dinsdag, januari 28, 2014

Karen Doonan - Synchroniseren met de UNIVERSELE STROOM op de Nieuwe Aarde


Karen Doonan
Synchroniseren met de UNIVERSELE STROOM op de Nieuwe Aarde
27 Januari 2014

Terwijl jullie in/naar de Nieuwe Aarde hogere energetische frequenties verhuizen, beginnen jullie te synchroniseren met deze energieën en om terug in/naar de stroom te komen. Voor velen van jullie mag dit zich manifesteren in jullie externe wakende leven als iets dat jullie menselijke logische verstand gewaarwordt als "onregelmatige"patronen, hetzij dit nu is voor de slaap of voor het eten of voor de algemene wisselwerking met de wakende wereld. Het is afhankelijk van hoezeer uit balans je in WAARHEID bent tot hoe onregelmatig deze patronen voor jou mogen toeschijnen te zijn. Als je gewend was aan zeer stijve patronen binnenin de oude 3d Aarde paradigma's, dan mag je in deze tijd in veel chaos en verwarring verkeren waar jouw menselijke voertuig helemaal op zichzelf in een tijdszone schijnt te zijn, het mag verwarrend zijn om een volledige nachtrust te hebben en dan op te staan en je vermoeider te voelen en dan nog wat meer te slapen. Zo ongeveer als naar een ander land toegaan en je aan te passen aan de nieuwe tijdszone is de Nieuwe Aarde in een nieuwe dimensionale ruimte, en omdat de wereld rondom jou heen er hetzelfde uitziet betekend niet dat het hetzelfde IS zoals velen nu energetisch aan het ontdekken zijn.
Ik zou wederom de noodzaak willen onderstrepen om tijdens het overgangsproces te VOELEN. De Nieuwe Aarde energieën zullen nu uitbreiden en zich verdiepen, zij zullen gedurende enige tijd niet tot rust komen want de "boost" van deze Nieuwe Aarde energieën is de aansturende kracht van de verandering binnenin, rondom en door jullie menselijke voertuig heen. Hoe meer je los kunt laten en kunt ZIJN hoe gemakkelijker de overgang, hoewel de noodzaak om in de STROOM te zijn uitermate belangrijk is. Als je niet in de stroom bent dan mag je proberen vooruit te duwen wanneer het universum aan jou vraagt om eenvoudigweg te ZIJN en je aan te passen, en je mag proberen de stroom tegen te houden wanneer het universum jou voorziet van de extra energie om in de externe wakende wereld te manifesteren.
De oude 3d Aarde werkelijkheid is dermate vervormd dat de 'natuurlijke stroom' van energie gedurende eonen afwezig geweest is. Zoals ik geblogd heb, zijn zeer jonge kinderen in een natuurlijke stroming, de bekwaamheid om te slapen wanneer zij moe zijn tijdens de dag en daarna verdergaan met hun dag is een vaardigheid welke uit jullie vandaan GELEERD is. Hoevelen van jullie voelen zich oké als zij midden op de dag gaan liggen om te gaan slapen? Hoevelen van jullie voelen de behoefte om dit te moeten rechtvaardigen, zelfs tegenover jezelf? Als je moe bent rust dan, als je hongerig bent eet dan, want dit is de natuurlijke stroming. Het gebruik van horloges/klokken mag overbodig zijn tijdens dit proces, want de natuurlijke stroom ziet een 'dag' zich in diens eigen tempo ontvouwen, velen van jullie mogen vinden dat sommige periodes van de dag eeuwig schijnen te duren en andere periodes zeer snel, dit is wederom een aanpassing aan een NATUURLIJKE stroom. Het is onontbeerlijk om te ontkoppelen van de leringen die ernaar streven om orde en patronen binnenin de oude 3d Aarde te ONDERWIJZEN, want het is ALLEMAAL vervorming en het is opzettelijke vervorming om de natuurlijke stroom van energieën te onderbreken.

Voor diegenen van jullie die nog steeds proberen om zich aan diegenen rondom jullie heen aan te passen en het één of andere "normale" leven te handhaven zou ik willen vragen waarom? De Nieuwe Aarde lijkt helemaal niet op de oude 3d Aarde paradigma's en is niet eenvoudigweg een opnieuw opgestarte en opgewaardeerde versie hiervan. Door jouw frequentie te veranderen verander je de externe wakende werkelijkheid. Hoe snel de veranderingen in de externe wakende werkelijkheid tevoorschijn komen is afhankelijk van de frequenties die ontbonden zijn en de diepte van de Nieuwe Aarde energieën die in plaats daarvan verankerd zijn. In deze tijd verhuisd en verschuift de planeet Aarde ook in frequentie, ten tijde van verhoogde energieën (maanfasen bijvoorbeeld) is er "extra" energie beschikbaar. Wederom zou ik willen begeleiden dat dit een persoonlijk proces is en eentje die jij kunt stoppen en veranderen op IEDER moment dat jij dat wenst. Het is geen WAARHEID te verklaren dat er over het algemeen niets gebeurd op en binnenin deze planeet wat verschuldigd is aan de persoonlijke aard van het ascentieproces. Terwijl het voor JOU een WAARHEID mag zijn is het dat niet voor anderen op en binnenin deze planeet. Herinner je dat JOUW levenservaring voor JOU uniek en persoonlijk is, het is niet hetzelfde voor iedereen, dat kan het niet zijn, aangezien elk menselijk voertuig uniek is.   
Het universum is van nature niet chaotisch, het is door ONTWERP en via het STROMEN, het mag chaotisch lijken te zijn wat verschuldigd is aan de vervorming die geplaatst werd binnenin de oude 3d Aarde werkelijkheid welke nu aan het afbreken en ontbinden is. Alles dat het op z'n plaats houdt zijn de frequenties die lopende zijn binnenin de menselijke voertuigen die niet ontbonden werden door de energieën die geïncarneerd zijn in de voornoemde menselijke voertuigen. Dit is een concept dat het menselijke logische verstand zal proberen af te wijzen, het zal vaak iets afwijzen dat niet gezien wordt door het blote menselijke oog, dit is wederom een opzettelijke lering welke GELEERD werd om de menselijke energetische handtekening verder in te dammen en te onderdrukken. ALLES is frequentie en ALLES IS GEWOON.
De bekwaamheid om de toekomst "te voorspellen" zal ook beginnen te ontbinden, want als je UIT de karmische dimensionale tijdlijnen vandaan gaat, ga je in WAARHEID in/naar de creatie. Binnenin de karmische dimensionale tijdlijnen waren patronen, deze patronen konden heel gemakkelijk gelezen worden en er kon heel gemakkelijk op afgestemd worden, en in een karmische dimensionale tijdlijn heb/had je (wat afhankelijk is van of je nog steeds in een karmische lus zit) een context en raamwerk om in te leven, bepaalde gebeurtenissen en zeker mensen en scenario"s waren buitengesloten van jouw karmische werkelijkheid omdat een karmische dimensionale tijdlijn een bandbreedte van frequenties is waar jij binnenin leeft. In de Nieuwe Aarde werkelijkheid is er alleen WAARHEID, daarom kan je via de wilskracht creëren en wat je creëert is JOUW keuze vanuit een bereik van frequenties die ALLEEN WAARHEID ondersteunen.
Dit onderwerp kan toeschijnen ingewikkeld te zijn en ik zou voor jullie willen begeleiden om dit door de HART ruimte te verwerken. Ascentie is het proces van het uit de karmische dimensionale tijdlijnen vandaan en in/naar de WAARHEID te verhuizen. Het blijft niet binnenin de bandbreedte die gecreëerd werd binnenin het menselijke voertuig voorafgaande aan de geboorte op en binnenin de planeet Aarde. Dit is ook het waarom jouw menselijke voertuig door het proces van overgang heengaat alsook de energie welke JIJ in WAARHEID BENT. Velen filteren dit eruit vandaan en proberen de uitkomsten van een karmische dimensionale lus te veranderen en te beïnvloeden, dit is GEEN WAARHEID en wordt niet ondersteund door de Nieuwe Aarde. VRIJHEID is volledige vrijheid, het mag lijken dat je vrijheid hebt in de oude 3d Aarde paradigma's maar deze 'vrijheid' is gebaseerd op karmische lussen, karma is GEEN natuurlijk proces, het is een GECREËERDE werkelijkheid waarin jouw keuzefrequenties binnenin een bepaalde bandbreedte gegeven worden. Dit is volledig anders tot het leven in WAARHEID en het creëren vanuit WAT VOOR frequentie DAN OOK dat jij wenst.  
Het moet opgemerkt worden dat de oude 3d Aarde zal proberen te onderwijzen dat karma een natuurlijk proces is, om te proberen jou tegen te houden van het ontbinden van de karmische frequentie lussen, het heeft jouw ongerustheid en angst NODIG dat gecreëerd werd binnenin deze lussen om te overleven. Denk eraan het kan jou je energie niet afnemen, het kan jou nochtans overhalen/verleiden om het weg te geven.
Kx 

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
copyright Karen Doonan, all rights reserved.
Article may be reproduced in its entirety if author and authors website is clearly stated and article remains intact. No permission is granted to change the format of this article which is written and must remain free to access at all times.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen