donderdag, januari 02, 2014

Karen Doonan - Loslating en de Maan Energieën op de Nieuwe Aarde - 2 Januari 2013


Karen Doonan
Loslating en de Maan Energieën op de Nieuwe Aarde
2 Januari 2014

Voor velen van jullie mag het in deze tijd LIJKEN alsof er weinig veranderd is in jullie externe wakende werkelijkheid. De rituelen van de oude 3d Aarde werken eraan om leeg te laten lopen, om een gevoel van verwachting te leren welke niet vervuld wordt. Op dit moment mogen jullie je tot in het extreme uitgeput voelen, huilerig, kwaad of gefrustreerd. De nieuwe maan werkt eraan om het residu los te laten dat diep binnenin de cellulaire structuur van het menselijke voertuig zit. Terwijl velen van jullie hunkeren naar bevrijding mogen jullie eruit vandaan filteren hoe deze loslating door jullie menselijke voertuig verwerkt wordt en dit mag erop toezien dat jullie wederom vallen, aangezien een tijdelijke "blinddoek" op jullie Wezen geplaatst is.
Terwijl de oude aarde frequenties uit jullie menselijke voertuig losgelaten worden mogen zij allereerst tevoorschijn komen als een emotionele loslating, die van tranen, het mag zijn dat je het "vallen van een kwartje" ervaart of het moment dat "het licht aangaat" waar je plotseling iets begrijpt dat jou diepgaand in verwarring gebracht heeft. De opluchting mag immens zijn en de opluchting is slechts het begin van het proces. Want de cellulaire loslating ziet erop toe dat deze lagere dimensionale frequenties binnenin jou aangestoken worden, zij worden op uiteenlopende niveaus opnieuw ervaren als zij jullie menselijke voertuig verlaten. Dus je mag een lineaire dag hebben waar je voelde dat je enorme hoeveelheden aan emotie opruimde en dan dat je de volgende lineaire dag wakker wordt met het gevoel dat de bodem uit jouw wereld vandaan gevallen is. Dit mag hoogst verwarrend zijn voor het menselijke logische verstand, want welbeschouwd heb je de emotie losgelaten dus waarom zou je het dan opnieuw ervaren?
De manier om hiermee te werken is om eenvoudig te erkennen en te ONTHECHTEN van de emoties die binnenin jou op dat moment naar boven komen. De erkenning en de vergezellende visioenen of herinneringen werken eraan om jou te helpen begrijpen dat je niet langer wat losgelaten werd nodig bent of je ermee hoeft uit te lijnen. Echter, de oude 3d Aarde wist dat je in staat zou zijn hen los te laten dus creëerde het wat ik noem een "weerhaak", dit is een frequentie die sterker is dan de overliggende frequentie en werkt eraan te proberen om de eigenlijke emoties opnieuw tot actie aan te zetten waar de frequenties aan werkten om jou te laten voelen om verankerd te zijn. De loslating hangt dan af van jouw bekwaamheid om te erkennen dat je aan het loslaten bent, je ervaart niet opnieuw en hercreëert niet dat waar je naar streeft om te ontbinden.

In een tijd van diepe loslating zou ik jullie willen begeleiden om op alle niveaus van jullie Wezen te VOELEN. Sta de tranen toe te stromen, sta de kwaadheid toe om binnenin jou naar boven te komen en erken het eenvoudig. Het koesteren van ZELF is belangrijk tijdens dit proces, jezelf toestaan te rusten, om de dingen los te laten gedurende het moment, niet te proberen om jou dag op te vullen om te proberen jezelf af te leiden, herinner je, de afleidingen van de oude 3d Aarde zijn wat deze frequenties toegestaan hebben om bijna blindelings door het menselijke ras verankerd te worden.
Ben zachtaardig met je ZELF, ben VRIENDELIJK voor je ZELF en sta alles toe te stromen, hoe meer jij je ontspant in het loslaten in het proces en de stroom toestaat, hoe sneller de frequenties uit jouw cellulaire structuur ontbinden, en je zult beginnen je LICHTER TE VOELEN en meer uitgebreid. Moeder Aarde heeft haar energetische handtekening verhoogd en uitgebreid in deze tijd om deze diepe loslating te accommoderen welke doorgaand is en te allen tijde uitbreidend. Het is geen WAARHEID om aan te nemen dat je in kringetjes ronddraait, en het menselijke logische verstand, als het toegestaan wordt, zal proberen jou te presenteren met het "bewijs" dat je nodig bent. Je mag bijvoorbeeld op dit moment terugdenken aan het laatste lineaire jaar, je mag herinneringen van mensen, plaatsen en gebeurtenissen hebben die in jouw geest tevoorschijn ploppen. Erken en laat hen te allen tijde eenvoudig los.
In een tijd van belangrijke loslating is het niet passend te proberen verder te gaan met je "normale" dag of te proberen om te creëren/te manifesteren. Wederom mag de oude 3d Aarde proberen om het LINEAIRE opnieuw in jou te installeren en ik zou voor jou/jullie willen begeleiden om je te allen tijde hiervan te onthechten. Zoals velen van jullie nu ervaren, jullie zijn MULTI DIMENSIONAAL en zoals velen van jullie nu volledig ervaren, KAN alles en ZAL alles moment na moment veranderen. De energieën verhogen nu dramatisch en velen van jullie mogen het gevoel hebben alsof je een "pauze" moet nemen, kracht moet vergaren of er tussenuit moet stappen en dit wordt NIET ondersteund door de Nieuwe Aarde. Kijk naar jezelf alsof je aan boord van een vliegtuig bent dat op het punt staat om op te stijgen, het vliegtuig moet SNELHEID vergaren om aan hoogte te winnen zodat het op kan stijgen. Dit is van toepassing op jullie menselijke voertuig, GA MET de stroom en de intensiteit mee, want te ALLEN tijde werkt het eraan om jou te bevrijden van het GEWICHT van de oude 3d Aarde, je moet kracht/snelheid verzamelen om in staat te zijn om door de frequentie-indamming heen te barsten welke op diens plaats gezet werd en er te allen tijde naar streeft om je aardegebonden te houden. Jij bent ENERGIE dat geïncarneerd is in een menselijk voertuig aldus ben je samengesteld uit de hemel EN de Aarde. De oude 3d Aarde zal ernaar streven om jullie te allen tijde te leren dat jullie louter en alleen van de Aarde zijn, dit is GEEN WAARHEID en wordt niet door de Nieuwe Aarde ondersteund.
Het moet ook opgemerkt worden dat de oude 3d aarde paradigma's ernaar streven om jullie frequentie opzettelijk en te allen tijde te verlagen. Laat de externe wakende werkelijkheid los en werk eraan om te allen tijde binnenin balans te vinden. Als je de lagere dimensionale frequenties loslaat zal je beginnen om diegenen rondom jou heen "tot actie aan te zetten/te triggeren" door jouw frequentie beweging, dit zou als "bewijs" genomen moeten worden, zo je wilt, of een belangrijk verschuiving in jouw frequentie. Sta de oude 3d Aarde niet toe te proberen om jou te leren dat je iets verkeerd doet, het heeft het NODIG om jou onder controle te houden, het heeft diegenen rondom jou heen NODIG die zich onbewust zijn van de frequenties om te reageren om jou terug in de 'plooi' te brengen, zogezegd. Dit is hoe de oude 3d Aarde het menselijke ras "bewaakte". Je hiervan bewust zijn en je ervan onthechten, zal eraan werken jou te helpen jouw balans te behouden in deze tijd. NIEMAND zit in oordeel over jou, dat is noch hun rol noch hun plaats ongeacht wat jou GELEERD werd te geloven betreffende dit op de oude 3d Aarde.
Kx 

Vertaling: Cobie de Haan - http://www.denkmetjehart.blogspot.nl/
copyright Karen Doonan, all rights reserved.
Article may be reproduced in its entirety if author and authors website is clearly stated and article remains intact. No permission is granted to change the format of this article which is written and must remain free to access at all times.

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen