zondag, januari 05, 2014

Karen Doonan: Manipulatie en Diens rol in de Menselijke Maatschappij - 21.12.2013


Karen Doonan
Manipulatie en Diens rol in de Menselijke Maatschappij
21 December 2013

Het mag toeschijnen een zeer duidelijke gedragswijze te zijn maar manipulatie is een gereedschap van de oude 3d Aarde. Velen in jullie wakende menselijke levenservaring mogen proberen om de één of andere soort van manipulatie uit te oefenen, om je in de LUS van de oude 3d aardse energetische frequenties te houden. Want binnenin de oude 3d Aarde werd het menselijke ras GELEERD zich op bepaalde manieren te gedragen om aan hun "behoeften tegemoet" te komen. Dit is hoogst vervormd en de Nieuwe Aarde frequenties lopen extreem hoog in deze tijd om dat te VERLICHTEN wat ontbonden moet worden. Manipulatie is een lering dat in het menselijke ras ingeworteld is, het loopt door de GEHELE menselijke maatschappij heen en ik zou jullie willen begeleiden om dit blog door jullie hartruimte te verwerken, want jullie menselijke logische verstand mag proberen om het eruit vandaan te filteren of het te ontkennen dat manipulatie een deel van jullie menselijke levenservaring is.
Manipulatie kan gedefinieerd worden als emotionele druk, het probeert om het gedrag van iemand anders of de uitkomst van een situatie te veranderen door een emotionele INVLOED over de betrokken persoon/personen. Dit wordt geboren vanuit de lagere dimensionale frequentie van angst, want als je in "angst" bent van het "verliezen" of "niet krijgen" van iets, dan zal je buigen voor de druk die er uitgevoerd wordt, het kan zijn dat jij degene bent die de manipulatie doet, proberend om de uitkomst te beïnvloeden wat gebaseerd is op het "tegemoet komen aan jouw behoeften". Dit onderwerp is een mijnenveld voor het menselijke logische verstand omdat het menselijke logische verstand VAN PUZZELS HOUDT. Het houdt van uitdagingen en het houdt van tactieken. Je werd gedurende jouw volledige menselijke bestaan GETRAIND voor de standaardinstelling je op deze manier te gedragen, en het begon vanaf toen je een klein kind was. Totdat er aan hun behoeftes tegemoet gekomen wordt, zullen kinderen uiteenlopende gedragswijzen adopteren, en hoe er met deze gedragswijzen omgegaan wordt zal bepalen hoe zij deze met diegenen rondom hen heen gebruiken.
Visualiseer de "vreselijke tweejarigen", dit is de leeftijd dat kinderen te maken hebben met een scala aan emoties en naar de volwassenen rondom hen heen zullen kijken om uit te werken hoe er het beste aan "hun behoeften tegemoet gekomen kan worden". Afhankelijk van de emotionele reactie van de ouder op het moment, zal het kind ofwel leren om niet de gedragswijze te gebruiken of het zal voornoemde gedragswijze VERSTERKEN. Dit gedrag wordt in ieder deel van de menselijke maatschappij gebruikt en loopt onopgemerkt en wordt nauwelijks op wat voor niveau dan ook ooit uitgedaagd. Je hoeft alleen maar naar de adverterende industrie te kijken. AL het adverteren is gebaseerd op angst, het speelt in op je "angst van het niet zijn van………" vul de rest verder zelf maar in. Producten worden aan je verkocht onder de manipulatie van "behoefte". Het adverteren wordt overal gebruikt en iedere 'truck in het boekje" wordt gebruikt, van gekleurde intriges naar negatieve ruimte. Wie van jullie dan ook die ooit marketing of het adverteren bestudeerd heeft, zal zich bewust zijn van de manier waarop winkels opgezet zijn, geheel op manipulatie, allen erop gericht om ervoor te zorgen dat je op ANGST gebaseerd koopt.

Dit is een lagere dimensionale frequentie en is GEEN WAARHEID en kan daarom niet meegenomen worden naar de Nieuwe Aarde. Op een frequentieniveau is het zeer gemakkelijk om manipulatie te VOELEN, de lagere frequenties worden gevoeld als een soort van 'iets dat niet helemaal juist is", dat niet goed bij jou aanvoelt, het GEVOEL kan heel goed tevoorschijn komen voordat je feitelijke ZIET wat er gebeurd en het is belangrijk dat je in deze tijd meer bewust bewust wordt en begint te begrijpen dat de oude 3d Aarde ALLE gereedschappen zal gebruiken welke tot diens beschikking staan, inclusief diegenen die in de menselijke vorm zijn. JOUW ZIEL begeleidt te allen tijde deze reis en het zal mensen, gebeurtenissen en situaties recht voor jou plaatsen zodat jij deze frequentie kunt ontbinden.
Ik verklaar niet dat diegenen in de menselijke vorm rondom jullie heen zelfs bewust zijn van de gedragswijze die zij kiezen te gebruiken, want velen van hen doen het onbewust en onderbewust, hun behoefte om zich "veilig" en "zeker" te voelen stuurt deze gedragswijzen aan maar maakt van hen geen WAARHEID, want WAARHEID IS GEWOON. Om GELOOF en VERTROUWEN te hebben is op een hartniveau te WETEN dat ALLES volmaakt is en dat ALLES GEWOON IS. Om voor een situatie te buigen vanwege de "angst" dat een uitkomst niet tevoorschijn komt is te wandelen in de vervorming, en velen van jullie mogen in deze tijd op dit punt in jullie reis zijn.
De oude 3d Aarde probeert te leren dat om jouw "uitkomst" te krijgen je moet controleren, manipuleren en de richting van jouw pad moet sturen om de voornoemde uitkomst te bereiken. Dit is geen WAARHEID. Zoals ik eerder begeleidt heb, is dit universum niet willekeurig het is bij ONTWERP. Als je in WAARHEID creëert dan zal je in WAARHEID MANIFESTEREN, en de manifestatie is het wonder, de oude 3d Aarde probeert te onderwijzen dat je een gedetailleerd plan van aanpak moet hebben. Je kunt niet plannen voor een wonder, een wonder is de geboorte van jouw droom in WAARHEID en het moet toegestaan worden om te STROMEN, en door alleen de STROOM TOE TE STAAN kan jou WAARHEID AANTONEN jegens jouw menselijke ZELF. Het plannen werkt tegen de stroming van de LIEFDE welke IS in en dit druist tegen alles in dat je GELEERD werd om binnenin de oude 3d Aarde paradigma's te verankeren.
Vele jaren geleden werkte ik voor een grote onderneming welke uiteenlopende "programma's" had lopen voor hun staf. Ik heb in vele training seminars gezeten waar diegenen die daarbij aanwezig waren GELEERD werd om een doel te identificeren en om dan achterwaarts te werken om de stappen uit te werken die zij moesten nemen om voornoemd doel te bereiken. Dit is gebaseerd op TOTALE LOGICA en staat de natuurlijke stroming van de universele energieën niet toe. ALLES is energie in het universum en nochtans wordt dit eruit vandaan gefilterd door het menselijke logische verstand welke de energieën niet "zien" kan en daarom de voornoemde energieën reduceert en standaard stelling neemt jegens dat wat toeschijnt "solide" te zijn.
In deze tijd op en binnenin de planeet Aarde floreert de Nieuwe Aarde maar kan alleen GEVOELD worden, het kan alleen verankerd worden het te VOELEN en velen zijn in de vervorming, bewijs eisend dat er ook maar iets veranderd is terwijl zij eruit vandaan filteren dat de menselijke levenservaring PERSOONLIJK is, als zij de verandering niet kunnen VOELEN, dan verblijven zij in hun logische verstand en zijn te allen tijde standaard ingesteld jegens het logische verstand. Dit is hoe de oude 3d Aarde GECREËERD werd en het is indammend, ironisch genoeg is het alleen door de logica los te laten dat de Nieuwe Aarde omhelsd kan worden, en uiteenlopende leringen werden binnenin het menselijke ras verankerd die LIJKEN aan te tonen dat het loslaten van de logica verwant is aan zelfmoord. Dit is GEEN WAARHEID en te ALLEN tijde ondersteund JOUW ZIEL jouw verhuizing in/naar de HART ruimte en in/naar de WAARHEID.
Het menselijke logische verstand in deze tijd mag proberen te onderwijzen dat voor jou om los te laten is te zitten en niets te doen, het mag proberen te onderwijzen dat Zijn eenvoudig is, zingend met gekruiste benen op de vloer te gaan zitten, en dit is ook GEEN WAARHEID. Te ZIJN is te zijn in de stroom, te wisselwerken en te reageren op alles dat aan jou door het universum gepresenteerd wordt terwijl jij je evenwicht bewaard binnenin de HART ruimte, het is het kijken onder de 3d overdekking om te VOELEN wat er feitelijk probeert te ontvouwen en dan een BEWUSTE beslissing te maken over het wel of niet EMOTIONEEL te wisselwerken met de energieën die zichzelf aan jou presenteren. DIT is hoe het universum ontworpen is, al het andere stroomt vanuit dit. Geld is een MANIFESTATIE ven een emotionele reactie, het is NIET andersom en de oude 3d Aarde werd ONTWORPEN en GECREËERD om jullie het tegenovergestelde te onderwijzen. Dit stond toe voor grote angst en grote ongerustheid om steeds maar weer opnieuw verankerd te worden, het waarachtige "voedsel" dat er nodig was voor deze energieën om te overleven.
In deze tijd op en binnenin de planeet Aarde zijn er diverse werkelijkheden WAARMEE een wisselwerking aangegaan kan worden en het is belangrijk dat je BEWUSTE keuzes begint te maken, als je KIEST om met een werkelijkheid om te gaan dan zal je die werkelijkheid VOEDEN. Energie STROOMT waar de AANDACHT naar uit gaat. Dus als je wenst te wisselwerken met een werkelijkheid waarin het menselijke ras in de één of andere soort van strijd van duister en licht verwikkeld is, kan je KIEZEN om met dit te wisselwerken maar weet dat je, als je hiermee omgaat, hier LEVEN aan GEEFT. Als je wenst te KIEZEN om te wisselwerken met de GEBOORTE van jouw DROOM dan zal je het LEVEN eraan SCHENKEN. De KEUZE is ALTIJD de JOUWE, dit was altijd verborgen binnenin de oude 3d aardse GECREËERDE werkelijkheid want aan jullie werd altijd het HALVE plaatje geschetst, keuze is alleen keuze als het iets is dat gemaakt kan worden op een bewust wakend geestesniveau met ALLE informatie die je nodig bent om voornoemde keuze te maken.
De Nieuwe Aarde energieën werken te ALLEN tijde eraan om jou te helpen dat te verlichten wat ernaar streefde om jou in te dammen en te onderdrukken in deze jouw menselijke vorm op deze planeet, het is nooit EXTERN, in die zin dat het niet iets is dat jou AANgedaan wordt, het is iets dat BINNENIN JOU verankerd werd. Door de frequentie te ontbinden geeft jou vrijheid om weer te KIEZEN, gebaseerd op een hogere dimensionale frequentie. Het ascentieproces is een PROCES, het is een reis uit de lagere dimensionale frequenties vandaan hetgeen je GELEERD werd te verankeren en GELEERD werd dat het ALLES was dat je kon verankeren. Werken MET de ervaringen die nu tevoorschijn komen in jullie externe wakende werkelijkheid zullen eraan werken om je van dat te helpen loslaten wat je GECREËERD hebt, gelovende dat je geen andere keuze had. Dit is GEEN WAARHEID en JOUW ZIEL probeert DIT nu op een fysieke wakende werkelijkheid aan JOU te LATEN ZIEN.
ALLES in niet zoals het schijnt te zijn op deze planeet in deze tijd. Ik zou aan jullie willen vragen om emotioneel van alles terug te stappen dat aan het proberen is om rondom jullie heen te manifesteren en om de WAARHEID te VOELEN, WAARHEID IS GEWOON en WAARHEID wordt door de Nieuwe Aarde ondersteund, ALLES dat WAARHEID is zal nu versterken, alles dat GEEN waarheid is zal beginnen te ontbinden maar jullie moeten het ACTIEF ontbinden van binnenuit de cellulaire structuur van jullie menselijke voertuig om volledig van de frequenties te onthechten.
KEUZE is VRIJHEID en is jullie GEBOORTERECHT als een gevoelhebbend Wezen in het UNIVERSUM van 3.
 
Kx 

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
copyright Karen Doonan, all rights reserved.
Article may be reproduced in its entirety if author and authors website is clearly stated and article remains intact. No permission is granted to change the format of this article which is written and must remain free to access at all times.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen