECREËERD wordt. Slechts omdat de oude 3d Aarde jou presenteerde met één soort van keuze ontkracht dat niet de WAARHEID dat er meer dan de keuze was die aan jou gepresenteerd werd, verwant aan de treiteraar op het speelveld past het de oude 3d Aarde niet om jou te vertellen over de andere keuzes die je hebt, dus hield het hen in het open zicht verborgen.
KIES vrede/vreedzaamheid, KIES LIEFDE, KIES harmonie en KIES om voor hen de volledige verantwoordelijkheid te accepteren in jouw menselijke levenservaring, velen zullen komen opdagen om te proberen jou over te halen dat je hen niet kunt hebben, ZIJ ZIJN JIJ NIET, alleen JIJ BENT JIJ en door iemand toe te staan om de keuze voor jou te maken geef jij jouw macht in WAARHEID weg.
Kx 

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
copyright Karen Doonan, all rights reserved.
Article may be reproduced in its entirety if author and authors website is clearly stated and article remains intact. No permission is granted to change the format of this article which is written and must remain free to access at all times.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen